Inhoudsopgaven verenigingsblad 't Sjtegelke
Redactie: Maartje Thissen, Jos Lodewick, Rinus Suijkerbuijk,
Wim Boersma († 2018), Jan Notten († 2005), Léon Willems († 2014)
Eindredactie: Fons Heijnens

De meeste artikelen, gepubliceerd in 't Sjtegelke, ons verenigingsblad, zijn nu t/m 2018 integraal op deze site te raadplegen. Klik daarvoor op de betreffende link.
De artikelen - ook die in pdf - zijn geïndexeerd, zodat op elk woord uit een artikel gezocht kan worden. Het aantal woorden waarop gezocht kan worden is hierdoor behoorlijk uitgebreid.
De kans dat je vind wat je zoekt is toegenomen.

Wil je dus iets weten over Houthem, kijk dan eerst eens op onze site, die vrijwel dagelijks nog uitgebreid wordt met betrouwbare informatie.
Zoeken kan ook via het menu ZOEKEN.
 


't Sjtegelke nr 1 juni 1994 't Sjtegelke nr 26 december 2006 't Sjtegelke nr 51 zomer 2019
't Sjtegelke nr 2 december 1994 't Sjtegelke nr 27 juni 2007 't Sjtegelke nr 52 winter 2019
't Sjtegelke nr 3 augustus 1995 't Sjtegelke nr 28 december 2007 't Sjtegelke nr 53 zomer 2020
't Sjtegelke nr 4 december 1995 't Sjtegelke nr 29 juni 2008 't Sjtegelke nr 54 winter 2020
't Sjtegelke nr 5 juni 1996 't Sjtegelke nr 30 december 2008 't Sjtegelke nr 55 zomer 2021
't Sjtegelke nr 6 december 1996 't Sjtegelke nr 31 juni 2009 't Sjtegelke nr 56 winter 2021
't Sjtegelke nr 7 juni 1997 't Sjtegelke nr 32  december 2009 't Sjtegelke nr 57 zomer 2022
't Sjtegelke nr 8 december 1997 't Sjtegelke nr 33 juni 2010 't Sjtegelke nr 58 winter 2022
't Sjtegelke nr 9 juni 1998 't Sjtegelke nr 34 december 2010 't Sjtegelke nr 59 zomer 2023
't Sjtegelke nr 10 december 1998 't Sjtegelke nr 35 juni 2011 't Sjtegelke nr 60 winter 2023
't Sjtegelke nr 11 juni 1999 't Sjtegelke nr 36 december 2011 't Sjtegelke nr 61 zomer 2024
't Sjtegelke nr 12 december 1999 't Sjtegelke nr 37 juni 2012  
't Sjtegelke nr 13 juni 2000  uitverkocht 't Sjtegelke nr 38 december 2012  
't Sjtegelke nr 14 december 2000 't Sjtegelke nr 39 juni 2013  
't Sjtegelke nr 15 juni 2001 't Sjtegelke nr 40 december 2013  
't Sjtegelke nr 16 december 2001 't Sjtegelke nr 41 juni 2014  
't Sjtegelke nr 17 juni 2002   uitverkocht 't Sjtegelke nr 42 december 2014  
't Sjtegelke nr 18 december 2002  uitverkocht 't Sjtegelke nr 43 juni 2015  
't Sjtegelke nr 19 mei 2003 't Sjtegelke nr 44 december 2015  
't Sjtegelke nr 20 december 2003 't Sjtegelke nr 45 juni 2016  
't Sjtegelke nr 21 juni 2004 't Sjtegelke nr 46 december 2016  
't Sjtegelke nr 22 december 2004 't Sjtegelke nr 47 juni 2017  
't Sjtegelke nr 23  juni 2005 't Sjtegelke nr 48 december 2017  
't Sjtegelke nr 24 december 2005 't Sjtegelke nr 49 juni 2018  
't Sjtegelke nr 25  juni 2006 't Sjtegelke nr 50 winter 2018  

Klik het gewenste nummer aan.

Voorblad omslag van verenigingsblad 't Sjtegelke

 


Inhoud 't Sjtegelke nr. 1
juni 1994

n Voorwoord / Jos Lodewick 1
n De sjtegel, kenmerkend voor ons vroegere landschap / Jan G.M. Notten 2
n Gurtsenich kende markante bewoners / Léon Willems, met tek. van Hub Frijns 3
n
De oudst bekende inwoners van Broekhem / Jan G.M. Notten 6
n Schenkingen 8
n "Verschrikkelijk" gebeuren in Houthem 10
n Houthem St. Gerlach: dichter bij de oorsprong! [over de opgravingen en het bouwhistorisch onderzoek van het kasteel] / Henk Kwakkernaat 13
n Weet u het nog? (uit Het Land van Valkenburg) : 1948, 1949, 1950  / samengesteld door Fons Heijnens 19
n Ledenlijst d.d. april 1994 24

naar boven


Inhoud 't Sjtegelke nr. 2
december 1994

n In memoriam (Theo Ackermans, Sjeng Philippens, Arthur Sluijsmans) 1
n
Geulhem is altijd erg klein geweest / Jan G.M. Notten 3
n Een honderdjarige: wetenswaardigheden over het kapelletje in Strabeek / Jos Lodewick met tekening van Hub. Frijns 6
n Een akte van verkoop en een stukje spoorweggeschiedenis anno 1848 / Léon Willems 9
n In Broekhem houden ze een waterput in stand / Jan G.M. Notten 14
n Verenigingskroniek 1993/1994 16
n Schenkingen 21
n Weet u het nog? (uit Het Land van Valkenburg) : 1951, 1952 / samengesteld door Fons Heijnens 22
n Nieuwe leden 24

naar boven


Inhoud 't Sjtegelke nr. 3
augustus 1995

n De verschrikkelijke zestiende eeuw / Jan G.M. Notten 1
n Doop-, trouw- en begraafregisters van de St. Martinus-parochie Houthem / Fons Heijnens 5
n De laatste veranda's van het Geuldal / A. Wehrens 7
n Herinneringen ........Heemkundige opstellen van zuidelijk Zuid-Limburg : De wasdag /  Gèr de Heus 10
n Het landgoed St. Gerlach naar een nieuwe toekomst / J.M. Keulers 13
n Archeologisch schoonmaker / M.Th.L.Wim Boersma 18
n Met de moed der wanhoop bouwde men vijftig jaar geleden aan de Endsieg in Geulhem / Jacquo Silvertant 20
n Weet u het nog? (uit Het Land van Valkenburg)  1953 / samengesteld door Fons Heijnens 23
n Nieuwe leden 25
n Schenkingen 26
n Vraagbaak 27
n TV-reportages over de restauratie van het landgoed St. Gerlach / Ger Sleijpen 28
n Sponsors 31

naar boven


Inhoud 't Sjtegelke nr. 4
december 1995

n Over een nalatenschap en een verdwenen familie Jan Willem van Sintfijt, een separatist in Houthem / Léon Willems 1
n Charles Eyck, de menselijke kant van een groot kunstenaar / Emiel Zurstrassen 7
n Verleden, heden en toekomst van de kapel in het Calvariebos / Fons Heijnens 10
n De Romeinen in Broekhem en Strabeek / Jan G.M. Notten 13
n Is pastoor Claessens vergeten? / Fons Heijnens 16
n Verenigingskroniek 1994/1995 20
n Wie kent deze uitdrukking? 'Dao blief gein kat in Houthem'  21
n Nieuwe leden 21
n Gereformeerde schoolmeesters in de Staatse tijd in Houthem / H.J.J. Philippens † 22
n Weet u het nog ? (uit Het Land van Valkenburg) 1954 / samengesteld door Fons Heijnens 26
n Schenkingen 28
n In het volgende nummer: De Franse tijd  29
n Sponsors 31

naar boven


Inhoud 't Sjtegelke nr. 5
juni 1996
Houthem in de Franse tijd

n Napoleon bracht veel nieuws maar niet louter victorie / Jan G.M. Notten 1
n De Franse tijd bracht in Houthem niet zomaar een omwenteling / Jan G.M. Notten 3
n Het burgerlijk bestuur in de Franse tijd / Wim Boersma 10
n Kerk en religie in Houthem en Geulhem gedurende de Franse bezetting / Léon Willems 13
n De inwonerslijst van 1796: een kort commentaar /  Fons Heijnens 18
n Tranchotkaart 1805/07 / Fons Heijnens 19
n
Inwonerslijst 1796 / Fons Heijnens 22
n Sponsors 39

naar boven


Inhoud 't Sjtegelke nr. 6
december 1996

n Ingendael, nieuw natuurgebied met oude naam / Jan G.M. Notten 1
n Excursie naar Kelmis en Limbourg / Jos Lodewick 5
n Oecumenisch zorgcentrum Vroenhof / Th. Hustin, montfortaan 7
n Château St. Gerlach (gedicht) / Els Diederen 12
n Herinneringen uit mijn kinderjaren van het jaar 1875 van mijn geboortedorp Houthem-St. Gerlach (1) / Anna Tilmans-Philippens (†) 14
n De Joodse vlees slagter / Wim Boersma 17
n Verenigingskroniek 1994-1996 20
n Gevelstenen in Houthem en Geulhem (1) : St. Gerlach 6 / John Odekerken 24
n Weet u het nog? (uit Het Land van Valkenburg) : 1955 / samengesteld door Fons Heijnens 26
n Bestuurssamenstelling 28
n Schenkingen 28
n Wie kent deze uitdrukking?   'Hij is uit Houthem' 29
n Nieuwe leden 30
n Sponsors 32

naar boven


Inhoud 't Sjtegelke nr. 7
juni 1997

n Kanunnik / Jos Lodewick, voorzitter 1
n Geflest met ziel en zaligheid : De wijnflessen van Sint Gerlach / G. de Heus, W. Boersma 2
n Tragisch dodelijk ongeval bij de Geulhemergroeve en de perikelen rondom de afgraving van de rotswand / Fons Heijnens 9
n Herinneringen uit mijn kinderjaren van het jaar 1875 van mijn geboortedorp Houthem-St. Gerlach (2) / Anna Tilmans-Philippens (†) 14
n Ingendael. Ja toch! / Jef Knols 17
n Wijze raadgevingen van moeders uit de vorige eeuw / G. de Heus 21
n Van een oude muur / Wim Boersma 24
n Gevelstenen in Houthem en Geulhem (2): Onderstestraat 66 / John Odekerken 25
n Weet u het nog? (uit Het Land van Valkenburg) : 1956 / samengesteld door  Fons Heijnens 28
n Schenkingen 30
n Nieuwe leden 30
n Sponsors 32

naar boven


Inhoud 't Sjtegelke nr. 8
december 1997

n In Strabeek staan veranderingen voor de deur / Jan G.M. Notten 1
n De Joodse graven op Haasdal / Wim Boersma 4
n Villa Strabeek 54 en zijn bewoners [o.m. Alphons Erens]  / Fons Heijnens 5
n Herinneringen aan een mooie septemberdag in 1951 /  Mia Scheijen-Pluijmaekers 12
n Buurtwegen 14
n Herinneringen uit mijn kinderjaren van het jaar 1875 van mijn geboortedorp Houthem-St. Gerlach (3) / Anna Tilmans-Philippens (†) 18
n Verenigingskroniek 1997  21
n Bestuurssamenstelling 23
n Gevelstenen in Houthem en Geulhem (3) : Onderstestraat 52 / John Odekerken 24
n Bestelservice 25
n Publicaties van onze leden 26
n Weet u het nog? (uit Het Land van Valkenburg) : 1957 / samengesteld door Fons Heijnens 27
n Schenkingen 30
n Nieuwe leden 30
n Sponsors 32

naar boven


Inhoud 't Sjtegelke nr. 9
juni 1998

n Eerste lustrum /  Jos Lodewick 1
n De geheime missies van Paul van der Vrecken / Léon Willems 5
n Het verenigingsleven in Broekhem heeft betere tijden gekend /  Jan G.M. Notten 14
n Gevelstenen in Houthem en Geulhem (4) : Vroenhof 49 /  John Odekerken 17
n De tuurtsjes van St. Gerlach : ein riej mergelboerderieje (gedicht) /  Els Diederen 18
n Stemmen in een kleine dorpsgemeenschap / Mia Scheijen-Pluijmaekers 20
n Herinneringen uit mijn kinderjaren van het jaar 1875 van mijn geboortedorp Houthem-St. Gerlach (4) / Anna Tilmans-Philippens (†) 22
n Weet u het nog? (uit Het Land van Valkenburg) : 1958 / samengesteld door Fons Heijnens 25
n Schenkingen 27
n Nieuwe leden 30
n Sponsors 32

naar boven


Inhoud 't Sjtegelke nr. 10
december 1998
Houthem 400 jaar geleden: - zelfstandige parochie - oprichting schutterij - herontdekking Gerlachusbron - levensbeschrijving (vita) van Sint Gerlach

n Voorwoord van de redactie : Houthem heeft in 1999 veel te vieren 1
n
Het ontstaan van de parochie van Houthem / Jan G.M. Notten 2
n Schutterij Sint Martinus, de oudste vereniging van Houthem / Jan G.M. Notten 8
n Koningsvogelschieten in Houthem / Arno Roeloffzen 24
n De vita van Gerlach van Houthem / Jan G.M. Notten 27
n Wonderbron en heiligenput: Gerlachusput en Contrareformatie / Léon Willems 39
n De put van Sint Gerlach / Henk Kwakkernaat 45
n Sponsors 47

naar boven


Inhoud 't Sjtegelke nr. 11
juni 1999

n Veertigjarig priesterjubileum (pastoor Jos Keulers) 1
n Bestuurswisseling 1
n Herinneringen uit mijn kinderjaren van het jaar 1875 van mijn geboortedorp Houthem-St. Gerlach (5) / Anna Tilmans-Philippens (†) 2
n Avondvrede in de beginjaren van haar bestaan /  Fons Heijnens 8
n Verenigingskroniek 1998 15
n Bestuur van de Heemkundevereniging 18
n Inventarizatie versjille tössje 't Houthems en 't Vallekebergs /  Lou Pluijmen en Jacques Drissen 19
n Gevelstenen in Houthem en Geulhem (5) : St. Gerlachstraat 19 / John Odekerken 25
n Weet u het nog? (uit Het Land van Valkenburg) : 1959 / samengesteld door Fons Heijnens 26
n Schenkingen 29
n Nieuwe leden 30
n Sponsors 32

naar boven


Inhoud 't Sjtegelke nr. 12 
december 1999

n De grafkapel van Houthem-St. Gerlach [met o.m. naamlijst van stoffelijke resten] / Ir. P.A.M. Mertens 1
n
De bewogen geschiedenis van de polfermolen in de Plenkert / Jan G.M. Notten 17
n Gevelstenen in Houthem en Geulhem (6): Vroenhof 60 [St. Maartenshof] / John Odekerken 25
n Nieuwe leden 27
n Schenkingen 27
n Sponsors 31

naar boven


Inhoud 't Sjtegelke nr. 13  
juni 2000

n Iets over putten in het algemeen en het onderzoek van de Gerlachusput in het bijzonder (1) / D. Krikke 1
n Herinneringen uit mijn kinderjaren van het jaar 1875 van mijn geboortedorp Houthem-St. Gerlach (6) / Anna Tilmans-Philippens ()   6
n Amerikaans kunstenaar [Charles Walter Stetson] schilderde Houthem bij maanlicht / Léon Willems 11
n Gevelstenen in Houthem en Geulhem (7): Stevensweg Calvariekapel / John Odekerken 14
n Verenigingskroniek 1999   20
n Schenkingen 23
n Voor u gelezen / Wim Boersma  24
n Nieuwe leden  26
n Weet u het nog? (uit Het Land van Valkenburg) : 1960 / samengesteld door Fons Heijnens   27
n Sponsors  32

naar boven


Inhoud 't Sjtegelke nr. 14
december 2000

n De intrede van "Houlten" in de wereld van de geschreven historie : Een verhaal over de vroegste geschiedenis van Houthem / door Jan G.M. Notten  1
n De akte van 1096 in de literatuur / Jan G.M. Notten   12
n Iets over putten in het algemeen en het onderzoek van de Gerlachusput in het bijzonder (2) / Doeke Krikke   13
n Feest der bevrijding (1) Herinneringen uit mijn Houthemse jeugd / Jos Bielders   18
n Een immuniteitssymbool in Berg / Bèr Eggen   20
n Gevelstenen in Houthem en Geulhem (8) : Onderstestraat 60 / John Odekerken   22
n Schenkingen   24
n Nieuwe leden   26
n Weet u het nog? (uit Het Land van Valkenburg) : 1961 / samengesteld door Fons Heijnens   27
n Sponsors   29

naar boven


Inhoud 't Sjtegelke nr. 15
juni 2001


n De familie Neutelings en “de Koningsstoel” / Fons Heijnens    1
n
Gevelstenen in Houthem en Geulhem (9):  Onderstestraat 9 / John Odekerken    5
n
Feest der bevrijding (2) Herinneringen uit mijn Houthemse jeugd /  Jos Bielders   8
n
Herinneringen uit mijn kinderjaren van het jaar 1875 van mijn geboortedorp Houthem-St. Gerlach (7) /  Anna Tilmans-Philippens   10
n
  Verenigingskroniek
2000  15
n
  Het putje van Sint Gerlach / J.M. Keulers   18
n
  Voor u gelezen / Wim Boersma   24
n  Schenkingen   25
n  Nieuwe leden   27
n
  Weet u het nog? (uit Het Land van Valkenburg) : 1962 / samengesteld door Fons Heijnens   28
n
  Foto Waterput   30
n
 Sponsors   31 

naar boven


Inhoud 't Sjtegelke nr. 16
december 2001


n Pater Joh. Geuskens viert zijn gouden priesterjubileum in Houthem    1
n Sibert, een nieuw gezicht in Broekhem / Jan G.M. Notten    4
n De oorkonde van 1096    6
n Bestuurssamenstelling   8
n Gevelstenen in Houthem en Geulhem (10) : Onderstestraat 25 / John Odekerken    9
n Herinneringen uit mijn kinderjaren van het jaar 1875 van mijn geboortedorp Houthem-St. Gerlach (8) / Anna Tilmans-Philippens   15
n Voor u gelezen / Wim Boersma   19
n Herinneringen uit mijn Houthemse jeugd (3) /  Jos Bielders   21
n Samenwerking met de stichting Duij(c)kers Dü(c)kers Duy(c)kers   23
n Geschiedenis van het postkantoor en de stempels / Rinus Suijkerbuijk   24
n Schenkingen   27
n Nieuwe leden   28
n
Weet u het nog? (uit Het Land van Valkenburg) : 1963 / samengesteld door Fons Heijnens   29
n Sponsors   31

naar boven


Inhoud 't Sjtegelke nr. 17
juni 2002

n  In Memoriam (pastoor Theo Delissen en broeder Hans Paternotte)    1
n   Nieuwe leden    2
n   Busonderneming en reisbureau Adrien Thirion: een oud bedrijf uit het vroegere Houthem / Jan G.M. Notten    3
n   Gevelstenen in Houthem en Geulhem (11): Sint Gerlach 74 - Huize Banda / John Odekerken    9
n   Verenigingskroniek 2001    12
n   Herinneringen uit mijn kinderjaren van het jaar 1875 van mijn geboortedorp Houthem-St. Gerlach (9) / Anna Tilmans-Philippens   15
n   Landgoed Sint Gerlach / ir. P.A.M. Mertens    19
n   Schenkingen    28
n   Weet u het nog? (uit Het Land van Valkenburg) : 1964  / Samengesteld door Fons Heijnens   29
n   Sponsors   31

naar boven


Inhoud 't Sjtegelke nr. 18
december 2002


n 
Van Parochiehuis tot (nieuwe) Holle Eik  / Jos Lodewick,  Arno Roeloffzen    1
n 
Tweede lustrum Heemkundevereniging / Gèr de Heus, Wim Boersma   
11
n  Gevelstenen in Houthem en Geulhem (12): Sint Gerlach 20 / John Odekerken    13
n  Herinneringen uit mijn kinderjaren van het jaar 1875 van mijn geboortedorp Houthem-St. Gerlach (10/slot) / Anna Tilmans-Philippens   23
n  Herinneringen uit mijn Houthemse jeugd (4) / Jos Bielders    25
n   Schenkingen    27
n   Nieuwe leden    30
n  Sponsors   31

naar boven


Inhoud 't Sjtegelke nr. 19
mei 2003


n
  Feest / Jos Lodewick   1
n  
De vergeten oorlog: over mobilisanten en vluchtelingen in Houthem / Léon Willems 
  7
n  
Uitslag prijsvraag "Wat zag Charles Eijck?"   20
n  Herinneringen uit mijn Houthemse jeugd (5) / Jos Bielders    21
n
  
Verenigingskroniek 2002    23
n  Herinneringen van Anna Tilmans-Philippens: nabeschouwing en reactie    26
n  Weet u het nog? (uit Het Land van Valkenburg) : 1965  / Samengesteld door Fons Heijnens   27
n  Schenkingen    29
n  Nieuwe leden    30
n  
Sponsors   31

naar boven


Inhoud 't Sjtegelke nr. 20
december 2003


n
Het tweede lustrumfeest van de heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach van 28 mei t/m 3 augustus 2003 / Lustrumcommissie    1
n 
De familie Crolla in Houthem in de negentiende eeuw / Jan G.M. Notten     7
n 
Gevelstenen in Houthem (13): Strabeek 5 / John Odekerken   19
n 
Oos ouwersj hoes / M. Braeken    24
n   Liedeken ter eere van den H. Martinus, Bisschop en Belyder, Patroon der Parochie van Houthem, alwaar syne HH. Reliquien rusten     26
n  Nieuwe uitgaven    28
n 
Filmdocumentaire “Houthem- St. Gerlach rond het jaar 2000”     29
n  Herinneringen uit mijn Houthemse jeugd (6) / Jos Bielders    30
n  
Weet u het nog? (uit Het Land van Valkenburg) : 1966  / Samengesteld door Fons Heijnens   33
n  
Schenkingen    36
n  Nieuwe leden    38
n  Sponsors   39

naar boven


Inhoud 't Sjtegelke nr. 21
juni 2004


n 
Het cachot van Houthem / Jos Lodewick   1
n De families Bielders in Houthem (1) / Lei Bielders  7
n Straatnamen in Houthem / Jan G.M. Notten    17
n ‘t Paradies / Nellie Limpens   20
n Ria Gerritsen, het onderduikstertje bij de familie Mulleneers / Marij de Goede-van Gelder     21
n Weet u het nog?  (Uit het Land van Valkenburg) : 1967 /  Samengesteld door Fons Heijnens    25
n Schenkingen  29
n Nieuwe leden   29
n Onze vernieuwde website  30
n Sponsors  31

naar boven


Inhoud 't Sjtegelke nr. 22
december 2004


n De families Bielders in Houthem (2) / Lei Bielders   1
n 
Verenigingskroniek 2003    13
n Bokkenrijders in Houthem / Léon Willems     16
n 
Een dorpstype / Thera (Hartmans-)Geuskens   24
n
Gevelstenen in Houthem en Geulhem (14): Vroenhof 86a - Vroenhof 88 / John Odekerken     26
n Herinrichtingsplan en restauratie van het gewelf van de St. Gerlachuskerk / Ir. P.A.M. Mertens    31
n Herinneringen uit mijn Houthemse jeugd  (7) / Jos Bielders    43
n Schenkingen  45
n Nieuwe leden   46
n Weet u het nog?  (Uit het Land van Valkenburg) : 1968 /  Samengesteld door Fons Heijnens    47
n Sponsors  51

 naar boven


 Inhoud 't Sjtegelke nr. 23
juni 2005


n Een weerzien na zestig jaar : oorlogsveteraan George Abbott    1
n 
Pastoors en kapelaans in Houthem op bidprentjes / Fons Heijnens     4
n 
Vondelingen te Houthem (1) / Rinus Suijkerbuijk   10
n
Gevelstenen in Houthem en Geulhem (15) : St. Gerlach 21/23 en 29 / John Odekerken    17
n Wat name van plante ós vertèlle ....'ne kroedwösj / Els Diederen    21
n In memoriam Johan Gulikers  26
n Bush versus Gerlach / Jos Bielders   27
n Schenkingen   28
n Verenigingskroniek 2004   30
n Sponsors   31

 naar boven


 Inhoud 't Sjtegelke nr. 24
december 2005


n Een veelschrijver [Jan Notten] ging heen ..../ Léon Willems    1
n 
Het toerisme in Houthem in de vijftiger en zestiger jaren / Ger Sleijpen     3
n 
Historische beeldvorming : het oorspronkelijk aanzien van de mergelgroeven in de zuidelijke hellingrand van het Geuldal tussen Houthem en Meerssen / Jacquo Silvertant     6
n
 Houthem op zijn smalst / Jos Bielders    15
n De eerste brievenbus te Houthem / M.W. Suijkerbuijk    16
n Gevelstenen in Houthem en Geulhem (16) : Onderstestraat 32 / John Odekerken    22
n Weet u het nog? (uit Het Land van Valkenburg) : 1969 / Samengesteld door Fons Heijnens   25
n Nieuw op onze website   27
n Schenkingen   28
n Nieuwe leden  30
n Sponsors   31

naar boven


Inhoud 't Sjtegelke nr. 25  
juni2006


n Het boerenleven in Houthem rond de tweede wereldoorlog / Ger Sleijpen    1
n 
Frans Erens en de gebroeders Bielders / Jos Bielders    12
n 
Brabantia Nostra / Rinus Suijkerbuijk   14
n Weet u het nog? (uit Het Land van Valkenburg) : 1970 / Samengesteld door Fons Heijnens   2
0
n
 Nieuwe leden    22
n 
Rectificaties / aanvullingen    23
n Verenigingskroniek 2005    24
n Schenkingen   27
n Sensationele voetbalmatch in Houthem / Ger Sleijpen  29
n Sponsors   31

naar boven


Inhoud 't Sjtegelke nr. 26 
december 2006

n "Voortplanting des Geloofs en H. Kindsheid" / Fons Heijnens    1
n
Houthem en het NS-station / Jos Bielders    17
n Nieuwe leden    19
n Gevelstenen in Houthem en Geulhem (17) : de Geulhemermolen aan de Geulhemerweg 49 / John Odekerken   20
n Schenkingen   29
n Sponsors   31

naar boven


Inhoud 't Sjtegelke nr. 27 
juni
2007

n Enkele stille Romeinse getuigen uit de omgeving van Houthem / Jim Pepels    1
n
Overstroming 1917 / Rinus Suijkerbuijk    8
n Uit de oude raadsbesluiten van de Gemeente Houthem    11
n Blauwmeis-arties / Els Diederen    12
n Achter de Staasie / Jos Bielders    13
n Nogmaals: Sensationele voetbalmatch in Houthem / Fons Heijnens    16
n Nieuwe leden    20

n Verenigingskroniek 2006    21
n “Voetbal oet de auw doas” : over de beginperiode / Ger Sleijpen   26
n Schenkingen    29
n Sponsors   31

naar boven


Inhoud 't Sjtegelke nr. 28 
december
2007

n Heemkundevereniging 15 jaar  / Jos Lodewick    1
n Ei klein sjtökske Sjtraobaek / Mathieu Braeken    3
n 't Gerlachusputje / N. Limpens-Siebers    14
n Huizenvernummering / Rinus Suijkerbuijk    15
n Een nobele daad / Limburger Koerier 16 november 1937    23
n De kluizenaar van de Calvariënberg / Wim Boersma    24
n 
Zondagmorgen in Houthem-St. Gerlach / Daaldreef    26
n Herinneringen uit mijn Houthemse jeugd (8) / Jos Bielders   27
n De sage van de Schwere Noth / Léon Willems   28
n Nieuwe leden    30
n Sponsors   31

naar boven


Inhoud 't Sjtegelke nr. 29 
juni
2008

n Lustrumviering   1
n Dodelijke ongevallen in Geulhem (1633-2005) / John Odekerken   2
n Herinneringen aan mijn Houthemse jeugd (9) / Jos Bielders   15
n Nieuwe leden   16
n Ei klein sjtökske Straobaek (reactie en aanvullingen) / Jos Lodewick en Rinus Suijkerbuijk   17
n Houthems krantenuitgeverij / Rinus Suijkerbuijk   27
n Verenigingskroniek 2007   33
n Schenkingen   36
n Sponsors   39

naar boven


Inhoud 't Sjtegelke nr. 30 
december
2008

n In memoriam emeritus pastoor Jos Keulers / Jos Lodewick  1
n Boekpresentatie en viering van het 3e lustrum zeer geslaagd   3
n De groate weije van de baron / Mathieu Braeken   5
n Dodelijke "ongelukken" in het oude buurtschap Geulhem (1633-2005) : aanvulling / John Odekerken   14
n Nieuwe leden   17
n Wandeling langs drie (voormalige) boerderijen in Houthem / Ger Sleijpen   18
n Herinneringen aan mijn Houthemse jeugd (10) : De Calvariekapel en de Kruisdagen / Jos Bielders   21
n De nieuwste publicatie van onze vereniging is nog te koop   22
n De watermolen van Houthem / Jef Boosten   23
n
 
Schenkingen   33
n Sponsors   35

naar boven


Inhoud 't Sjtegelke nr. 31 
juni
2009

n Restauratie Calvariekapel / Jos Lodewick  1
n Twee pond bijenwas voor de zuster. Over monialen in Houthem-Sint Gerlach / Léon Willems   3
n Herinneringen aan mijn Houthemse jeugd (11) : Marktwerking in Houthem / Jos Bielders   7
n De grote wielerronde van Houthem-Sint Gerlach / Mathieu Braeken   9
n De Houthemer knip / Rinus Suijkerbuijk   13
n Nieuwe leden   16
n Dodelijke "ongelukken" in het oude buurtschap Geulhem (1633-2005) : slot / John Odekerken   17
n Verenigingskroniek 2008   18
n Zigeunertaal in 't Geulhems en andere anneke-dotes over Geulhem en omstreken / Frans Bosten   22
n Heemkundelokaal / Fons Heijnens   24
n Weet u het nog? (uit Het Land van Valkenburg) : 1971 / Samengesteld door Fons Heijnens   25
n
 
Schenkingen   30
n Sponsors   31

naar boven


Inhoud 't Sjtegelke nr. 32 
december
2009

n  Jacques Vonk, talentvol schilder van het oude Limburg / Monda Heshusius   1
n  Eerste oorlogsdrama in Houthem / Rob Ubachs  9
n  Welkom in Hotel van de Weijer (1) / Ludy van de Weijer   10
n  Limburgs Volksleed / Els Diederen   18
n  Herinneringen aan mijn Houthemse jeugd (12) :Van boer naar kasteelhouder / Jos Bielders   19
n  Stokstraat 55 Maastricht : De refugie van St. Gerlach of de toren van St. Gerlach of de toren der dames van St. Gerlach /  Rob Ubachs   21
n  Houthem St. Gerlach /  Sjeng Rouvroije   25
n  Computertijdperk! / Frans Bosten   26
n  Schenkingen   29
n  Nieuwe leden   30
n  Sponsors   31

naar boven


Inhoud 't Sjtegelke nr. 33 
juni
2010

n  Welkom in Hotel van de Weijer (2, tevens slot) / Ludy van de Weijer   1
n  'Stationchef' Arnold Priem op ansichtkaart uit het jaar 1903 / Fons Heijnens     10
n  Boekbespreking : 100 jaar voetbalhistorie in Houthem-St. Gerlach 1909-2009     16
n  Jan Tillemans, priester-kunstenaar : "De artiest van de Congregatie" / Rinus Suijkerbuijk    17
n  Recent verschenen : Smaak van toen     23
n  Herinneringen aan mijn Houthemse jeugd (13) : wandelingen met vader / Jos Bielders     24
n  Verenigingskroniek 2009     26
n  Errata / Nieuwe leden    30
n  Voormalige Broekhemse fanfare St. Joseph draagt materiaal over aan onze vereniging     31
n  Schenkingen    32
n  Houthem Sint Glimlach : Humoristisch voordrachtje uit 2007 (1) / Mathieu Braeken    33
n  Sponsors   39

naar boven


Inhoud 't Sjtegelke nr. 34 
december
2010

n   Invloed van de Postwetgeving op de ontwikkeling van prentbriefkaarten van Geul(h)em, Houthem en Broekhem / Rinus Suijkerbuijk  1
n  Graasden ooit oerossen in Houthem? / Léon Willems     12
n  Schenkingen     13
n  Gracias a Dios por Chili / Paul Meijers   14
n  Nieuwe leden     15
n  Onze trouwe viervoeters / John Odekerken     16
n  Herinneringen uit mijn Houthemse jeugd (14) : Van mijn jeugd naar het heden / Jos Bielders     24
n  Houthem Sint Glimlach : Humoristisch voordrachtje uit 2007 (2 / slot) / Mathieu Braeken    26
n  Speciaal aanbod voor lezers van ‘t Sjtegelke     30
n  Sponsors   31

naar boven


Inhoud 't Sjtegelke nr. 35 
juni
2011

n  Daniël Isaac Croon : Van “deserteur” tot drager van de Militaire Willems-Orde / Rinus Suijkerbuijk      1
n  Sint Gièrling (Houtem)      8
n  L. Vaassens, pagter te Vasshartelt onder Meersen / Eigenhandig geschreven door Laurentius Vaassens; getypt door J.J. van de Weijer en bewerkt door Fons Heijnens      9
n  Houthemse zaken (1) / Jos Bielders     15
n  Goudsbloemen zijn geel/oranjekleurig / Rinus Suijkerbuijk      17
n  Onderstestraatje      21
n  Uit Houthems Archief : Verbetering hoekpunt Onderstestraat - St. Gerlachstraat      22
n  Verenigingskroniek 2010      24
n  Speciaal aanbod voor lezers van ’t Sjtegelke      28
n  Schenkingen      29
n  Nieuwe leden     30
n  Sponsors     31

naar boven


Inhoud 't Sjtegelke nr. 36 
december 2011

n  Gèr de Heus       1
n  Grottenaquarium Aqua Fauna / Willem Boersma      2
n  Dodelijke "ongelukken" in het oude buurtschap Geulhem (1663-2005) : aanvulling / Fons Heijnens      8
n  Metamorfose van een dorp / Monda Heshusius     9
n  Houthem - Holzheim / Rinus Suijkerbuijk      13
n  Théo Coonen : Houthemenaar d'origine, Provençal d'adoption / Harry Becker      17
n  Nieuwe leden      22
n  Daniël Isaac Croon: aanvulling / Rinus Suijkerbuijk    23
n  Belangrijke Franse onderscheiding voor Camille Oostwegel     26
n  Schenkingen      26
n  Houthemse zaken (2) : De Goudenroodsweg / Jos Bielders      27
n  Uit Houthems Archief : Verordening tot aanvulling van de algemeene politieverordening voor de gemeente Houthem      30
n  Sponsors     31

naar boven


Inhoud 't Sjtegelke nr. 37 
juni
2012

n  Schietbaanperikelen / Rinus Suijkerbuijk    1
n  Pater Tinus Rooden, Montfortaan / Willem Boersma      8
n  Bijzondere vogels gezien bij Geulhem / Léon Willems      11
n  Verenigingskroniek 2011    13
n  75-jarige Houthemse kolonist overleden      17
n  Houthemse zaken (3) : Verkeers(on-)veiligheid / Jos Bielders      18
n  Rectificatie en aanvulling op artikel over Théo Coonen in het vorige Sjtegelke      22
n  Vergaderruimte gezocht / Rinus Suijkerbuijk    23
n  Schenkingen      28
n  Nieuwe leden      29
n  Boekbespreking      30
n  Sponsors     31

naar boven


Inhoud 't Sjtegelke nr. 38 
december
2012

n  Ridders in Houthem    1
n  Johan Schenk en Elisabeth van Sint Fijt : Van Limberk naar Limburg / Guido Notermans      3
n  Honingboom, een Aziaat geplant in Houthem-Sint Gerlach / Léon Willems      21
n  Oud nieuws, nieuwe media      24
n  Schenkingen      26
n  Houthemse zaken (4) : 4e lustrum / Jos Bielders      27
n  Correcties en aanvullingen    30
n  Sponsors     31

naar boven


Inhoud 't Sjtegelke nr. 39 
juni 2013

n  Granaatscherf uit de Tweede Wereldoorlog / Joseph Vrancken    1
n  Zoekplaatje Hubert Vrancken      5
n  Wat een ansichtkaart kan vertellen / Rinus Suijkerbuijk      6
n  Beckers Hans / Jaap de Boer      13
n  Verenigingskroniek 2012      21
n  Dodelijke “ongelukken” in het oude buurtschap Geulhem (1633- 2005) : aanvulling / Fons Heijnens      23
n  De Mierenpater / Jef Boosten   24
n  Schenkingen en Nieuwe leden     29
n  Houthemse zaken (5): Lustrum Heemkundevereniging / Jos Bielders     30
n  Sponsors     32

naar boven


Inhoud 't Sjtegelke nr. 40
december 2013

n  Presentatie jubileum-fotoboek “Houthem, Broekhem en Geulhem : vroeger en nu”    1
n  In memoriam pater Jo Geuskens    4
n  Sigarenfabrikant gebroeders Coonen te Echt / Harry Becker    6
n  Stropers- en familiedrama’s in Houthem, 100 jaar geleden / Fons Heijnens    9
n  150-jarig jubileum zangvereniging Orphée    19
n  Lourdesgrot te Vroenhof / John Odekerken    20
n  Uit Houthems archief : Onderhoud van gemeentelijk ijzerwerk    27
n  Contributie 2014    30
n  Schenkingen en Nieuwe leden    31
n  Sponsors    32

naar boven


Inhoud 't Sjtegelke nr. 41
juni 2014

n  Bij het overlijden van Léon Willems / Fons Heijnens    1
n  Joseph Reintjens (1871-1969) : Priester van het Bisdom Namen (België) / Fons Heijnens    3
n  Zangvereniging Orphée te Houthem 150 jaar / Els Diederen    14
n  Verenigingskroniek 2013    24
n  Houthemse zaken (6) : Toekomstige ontwikkelingen / Jos Bielders    29
n  Schenkingen en Nieuwe leden    31
n  Sponsors    32

naar boven


Inhoud 't Sjtegelke nr. 42
december 2014

n  Houthem heeft een handboogschutterij gekend / Jo Pluymakers    1
n  Pater dr. Emile Kengen ss.cc (1909-1998) / Fons Heijnens    5
n  Emigranten (be)zoeken roots / Rinus Suijkerbuijk    12
n  De antieke onderscheidingen van Société Orphée Chorale 1864 / Els Diederen   22
n  De Houthemer jongens op herkeuring / John Odekerken  27
n  Wegkruis tegenover de 'Kerkweg' / Jos Lodewick    32
n
  Schenkingen en Nieuwe leden    35
n  Sponsors    36

naar boven


Inhoud 't Sjtegelke nr. 43
juni 2015

n  Théo Coonen † / Harry Becker     1
n  Houthems huisvuil / Rinus Suijkerbuijk    3
n  De laatste grotchampignons? / Wim Boersma    8
n  Verenigingskroniek 2014   13
n  Kleine boodschap / Rinus Suijkerbuijk  17
n  Unieke foto’s / Fons Heijnens    24
n
  Houthems algemene begraafplaats / Rinus Suijkerbuijk    27
n  Reacties op “Lourdesgrot te Vroenhof” / John Odekerken     34
n  Schenkingen en Nieuwe leden    35
n  Sponsors    36

naar boven


Inhoud 't Sjtegelke nr. 44
december 2015

n  Een zouaaf uit Houthem : met fragmentgenealogie van de families DeJong en Frijns / John Odekerken     1
n  Houthems huisvuil : rectificatie en aanvulling / Rinus Suijkerbuijk    9
n  Bebouwing en bewoning op de hoek van de Onderstestraat en de St. Gerlachstraat : één grote puzzel / Fons Heijnens  16
n  Fragment-genealogie van Wilhelmus (Willem) Lousberg    26
n  Een landelijk bekende marechaussee uit Houthem / Rinus Suijkerbuijk    27
n  Schenkingen en Nieuwe leden    35
n  Sponsors    36

naar boven


Inhoud 't Sjtegelke nr. 45
juni 2016

n  Bebouwing en bewoning Onderstestraat 48 (Huis nr. 115 ; perceel sectie A889) / Fons Heijnens     1
n  Fragment-genealogie van Pieter Gerard Philippens / Fons Heijnens    10
n  Rectificatie / Rinus Suijkerbuijk  12
n  Uit ons fotoarchief / Rinus Suijkerbuijk    15
n  Verenigingskroniek    25
n  De lange weg van enkele ”vergeten” medailles / John Odekerken    29
n  Schenkingen en Nieuwe leden    31
n  Sponsors    32

naar boven


Inhoud 't Sjtegelke nr. 46
december 2016

n  Unieke atlas uit 1813 teruggevonden en verworven / Fons Heijnens     1
n  Burgemeester Jan Hendrik Quix / Willem Boersma  13
n  850 Jaar Sint Gerlach / Jos Lodewick 20
n  Heilige Gerlachus    27
n  Rectificatie en aanvulling  28
n  Kerkbank / Rinus Suijkerbuijk   29
n  Pareltjes uit oude kranten: De autobus-concessie in Limburg   36
n  Schenkingen en Nieuwe leden    39
n  Sponsors    40

naar boven


Inhoud 't Sjtegelke nr. 47
juni 2017

n  Koninklijke onderscheidingen     1
n  What's in a name! / Jos Lodewick en Rinus Suijkerbuijk    2
n  Een gewonde boom / Rinus Suijkerbuijk    7
n  Verongelukt op Staatsmijn Hendrik te Brunssum / Fons Heijnens     12
n  Stolpersteine in Broekhem / John Odekerken    13
n  Verenigingskroniek 2016 / Harry Becker    17
n  Patentbelasting / Rinus Suijkerbuijk    21
n  Betrouwbaar? Historisch besef? / Rinus Suijkerbuijk     27
n  Schenkingen en Nieuwe leden    30
n  Sponsors    32

naar boven


Inhoud 't Sjtegelke nr. 48
december 2017

n  De paspoorten van Paul van der Vrecken / Wim Boersma   1
n  Romeins (Via Belgica), Merovingisch, of …./ Doeke Krikke    8
n  Mededeling van het bestuur: Contributie 2018    10
n  Voor de veearts kwam …: Volksdiergeneeskunde van weleer / Servais Hutschemakers    11
n  Dodelijk mijnongeluk / Fons Heijnens   13
n  Jubileum Zijactief : Opvolger van Boerinnenbond en LVB viert in 2018 feest    16
n  Geulbruggetje te Geulhem / Rinus Suijkerbuijk   18
n  Ode aan Houthem / J.H. Kockelmans    27
n  Schenkingen en Nieuwe leden    28
n  Pareltjes uit oude kranten : Geen verwondering te Roermond    30
n  Sponsors    32

naar boven


Inhoud 't Sjtegelke nr. 49
juni 2018


Klik op afbeelding

 25 jaar Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach
Chronologisch overzicht van de belangrijkste feiten en
gebeurtenissen sinds de oprichting van de heemkundevereniging

n  Overzicht van de activiteiten per jaar / Wim Boersma   2
n  Jubilarissen    39
n  Overleden leden    41
n  Advertenties en sponsors    45

naar boven


Inhoud 't Sjtegelke nr. 50
winter 2018

n  In herinnering aan Wim Boersma / Jos Lodewick    1
n  25 Jaar jubileum Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach / 50e Sjtegelke / Jos Lodewick    3
n  Caspar Munnix: de bejaarde bruidegom in de Maastrichtse Havenstraat / Stefan Vrancken    5
n  Indische Nederlanders in Houthem, Geulhem en Broekhem - (Deel 1): Repatriëringsperiode / John Odekerken    8
n  Zilveren ambtsketen van de burgemeesters van Houthem / Fons Heijnens    18
n  Timmerbedrijf Soons / Harry Becker    21
n
  Oorlogsslachtoffers : KNIL-militair Jan Otten en Maria Anna Hubertina Geuskens / Fons Heijnens    30
n  Schenkingen    33
n  Nieuwe leden    34
n  Sponsors    36

naar boven


Inhoud 't Sjtegelke nr. 51
zomer 2019

n  Oorlogsfabriek 1944 in Geulhem / Rob Odekerken    1
n  Schuilplaatsen (buitenshuis) rond Houthem vóór en tijdens de bevrijding / Jos Lodewick    22
n  Verenigingskroniek 2018    29
n  Indische Nederlanders in Houthem, Geulhem en Broekhem – (Deel 2): De familie Hunter / John Odekerken    32
n  Overleden tijdens bootreis naar ‘De Gordel van Smaragd’ / Rinus Suijkerbuijk    42
n  St. Gerlachklooster, een kleine pottenbakkerij / Doeke Krikke    43
n  Nieuwe leden    45
n  Schenkingen    36
n  Sponsors    48

naar boven


Inhoud 't Sjtegelke nr. 52
winter 2019

n  Donderdag 1 augustus 1957 / Rinus Suijkerbuijk    1
n  Luchtoorlog boven Houthem : vliegtuigcrash 1941 - Vroenhof / Rob Odekerken    6
n  Gedachtenisfoto Mgr. Brinkmann / Rinus Suijkerbuijk    18
n  Martinus Laurentius Boreas / Esther Kort-Boreas    24
n  Nieuwe leden / Schenkingen    30
n  Sponsors    32

naar boven


Inhoud 't Sjtegelke nr. 53
zomer 2020

n  Houthems spoorwegemplacement / Rinus Suijkerbuijk   1
n  Bijzondere ontmoeting op de Eyserbosweg in Elkenrade n.a.v. zoektocht door Marc Hermans / Yvonne Limpens-Blezer    8
n  Luchtoorlog boven Houthem : Parachutist 1943 – Geulhem  / Rob Odekerken   13
n  Openbare verkoop in 1881 / Rinus Suijkerbuijk    22
n  Schenkingen    28
n  Verenigingskroniek 2019    30
n
  Bewoningsgeschiedenis op website te raadplegen / Fons Heijnens    32

naar boven


Inhoud 't Sjtegelke nr. 54
winter 2020

n  Enkele wetenswaardigheden over de panden Onderstestraat  4, 6, 8, 10, 12 en hun bewoners / Fons Heijnens    1
n  Antoon Heuts vóór zijn fossielenmuseum / Fons Heijnens    13
n  Aanvulling op artikel over Neutelings uit 2001    14
n  Uit het dagboek van Theo Neutelings    15
n  Wachtpost 18 en 19, seinhuis 1 / Jan Schurgers    22
n  Organisation TODT 1944 - Valkenburg / Rob Odekerken    28
n
  Aanvulling natuurbadongeval op 1 augustus 1957 / Rinus Suijkerbuijk    50
n
  Nieuwe leden / Schenkingen    52

naar boven


Inhoud 't Sjtegelke nr. 55
zomer 2021

n  Wachtposten 20 en 21 / Jan Schurgers    1
n  De sterrenwacht van Broekhem / Jef Boosten    12
n  De Spaansche griep in Geulhem / Theo Neutelings    17
n  Afscheid in Coronatijd / Paul Meijers    19
n  Verenigingskroniek 2020    21
n  'Johannes Wilhelmus Smitsmans, kluizenaar van den Schaesberg' / John Odekerken    23
n
  Ansichtkaart 'Grotwoning Geulem 1902' / Rinus Suijkerbuijk    33
n
  Nieuwe leden / Schenkingen    40

naar boven


Inhoud 't Sjtegelke nr. 56
winter 2021

n  Een bewogen periode / Jos Lodewick   1
n  Pater Hein van Bergen, twintig jaar lang missionaris in Mozambique / Jan Schurgers    4
n  De bibliotheek van mijn jeugd : de parochiebibliotheek Houthem-St. Gerlach  / Maria Philippens    16
n  (Vakantie-)herinneringen  / Rinus Suijkerbuijk  19
n  Straatnaam Houthem / Rinus Suijkerbuijk   27
n  Klassenfoto / Rinus Suijkerbuijk    30
n
  Nieuwe leden / Schenkingen    35

naar boven


Inhoud 't Sjtegelke nr. 57
zomer 2022

n  Koninklijke onderscheiding voor Rinus Suijkerbuijk   1
n  Verenigingskroniek 2021    3
n  Gravure Sint Gerlach / Jos Lodewick    7
n  Jong Nederland Broekhem : Adelaars en Condors veroverden Nederland / Jan Schurgers  14
n  Joseph Corneli Allée / Rinus Suijkerbuijk   25
n  Nieuwe leden / Schenkingen    32

naar boven


Inhoud 't Sjtegelke nr. 58
winter 2022

n  De relatie tussen Orphée en kerkelijk zangkoor St. Caecilia / Thomas Bours   1
n  Vogelliefhebbers in Broekhem / Jan Schurgers    7
n  De Houthemse autopioniers / Jac Maurer  22
n  Gravure St. Gerlach (correcties en aanvullingen)   30
n  Nieuwe leden / Schenkingen    32

naar boven


Inhoud 't Sjtegelke nr. 59
zomer 2023

n  Lustrum Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach 2023   1
n  De zustercongregatie Franciscanessen van de Heilige Joseph in Broekhem / Jef Boosten   3
n  Verenigingskroniek 2022   14
n  Kunstenaar Fons Lemmens (1941-2018) / Jan Schurgers   17
n  De Pas / Rinus Suijkerbuijk   25
n  Einte Elzinga / Jan Schurgers    31
n  Nieuwe leden / Schenkingen    32

naar boven


Inhoud 't Sjtegelke nr. 60
winter 2023

n  De Houthemse pachtersfamilie Pricken-Paes : Met pieken en dalen door het leven / Huub Kokkelmans en Fons Heijnens    1
n  Houthemse automobielen in de periode  1920-1940 / Jac Maurer   11
n  Bijdragen tot Broekhems kerkelijke geschiedenis / Rinus Suijkerbuijk en Fons Heijnens    19
n  Missiebusje S.E. Petrus Donders / John Odekerken    30
n  Je ziet het, of je ziet het niet....    35
n
  Nieuwe leden / Schenkingen    36

naar boven


Inhoud 't Sjtegelke nr. 61
zomer 2024

n  Villa Theresia (St. Gerlach 76) / Els Diederen    1
n  Villa Bellwood in Broekhem en villa Rosalinde in Houthem / Jan Schurgers   11
n  Parochieel begraafregister / Rinus Suijkerbuijk    18
n  Ode aan Houthem (gedicht)    26
n  Historie van Houthem vanaf ca. 1933 aan het papier toevertrouwd door Toon Pellemans / Fons Heijnens    27
n
  Nieuwe leden / Schenkingen    36

naar boven

 


naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

Geen menu? Klik hier!