Land van Valkenburg


1957

 

"Orphée" [Houthem] bij de paters Oblaten                         04-01-1957

Carnavalszitting Geulzicht [Geulhem]                             04-01-1957

St. Gerlachusoctaaf [Houthem]                                    04-01-1957

Radio-concert Houthem's muziekcorps                              11-01-1957

Concert [fanfare] en trekking loterij [in Houthem]               11-01-1957

St. Gerlachusfeesten [Houthem]                                   11-01-1957

Opening carnavalsprogramma [Houthem]                             11-01-1957

Nieuwe carnavalsvereniging in Valkenburg [Witte Raven uit        25-01-1957

Broekhem-Witte Dorp]

KVP-JO-afdeling [Houthem] opgericht                              25-01-1957

Eigen afdeling KVP-JO [Houthem]                                  01-02-1957

Geen carnavalsvereniging [de Loeszèk] te Broekhem                08-02-1957

[Mej. M. Willems, Houthem] Veertig jaar PTT-er                   08-02-1957

Buurtvereniging "Hand in Hand" [Houthem, jaarvergadering]        08-02-1957

Prins Sjeng [Sleijpen] neemt afscheid van zijn Boschrave         15-02-1957

[Houthem]

Mej. Willems [Houthem] in de bloemetjes                          15-02-1957

Installatie prins Carnaval [Alois Ackermans, Houthem]            22-02-1957;

                                                                 01-03-1957

Pastoor dr. Castermans en zijn nieuwe kerkorgel : Houthem's      01-03-1957

fraaie aanwinst in wording

[Fons Erens] Nieuwe kerkmeester [in Broekhem]                    01-03-1957

Nieuwe verlichting [St. Gerlachstraat, Onderstestraat, Keiweg    15-03-1957

Houthem]

Nieuwe aanleg kerkhof [Houthem]                                  15-03-1957

Zal zwembad [Valkenburg] gesloten blijven?                       22-03-1957

Groene Kruis [jaarvergadering Houthem]                           22-03-1957

Schetsen uit het Land van Valkenburg : De Ravensbos [Houthem]    29-03-1957

Bunker te Broekhem gaat verdwijnen                               29-03-1957

Dodelijk verongelukt [bromfietsberijder S. uit Broekhem tegen    29-03-1957

viadukt te Opscheumer]

Kienen bij de [spaarclub] "De Potters" [in lokaal Kusters te     29-03-1957

Houthem]

Alg. ledenvergadering Orphée [Houthem]                           29-03-1957

Jaarvergadering KAB [Houthem]                                    05-04-1957

1157- Passiezondag - 1957 : Acht eeuwen geleden veranderde het   05-04-1957

water van Houthem's St. Gerlachusput in wijn

De persoonsnaam Gerlach [Houthem]                                05-04-1957

Gouden huwelijksfeest in Houthem [Sieben-Frijns, Beekstraat]     12-04-1957

Opening fa. Pluymaekers-Voncken [sigarenwinkel St. Gerlachstraat 12-04-1957

Houthem]

40-jarig huwelijksfeest [echtpaar Genders te Vroenhof-Houthem]   19-04-1957

Schetsen uit het Land van Valkenburg : De Ravensbos [Houthem]    26-04-1957

(2)

Koningsvogelschieten [Houthem, Th. Schrooders schutterskoning]   03-05-1957

Jonge boerenvereniging [Houthem] in het zilver                   03-05-1957

"Als je maar de zoon van 'n kamerlid bent.." [ruzie dhr. Marquet 10-05-1957

grottenaquarium Houthem en dhr. Maenen grottenaquarium Valkenburg]

Gunning voor 150 nieuwe woningen [Broekhem] ontvangen            17-05-1957

Succes Jong Nederland Broekhem                                   24-05-1957

Houthem : inzegening kerkorgel                                   24-05-1957

Zilveren dienstjubileum [Jos Cortenraad, van Caldenborghsweg     24-05-1957;

Houthem]                                                         31-05-1957

Broekhemse Adelaarspatrouille werd kampioen van Limburg          31-05-1957

Jonge boeren [Houthem] vierden feest                             31-05-1957

Kermisfeestprogramma te Houthem                                  07-06-1957

Nieuwe, tweede filterinstallatie in natuurbad Valkenburg :       07-06-1957;

belangrijke aanwinst                                             14-06-1957

Koster Max Curfs van Houthem neemt afscheid : opgevolgd als      28-06-1957

directeur-organist door dhr. Gerits uit Neerbeek

Zeldzaam jubileum [P. Meerburg uit Avondvrede Houthem 25 jaar    28-06-1957

gepensioneerd]

Schoonheid in Houthem [foto gerestaureerd kerkorgel]             05-07-1957

Bliksemactie voor invalidewagen [voor 45-jarige Sjeng Frissen te 12-07-1957

Houthem] slaagde voortreffelijk

Tuinconcert in Geulhem [kasteel Geulzicht] : bekroond Vaalser    12-07-1957

trommel- en pijperkorps op bezoek

Fraai nieuw bijgebouw van hotel "Kasteel Geulzicht" [Geulhem]    02-08-1957

Bouwrijp maken van bouwplan de Stoepert [Broekhem] vordert       09-08-1957

gestadig

40 jaar Mijnwerkersbond [Houthem]                                16-08-1957

De wapenzaal van kasteel Geulzicht [Geulhem; foto]               23-08-1957

RKVV IASON [algemene ledenvergadering in nieuw clublokaal        06-09-1957

Kusters te Houthem]

Stichting Parochiële Jeugdraad [St. Gerlach Houthem opgericht]   06-09-1957

Fanfare St. Joseph te Broekhem viert 20-jarig bestaan            20-09-1957

Schetsen uit het Land van Valkenburg : Romeins Valkenburg :      27-09-1957

Romeinse villa's en skeletten [Ravensbos, Strabeek]

Bedevaart boerinnen en jonge boeren naar Houthem [kring          04-10-1957

Meerssen]

Schetsen uit het Land van Valkenburg : Romeins Valkenburg (2) :  11-10-1957

in Valkenburg en verre omgeving zijn talrijke vondsten gedaan

Partieel uitbreidingsplan [ten westen van St. Gerlachstraat te   25-10-1957

Houthem,; grondaanvoer vanuit Witte-Dorp]

40 jaar Groene Kruis [Houthem]                                   25-10-1957

Knapenkoor [Houthem] opgericht                                   25-10-1957

Uitbreiding Broekhemse school met 2 lokalen                      01-11-1957

40 Jaar zegenrijke arbeid voor de Houthemse gemeenschap : het    01-11-1957

Groene Kruis jubileert

Oudste inwoner [P.A. Willems, bijna 97 jaar te Houthem]          08-11-1957;

overleden                                                        15-11-1957

Benoeming [P. Gerits benoemd tot koster te Houthem]              08-11-1957

Oudersavond [eenjarige] jeugdbeweging [Houthem]                  22-11-1957

Houthemse perikelen : De toekomstige uitbreiding van het kerkhof 22-11-1957

40 Jaar Mijnwerkersbonds-afdeling [Houthem]                      29-11-1957

Nieuwe directeuren bij "De Leeuw" [Schreurs en Chambille jr.,    06-12-1957

Valkenburg]

40 Jaar NKMB-afdeling [Mijnwerkersbond Houthem]                  06-12-1957

Met wetenschappelijke expeditie naar Antarctis : Henric Krijger  13-12-1957

uit Geulhem aan de Zuidpool : 22-jarige globetrotter reisde...

Aktieve Missienaaikrans te Houthem                               28-12-1957

Houthem: Brief van pater Geuskens                                28-12-1957

Busje [met zangers van Orphée, Houthem] kantelt                  28-12-1957

Kapelaan Janssen [Houthem] gaat heen                             28-12-1957

Uitstekend geslaagd winterconcert [Orphée, Houthem]              28-12-1957

 


naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

Geen menu? Klik hier!