Verenigingskroniek 2003


7 januari 2003
De vereniging telt 262 abonnee-leden.

11 februari 2003
Enkele leden van het bestuur hebben een bijdrage geleverd aan de inhoud van het boek "Op ontdekkingstocht door Zuid-Limburg", een reisgids en naslagwerk voor toeristen en streekbewoners, waarin alle plaatsen, tot aan de allerkleinste buurtschappen, worden beschreven en afgebeeld. Het is het derde boek uit een streekreeks van uitgeverij Filatop uit Leerdam.

12 mei 2003
Het bestuur van de heemkundevereniging ondersteunt ten zeerste het initiatief van het kerkbestuur om t.z.t. in de oude sacristie in samenwerking met het Broederschap van St. Jacob uit Roermond aldaar een hospice voor pelgrims naar Santiago de Compostela in te richten. Houthem ligt nl. langs een zeer oude pelgrimsroute welke inmiddels als cultureel-historisch erfgoed wordt aangemerkt.

28 mei 2003
Opening van de Charles Eijck-expositie in de kruisgangen van het voormalige Norbertinessenklooster waarbij door TV-Totaal televisieopnamen werden gemaakt. In totaal werden ca. 80 kunststukken van de kunstenaar uit het Ravensbos door particulieren ter leen gegeven voor de gehele duur van de expositie, die t/m 3 augustus duurde.

29 mei 2003
ReŁnie van (oud)-Houthemers in de Holle Eik. Velen zagen zich na jaren terug, sommigen hadden moeite om elkaar te herkennen, maar des te groter was de vreugde als er onder het genot van een hapje en een drankje weer oude verhalen ter tafel kwamen. De deelnemers konden de Ch. Eijck-expositie, de kasteeltuinen en/of de Geulhemer-groeve gaan bezichtigen. Voor alle aanwezigen was er bovendien een gratis reŁniegids verkrijgbaar die door het bestuur was samengesteld in het kader van de Houthem-promotie b.g.v. het tweede lustrum van onze heemkundevereniging.

22 juni 2003
Op initiatief van ons bestuurslid Rinus Suijkerbuijk werd een familie-treffen (ca. 100 personen) van de familie Eijck in de Holle Eik georganiseerd. Ragnar Eijck vertoonde de KRO-videofilm over zijn ouders Karin en Charles Eijck, waarna de expositie in de kruisgangen bezocht kon worden en/of aan een rondleiding door het ch‚teau en aangrenzende tuinen deelgenomen kon worden.

juli 2003
't Sjtegelke nr. 19 verschijnt.

3 augustus 2003
Laatste dag van de 10 weken durende Charles Eijck-expositie. Mede door toedoen van de foto-expositie in de kruisgangen en de vertoning van de KRO-videofilm over Karin en Charles Eijck kon deze expositie de laatste weken het recordaantal van 5.000 bezoekers overstijgen en konden bijna alle 1.900 kunstcatalogi verkocht worden.

4 augustus 2003
Antwoord van de gemeente ontvangen m.b.t. de Goudenroodsweg. Het voetpad is in de wegenlegger van de gemeente bekend en maakt onderdeel uit van de gemarkeerde wandelroutes. De weg zal in het onderhoudsprogramma van de gemeente opgenomen worden en de landbouwer zal geÔnformeerd worden dat deze weg op zijn oorspronkelijke breedte gehandhaafd dient te blijven. De heer Jef Knols (AB), de heemkundevereniging en de dorpsraad hebben zich voor behoud van dit voetpad ingezet.

  8 augustus 2003
Tijdens een fietsvakantie op Terschelling overleed plotseling op 60-jarige leeftijd ons lid en oud-Houthemer Ger Harren. Ger was lid sinds juli 1996. Hij werd in Houthem begraven.

16 augustus 2003
Excursie naar het kleine maar heel interessante Limburgs openluchtmuseum Eynderhoof in Nederweert. Het museum wordt gerund door meer dan 270 vrijwilligers. Na de gebruikelijke picknick werd door de 56 deelnemers nog het Jacob van Horne-museum in Weert bezocht, waarin zich een groot deel van het Franciscaner kunstbezit bevindt. Afgesloten werd met een verfrissing op een van de vele terrasjes in het centrum van Weert.

15 september 2003
Overlijden van ons lid Ger Colleye uit Nieuwstadt. Hij was bijna 10 jaar lid van onze vereniging.

1 oktober 2003
Medewerking verleend aan de voorbereiding van een documentaire over de schrijver Frans Erens door L1-televisie; al eerder werd op 23 mei een buste van Frans Erens onthuld op de binnenhof van Ch‚teau-hotel. Frans Erens heeft op de Houthemse Maartenshoeve gewoond. Op de gevel daarvan prijkt een gedenkplaquette.

8 oktober 2003
Realisatie van een herdenkingsbord bij het oorlogsmonument in Geulhem. Bij de totstandkoming van de tekst zijn de dorpsraad Berg en Terblijt, de Heemkundevereniging uit Houthem, de gemeente Valkenburg aan de Geul en het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie betrokken geweest.

10 oktober 2003
Overlijden van ons lid J. Gulikers uit Maastricht. Dhr. Gulikers was sinds september 1993 lid van onze vereniging.

november 2003
Cachot/dorpsgevangenis. Naar aanleiding van het gesprek van het heemkundebestuur met de eigenaar op 9 juni werd duidelijk dat het pand aan de Onderstestraat zo verbouwd zou worden dat er van de ca. 100 jaar oude dorpsgevangenis niets meer zou overblijven. Op 28 september zijn door Fons Heijnens diverse digitale foto's van het gevangenisinterieur gemaakt om t.z.t. te gebruiken voor een artikel in het verenigingsblad 't Sjtegelke. Er is nog onderzocht of het cachot elders in Houthem weer opgebouwd zou kunnen worden en er is onderhandeld met het Limburgs openluchtmuseum in Nederweert, maar ook deze zag geen mogelijkheid om de gevangenis naar hun museum te verhuizen.

december 2003
Van ons verenigingsblad verschijnt de 20e aflevering.

11 december 2003
In de Holle Eik presenteerde G. Sleijpen de in opdracht van onze vereniging gemaakte videofilm "Houthem rond het jaar 2000". Voor de pauze van deze zeer druk bezochte bijeenkomst, vertelde C. Oostwegel over de restauratie van het Kruisherencomplex te Maastricht. De videofilm was tijdens deze bijeenkomst te koop.

31 december 2003
De vereniging telt effectief 336 abonnee-leden.
 


naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

Geen menu? Klik hier!