Verenigingskroniek 2008


3 april 2008
Om 20.00 uur begint in gemeenschapshuis De Holle Eik de jaarlijkse algemene ledenvergadering, de 15e alweer. Deze vergadering wordt bijgewoond door circa 45 personen. Na het welkomstwoord laat de voorzitter een aantal activiteiten van onze vereniging de revue passeren en wordt één minuut stilte in acht genomen voor de in 2007 overleden leden van onze vereniging.

Zowel de notulen van de jaarvergadering 2007, de verenigingskroniek 2007 als het financiële jaarverslag 2007 worden door de vergadering goedgekeurd.

De aftredende bestuursleden Fons Heijnens en Jacqueline Hendrix-Limpens stellen zich herkiesbaar en worden middels een goedkeurend applaus door de vergadering weer herkozen voor een periode van 3 jaren. Door het bestuur wordt de heer drs. M.Th.L.W. Boersma voorgedragen als bestuurslid. Ook de benoeming van de heer Boersma wordt met een goedkeurend applaus door de vergadering aangenomen.

Na de pauze houdt de heer Jef Boosten, lid van onze vereniging, een boeiende dialezing over de bijzondere flora en fauna van het gebied Bergse Heide en Ingendael. Na deze kleurrijke diapresentatie zullen veel mensen met andere ogen dit gebied bewandelen en bekijken en dat is ook net de bedoeling van de heer Boosten. Uit de vele reacties blijkt dat de dialezing bij alle aanwezigen erg in de smaak valt, ondanks het feit dat de presentatie lager duurt dan de bedoeling is.  

6 mei 2008
Om onze lustrumviering op 8 juni 2008 en vooral het verschijnen van het boek “Van Jonkheid tot Young Generation” te promoten, worden presentatrice Nancy Hardy-Janssen en cameraman Björn Roumans van TV Valkenburg gecharterd voor een interview met Fons Heijnens en Rinus Suijkerbuijk. Op een warme voorjaarsavond worden opnamen gemaakt bij Château Sint Gerlach, de voorkant van het oude parochiehuis en uiteraard bij de Holle Eik. Het interview wordt in de eerste week van juni 2008 dagelijks op Tv Valkenburg uitgezonden.  

9 mei 2008
Ons verenigingsblad ’t Sjtegelke ziet het daglicht en verschijnt voor de 29ste keer. Misschien is het niet opgevallen, maar ’t Sjtegelke bestaat uit 40 pagina’s in plaats van de gebruikelijke 32. De uitbreiding naar 40 pagina’s is trouwens niet structureel. 

14 mei 2008
In weekblad De Trompetter van 14 mei 2008 (32e jaargang – nummer 11, pag. 1 en pag. 7) verschijnt een omvangrijk interview van Leo Jaspers met Fons Heijnens, titel van dit interview: Archivaris heemkundevereniging en gedreven auteur jubileumboek “Van Jonkheid tot Young Generation”. In dit interview worden niet alleen de drijfveren van Fons blootgelegd, maar komt uiteraard ook de totstandkoming van genoemd boek aan bod, waarbij Fons al een tipje van sluier licht door enkele anekdotes uit het boek te citeren. 

15 mei 2008
In het net verschenen Sjtegelke staat een uitgebreid artikel van ons lid John Odekerken over dodelijke ongevallen in Geulhem (1633 – 2005). Naar aanleiding van dit artikel wordt John in Geulhem geïnterviewd door Marc Teunissen van het programma “het balkon van Limburg” van L1TV. Dit interview wordt op 16 mei 2008 tussen 12.30 – 13.00 uur uitgezonden.  

6 juni 2008
Het heeft Rinus Suijkerbuijk maar vooral Fons Heijnens in de voorbereidende fase en zeker de laatste weken veel “bloed, zweet en tranen” gekost (Fons zou er zo een bestseller over kunnen schrijven), maar uiteindelijk arriveren toch rond 14.00 uur de boeken “Van Jonkheid tot Young Generation”, luttele 2 dagen vóór de officiële presentatie!

8 juni 2008

De presentatie van het boek "Van Jonkheid tot Young Generation" vindt  plaats onder grote publieke belangstelling.
Het eerste exemplaar van het lijvige boekwerk wordt door voorzitter Jos Lodewick aangeboden aan wethouder Dauven, die de vereniging en de auteur complimenteert met deze publicatie. De heer Dauven is ook van mening dat dit boekwerk in geen enkele Houthemse boekenkast mag ontbreken. De middag verloopt zeer geanimeerd en veel Houthemers en ex-Houthemers treffen elkaar tijdens de reünie - vaak weer na jaren - waarbij de nodige herinneringen worden opgehaald.

Interesse was er ook voor de tentoongestelde verzamelingen van de heemkundevereniging en de kunstwerken van de Houthemse Kunstkring. 

22 juni 2008
TV-Valkenburg zendt de gehele week een circa 7 minuten durend filmverslag uit van onze lustrumviering van 8 juni 2008.
 

28 juni 2008
In Dagblad De Limburger verschijnt een uitgebreid artikel over Fons Heijnens naar aanleiding van het verschijnen van het boek “Van Jonkheid tot Young Generation” onder de titel "Vele gezichten uit Houthem. 

 

3 juli 2008
Pater Jos Keulers, s.m.m. overlijdt op 77-jarige leeftijd in het AZM te Maastricht. De heer Keulers, pastoor van Houthem-St. Gerlach van begin 1985 tot 2006 en van Broekhem van 1994 tot 2006, maakte vanaf de oprichting van onze vereniging in 1993 tot het jaar 2006 deel uit van het bestuur van de heemkunde-vereniging. In 2006 stelde hij zich om gezondheidsredenen niet meer herkiesbaar.  

4 juli 2008
De werkgroep OnderArts van de Kunst- & Cultuurraad presenteert in het Panthéon van de Gemeentegrot in Valkenburg aan de Geul het nieuwe fotoboek over de wandschilderingen in de onderaardse mergelgangen. In dit boek zijn foto’s van de belangrijkste kunstwerken in de grotten bij elkaar gebracht. Tot deze werkgroep behoren onder meer onze leden Kitty Huntjens-Theunissen, Arno Roeloffzen en Léon Willems. 

15 juli 2008
Jef Soons overlijdt op 80-jarige leeftijd in het AZM te Maastricht. De heer Soons is lid sinds 15 juni 2003.

22 juli 2008
Peter Kockelkorn overlijdt op 68-jarige leeftijd te Heerlen. De heer Kockelkorn is lid sinds 29 oktober 1993, dus bijna van het begin van onze vereniging. 

18 augustus 2008
Pierre Lataster overlijdt op 86-jarige leeftijd te Houthem-St. Gerlach. De heer Lataster is sinds de oprichting van onze vereniging op 29 januari 1993 lid.  

19 augustus 2008
Mevrouw Leny de Heus-Cartens overlijdt op 84-jarige leeftijd te Houthem-St. Gerlach. Mevrouw de Heus-Cartens, echtgenote van onze oud-vicevoorzitter Gerard de Heus, was lid van onze vereniging in de periode 25 maart 1996 – 14 augustus 2006. 

23 augustus 2008
Onze zomerexcursie voerde ons op zaterdag 23 augustus 2008 naar Hasselt. Het aantal deelnemers (45) viel ten opzichte van de 2 voorafgaande jaren enigszins tegen.

Het eerste uur van de zomerexcursie was gereserveerd voor koffie met warm appelgebak. Om half elf wilden onze 3 gidsen aan de stadswandeling met als thema “Hasselt met een knipoog” beginnen, toen de eerste druppels naar beneden kwamen. Goed en wel onderweg volgde de ene hoosbui na de andere. Hierdoor kwamen hun verhalen niet goed uit verf. Frappant was dat rond het einde van de stadswandeling het droog werd en zelfs de zon weer uit kwam.
Na de lunch stond een bezoek onder leiding van 2 gidsen gepland aan het Nationale Jenevermuseum. De uitleg was zeer interessant en de gratis borrel na afloop viel bij de meesten erg in de smaak.
De dag werd daarna onder het genot van een kop koffie of potje bier gezamenlijk afgesloten op het terras van het Borrelhuis.
Ondanks de regen is duidelijk geworden dat Hasselt een uitermate interessante historie heeft en dat het zich in de loop der eeuwen heeft ontwikkeld tot een hippe, bruisende stad en dat het zeker de moeite waard is om Hasselt nog eens een keer op eigen gelegenheid te gaan verkennen. 

19 oktober 2008
Op deze zonnige zondagmiddag verzamelen zich meer 60 personen bij de Holle Eik om deel te nemen aan de wandeling langs en de bezichtiging van drie (voormalige) boerderijen in Houthem en wel die van Jef Moobers (Schuttershof), Pierre en Guillemine Jongen (hoeve de Bol) en Bert en Inge Cordewener (Hoeve Croon). Een uitgebreid verslag van deze succesvolle wandeling is opgenomen ’t Sjtegelke, nummer 30 (december 2008).

26 oktober 2008
Bijna het voltallige bestuur van onze vereniging is deze zaterdag present bij de Calvariekapel om met medewerking van Jan Schaepkens bomen en struiken in een flinke cirkel rondom de Calvariekapel te rooien, zodat deze weer bereikbaar is. Het toegangspad vanaf de Stevensweg komt bij een volgende gelegenheid aan de beurt. 

4 november 2008
Paul Frijns overlijdt op 67-jarige leeftijd in Moraira, Spanje. De heer Frijns is sinds 27 maart 2003 lid van onze vereniging. 

27 november 2008
Ons verenigingsblad ’t Sjtegelke verschijnt voor de 30ste keer, deze keer omvat ’t Sjtegelke 36 bladzijden. 

18 december 2008
Op deze donderdagavond zijn ruim 70 personen in de Holle Eik aanwezig om te genieten van een “Houtemse aovend”, waarbij onder meer in woord en (bewegend) beeld aandacht wordt geschonken aan de activiteiten van de heemkundevereniging in 2008, zoals de uitgave van het boek Van Jonkheid tot Young Generation, de excursie naar Hasselt, de boerderijwandeling door Houthem, de restauratie van het plafond van de Gerlachuskerk en het overlijden van pastoor Keulers. Jim Pepels en Hub Pisters vertellen en vertonen iets over interessante opgravingen en vuursteenmijnen, Els Diederen houdt een inleiding over het dialect, ook wordt er een film vertoond over het bakken in een ‘bakkes’ en ’t sjlachte van verkes’. Ger Sleijpen laat verder nog aan de hand van Google Earth iets zien over oude benamingen van wegen en buurten in Houthem en vertelt ook nog iets over belevenissen op de vroegere lagere school.  

31 december 2008
Onze vereniging telt 375 (abonnee-)leden.


naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

Geen menu? Klik hier!