ZoekplaatjesOnze vereniging heeft inmiddels een grote verzameling foto's, knipsels en ansichtkaarten.
Wij proberen - voor zover mogelijk - te achterhalen wie op de foto's staan en waar en wanneer ze gemaakt zijn.
Dat is niet altijd even gemakkelijk. Vandaar dat wij graag een beroep op u doen. Daarom treft u regelmatig op deze pagina nieuwe foto's aan, waarover wij nadere informatie zoeken.

Weet u ons iets meer te vertellen over de getoonde foto’s (datum, locatie, gebeurtenis en/of personen), reageer dan. Ook herinneringen aan hetgeen op de foto’s te zien is, zijn natuurlijk welkom!


Foto 35
Bewaarschool Vroenhof
ca. 1943-1944Wie herkent de meisjes en jongens op deze foto?

Met dank aan Tiny Plusquin (nr. 13) voor het beschikbaar stellen van de foto.

22. Theo Bemelmans 23. Marcel Frissen 24. Bert Janssen 25. Loe Janssen
(met dank aan Loe Janssen)

Hub Frijns leverde de volgende namen:
4. Nico Didden 5. Miem Janssen 6. Titie Jaspers 8. Trees Quaedvlieg 9. Agnes Braeken 11. Annie Brouns 12. Lucie Jaspers  14. Baerke van Kan (Berg en Terblijt) 15. Wiel Pluijmakers 17. Hub Frijns 18. Trees Bisschops 21. Jacques Moonen 22. André Bemelmans 23. Pierre Frissen 24. Piet Frijns.

Van Johanna Janssen-Bielders kregen we de volgende gegevens:
5. Mimie Janssen  6. Titie Jaspers  7. Annie Harren  8. Trees Quaedvlieg  9. Agnes Braeken 11. Annie Brouns 12. Lucie Jaspers 18.Trees Bisschops  22. ..... Bemelmans en 23. Pierre Frissen

Jos Bielders herkende zichzelf onder nr. 16.

Volgens Tiny Braam-Crutzen is zij nr. 1.Liesje Dekkers (Huis aan de Rots) is nr. 3 en nr. 14 is Fons? Cobbenhagen.

Dat levert het volgende totaaloverzicht op:

1. Tiny Crutzen  3. Lies Dekkers 4. Nico Didden 5. Miem Janssen 6. Titie Jaspers 7. Annie Harren 8. Trees Quaedvlieg 9. Agnes Braeken 10. Johanna Bielders 11. Annie Brouns 12. Lucie Jaspers 13. Tiny Plusquin 14. Baerke van Kan (Berg en Terblijt) 15. Wiel Pluijmakers 16. Jos Bielders 17. Hub Frijns 18. Trees Bisschops  21. Jacques Moonen  22. André Bemelmans  23. Pierre Frissen  24. Piet Frijns 25. Loe Janssen

e-mailadres


Foto 34
Tiroler kapel 1965


Wie herkent de mensen op deze foto?

1. Theo Wijnands  2. Jan Voncken  3. Gerlach Pluymakers  4. Jeu Voncken  5. Gerlach Senden (zoon van postbode Sjeng) 
6. Jan Senden (zoon van Harrie Senden)  7. Jan Senden (zoon van postbode Sjeng) 8. Hub.Soudant (muzikale leiding) 
9. Hub.Dautzenberg  10.Theo Caubo  11.Henk Keydener  12.Jeu Hendriks 13.Louis Hermans sr. 
14.Willy Senden (zoon van postbode Sjeng)  15.Jef Lamerichs  16.Sjir Hendriks (zakelijke leiding) 
17.Jo Pluymakers 18.Willy Voncken  19.Felix Hermans (zoon van Louis Hermans, nr. 13)  20.Louis Hermans jr.

Met dank aan Jan Voncken en Rinus Suijkerbuijk voor het aanvullen/completeren van de gegevens.

e-mailadres


Foto 33
Medewerkers van het v.m. postkantoor aan de Grotestraat in Valkenburg


Wie herkent de mensen op deze foto?
Volgens Maurice Stevens is deze foto opgenomen voor het oude postkantoor in Valkenburg bij het 40-jarig dienstjubileum van H.W.E. van Sonderen op  3-12-1936.
Zittend 2e van links is Hubert Vrancken (1899-1944) uit Houthem. Zie artikel in 't Sjtegelke nr. 39.
Achterste rij, 4e van rechts (zonder pet) is Guillaume (Giem) Stevens, geb. 6-9-1891 en overleden 13-7-1955, zoon van het echtpaar Stevens-Ramaekers aan de Cauberg.

Paul Moonen
Tweede rij, tweede van links: Leonardus Kleijnen uit Klimmen (grootvader van moederskant van Paul).

Gerald Laheij
In het artikel van Leon Pluymaekers met als titel "PTT-post in het Geulrandgebied", dat gepubliceerd is in Geulrand (1985) nr. 11 (juli), p. 21-25, is deze foto opgenomen met de volgende gegevens:
 

 Begin twintiger jaren (waarschijnlijk 1922) wordt voor het postkantoor aan de Grotestraat bovenstaande foto gemaakt van het personeel van het post-ressort Valkenburg.

Achterste rij van links naar rechts
De bestellers Beuken (Margraten), Janssen (Hulsberg), Sjef Bosch (Valkenburg), Felix Packbier (Klimmen), Hubert Fredericks (Valkenburg), Quaedvlieg (Valkenburg), Ernest Aarts (Valkenburg), Willem Rijcken (Schin op Geul), Guilliaume Stevens (Valkenburg), Felix Quaedvlieg (Broekhem), Smeets (Broekhem), Lennards (Valkenburg)

Middelste rij van links naar rechts
De bestellers Sjeng Senden (Houthem), Kleynen (Klimmen), kantoorhouder Jos Claessens (Berg en Terblijt vanaf 09-11-1916), kantoorbedienden Siepers (vanaf 15-06-1921) en Antoinette Allers - Dieteren (Schin op Geul), besteller Vrancken (Valkenburg), Pauline Bruls (Valkenburg vanaf 07-01-1920), besteller Leo Hoen (Berg en Terblijt), Maria Koppers- Dieteren (Valkenburg), Julia Haringscaspel (Valkenburg vanaf 30-06-1920), Cato Haanen (Valkenburg, 05-03-1919 tot 01-10-1924), Jan Meulenbroek (Valkenburg vanaf 02-11-1921), kantoorhouder Ritzen (Margraten), besteller Wagemans (Hulsberg)

Zittend van links naar rechts
Kantoorhouder Jan Curfs (Houthem vanaf 04-10-1916), Hubert Vrancken (Valkenburg), adjunct-commies G.A.M. Rutten (tot 11-03-1925), directeur Stockx (16-12-1909 tot 01-05-1922), adjunct-commies van Sonderen (tot 01-12-1929), J.W. Zeyen (09-10-1913 tot 01-04-1923), kantoorhouder Jacobs (Klimmen vanaf 15-01-1914).


Met dank aan
Johan Pluymaekers
die deze foto beschikbaar stelde en Maurice Stevens, Paul Moonen en Gerald Laheij voor de gegevens.

e-mailadres


Foto 32
Uitstapje in oktober 1986Wie herkent de deelnemers?

Met dank aan Jan Stijnen die deze foto beschikbaar stelde.
Bertine Braeken (dank!) reageerde en stuurde onderstaand overzicht met namen.
Miem Essers-Janssen en Marij Franssen-Frijns bedankt voor de aanvullingen.

1. Jef Luyten  2. Mevr. Wijnands  3. Mevr. Blom  4. Mevr. Schurgers-Bennenbroef óf mevr. Elie  5. Mevr. Brouwers-Hollanders  6. Mevr. Silverentand-Aelmans  7. ? 
8. Mevr. Fien Luyten-Voncken  9. Marij  Brouwers  10. Mieke Silverentand?  11. Mevr. Fien Ackermans  
12. Wim Suijkerbuijk  13. Pierre Lataster  14. Mevr. Miet Pluijmakers-Voncken  15. Mevr. Berb Collin-Kools  16.  Mevr. Sleijpen 17. broeder Hans Paternotte  18. Mevr. Lenie Lataster  19. Mevr. Suijkerbuijk  20. ?  21. Mevr. Voncken  22. ?  23. Dhr. Neven  24. Mevr. In de Braek    25. Mevr. Stijnen 26. Mevr. Mimi Neven-Janssen  27. Alois Ackermans 
28. Mevr. Leny Janssen  29.  Mevr. Clara Blezer-Baumans  30. Mevr. Johanna Bastings-Becker  31. Jean Blezer 
32. Mevr. Mia Schefer-Brouns  33. Mevr. Gusta Kuipers-Ubaghs  34. Mevr. Mia Braeken-Janssen

 

e-mailadres


Foto 31Houthemse jongens op herkeuring 1918.

1. Pie Haesen   2. Harrie Odekerken   3. Pie Schrooders   4.  .........  5. Wim Haesen    6. ........... 7. Leo Schrooders
8. Sjeng Speessen staat heel prominent in het midden met een 'sjieke gabberdien' aan   9. Pierre Frissen van café 't Wit Paerd
10. Sjeuf Erkens    11. Sjirke Kusters   12. ...........   13. Hub Rooden   14. ............

Met dank aan John Speessen, die deze foto beschikbaar stelde en Charles Odekerken die deze foto ook in zijn bezit heeft en een zevental mannen herkende.

e-mailadres


Foto 30
Retraite in Heerlen omstreeks 1953

4. Lies Pluymaekers  5. Agnes Braeken  6. Anny Harren  7. Ria Voncken  10. Zus Walchot
12. Maria Soons (?) 13. Maria Senden 14. Tonie Brouns  16. Julia Frissen  17. Wies Jongen 18. Annie Sillen  19.  Jeanne Caelen
28. Mia Erens  29. Mia Ackermans  30. Miep Bielders  31. Bertha Moobers  32. Tiny Crutzen
  33. Thea Verheesen
45. José Curfs 46. Tilla Hendriks

Wie weet de ontbrekende namen?

Met dank aan Anny Siebers-Harren, die deze foto beschikbaar stelde en Hub Frijns en
Mimi Hanneman-Zurstrassen die enkele meisjes herkenden.

e-mailadres


Foto 29
1e Klas lagere school 1949-1950.
Voorste rij (van boven naar onder): Rinie Silverentand, Gabriëlle Schaepkens, Els Frijns
Tweede rij: Mia Sleijpen, Willemien Beusen, Trees Meertens, Elly Philippens,
Magda Reinders, Stella Crombach
Derde rij: Wiel Harren, Jef Bremer, André Theunissen, Lucie Hermans, José Zurstrassen, Cato Caelen
Vierde rij: Jo Jennekens, Breur Haagmans, Joke Heijnens, José Voncken, Riaa Spronck, Mariet Odekerken
Vijfde rij: Paul van Hinsberg, Lei Notermans, Peter Roumans, Hub Braeken, Pierre Kollin

Wie weet de ontbrekende namen?
Gabriëlle Bisschoff-Schaepkens kon nog alle ontbrekende namen opnoemen.
Volgens haar ontbraken op de foto nog:
Suzanne Vrancken, Marjo Brands, Annie Haagmans, Harrie Bosten, Theo Habets (uit Geulhem), Hub Royen en Mieke Sieben

e-mailadresKlik op de foto voor een vergroting

Foto 28
Familieportret (?) vóór de Geulhemermolen. Wanneer is deze foto gemaakt en wie herkent personen op deze foto?
J.J.H. Lamerichs (de Bril, links) poseert, waarschijnlijk naast zijn familieleden, vóór de Geulhemermolen.

e-mailadresKlik op de foto voor een vergrotingFoto
27
Belastingambtenaren van kantoor Valkenburg tijdens een uitstapje. Wie kent de namen?
1. Willem Eeenhoorn  2. Harry Wouters   7. Toon van Rooij (?)  8. Jef Mans  9. Knooren (?)  11. Wim Suijkerbuijk   12. Adri Suijkerbuijk-de Rond
14. Piet Schümmer  15. Berty Bouwens  16. J. Nijland  17. René Schols  18. Sjang Essers  21. Leo Rooden  22. Theo Giezenaar  23. Harry Meijers 
24. Henk Suijlen  25 Hary Curfs  26. Leo Heijnen  27 Hubèr van den Akker

Met dank aan Hub Schols, die zijn oom Rene Schols, die op 24.09.2012 overleed, op de foto herkende.


e-mailadresKlik op de foto voor een vergroting

Foto 26
Vrouwen op retraite? In welk jaar? Staan er nog meer Houthemenaren op?

1. .. Creuwels  2. Salien Janssen  3. Lies Jongen  4. Anneke Ramakers  5. Wies Jongen   6. Maria Caelen   7.Carolien Knols  8. Tilla Janssen  9. Lea Schulkens  10. Marieke Eussen  11. Fien Ackermans  12.  NN  13. NN   14. Anjes Ackermans  15. Lieske Spierts  16. Tilla Eussen  17. ..Maessen  18. Mia Wimmers  19. Maria Eijssen   20. Maria v.d. Linden  21. Maria Willems  22. George Frissen  23. Harry Janssen  24. Gerard Wimmers  25. NN   26. pastoor Ad Welters  27. mevr. Visschers  28. dhr. Keulen  29. kapelaan Hennekens   30. Lambert Brands

 Deze foto is gemaakt bij de diploma-uitreiking van de landbouw huishoudschool, kort na de oorlog.
Die opleiding was (tijdelijk) gevestigd op/bij kasteel Oost.

Met dank aan Mia Kreusch-Caelen (6), die vrijwel alle namen kon achterhalen.

e-mailadres


Foto 25
Houthemse jongens in 1946. Bij welke gelegenheid? Wie staan er op?
Staand v.l.n.r.: Wiel Mevis, Henk Suijlen, Wiel Voncken, Wiel Suijlen
Knielend: Sjaak Thewissen of Sjef Peerenbooms, Jan Frissen (café het Witte Paard)

Met dank aan Jan Stijnen, Hub Frijns en Piet Boreas voor het doorgeven van enkele namen.

e-mailadresKlik op de foto voor een vergroting

Foto 24
 Weet iemand of deze foto in Houthem gemaakt is? Bij welke gelegenheid en wie staat er op?

De tekst boven in de versiering luidt:

DUIZENDE BURGERSCHARE
ROEPEN DEN JUBELZANG
DEN PRIESTER LEVE LANG

Reactie van Stephanie Serpenti:

Deze foto is denk ik gemaakt in Houthem. De foto die onze familie Knols in zijn bezit heeft komt van de oom van mijn opa noonk Jup. Hij heeft altijd in Vogelzang gewoond in de Ravenbosch. De foto is gemaakt door Joh. Kohnen uit Valkenburg. Dit staat vermeld zowel op de voorkant als op de achterkant van de foto. Op deze foto staat volgens mij en mijn moeder noonk Jup en tant Tien. Dit zijn de jongere broer en zus van Jan Hubert Knols de vader van mijn opa Jef Knols. Noonk Jup staat in de bovenste rij, hij is de vierde jongen van links. In de onderste rij staat tant Tien, zij is het vijfde meisje van links met een jurk die een zwart lijfje heeft en een rok met een patroon erop. Op het lijfje zit ook nog iets gespeld of ze heeft een sjaaltje aan. Zo lijkt het althans. We weten het helaas niet 100 procent zeker, maar in vergelijking met andere foto's die we van hen hebben, zijn dit noonk Jup en tant Tien. Noonk Jup zijn echte naam is Joannes Josephus Knols (geboren in 1888) en van Tant Tien, Maria Catharina Hubertina Knols (geboren in 1891). Ik zou ook graag te weten komen ter ere van welke gelegenheid deze foto gemaakt is.

e-mailadres


 

Foto 23
 Welke boerderij is dit?

Het linker woonhuis met schuur zijn eigendom (ten tijde van het maken van deze foto) van de fam. G. Roobroeks, het rechter woonhuis van de fam. J. Akkermans. De achterliggende schuur werd medio 1950 verbouwd tot woonhuis, momenteel genummerd St. Gerlach 14 en eigendom van de fam. G. Hambeukers. Het linker woonhuis (van de fam. Roobroeks) werd in 1968 gerenoveerd in het kader van de monumentenzorg.

Met dank aan L. Hambeukers, Schimmert.


e-mailadres 

Foto 22
 Welke boerderij is dit?

L. Hambeukers uit Schimmert (dank) kwam met de oplossing: boerderij Broers omstreeks 1920.
En zo zag het er in 2008 uit (foto: Dré Dexters).e-mailadresFoto 21
 Communiefoto 7 mei 1933.
 Wie herkent de communicantjes?

1. Past. Ribbergh. 2. ... Bielders  3. Will (?) Schrooders (1926)(?) 4. Jef Harren (1924) 5. Jo Muyrers( ?) (1925) of Boreas (?) 6. Wiel Curfs (1923)
7. Jan Frissen (
1926, café) 8. Jef Odekerken (1923)  9. ......   10. ......   11. Albert Curfs (1925) 12.  .....  13. Wiel Arbeel (1925) (?)
14. Marie Kusters (
1925) 15. Sophie Krutzer (1925)  16. Max Jakobs (1923) 17. Thei Ackermans (1925) 18. Paula Suijlen (1925)
19.Wiske Hendriks  20. Sjeng Limpens (
1924)  21. ...... 22. ... Hoogenboom of Trees Krutzer (1927) (?).  23.   Limpens 
24.  Reintjens (Strabeek) 25. ....... 26. Lies Bisschops (
1927) (?) 27........ 28. Tien Habets (?) 
29 Mini Houben (
1925) 30. Mia Nols (?) of ... Toebner(?)
(Begeleidsters) 31. Paula Curfs 32. Bertien Ackermans (
1927) 33. Yvonne Curfs (1927, Vroenhof) 34. Els Curfs (1927) 35. Jes Arbeel (1927)
36 kapelaan Hannöver (kapelaan te Houthem van 1927 tot 1935).

Met dank aan Mimi Hanneman voor de namen van de begeleidsters en diverse andere communicantjes
en aan Lilian Nijssen, die haar moeder Paula Suijlen op de foto herkende. Ook Hans Kuijpers herkende zijn moeder Paula Curfs (31) op de foto. Tenslotte kregen we nog enkele namen van Theo Bemelmans.

Omdat er nog diverse namen twijfelachtig zijn, heb ik de geboortejaren - voor zover bekend -
erbij vermeld.


e-mailadresKlik op de foto voor een vergroting

Foto 20
 Tweede van links met pijp is Jan Frissen. Op de achtergrond café het Witte Paard. Augustus 1940.
Mogelijk staan er een of meer Houthemse jongens op. Wie herkent ze?

Uiterst rechts: Jef Peerenbooms (met dank aan Hub Frijns)

e-mailadresKlik op de foto voor een vergroting

 

  1. Jef Ackermans
2.
3.  Sjeng Curfs
4.  Sjo Plusquin
5.  Jeu Brouns
6.
7.
8.  Leo Soons
9.  Willy Curfs
10. Sjef Harren
11. (priesterstudent)
12.  Gerlach Curfs
13. (priesterstudent)
14. Adèle Ribbergh?
15. (priesterstudent)
16. Jan van de Ven
17. (priesterstudent)
18.
19. (priesterstudent)
20. Max Curfs

Foto 19
Bevrijding Houthem 17 sept. 1944.

Math Ackermans herkende zijn vader Jef (nr.1) op de foto.
Dank ook aan Charles Odekerken voor een aantal namen.


e-mailadres


Film Boerinnenleven (1938-1939)

De cineast Alex Roosdorp heeft in de jaren 1938-1939 in opdracht van de Limburgse Land- en Tuinbouw het dagelijks bestaan van boerengezinnen en de taak van boerinnen vastgelegd. De film bevat ook beelden van een slachtcursus die eind januari 1939 op boerderij Brands in de Ravensbos werd gegeven voor leden van de Boerinnenbond. Zoals op de eerste foto te zien is, was pastoor Ribbergh ook hierbij aanwezig. Ook onderwijzeres Fien Hermans en consulente Lies Hendriks van de Boerinnenbond waren op de slachtcursus aanwezig. Herkent u deze dames en wie zijn de anderen?


Klik op de foto voor een vergroting

Foto 18a

 


Klik op de foto voor een vergroting

Foto 18b

 


Klik op de foto voor een vergroting

Foto 18c


Klik op de foto voor een vergroting

Foto 18d

e-mailadresgouden bruiloft 1921
Klik op de foto voor een vergroting

Foto 16
Gouden bruiloft 1921 (2).

gouden bruiloft 1921
Klik op de foto voor een vergroting

Foto  17
Gouden bruiloft 1921 (1).

e-mailadres


onbekende
Klik op de foto voor een vergroting

Foto 15
Onbekende persoon.

e-mailadres


jongens mei 1947
Klik op de foto voor een vergroting

Foto 14
Houthemse jongens, mei 1947.

e-mailadres

jongens mei 1947

Foto beschikbaar gesteld door mevrouw Fien
Ackermans-Ubags.

Mathieu Braeken en Thei Bemelmans: Op deze foto staan o.m.: 1. Wiel Sieben 2. Frans Schrooders, 3. Louis Bielders, 4. Hubèr Pluymakers, 5. Jo Bosten, 6. Dré Brands, 7....Habets  8. Wiel Odekerken 9. Aloys Ackermans, 10. Mathieu Braeken, 11. Jef Bergsteijn, 12. Jeu Voncken, 13. Thei Heijnens? 14. Thei Bemelmans, 15. Lei Habets 17. Bèr Brands, 18. Jef Pluijmen, 19. Tonie Hermans, 20. Jan Bielders, 21. Jo Suijlen, 22. Thei Voncken, 23. Lei Reintjens, 24. Louis Heijnens, 25. Wiel Quaedvlieg.

Volgens Thei Bemelmans is de foto destijds door onderwijzer Sjeng Curfs genomen bij de 1e Geulbrug.

Mathieu en Thei, heel hartelijk dank!
De ontbrekende namen zijn zeer welkom.


bewaarschool 1936-1938
Klik op de foto voor een vergroting

Foto 13
Bewaarschool Vroenhof ca. 1936-1938.

e-mailadres

bewaarschool 1936-1938 Piet Boreas: 28. José Boreas, 38. Piet Boreas, 50. Lucas Frissen

Jan Mulders: Zijn moeder Bonna Mulders-Pasmans herkende de volgende kinderen: 21 Maria Frissen,  29. Theo Coonen, 32. Zuster Isa........., 41. Bonna Pasmans, 44. Netteke Soons, 46. Mia Brouns, 47. Fien Senden, 49. Willy Senden, 50. Lucas Frissen, 51. Sjeng Voncken

Jan Quaedvlieg: 25. Jan Quaedvlieg,

Piet en de Jannen: bedankt voor de foto's en de namen!


Foto 11 Onbekende priester

Zoekplaatje 11: Pastoor Petrus Jacobs (1850-1930)

Pastoor Petrus Jacobs (1850-1930)Klik op de foto voor een vergroting

Op de eerste pagina van Maasgouw 127 (2008) nr. 4 viel mijn oog meteen op de foto, die ik herkende van deze site (foto 11).
Het blijkt te gaan om pastoor Piet Jacobs, die van 1898 tot 1903 pastoor in Houthem was. Hiermee is meteen het raadsel rondom zoekplaatje 11 opgelost.

Pastoor Piet Jacobs
Joannes Petrus Hubertus (Jan Pieter Willem, roepnaam Pierre of Piet) Jacobs, wordt geboren te Klimmen op 15 oktober 1850, om 12 uur, als zoon van Jan Willem Jacobs, landbouwer te Dolberg, 29 jaar, en van Maria Elisabeth Pieters. Hij doet zijn humaniora op het Klein Seminarie Rolduc van 1864 tot 1870, gevolgd door de gebruikelijke twee jaren filosofie, eveneens te Rolduc, van 1870 tot 1872. Hij is een goede leerling, die ieder jaar prijzen behaalt voor doctrine chrétienne, klassieke talen en Frans, en in de hogere jaren ook voor literatuurgeschiedenis, en voor geschiedenis. In zijn twee filosofie-jaren behaalt hij prijzen in gewijde welspekendheid, natuurkunde, klassieke talen, filosofie en christelijke archeologie. Hij moet dus een vooral literair begaafde student geweest zijn. Daarna studeert hij vier jaar theologie aan het Groot- Seminarie in Roermond. Na zijn priesterwijding in Roermond op 1 april 1876 wordt hij tot kapelaan benoemd aan de Martinuskerk in Wijk-Maastricht. Per 1 januari 1894 wordt hij pastoor van Heugem, per 1 oktober 1898 pastoor van Houthem, en per 1 oktober 1903 volgt hij als pastoor van de Onze Lieve Vrouwekerk van Maastricht zijn oude Rolducse klasgenoot, Laurens Natalis le Bron de Vexela op, die deken van Roermond wordt. Per 1 oktober 1920 krijgt hij eervol ontslag en wordt hij in de Onze Lieve Vrouw opgevolgd door pastoor Brune. Als emeritus vestigt Piet Jacobs zich te Heerlen, waar hij op 16 februari 1930 overlijdt.

Bron: Pastoor Jacobs en de devotie tot de Sterre der Zee / Régis de la Haye. - In: De Maasgouw, 127 (2008) nr. 4, p. 115-130

Fons Heijnens


Foto 12 Onbekende priester

Willems, J.W.H. (pastoor in Schimmert van 1893-1907)

* Hellebroek Nuth 18-7-I837 + Schimmert 27-12-1906

pastoor J.W.H. Willems (1837-1906)Klik op de foto voor een vergroting

Bladerend in heemkundige tijdschriften, kwam ik toevallig in 'Schimortera', het blad van de heemkunde-vereniging Schimmert, een foto tegen van de priester op nevenstaande foto, waarvan niet bekend was, wie dit was. Het bleek pastoor Willems te zijn, die in december 1906 in Schimmert overleed.

Op 5 april 1862 werd hij te Roermond tot priester gewijd. Hij was achtereenvolgens kapelaan te Lutterade, Gronsveld en Wijk-Maastricht. Van 1883 tot 1893 was hij werkzaam als pastoor te Wessem. Op 16 mei 1893 werd hij plechtig als pastoor van Schimmert ingehaald, waar hij werkte tot 1907. Onder zijn pastoraat hielpen de kapelaans Ramakers en de Wever.
Hij overleed te Schimmert en werd er ook begraven.
Zijn grafsteen is later in de vloer van de nieuwe kerk gelegd. Hij was een veel gemoedelijker man dan zijn voorganger. In het gedenkboek van St. Marie schreef pater Alf. Kerckhoffs S.M.M. over hem "den goeden, zachten, beminnelijke pastoor Willems. De blijheid die op zijn gelaat te lezen stond wist hij onweerstaanbaar aan zijn omgeving mede te deelen. Zijn komst op Ste Marie was een zonnestraal". In maart 1883 volgde hij 'onze paters uit Luik' op als biechtvader van de Filles de la Sagesse. Dat zou hij blijven tot 1904 toen hij werd opgevolgd door pater Guédon; de nieuwe overste van St. Marie.
Pastoor Willems was ook een bedrijvig mens. Tijdens zijn pastoraat zijn er veel initiatieven genomen. Allereerst was daar de verfraaiing van de kerk. Zo liet hij o.a. het Maria- en Remigiusaltaar plaatsen en bouwde de Lourdesgrot voor de oude kerk. Ook bij het oprichten van nieuwe instellingen was hij actief. Zo richtte hij in 1893 meteen de Derde Orde van St. Franciscus op en nam hij het initiatief om een Parochiebibliotheek te starten.
Maar bovenal is hij de initiatiefnemer voor de bouw van een nieuwe pastorie en de revisie van het kerkhof in 1898. Er had zich gedurende de negentiende eeuw al van alles afgespeeld rond de bestaande pastorie. Al in 1815 was ze geheel vervallen, om niet te zeggen onbewoonbaar. Toen is een oplossing gevonden, maar geen afdoende. In 1898 besloot het kerkbestuur onder pastoor Willems een nieuwe pastorie te bouwen. Voor de financiering van de bouw schreef het bestuur een geldlening uit, waarop de parochianen via een schuldbrief ter waarde van honderd gulden konden intekenen. Het waren dus de parochianen van Schimmert die de bouw van dit statige gebouw mogelijk gemaakt hebben.


.Bron: Pastoors en kapelaans van Schimmert / Sef Nijsten, In:  Schimortera, 19.., nr. .., p. 19

Fons Heijnens


overstroming in Houthem 1917
Klik op de foto voor een vergroting

Foto 9
Overstroomingen in het Zuiden van Limburg.
Is dit wel Houthem? Wie weet waar dit is?

 

overstroming in Houthem in 1917
Klik op de foto voor een vergroting

Foto 10
Overstroomingen in het Zuiden van Limburg.
Is dit wel Houthem? Wie weet waar dit is?

 

e-mailadres


onbekende inwoonster
Klik op de foto voor een vergroting

Foto 8
Onbekende inwoonster van Houthem?

Wie weet wie dat is?

e-mailadres


retraite 1943
Klik op de foto voor een vergroting

Foto 7
Meisjesretraite van de KJM in 1943 (?).
Welke Houthemse meisjes staan hier op deze foto?

e-mailadres

retraite 1943 De Houthemse meiden:
1. Jes Arbeel, 2. Paula Curfs Vroenhof, 3. Fieke of Leny Frissen (Wit Paerd), 4. Wies Jongen, 5. Tonie Genders, 6. Gerda Thewessen, 7. Marieke Lataster, 8. Agnes Ackermans, 9. Mia …. (huishoudster bij Greetje en Triensje Jaspers in Strabeek), 10. Lies Lenards (Leenaerts) (huishoudster bij de fam. Crombach), 11. Bella Roobroeks, 12. Lies Erens, 13. Mia Limpens

Volgens mevr. W. van den Hof-Jongen dateert deze foto uit 1953, toen Nederland te maken had met de watersnood. De zusters schijnen destijds hier nog extra voor te hebben gebeden.


onbekende groep jongens
Klik op de foto voor een vergroting

Foto 6
Onbekende foto.
Mogelijk staan er een of meer Houthemse jongens op.

e-mailadres


schoolklas Houthem
Klik op de foto voor een vergroting

Foto 5
4e en 5e klas van de lagere school 1954/1955
Wie kan ons helpen aan een originele foto om in te scannen?

schoolklas Houthem

e-mailadres


optocht met past. Ribbergh
Klik op de foto voor een vergroting

Foto 4
Station
Bij welke gelegenheid is deze foto gemaakt en wanneer en wie staan er op?

e-mailadres

Suggestie Fons Heijnens: Inhalen van pastoor Ribbergh op het station, nadat hij In Lourdes van bisschop Lemmens de bef ontvangen had. Hij draagt ook de koninklijke onderscheiding die hij in 1937 ontvangen had. Op de foto o.m. meester Alb. Philippi, Hub. Thewissen, pastoor Ribbergh, Pauline Geuskens, burgemeester P.A. Hens. Opname juli 1938.


optocht met past. Ribbergh
Klik op de foto voor een vergroting


Foto 3

Station
Bij welke gelegenheid is deze foto gemaakt en wanneer?

e-mailadres

Suggestie Fons Heijnens: Inhalen van pastoor Ribbergh op het station, nadat hij In Lourdes van bisschop Lemmens de bef ontvangen had. Hij draagt ook de koninklijke onderscheiding die hij in 1937 ontvangen had. Op de foto o.m. meester Alb. Philippi, Hub. Thewissen, pastoor Ribbergh, Pauline Geuskens, burgemeester P.A. Hens. Opname juli 1938Klik op de foto voor een vergroting


Foto 2

Waar en wanneer is deze foto gemaakt en wie staan erop?

e-mailadres

Rinus Suijkerbuijk, bestuurslid van onze vereniging, is bezig met het uitzoeken van de huisvernummeringen die in de loop van de 20e eeuw hebben plaatsgevonden in Houthem. Ervan uitgaande dat het huisnummer 209 is, zou het bij de huisvernummering van 1935 Beekstraat 19 geworden zijn. Vóór 1935 woonde daar het echtpaar Sieben-Frijns. Jan Hubert Sieben, kantonnier, trouwde met Maria Catharina Frijns, huishoudster. Zij woonden eerst te Broekhem aan de grootestraat. Zij kregen 8 kinderen, die geboren werden tussen 1908 en 1922.

Volgens Jan Senden, wonende aan de Beekstraat, staan op de foto: oma Sieben-Frijns, haar dochter Lies Sieben en schoondochter Lena Sieben-Notten, de vrouw van kantonnier Frans Sieben, met zoon Willie. De foto zal eind jaren dertig genomen zijn. Lies Sieben trouwde in 1940 met Hubert Hermans, een broer van Jan's moeder. De Hermansen woonden in de boerderij, op de hoek Beekstraat Strabeek. Als Jan zich goed herinnert was dat Strabeek 215.

Mevr. Sieben-van Arkel uit Valkenburg bevestigde e.e.a.

Allen heel hartelijk dank.
 


anno 2003 

Foto 1
Roobroeks, ca. 1930
Waar is deze foto gemaakt en wie staan erop?

e-mailadres


anno 2003

Ontvangen reactie, waarvoor uiteraard onze hartelijke dank:
De foto werd gemaakt voor de toenmalige woning van de fam. Houben. Deze is gelegen tussen de panden St. Gerlach 14 en de boerderij van de fam. Jongen (teruggelegen woning). Het voormalig pand werd in de jaren '50 verbouwd door dhr. W. Houben.
Op de foto:
In het zolderraampje: Jan Roobroeks (Johannes Hubertus Caspar Joseph, geb. 1-9-1915, overleden 9-1-2001)
Op de hooikar (links, met riek) is Guillaume Roobroeks (Wilhelmus Gerlachus Hubertus, geb. 19-6-1884, overleden 22-1-1968, vader van Jan Roobroeks).
Op de grond, voor G. Roobroeks, de toenmalige bewoner van het pand, dhr. Sjang Houben.
De overige personen op de foto zijn onbekend.


naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

Geen menu? Klik hier!