Verenigingskroniek 1997


In het begin van het nieuwe jaar bereikt ons het bericht dat ons lid H.G. Simons uit Bemelen na een kort ziekbed op 1 oktober 1996 is overleden.

februari 1997
Pastoor Keulers wordt benoemd tot kannunik van het kathedraal kapittel.

25 februari 1997
Stichting 'de Rotswoning' biedt haar hulp aan bij de restauratie van de Calvariekapel.

26 februari 1997
De heren W. Boersma en G. de Heus bieden, namens de heemkundevereniging als opvolgster van de opgeheven Werkgroep Landgoed St. Gerlach, een verzameling 'antieke' wijnflessen aan aan C. Oostwegel. De flessen werden gevonden in de  kelders van het kasteel.

2 april 1997
Ons lid Alois Kreusch overlijdt op 85-jarige leeftijd in Valkenburg.

3 mei 1997
Op het château St. Gerlach wordt de 8e Heemkunde Contactdag gehouden. Journalist en publicist Rob van der Heijden besprak zijn ervaringen met zijn enquête over het eten en drinken in het Geuldal in de periode voor de Tweede Wereldoorlog. C. Maas en M. Luppes van het CBS behandelden diverse aspecten van onderzoeksopzet en waarnemingsmethodieken.

3 mei 1997
Voor een geïnteresseerd publiek vindt de presentatie van het boek 'Dagboek van een opgraving' van ons lid Doeke Krikke plaats.

5 mei 1997
50-jarig huwelijksfeest van het echtpaar de Heus-Cartens. G. de Heus is een van de initiatiefnemers en actieve bestuursleden van onze heemkundevereniging.

22 mei 1997
Opening natuurgebied Meerssenerbroek.

2 juni 1997
Algemene ledenvergadering in Hotel 'Vue des Montagnes' in Geulhem, met aansluitend een dia-presentatie van ons lid L. Mulders over de wilde flora in het Geuldal. De vergadering werd bezocht door 34 leden. Er waren 16 afmeldingen. Tijdens deze bijeenkomst werden de statutair aftredende bestuursleden Lodewick en Keulers middels een instemmend applaus herkozen.

juni 1997
Uitgave van 't Sjtegelke nr. 7.  

       

23 augustus 1997
Excursie naar het heemkundemuseum 'Roerstreek' en de basiliek te St. Odilënberg. Daarna gaan de 37 deelnemers richting Thorn, waar onder deskundige leiding van een gids een bezoek aan de kerk en het witte stadje  gebracht wordt.

28 augustus 1997
Het bestuur besluit om voortaan iemand af te vaardigen in het bestuur van de stichting 'de Holle Eik'.

15 september 1997
Officiële opening van het château St. Gerlach door mr. Pieter van Vollenhove. Tijdens dit onvergetelijke en zeer druk bezochte feest wordt ons lid C. Oostwegel voor zijn inzet beloond met een koninklijke onderscheiding. Hij wordt ridder in de orde van Oranje Nassau.

16 september 1997
Een van onze nieuwe leden en oud-Houthemer, Frans Odekerken, overlijdt 71 jaar oud in Meerssen.

1 oktober 1997
Het aantal leden bedraagt 168.

5 oktober 1997
Voor ruim 80 mensen geeft mevr. van Grevenstein, directeur van het restauratie-atelier Limburg, een dialezing over de restauratie van de wandbekleding in het château.

13 oktober 1997
De gemeente deelt de werkgroep Kruisen en Kapellen van onze vereniging mee dat bij het opknappen van de Gerlachuskapel aan de Onderstestraat de buitenkant niet wit gemaakt hoeft te worden. Zij onderschrijft hiermee het  advies van de algemene ledenvergadering van 2 juni.

7 november 1997
Dhr. Ch. Soemers van de heemkundevereniging Meerssen verzorgt een dia-avond over Geulhem in de synagoge te Meerssen. Om de onderlinge contacten te verstevigen werden ook onze leden voor deze avond uitgenodigd.

december 1997
't Sjtegelke verschijnt voor de achtste keer.  
 

 

 

 

 


naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

Geen menu? Klik hier!