Verenigingskroniek 2004


1 januari 2004
De vereniging telt 331 abonnee-leden.

12 februari 2004
Plotseling overlijden van Aloys Ackermans, die sinds 2003 lid van onze vereniging was. Zijn lidmaatschap zal voortgezet worden door zijn echtgenote Fien Ackermans-Ubaghs.

27 maart 2004
Mede door toedoen van het kerkbestuur en de heemkundevereniging kon de plechtige inzegening van de Houthemse pelgrims-refugio “Santiago de Compostela” in de oude sacristie naast de parochiekerk plaatsvinden.

4 mei 2004
Overlijden van Willy Dautzenberg, welke sinds 1993 (vanaf de oprichting) lid was van onze vereniging. Hij was al enkele jaren niet meer in staat om de verenigingsactiviteiten bij te wonen, maar hij was in zijn actieve jaren altijd een gewaardeerd mens in onze dorpsgemeenschap.

10 juni 2004
Verschijnen van de 21e editie van het verenigingsblad ’t Sjtegelke met o.a. een uitgebreid artikel over de voormalige Houthemse dorpsgevangenis.

15 juni 2004
Wandeling o.l.v. Wim Boersma via de Vauwerstraat, Goudenroodsweg, Elzenweg en het Joods kerkhof (in Schimmert, vlak achter de Houthemse dorpsgrens).

21 augustus 2004
Excursie naar het pottenbakkersmuseum in Raeren (D), gevolgd door de gebruikelijke picknick. Rond de 60 deelnemers namen daarna deel aan de wandeling naar de bron van de Geul in Lichtenbusch.

  28 september 2004
Overlijden van Jeu Jakobs in Zorgcentrum Vroenhof. Hij was sinds 1993 een trouw lid van onze vereniging en nam tot op hoge leeftijd actief deel aan excursies.
 
31 oktober 2004
Excursie naar het Amerikaans Militaire Kerkhof te Margraten i.v.m. de 60-jarige bevrijdingsherdenking; o.l.v. onze Houthemse gids Frank Lahaye, welke al vele jaren aldaar werkzaam is. Het dertigkoppige gezelschap kon van een bijzonder informatieve middag genieten.

14 november 2004
Onder leiding van Ger Sleijpen werd vanaf de Holle Eik gestart met de (herhalings-)wandeling over oude pelgrimswegen in Houthem; een vijftiental deelnemers waren present en enkelen van hen zagen Houthem voor het eerst vanuit een andere invalshoek.

14 december 2004
Plotseling overlijden van Guus Dirix uit Maastricht. Guus en zijn partner Marlies, die uit Houthem afkomstig is, waren sinds 2002 lid was van onze vereniging.

15 december 2004
Verschijnen van de 22e editie van het verenigingsblad ’t Sjtegelke met o.a. het tweede deel van een mooie genealogische beschrijving van de familie Bielders en een artikel over het restauratieplan van het gewelf van onze St. Gerlachuskerk.

31 december 2004
De vereniging telt effectief 336 abonnee-leden.


naar boven

Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

Geen menu? Klik hier!