Verenigingskroniek 2016


1 januari 2016
Het jaar wordt begonnen met 332 leden.

26 januari 2016
Mevrouw A.M.G. (Gerda) Boreas-Eijdems overlijdt in Valkenburg aan de Geul in de leeftijd van 79 jaar. Mevrouw Boreas-Eijdems zet na het overlijden van haar echtgenoot Piet Boreas op 26 juni 2015 het lidmaatschap bij onze vereniging voort.

1 maart 2016
Mevrouw P.C.J. (Nellie) Limpens-Siebers overlijdt in Amstenrade in de leeftijd van 91 jaar. Mevrouw Limpens-Siebers is sinds 1 augustus 2003 lid van onze vereniging.

30 maart 2016
Mevrouw M. (Mia) Slenter-Ackermans overlijdt in Valkenburg aan de Geul in de leeftijd van 86 jaar. Mevrouw Slenter-Ackermans is sinds 12 juli 2000 lid van onze vereniging.

12 maart 2016
In het Regionaal Historisch Centrum Limburg in Maastricht wordt tijdens de Genealogiedag Limburg de eerste "Edmond Delhougne Penning" uitgereikt aan de heer A.S.M. (Funs) Patelski uit Termaar (Klimmen), lid van onze vereniging sinds 28 september 1993.
De "Edmond Delhougne Penning" is bestemd voor een persoon die een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling en de promotie van de genealogie binnen het gebied van de Nederlandse en Belgische provincie Limburg.
Aan de penning zijn een oorkonde en een bedrag van € 500,00 verbonden en worden beschikbaar gesteld door de Stichting Edmond Delhougne te Roermond.

5 april 2016
Om 19.30 uur begint de jaarlijkse algemene ledenvergadering, de drieŽntwintigste alweer, in Dorpscentrum De Holle Eik. Het verslag van deze vergadering is te lezen op de website van de vereniging (www.houthem.info) onder de kop “heemkundevereniging”.
Na een korte pauze geeft de heer Maurice Stevens, lid van onze vereniging, een presentatie met als thema: Kadastrale registers bij onderzoek naar huizen, percelen en eigenaren.
Maurice gaat in zijn presentatie onder meer in op hoe het allemaal begon, de opzet en het doel, onderzoek naar eigenaren, de legger, OAT’s (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels) en Kadastrale registers en de transcriptie. Uiteraard wordt de presentatie aan de hand van een aantal voorbeelden uit Broekhem en Houthem toegelicht.
.
23 april/eind mei 2016
Voorzitter Jos Lodewick wordt op 23 april 2016 voor het programma KunsTwerkT van TV Valkenburg door Viviane Pinckaers geÔnterviewd op de Haeselderhof in Valkenburg aan de Geul. Het interview heeft betrekking op kunst en heemkunde in Houthem. De duur van het interview is ongeveer 30 minuten en resulteert in een uitzending van 5 minuten in genoemd programma, dat eind mei 2016 wordt uitgezonden.

10 mei 2016
De heer J.H.G. (Jan) Frissen overlijdt in Maastricht in de leeftijd van 83 jaar, De heer Frissen is sinds 14 september 1993 lid van onze vereniging.

27 mei 2016
De heer W.M.J.A. (Wolfgang) Russel overlijdt in Driebergen-Rijsenburg in de leeftijd van 92 jaar. De heer Russel is sinds 29 mei 2003 lid van onze vereniging.

29 mei 2016
Op 29 mei 2016 (geboortedag Jan Hanlo) wordt bij Ch‚teau St. Gerlach het Jan Hanlo PoŽziepad in de gemeente Valkenburg aan de Geul in gebruik genomen. Het PoŽziepad / wandelroute wordt aangegeven door zes zuiltjes met gedichten van Hanlo. De wandeling start bij Geerlingshof, waar het Hanlo-monument staat, en sluit bij Ch‚teau St. Gerlach aan op de al bestaande poŽzieroute Gedichten langs de Geul. Initiatiefnemer van het Jan Hanlo PoŽziepad is de stichting Dichter in Beeld.
Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach heeft met een bijdrage van € 600,00 een volledige zuil van het PoŽziepad gesponsord.

5 juni 2016
Onze vereniging geeft acte de prťsence bij de officiŽle opening van de Hoeskamer, de uitbreiding van dorpscentrum De Holle Eik met een multifunctionele ruimte, huiskamer met invalidentoilet en berging. Onze vereniging geeft de Hoeskamer een collage van foto’s van de Holle Eik uit vroegere tijden cadeau.

16 juni 2016
Ons verenigingsblad ’t Sjtegelke nummer 45 ziet het daglicht.

26 juni 2016
Jacquo Silvertant, lid van onze vereniging, presenteert in het openluchttheater in Valkenburg aan de Geul zijn nieuwste boek over de geschiedenis van de Nationaalsocialistische Beweging (NSB) in Limburg en meer specifiek in Valkenburg aan de Geul: Met Mussert Hou Zee.

20 augustus 2016
De jaarlijkse zomerexcursie brengt de deelnemers ’s-morgens naar belevingscentrum De Brug van Vroenhoven, een paar honderd meter over de grens bij Wolder-Maastricht, en ’s-middags naar museum het Ursulinenconvent in Eijsden.
In Brasserie Onder de brug in Vroenhoven verzamelen zich om 10.00 uur uiteindelijk 34 personen voor een ontvangst met koffie en vlaai, waarna om 10.30 uur de rondleiding begint onder leiding van twee gidsen.

 

De Brug van Vroenhoven brengt twee boeiende verhalen samen: het begin van de Tweede Wereldoorlog op 10 mei 1940 voor BelgiŽ aan onder meer de brug van Vroenhoven over het Albertkanaal en de wereld van de kanalen en de binnenvaart.Na afloop van de rondleiding wordt de lunch gebruikt in Brasserie Onder de brug, waarbij je een prachtig uitzicht hebt over het Albertkanaal.
Rond 14.00 uur arriveren we in Museum het Ursulinenconvent in Eijsden, waar ook weer een rondleiding staat te wachten onder leiding van twee gidsen.
Het Familiemuseum vormt samen met Afrika Anders, Museum Het Ursulinenconvent. In het Familiemuseum maken wij op velerlei manieren kennis met de geschiedenis van de mens in zijn familieverband: vanaf de eerste mens tot het heden met speciale aandacht voor DNA, de in Eijsden geboren wetenschapper EugŤne Dubois, heraldiek, Karel de Grote, iconografie en genealogie.
Rond 16.00 uur verzamelt zich weer iedereen op het terras van het museum-cafť om nog even onder het genot van een al dan niet alcoholische versnapering nog even gezellig na te keuvelen over deze dag.
Het aantal deelnemers valt dit jaar enigszins tegen. Dit vindt zijn oorzaak in afmeldingen wegens ziekte, vaste deelnemers die fysiek niet meer in staat zijn om mee te gaan, het samenvallen met de augustuswandeling van Sportdorp Houthem en er zijn zelfs mensen die het gewoon vergeten.
Zaterdag 19 augustus 2017 herkansing.

13 september 2016
Het opsporen, verzamelen en verwerken van kranten- en tijdschriftartikelen over Houthem, Broekhem en Geulhem door ons bestuurslid Fons Heijnens heeft een uniek bestand opgeleverd van vele duizenden artikelen.
Dit bestand van meer dan 17.000 artikelen/records, het resultaat van zo’n 40 jaar verzamelen, is voor iedereen te raadplegen op onze website www.houthem.info via een directe link en op www.archieven.nl
In het bestand kan op elk woord gezocht worden. Vaak wordt de volledige tekst van een artikel weergegeven. Een onmisbare bron voor iedereen die gegevens over Houthem, Broekhem en Geulhem zoekt.
Een compliment aan Fons Heijnens voor het vele werk is zonder meer op zijn plaats.

4 oktober 2016
De heer H.B. (Harry) Durville overlijdt in Vught in de leeftijd van 87 jaar. De heer Durville is niet alleen sinds 1 maart 1994 lid van onze vereniging, maar in de periode 1995 – 2001 is de heer Durville tevens bestuurslid.

5 november 2016
In 2003 heeft onze vereniging een videoband (VHS) uitgegeven met de titel ‘Houthem-St. Gerlach rond het jaar 2000’. De videoband laat het dorp zien in al haar aspecten: zoals inwoners, verenigingen, gebouwen, hobby's van inwoners, natuur en geschiedenis.
Op veler verzoek is de 4 uur durende film door bestuurslid Ger Sleijpen bewerkt en overgezet op dvd. De dvd is verkrijgbaar voor de prijs van 15 euro bij Ger Sleijpen.

10 november 2016
De heer A.G.F. (Frans) Thewessen overlijdt in Valkenburg aan de Geul in de leeftijd van 83 jaar. De heer Thewessen is sinds 20 maart 2009 lid van onze vereniging.

13 november 2016
Mevrouw J.M.J. (Jeanne) Curfs-Heijnens overlijdt in Gulpen in de leeftijd van 77 jaar. Mevrouw Curfs-Heijnens is sinds 20 februari 2005 lid van onze vereniging.

22 november 2016
“Ein laeve lank in Limburg De ganse Santekraom”.
Mevrouw Annie Schreuder-Derks uit Susteren houdt in Dorpscentrum De Holle Eik een lezing met PowerPointpresentatie met als titel “Ein laeve lank in Limburg De ganse Santekraom”.
Aan de hand van de levenslijn van geboorte tot begrafenis en rouw geeft zij op de haar bekende, humoristische vlotte manier van vertellen inzicht in de geloofswereld van ons, onze voorouders, het ‘theater’ en “de sjoane sjien” rond rituelen, tradities en heiligendagen.

24 november 2016
Uitgave van ons verenigingsblad ’t Sjtegelke nummer 46.

31 december 2016
Het jaar eindigt met 328 leden.

1 januari – 31 december 2016
De werkzaamheden en activiteiten die in het algemene gedeelte van de verenigingskroniek over het jaar 2015 worden opgesomd, zijn uiteraard voortgezet in het jaar 2016 en hoeven nu niet nogmaals te worden gememoreerd.
Het bestuur is vanaf eind 2015/begin 2016 in gesprek met het bestuur van Stichting Dorpscentrum De Holle Eik over uitbreiding van onze archiefruimte. Echter, ons verenigingslokaal, de bovenzaal van de Holle Eik, biedt te weinig mogelijkheden om onze archiefruimte op een verantwoorde wijze uit te breiden.
In de loop van 2016 is het bestuur, samen met het stichtingsbestuur van de Holle Eik en twee leden van de Stichting WijHouthem, gestart met een onderzoek naar de haalbaarheid en realisatie van een nieuw te bouwen archiefruimte aan de achterzijde van de Holle Eik (dus aan de vroegere Kerkweg), het Historisch Heemkundig Informatie Centrum (HHIC).Harry G.M. Becker
Secretaris Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach


naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

Geen menu? Klik hier!