Verenigingskroniek 2002


1 januari 2002
De vereniging telt effectief 236 abonneeleden. 

1 februari 2002
Overlijden van ons lid, pastoor Th. Delissen uit Simpelveld (zie Sjtegelke nr.17). 

18 maart 2002
Initiatief genomen m.b.t. de voorbereiding van een reŁnie en een Ch. Eijck-expositie Ter gelegenheid van het tweede lustrumfeest van de heemkundevereniging in 2003. 

11 april 2002
Na gesprek met het Monumentenhuis Limburg te Roermond moet er een renovatieplan opgesteld worden m.b.t. de Calvariekapel; wegens tijdgebrek en andere prioriteiten van de bestuursleden is dit project voorlopig in de ijskast gezet. 

15 april 2002
Algemene ledenvergadering in hotel Lahaye met aansluitend een lezing door mw. Schreuders-Derks van het volkskundig educatiebureau NOSTALNU, met als onderwerp “de Levensloop (een leven lang in Limburg)”. Aanwezig waren 44 belangstellenden. 

15 april 2002
Overlijden van ons lid mw. J. Vossen-Peerenbooms uit Bunde. 

mei 2002
Het archief van de opgeheven toneelvereniging werd overgedragen aan de heemkundevereniging. 

22 mei 2002
Bevestiging van de Belastingdienst ontvangen m.b.t. de rangschikking van de heemkundevereniging als rechtspersoon, zoals bedoeld in art. 24, lid 4 van de Successiewet 1956 (d.w.z. dat schenkingen aan de heemkundevereniging deels aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting).

2 Juni 2002
Uitgave van ons verenigingsblad ‘t Sjtegelke nr. 17, 9e jaargang nr. 1. 

16 juni 2002
Excursie naar de Curfsgroeve te Geulhem (72 deelnemers); de tocht voerde o.a. langs steile mergelrotswanden en een groot meer op een hoogte van ca. 25 meter; de deelnemers waren zeer enthousiast. 

20 juni 2002
Intentieverklaring getekend m.b.t. het gebruik van de Holle Eik-accommodatie; het gebruik dient nader bepaald te worden middels een jaarlijks op te geven activiteitenoverzicht. 

25 juni 2002
Op verzoek van de stichting IKL te Roermond werd medewerking verleend aan de samenstelling van een bebordingstekst voor het “Oorlogsmonument Bronsdaelgroeve”; het initiatief wordt tevens ondersteund door de dorpsraad van Berg en Terblijt; op 25 september heeft het IKL de aldaar aanwezige hinderlijke begroeiing verwijderd.

augustus 2002
Nieuw kleurenlogo op onze website met verklarende tekst van mw. E. Lahaye-Diederen. 

10 augustus 2002
Jaarlijkse dagexcursie, dit maal naar het Zollmuseum te Horbach, waarbij eenieder aangenaam verrast was over de enorme collectie die daar aanwezig was. Bovendien was de accommodatie zeer mooi en goed onderhouden. Na de picknick in de tuin van het Zollmuseum kregen de 41 deelnemers ’s middags een rondleiding door de Dom van Aken en de Domschatzkammer; alle deelnemers waren zeer onder de indruk.

19 augustus 2002
Verplaatsing en vernieuwing van het in slechte staat verkerende wegkruis aan de Vauwerstraat voorbij het viaduct door de werkgroep “wegkruisen” van de heemkundevereniging. 

28 september 2002
Artikel (deel 1) over het leven van Charles Eijck, verschenen in het Parochieblad voor Broekhem en Houthem; de andere twee delen verschenen resp. op 19 oktober en 9 november, eveneens in het Parochieblad. De integrale tekst van deze levensbeschrijving is terug te vinden op onze website. 

2 oktober 2002
Samen met de Stichting Pelgrimswegen te Roermond zal een onderzoek gestart worden naar de mogelijkheid dat Houthem aan een zijroute van de pelgrimsroute naar Santiago de Compostela heeft gelegen. In het najaar 2003 zal een publicatie verschijnen over de pelgrimswegen, waarin Houthem zeer waarschijnlijk een belangrijke positie gaat innemen, zeker als er t.z.t. eventueel een hospitium (verblijfslokaliteit voor pelgrims) ter beschikking zal zijn. 

8 oktober 2002
Medewerking toegezegd aan de publicatie “Ontdekkingstocht door Zuid-Limburg”;  het betreft een landelijk project met medewerking van de VVV Zuid-Limburg; de medewerking bestaat uit het verzamelen van gegevens en het corrigeren van reeds bestaande informatie, waarbij vooral de kleine plaatsjes in de regio veel aandacht krijgen. 

5 november 2002
Bijdrage geleverd aan de bouwstenenactie van de Stichting Dorpscentrum De Holle Eik, welke een bedrag van € 275,- heeft opgeleverd; tevens heeft de heemkundevereniging nog een extra donatie gedaan in de vorm van de aankoop van 20 bouwstenen ŗ € 5,- 

10 november 2002
De Ch. Eijck puzzelaffiches zijn verspreid om de aankomende lustrumactiviteiten en met name de Ch. Eijck-expositie onder de aandacht van de inwoners te brengen. 

9 december 2002
Nieuwe domeinnaam op internet: 
www.houthem.info 

15 december 2002
Uitgave van ons verenigingsblad ‘t Sjtegelke nr. 18, 9e jaargang nr.2. 

28 december 2002
Verzending van de deelnameformulieren aan meer dan 600 oud-Houthemers voor de reŁnie op 29 mei 2003. 

31 december 2002
De vereniging telt effectief 259 abonneeleden. 


naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

Geen menu? Klik hier!