Verenigingskroniek 2014


1 januari 2014
Wij beginnen het jaar met 350 leden.

5 januari 2014
"Rondom het Heiligdom St. Gerlach Houthem" is de titel van een nieuwe publicatie die Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach in samenwerking met het Kerkbestuur van onze parochie bij gelegenheid van het octaaf van St. Gerlach in 2014 heeft uitgebracht.
Voor onze vereniging is dit de afsluiting van de viering van het 20-jarig bestaan. Voor het kerkbestuur was het de opmaat voor de voorbereiding van de viering van de 850e sterfdag van St. Gerlach in 2015.
In deze nieuwe publicatie zijn artikelen opgenomen met een beschrijving van de tombe van St. Gerlach, over het Heilig Hart op het praalgraf en over de Kruisjes van St. Gerlach (alle van Mireille Madou), de transformatie van het adellijk vrouwenstift tot Heiligdom St. Gerlach (Piet Mertens), het werk en leven van Adam Schöpf (Els Diederen en Jos Lodewick), Mgr. Bernhard Brinkmann, bisschop van Münster (Rinus Suijkerbuijk) en ten slotte het doel van een toren die op oude afbeeldingen boven de kerk uitsteekt (Doeke Krikke).
Het geheel is onder de deskundige redactie van Fons Heijnens geworden tot een boekje over het Heiligdom van St. Gerlach, met veel wetenswaardigheden voor bezoekers, pelgrims en iedereen die St. Gerlach een warm hart toedraagt.
Het eerste exemplaar wordt na afloop van de hoogmis op zondag 5 januari 2014 door pastoor J. Burger aangeboden aan bisschop Fr. Wiertz.

7 januari 2014
Mevrouw H.J. (Fien) van Bergen-Senden overlijdt in Valkenburg aan de Geul in de leeftijd van 82 jaar. Zij is sinds 29 januari 1993 lid van onze vereniging.

20 februari 2014
De heemkundevereniging organiseert samen met de Historische Kring Land van Valkenburg en Heuvelland in dorpscentrum De Holle Eik een lezing over de kerkvisitaties.
In november 2013 wordt een project afgesloten dat als doel heeft het toegankelijk maken van de visitatieverslagen van het oude bisdom Roermond. Na vijf jaren intensieve arbeid van een werkgroep is het nu mogelijk op het internet van deze visitatieverslagen scans, transcripties en vertalingen te bekijken.
Na de oprichting van het bisdom Roermond in 1559 hebben de bisschoppen zich conform de richtlijnen van het Concilie van Trente (1545-1563) consciëntieus gekweten van hun taak om de parochies te bezoeken en van deze visitaties verslagen te (laten) maken. Deze verslagen bevatten vele interessante gegevens over het dagelijks leven in de parochies. Door de stadsbrand van Roermond in 1665 zijn de oudere verslagen helaas verloren gegaan. De resterende circa 1.700 verslagen zijn nu door het project wel voor iedereen bereikbaar.
Mart Bohnen, archivaris van het bisdom Roermond, licht de aanpak van dit project nader toe en geeft een demonstratie van de mogelijkheden van de website.
Guus Janssen, classicus en cultuurhistoricus, beschrijft de visitatiepraktijk en illustreert deze met voorbeelden uit het dekenaat Valkenburg.

8 april 2014
Dinsdag 8 april 2014 begint om 19.30 uur in dorpscentrum De Holle Eik de jaarlijkse algemene ledenvergadering, de 21ste alweer. Het verslag van deze vergadering is te lezen op de website.
Na het formele gedeelte en een korte pauze wordt door de heer Martin Pfeifer een demonstratie gegeven over het zogenaamde AEZEL*-project. Hij geeft aan de hand van het in Sittard gestarte "Kadaster"-project een spectaculaire indruk van de mogelijkheden van het al bij meerdere historische en heemkundeverenigingen in Limburg gestarte inventarisatieprogramma.
*AEZEL:
Archief voor Erfgoed van Zuid-Nederlandse Eigendommen en Leefgemeenschappen.


9 april 2014
De heer L.J.J. (Léon) Willems overlijdt in Sittard in de leeftijd van 50 jaar. Hij is sinds 29 januari 1993 lid van onze vereniging en sinds de allereerste uitgave in juni 1994 redactielid van ons verenigingsblad ’t Sjtegelke.

25 april 2014
De heer Mathieu Laheij, ontvangt de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau. Zijn verdiensten zijn beschreven in de maandkroniek van april 2014.

20 mei 2014
Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach en de Werkgroep Kruisen & Kapellen Valkenburg zijn met ingang van 1 januari 2014 een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met als doel kleine religieuze landschapselementen te initiëren, te renoveren, te onderhouden en/of te restaureren. De Heemkundevereniging verplicht zich om in ruil voor de uitvoering van genoemde activiteiten aan de Werkgroep ieder jaar een donatie van € 250,00 te verstrekken.

27 mei 2014
Verenigingsblad
’t Sjtegelke nr. 41 ziet het daglicht. De inhoudsopgave is te raadplegen op onze website.

16 juni 2014
Onze vereniging heeft zich als één van de eerste tien sponsoren aangemeld voor de documentaire Het kogelgat van Château St. Gerlach. De filmopnamen zijn in volle gang en worden wij uitgenodigd voor een bezoek aan de filmset op maandag 16 juni van 11.45 tot 13.00 uur op Château St. Gerlach, met aansluitend uiteraard een hapje en een drankje
.
 

12 juli 2014
Mevrouw A.H. (Tiny) Sterken overlijdt in Heerlen in de leeftijd van 84 jaar. Zij is sinds 4 maart 1996 lid van onze vereniging.

Augustus 2014
De samenwerkingsovereenkomst tussen onze vereniging en de Werkgroep Kruisen en Kapellen Valkenburg heeft meteen al resultaat opgeleverd. Direct na het tekenen van de overeenkomst in mei 2014 is de Werkgroep voortvarend gestart met de renovatie van het wegkruis in St. Gerlach, tegenover Coppes. In augustus is de Werkgroep al in de afrondende fase van de renovatie. Het voert binnen dit kader te ver om een volledige beschrijving van de renovatiewerkzaamheden te geven, het wegkruis staat er in ieder geval weer prachtig bij, met dank aan en de complimenten voor de Werkgroep. In ’t Sjtegelke 42 is een artikel aan dit wegkruis gewijd.

22 augustus 2014
Mevrouw M.L.J. (Maria) Schoenmaekers-Bormans overlijdt in Houthem in de leeftijd van 76 jaar. Zij is sinds 2 augustus 2002 lid van onze vereniging.

23 augustus 2014
Zaterdag 23 augustus 2014 wordt de traditionele zomerexcursie georganiseerd. Dit jaar gaat de reis naar het Belgische Bilzen en Alden Biesen. Rond 09.00 uur vertrekken de 40 deelnemers naar cultuur- sportcentrum de Kimpel in Bilzen voor een kop koffie en een stuk Bilzerse taart. Daarna wordt Bilzen onder leiding van een gids verkend, worden de mooiste plekjes bezocht en maken we kennis met de geschiedenis van Bilzen. Rond 12.00 uur wordt naar Alden Biesen vertrokken voor een gezamenlijke lunch. Het middagprogramma wordt gevuld met een rondleiding in de voormalige landcommanderij van de Duitse Ridderorde, Alden Biesen, vlakbij bij Bilzen gelegen. Dit kastelencomplex vindt zijn oorsprong in het begin van de 13e eeuw. De Franse revolutie maakte een eind aan de macht van de bewoners.
De dag wordt afgesloten met een gezellige nazit in het dorpscentrum De Holle Eik.
Foto's van deze zomerexcursie zijn te vinden op onze website.

16 september 2014
De heemkundevereniging staat stil bij de gebeurtenissen in de septemberdagen van 1944. Het is dan 70 jaar geleden dat Houthem door de Amerikanen wordt bevrijd. Historicus Jacquo Silvertant, lid van onze vereniging, neemt de aanwezigen in zijn lezing/diapresentatie mee terug naar de laatste dagen van de oorlog. De aanloop naar de bevrijding van Zuid-Limburg, de gevechten in het Geuldal, het optrekken van de Amerikanen en het terugtrekken van de Duitsers. Stap voor stap voert Silvertant ons langs de verhalen over het einde van een grote oorlog in een klein dorp.
De fotopresentatie, samengesteld door Fons Heijnens, is ook te bekijken op onze website.

4 oktober 2014
Mevrouw E.M.G. (Els) Sillen-Frijns overlijdt in Houthem in de leeftijd van 71 jaar. Zij is sinds 18 juli 1997 lid van onze vereniging.

31 oktober 2014
De vereniging ontvangt van de Stichting Dichter in Beeld een verzoek tot sponsoring. De Stichting wil een zogenaamde Jan Hanlo Poëzieroute realiseren in en rond Broekhem en Houthem. De route voert dan langs vijf zuilen waarop een gedicht van Jan Hanlo wordt aangebracht. Onze vereniging is van plan een hele zuil te financieren, de kosten van één zuil bedragen € 600. Waarschijnlijk wordt een en ander gerealiseerd in 2015.

25 november 2014
Verenigingsblad ’t Sjtegelke nr.42 verschijnt. Ook nu weer is de inhoudsopgave te raadplegen op onze website.

13 december 2014
Historicus Jacquo Silvertant, lid van onze vereniging, presenteert op zaterdag 13 december 2014 in de grote zaal van de Polfermolen in Valkenburg aan de Geul zijn nieuwste boek "Valckenborgh. Geschiedenis en archeologie van de middeleeuwse vesting".
Silvertant schreef zijn boek uit onvrede over het gebrek aan erfgoededucatie in Valkenburg. Het is hem een doorn in het oog, dat er voor miljoenen twee middeleeuwse stadspoorten worden gereconstrueerd, maar tegelijkertijd bij de gemeente schijnbaar geen cent wordt besteed aan het informeren van de eigen bevolking en de toeristen over het rijke verleden van Valkenburg. Nergens in Valkenburg kan men kennis nemen van de historische achtergronden van de vesting. De herbouwde stadspoorten zijn toeristisch gezien een absolute aanwinst voor Valkenburg, maar wanneer het alleen gaat om de uitstraling van de stad en niet zozeer om de geschiedenis ervan, dan krijgt het al gauw het karakter van een pretpark, aldus Silvertant. Met zijn boek beoogt de historicus deze leemte te vullen.
Het boek is rijk geïllustreerd, gedrukt in fullcolour, hardcover, meer dan 200 pagina’s dik, met vaak nooit eerder gepubliceerd beeldmateriaal en het beschrijft de vele aspecten van het middeleeuwse Valkenburg, zowel bovengronds als onder de aarde.

31 december 2014
Het jaar wordt afgesloten met 342 leden.

 

 

Harry G.M. Becker
Secretaris/penningmeester Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach


naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

Geen menu? Klik hier!