Land van Valkenburg


1956

 

Houthem viert zijn Sint Gerlachusfeest                           06-01-1956

Wordt St. Ignatius college [Valkenburg] verkocht?                06-01-1956

Carnavalsschlager [1956, Houthem]                                06-01-1956

S.U.S.-huis viel in Houthem [huis t.w. van fl. 20.000 voor fam.  27-01-1956

Lazarus in Vroenhof]

Dhr. Lamb. Brands [Houthem] overleden                            03-02-1956

Installatie prins Sjeng I [Sleijpen te Houthem]                  10-02-1956

[Uitslagen solistenconcours] Houthem's muziekcorps               10-02-1956

Koperen bruiloft [de Wolf-Nicolaes Ravensbos Houthem]            10-02-1956

Nieuwe showroom [Imenexco] keukenapparaten [St. Gerlachstraat    24-02-1956

Houthem]

[Aanleg ondergronds] electriciteitsnet [te Houthem]              23-03-1956

[Oprichting] Postzegelclub te Houthem                            30-03-1956

Installatie Jong Nederland [Broekhem]                            06-04-1956

Soldaat Leo Reintjens [Houthem] weer thuis [uit Parimaribo]      06-04-1956

Op 24 april te Broekhem : Gouden echtpaar A. Smeets-Herbergs     13-04-1956

Wijziging processieweg [Houthem; processie trekt niet meer naar  20-04-1956

het kapelletje op de Calvarieberg]

IASON kampioen! : promotie naar 4e klas KNVB [voetbalvereniging  18-05-1956

Houthem]

Geslaagd experiment in Aqua-Fauna [Geulhem] : zeevissen doen het 18-05-1956

uitstekend

Een der mooiste wandelingen naar Geulhem                         18-05-1956

Bij een afscheid [stationschef P. Houben Houthem]                18-05-1956

Zilveren ambtsjubileum [Aug. Laeven Houthem]                     25-05-1956

Richard Lodewick + : een onzer pupillen van "Operatie Een"       25-05-1956

[Roevoetstraat Valkenburg]

Zilveren dienstjubileum [W. Beusen Houthem]                      25-05-1956

[Wijding nieuw vaandel van] Houthem's muziekcorps                25-05-1956

Uit de rijke historie van Houthem-St. Gerlach                    25-05-1956

IASON recipieerde [voetbalvereniging Houthem]                    08-06-1956

Processie Houthem [voor het eerst naar de van Caldenborghsweg]   08-06-1956

Tehuis voor gravenbezoekende Amerikanen te Geulhem [ bij fa.     08-06-1956

Krijger]

Uit de geschiedenis van de parochie Houthem                      08-06-1956

Jan Senden [Houthem] 40 jaar bij "Tante Post"                    15-06-1956;

                                                                 22-06-1956

Bedrijfsnieuws [inrichting reisbureau van garage de Valk in      22-06-1956

pand Brouns te Houthem]

Buurtvereniging Witte Dorp [Broekhem opgericht]                  29-06-1956

Boerenleenbank Houthem [ingebruikname nieuwbouw]                 29-06-1956

Modernisering ijzerhandel Philippens te Houthem : twee-en-zestig 29-06-1956

jaar oud en nog jong

Lauweren voor Houthem's muziekcorps : grootse successen op       13-07-1956

Belgisch concours

Grootse fancy-fair te Houthem [voor jeugdwerk en orgelfonds]     27-07-1956;

                                                      03-08-1956; 17-8-1956

Valkenburgse Boys [Broekhem] raken zonder voetbalterrein         27-07-1956

Nieuwe interessenten blikken op het St. Ignatius-college         24-08-1956

[Valkenburg]

Uit Houthem's rijke geschiedenis : rechtspraak in het vroegere   31-08-1956

Houthem - Op de Galgendries in Broekhem werden mensen

terechtgesteld

25 Jaar St. Joseph-parochie te Broekhem : Broekhem's godshuis:   07-09-1956

schrijn vol kerkelijke kunst

Kris-kras door Broekhem [verenigingen]                           07-09-1956

25-Jarig jubileum [Harie Frijns Houthem]                         14-09-1956

40-Jarig huwelijksfeest in kasteel "Geulzicht" [eigenaar         28-09-1956

Weinberg-Cransfield]

Zilveren huwelijksfeest [Hendriks-Bielders, Houthem]             05-10-1956

Benoeming [mevr. Brands-Geuskens als onderwijzeres te Houthem]   05-10-1956

Nieuwe huisnummers in Valkenburg-Houthem                         19-10-1956

160 Nieuwe woningen in Witte Dorp [Broekhem] : geld is echter    26-10-1956

schaars...

Restauratie Houthem's kerkorgel                                  26-10-1956

[Bestuursverkiezing] Speeltuincomité [Houthem]                   02-11-1956

90-jarige [Jan Schaepkens, Houthem]                              02-11-1956

Grootse uitvoering van "Orphée" [Houthem]                        02-11-1956

Opening bakkerij "St. Gerlach" [Dexters-Martens, Houthem]        02-11-1956

Gouden bruiloft in schilderachtige Geulhem [Notermans-Molin]     23-11-1956;

                                                                 30-11-1956

Oudste inwoner van Valkenburg-Houthem [P.A. Willems, Prov. weg   23-11-1956

271 Houthem] verjaart [96]

Zilveren jubileum [Leo Lemmens Houthem 25 jaar lid van kerkkoor] 23-11-1956;

                                                                 30-11-1956

Zilveren huwelijksfeest [Brands-Niessen Ravensbos Houthem]       23-11-1956;

                                                                 30-11-1956

Brand in schoolkelder [St. Josephschool Broekhem]                07-12-1956


naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

Geen menu? Klik hier!