Land van Valkenburg


1948

Uitvoering K.A.B. Broekhem : een mooie avond                     24-12-1948

Concert met toneeluitvoering [kerkelijk zangkoor Houthem]        24-12-1948

Houthem : billard [Billardclub de Leeuw kampioen]                24-12-1948

1949

 

Toneelavond K.A.B. [Broekhem] in Falcobergia                     14-01-1949

Winterconcerten der fanfare "St. Gerlach"                        14-01-1949

Zilveren professiefeest [moeder Leontien Houthem]                28-01-1949

Toneelavond [fanfare St. Joseph] Broekhem                        18-02-1949

Toneelgezelschap "Ons Toneel" [Broekhem]                         18-02-1949

In de bloemen : Orphée gehuldigd                                 18-02-1949

Avond op de Geulhemerhei [gedicht]/ door Karel Dorren            25-01-1949

J.A.S.O.N. kampioen                                              25-01-1949

Broekhem : Toneelavond "Ons Toneel"                              01-04-1949

Houthem-St. Gerlach : Koninginnefeest                            29-04-1949

Broekhem : Koninginnefeesten                                     06-05-1949

Houthem-St. Gerlach : naar het concours [fanfare]                10-06-1949

Over rotswoningen en hun bewoners [o.a. Willem Schaaks/Jacqx]    17-06-1949

Uitslagen raadsverkiezingen : Paulssen en Casseli 3, Smeets,    

Pessers en Heijnens 2, Frissen, Stevens en Slenter 1 zetel       17-06-1949

Brief uit Houthem [fanfare, medalje huishoudster, 3 zetels]      24-06-1949

Houthem-St. Gerlach : een oud lid [begrafenis schutter          

Schreuders (62)]                                                 01-07-1949

Houthem-St. Gerlach : voor de missie van pater Wakkers           01-07-1949

Houthem-St. Gerlach : verplaatsing hulp PTT-kantoor              01-07-1949

Een school voor het leven : de volkshogeschool Geerlingshof te  

Houthem                                                          08-07-1949

Houthem-St. Gerlach : Missie fancy fair                          22-07-1949

Houthem-St. Gerlach : schutterij St. Martinus                    22-07-1949

Houthem-St. Gerlach : Aan mijn goede Houthemse vrienden /        

door H.R. Wakkers                                                29-07-1949

Houthem-St. Gerlach : Jubilerende verenigingen : 350 jaar       

schutterij St. Martinus en Orphée 85 jaar                        05-08-1949

Op weg naar Indië : brief van pater Wakkers uit Houthem          26-08-1949

Priesterwijdingen [in Broekhem]                                  16-09-1949

Broekhem : kindje ernstig verbrand [familie M.]                  23-09-1949

Priesterwijdingen te Broekhem                                    07-10-1949

Houthem-St. Gerlach : groot succes [Nelly Pluymen, accordeon]    21-10-1949

Houthem-St. Gerlach : Indonesië pakketten [tentoonstelling in   

etalage slagerij Walschot]                                       04-11-1949

Z.E. Pater Okhuijsen + [Missiehuis St. Gerlach, Strabeek]        04-11-1949

Houthem-St. Gerlach : fanfare St. Gerlach [winteruitvoering]     11-11-1949

[Houthem-St. Gerlach : restauratie Gerlachuskapel vrijwel       

gereed]                                                          11-11-1949

Broekhem : muziekavond fanfare "St. Joseph"                      18-11-1949

Houthem-St. Gerlach : Concert fanfare St. Gerlach                18-11-1949

Rouw over kunstminnend Limburg : Huib Ubaghs overleden : een    

der weinige echte volkskunstenaars [90 jaar oud]                 25-11-1949

"Verschrikkelijk" gebeuren in Houthem [voetbalclub IASON]        25-11-1949

Broekhem : geslaagde avond [winteruitvoering fanfare]            25-11-1949

Houthem : veelzijdige uitvoering [Orphée en toneelvereniging    

Ons Toneel uit Broekhem]                                         25-11-1949

De Houthemse missiepater Wakkers geeft interessante indrukken   

uit het Indonesië van vandaag / door Henk Wakkers                09-12-1949

Houthem : bestuur Boerenleenbank                                 16-12-1949

 

1950

 

Gerlachuskermis Houthem : een volksheilige uit onze gemeente     06-01-1950

Houthem-St. Gerlach : "Die geen hart bezat" [concert met        

toneeluitvoering zangkoor St. Caecilia]                          13-01-1950

Houthem : KVP-vergadering                                        27-01-1950;

                                                                 03-02-1950

Broekhem : consultatiebureau geopend                             03-02-1950

Broekhem : dienstjubileum [Alf. Lemmens]                         03-02-1950

Houthem [accordeoniste Nelly Pluymen]                            03-02-1950

Broekhem : jeugddag                                              10-02-1950

Champignon-export [Russell uit Houthem in afzetcomité]           10-02-1950

Houthem : Concert met toneeluitvoering voor thuisfront          

[kerkelijk zangkoor]                                             10-02-1950

Broekhem : familiefeest-in-kwartet [Smeets]                      24-02-1950

Houthem : B.C. "De Leeuw"                                        03-03-1950

Broekhem : Ons Toneel                                            17-03-1950

Paardrennen te Houthem                                           31-03-1950

Houthem : Paardenrennen                                          07-04-1950

Pastoor Rohs in het zilver [Broekhem]                            14-04-1950

Broekhem : pastoor Rohs in het zilver                            21-04-1950

Valkenburgse slakkenfarm wordt geopend : iemand, die de wereld  

op zijn kop zette [Florack]                                      28-04-1950

Zoek het water op : Natuurbad Valkenburg opent haar poorten      26-05-1950

Opening van Strabeeks tennisbanen : Valkenburg een centrum voor 

tennisliefhebbers                                                02-06-1950

Brief uit Houthem [tienduizenden gasten Geulhem, tennisbaan]     02-06-1950

Koningsvogelschieten te Houthem                                  09-06-1950

Houthem : Nieuwe schutterskoning [Jacobs]                        23-06-1950

Roep Lambriks brengt "Schwartzwaldmadfel" in première            23-06-1950

Heel Houthem voetbalt [ten bate van pater Janssen]               07-07-1950

Houthemse schuttersprestaties [te Assenray]                      07-07-1950

Houthem : een fancy fair ten bate van Benedictijnen / door Louis

Janssen                                                          14-07-1950

Houthem : trottoirs                                              14-07-1950

Fakkeltocht te Geulhem                                           21-07-1950

Inzegening Jason-terrein [Houthem]                               28-07-1950

Broekhem : voor het orgelfonds                                   08-09-1950

Broekhem : priesterwijding [6 fraters v.d. HH Harten]            22-09-1950

Broekhem : 25 jaar onderwijzer [Louis Hendriks]                  06-10-1950

Broekhem : mooie plechtigheid [priesterwijdingen]                06-10-1950

Broekhem : plechtige inzegening en inspeling van het nieuwe     

kerkorgel in de St. Josephkerk                                   17-11-1950

Nieuw kerkorgel Broekhem                                         24-11-1950

Succesvolle paardenfokkers [Brands Houthem]                      15-12-1950

 


naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

Geen menu? Klik hier!