Land van Valkenburg


1964

 

Marokkanen moeten Houthem verlaten [hotel Arbeel]       

02-01-1964

Gelukkige TV-bezitter [Jef Scheyen, Broekhem]             

02-01-1964

Hondendiner [fa. Wero, Weerts-Roeloffzen, hondenvoer] 

02-01-1964

Kinderstemmen in Ravensbos [kerstreünie fanfare St. Gerlach ten huize van mevr. De Wolf]

02-01-1964

Toch Marokkanen in Houthem [hotel Arbeel]      

10-01-1964

Houthemse Boschrave bestaan 11 jaar : daverend  jubileumprogramma [met foto]

17-01-1964

Jubileumprins Pierre I [Lataster, Houthem] geïnstalleerd

24-01-1964

Jubileumschlager 1964 van de Boschrave [Houthem]    

24-01-1964

Pater Smeets uit Broekhem 25 jaar priester         

07-02-1964

Aankoop grond voor reaktiveringscentrum te Houthem  

21-02-1964

Hotelbrand in Houthem [hotel Arbeel]                      

28-02-1964

Plannen voor muzikale rondgang in seizoen te Berg, Vilt en Geulhem

28-02-1964

Aanleg trottoirs in Stoepertwijk [Broekhem]      

13-03-1964

Houthemse judokaas werken mee aan Dorusfilm   

13-03-1964

3 Geuldalbrouwerijen stichten met 2 kollegaas een fris-drankenindustrie ["Sittard", de Leeuw, Brand, Gulpener, Sinalco]

13-03-1964

Bouwgrond te Houthem [St. Gerlach-dorp, fl. 17,50 en 25.50 per m2]

20-03-1964

Feest in Houthem : nieuwe uniformen voor Houthems muziekkorps

27-03-1964

Opening café het Witte Paard [advertentie Herman en Mia Winands, Houthem]

27-03-1964

Uniformering Houthem's muziekkorps werd een luisterrijk feest

03-04-1964

Houthem's Orphée heeft eeuwfeestprogramma praktisch gereed : vierdaags feest op en rond Pinksterkermis

01-05-1964

1864 - eerbiedwaardig jubileum - 1964 : Een eeuw lang Orphée's zang in Houthem [foto's]

08-05-1964

Doru's auto in Houthem                              

15-05-1964

Natuurlijke zetel op top van Geuldal-heuvel : de onkwetsbare versloeg bij Verden een enorme Saksische macht [Geulhem, legende]

15-05-1964

Orphée's eeuwfeest in centrum van de belangstelling [Houthem, foto]

15-05-1964

Onvergetelijke eeuwfeestviering van zangvereniging "Orphée" te Houthem

22-05-1964

'Noodkerk' te Houthem [Holle Eik i.v.m. restauratie kerk]

22-05-1964

Grotherinneringen in gevangenschap [dhr. Reydon, Houthem]

22-05-1964

Geslaagde landdag jonge boeren en boerinnen in Houthem   

29-05-1964

Houthem onder modder [na onweersbui]              

12-06-1964

27-28-29 juni te Houthem : 85-jarig bestaan fanfare St. Gerlach met Weijers-tornooi

19-06-1964

Grootse uitbreiding bij de Leeuw [Valkenburg]           

19-06-1964

Insignes voor jubilerende Orphée-zangers [Houthem]

10-07-1964

Geul-documentaire                                               

31-07-1964

Weer motorcross in Ravensbos [organisatie fanfare St. Gerlach Houthem]

31-07-1964

Onderwijzeres [Sillen uit Houthem] in Lybië     

31-07-1964

Geuldalprominenten over hun gemeenten [Kalmis, Wittem, Wijlre, Valkenburg-Houthem, Meerssen, Itteren, Bunde]

31-07-1964

Nieuwe geweren voor de schutterij [Houthem]            

07-08-1964

Valkenburgse boys [Broekhem] gaat weer voetballen

28-08-1964

10 jaar handbal in Houthem                            

28-08-1964

Nog meer buitenlandse arbeiders in Geulhem    

04-09-1964

Fanfare St. Gerlach Houthem was 2 dagen in België : in oktober a.s. tegenbezoek aan Houthem

04-09-1964

Zilveren dienstjubileum van verdienstelijk inwoner [Moonen Broekhem bij de Leeuw]

11-09-1964

Ook aardgashoofdleiding door Valkenburg-Houthem  

18-09-1964

Prijzenregen voor drumbands van St. Martinus [Houthem], St. Rochus [Hulsberg] en St. Oda [Valkenburg]

02-10-1964

Buitenlandse arbeiders in Berg en Terblijt [Geulhem] 

09-10-1964

Houthem's schutterij drumband in de bloemen      

09-10-1964

Zilver aan het bier [dienstjubileum Giel Smeets uit Broekhem bij de Leeuw]

16-10-1964

Belgische harmonie [uit Heist] bracht tegenbezoek [aan Houthem]

16-10-1964

[Eerste bijeenkomst] Jongerengemeenschap [Houthem] 

30-10-1964

Sukses voor de wandelclub [Houthem Vooruit]           

06-11-1964

St. Martinus-optocht in Houthem                  

20-11-1964

800 jaar geleden stierf Heilige van het Geuldal : Uitwendige restauratie Gerlachuskerk voltooid [Houthem]

18-12-1964

Gemeenteraad maakt reaktiveringscentrum [Houthem] mogelijk

24-12-1964

Jaaroverzicht "De Holle Eik", Houthem         

31-12-1964

Houthemse volksdansers met Europees programma        

31-12-1964

 

 


© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach