Land van Valkenburg
 


1958

 

Schetsen uit het Land van Valkenburg : Van straten en wegen 

(2) [Lijkweg, IJzeren Koeweg, Veestraat]                     10-01-1958

Knipperlicht aan overweg [Houthem]                           24-01-1958

55 jaar getrouwd [echtpaar van Caldenborgh-Voncken, Houthem] 07-02-1958

Houthemer Boschrave Carnaval : Jeugdcarnaval [jeugdprins    

Geerling I Brands]                                           14-02-1958

Prinse-installatie [prins Thei I Heijnens, Houthem]          14-02-1958

Broekhem's fanfare voor de Regionale Omroep                  21-02-1958

Schutterij-vakatures [Houthem]                               21-02-1958

In memoriam Hubert Harren [Houthem, 61 jaar]                 07-03-1958

Speeltuin-organizatie [activiteiten i.v.m. opbouw van speel-

tuin in Houthem]                                             21-03-1958

Zilveren priesterjubileum van Broekhem's pastoor [Prompers]  04-04-1958

Uitvaartdienst oud-burgemeester [Middelhof] van Blaricum [te

Houthem, waar hij zijn laatste jaren doorbracht]             04-04-1958

Pastoor Prompers [Broekhem] in het zilver                    11-04-1958

Tromgeroffel, geweerschoten en erekruizen : Feest van       

schutterstrouw in Houthem [Sleijpen, Boreas, Frissen, Jacobs,

Haagmans]                                                    25-04-1958

Tromgeroffel, geweerschoten en erekruizen : Feest van       

schutterstrouw in Houthem [Heijnens, Schoenmaekers]          25-04-1958

Commando-wisseling bij bierbrouwerij "De Leeuw" te Valken-  

burg : Van polfermolen en papierfabriek tot brouwerij        25-04-1958

40-jarig huwelijksfeest [Thewissen-Reynaerts, Broekhem]      25-04-1958

Gemeente [Valkenburg-Houthem] werd zwembad-exploitant        16-05-1958

Prachtige uitbreiding van Geulhemer Watermolen [Geulhem]     16-05-1958

Bizondere prestaties van Houthem's Muziekkorps               23-05-1958

40-Jarige bruiloft te Broekhem [Lemmens-van den Hof]         23-05-1958

Houthems muziekkorps voor radio                              13-06-1958

Jeugddrumband [Broekhem] in oprichting                       20-06-1958

25-jarig priesterfeest bij Collegium Carolinum, Ravensbos   

[pater G. Mullenders uit Vijlen]                             27-06-1958

Fanfare St. Joseph [Broekhem] triomfeerde te Swalmen         27-06-1958

Film over succes in Swalmen [Nabben Broekhem, fanfare]       11-07-1958

Supportersclub [De Sprinters Broekhem, wielrennen] opgericht 11-07-1958

20 woningwetwoningen gegund [o.a. 4 woningen aan de         

Onderstestraat en 4 aan de van Caldenborghsweg te Houthem]   11-07-1958

Speeltuin Houthem [werkzaamheden gestart]                    01-08-1958

150 Harten-paren tikken sneller : Grootste woning-projekt   

van Valkenburg-Houthem [in Broekhem] vordert gestadig        08-08-1958

Grottenaquarium hangt vuile was buiten : konkurrentiestrijd  22-08-1958

tussen bezienswaardigheden leidt tot weerzinwekkende        

reakties
Houthem's
parochiekerk bestaat 150 jaar                      22-08-1958

De heren Paulssen, Heijnens en Schurgers werden wethouder : 

eerste bijeenkomst in nieuwe formatie met 'n fel intermezzo  05-09-1958

Het kerkhof te Houthem                                       05-09-1958

VV IASON [Houthem] neemt nieuwe voetbalterrein [aan de      

Kromme Steeg] in gebruik                                     05-09-1958

De relieken van Houthem [voor de 3e maal reliekenkist      

geopend]                                                     12-09-1958

H.H. priesterwijdingen in Broekhem                           12-09-1958;

                                                             19-09-1958

Tien jaar in Broekhem [patronaat vierde 10-jarig bestaan]    26-09-1958

Cor Claessen [Schin op Geul]: Prins carnaval, schutters-    

koning en nu... 25 jaar bij de Leeuw                         26-09-1958

25-jarig dienstjubileum [Heiman, Houthem-Geulhem]            03-10-1958

Amerikaan uit Geulhem [Henk Krijger, onlangs verloofd met   

Maryan Elisabeth Wilson]                                     24-10-1958

Wat beoogt het Volkshogeschoolwerk?                          31-10-1958

Valkenburg en Volkshogeschool                                31-10-1958

Twee-en-negentig [Houthems oudste inwoner J. Schaepkens     

vierde 92e verjaardag]                                       31-10-1958

Volgend jaar: 80 jaar fanfare "Sint Gerlach" [Houthem]       31-10-1958

Leg niet op alle slakken zout! : de beste weerprofeten      

slijten hun leven in de Loeszak te Valkenburg [Broekhem,

Florack]                                                     14-11-1958

Trottoir [aan westzijde] Kerkstraat [Houthem wordt aange-   

legd]                                                        14-11-1958

40 Jaar kerkelijk zangkoor [Houthem]                         21-11-1958

Kerkelijk zangkoor [Houthem]  vierde 40-jarig jubileum       28-11-1958

Fanfare Broekhem voor de Regionale                           05-12-1958

Ribberghstraat te Houthem [bouw van 4 woningen aan de nieuw 

aan te leggen straat ten westen van de Onderstestraat

begonnen]                                                    19-12-1958

Houthem's muziekkorps weer voor de radio                     19-12-1958

Houthem gaat een zaal bouwen [uitbreiding zaal parochiehuis] 24-12-1958

 


naar boven

Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

Geen menu? Klik hier!