Koningsvogelschieten


Koningsvogelschieten in Houthem

Arno Roeloffzen        

Het koningsvogelschieten van Schutterij St. Martinus Houthem vindt elk jaar plaats na de schuttersfeesten en in principe op de laatste zondag van de maand augustus. In 1968 was het de laatste keer dat men in het voorjaar (27 april) het koningsvogelschieten heeft gehouden. Koning werd toen Jan Haagmans.         

Het besluit om het koningsvogelschieten te verplaatsen naar eind augustus of naar september, werd genomen op de algemene ledenvergadering van zondag 18 februari 1968, na de jaardienst, kranslegging en koffietafel. De toenmalige secretaris Jef Jacobs schrijft in schuttersboek nr. 5, bladzijde 275, betreffende dit besluit het volgende: "Omdat er in het voorjaar bijna steeds slecht weer is bij het koningsvogelschieten, wordt besloten dit in de toekomst te verplaatsen naar het najaar, direct na het seizoen bv. in september. Hierdoor heeft de toekomstige koning (die van 1968, A.R.) een kortere regeringsperiode; deze duurt vanaf 20 april a.s. tot het volgende koningsvogelschieten in september a.s."        

     

Maar 20 april werd 27 april. Jan Haagmans heeft in 1968 dus maar kort het koningschap uitgedragen (maar met plezier, zoals ik altijd van Jan begrepen heb). Het tweede koningsvogelschieten in 1968 vond plaats op zaterdag 21 september en koning werd toen Piet Laming, (1969; eigenlijk 1968/1969).         

In het geval van de huidige koning, Bert Kools: deze schoot op 30 augustus de laatste stukken van de vogel eraf en werd daarmee de nieuwe koning 1999.          

Keizer wordt men bij de schutterij, indien men erin slaagt om drie jaar achter elkaar de vogel af te schieten of na vijf keer gedurende zijn schuttersloopbaan. Bij het koningsvogelschieten op zaterdag 24 augustus 1985 benutte Theo Schrooders de kans om keizer te worden door binnen de door het bestuur gestelde condities de speciale Keizersvogel af te schieten.  


De lijst van Koningsplaten  

1734  Philippi, "ersten Kyser"
1769  Jac Hobus De Voes
1784  P. Jacops
1786  Chritiaans Muermans
1853  J.W. Vansintfijt
1854  J. Speessen
1856  Petrus Smeets
1857  Pieter Duijkers
1858  Pieter Duijkers
1860  Pieter Duijkers, Keizer
1862  J.H Spiessen
1867  M. Speessen
1871  A. Sleypen
1873  J.P. Erkens
1874  M. Voncken
1875  Leo Speessen
1876  P. Wijnands
1880  Nicolas Bosch
1881  Joseph Duijkers
1889  A. Wachelder
1890  Gerhard Wijnands
1894  H. Kleuters
1896  L.P. Dumoulin
1899  Hubert Wachelder
1903  Hubert Reintjens
1919  Leopold Molin, Keizer
1947  Jos Plusquin
1948  Frans Heijnens
1949  Jozeph Snackers

logo schutterij St. Martinus
1950  Jos Jacobs
1951  Pierre Lataster
1952  Pierre Lataster
1953  Jos Plusquin
1954  August Jacobs
1955  Jo Schefer
1956  Noud Beusen
1957  Theo Schrooders
1958  Jan Schoenmaeckers
1959  Jan Caelen
1960  Jo Heijnens
1961  Albert Voncken
1962  Frans Heijnens
1963  Pierre Pisters
1964  Hub van Loo
1965  Vic Simons
1966  H.Thewessen
1967  H. Keijdener
1968  Jan Haagmans
1969  P.Laming
1970  M. Janssen
1971  Jos Jacobs           
1972  Math Heijnens
1973  Jan Haagmans
1974  Jos Snackers
1975  H. Schurgers
1976  John Seijben
1977  Bennie van Loo
1978  Theo Schrooders
1979  Jef Jakobs
1980  Math Jakobs
1981  Pierre Frissen
1982  Bennie van Loo
1983  Pierre Dullens
1984  Theo Schrooders
1985  Theo Schrooders, Keizer
1986  Hub Thewessen
1987  Harry Schurgers
1988  Chris Teheux
1989  Chris Teheux
1990  Harry Schurgers
1991  Chris Teheux
1992  Jeroen Schrooders
1993  Piet Heijnen
1994  Fred Louwen
1995  Harry Schurgers
1996  Paul Corten
1997  Jeroen Schrooders
1998  Clement Botty
1999  Bert Kools  

Gepubliceerd in 't Sjtegelke, (1998) nr 10, p. 24-27


naar boven

Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

Geen menu? Klik hier!