Historie


Houthem

- Geschiedenis van Houthem

- Bijzonderheden over Houthem met uitgebreide kroniek

- Oorkonde van 1096

- Gemeentewapen

- Plaatselijke bestuur

- Burgerlijk bestuur in de Franse Tijd

- Geschiedenis van Strabeek

- Geschiedenis van de spoorweg en station

- Voor meer algemene informatie over Houthem

Kaarten, lucht- en satelietfoto's van Houthem

- Kaarten (landkaarten, plattegronden, topografische kaarten etc.)

- Kadastrale kaarten

- Luchtfoto's

- Satelietfoto's  <TIP

Landgoed St. Gerlach

- Landgoed St. Gerlach (ir. P.A.M. Mertens)  

- Landgoed St. Gerlach

- Landgoed St. Gerlach (tekeningen)

- Natuurontwikkelingsgebied Ingendael

Broekhem (en Strabeek)

- Geschiedenis van Broekhem

- Sibert, een nieuw gezicht in Broekhem  

Geulhem

- Geschiedenis van Geulhem

- Afgraving van de Geulhemergroeve

- Duitse reparatiewerkplaatsen in de Bronsdaelgroeve

Kerkgeschiedenis

- Geschiedenis van de parochie

- Liedeken ter eere van den H. Martinus, Bisschop en Belyder, Patroon der Parochie van Houthem, alwaar syne HH. Reliquien rusten   

- Kerk en religie tijdens de Franse bezetting

- De vita van Gerlach

- Lijst van pastoors en kapelaans

- Joodse graven op Haasdal

- Lijst van monialen in het Norbertinessenklooster van Sint-Gerlach te Houthem, circa 1202-1600  <TIP  

- Website van de parochie van St. Gerlachus

Ondernemingen

- Adrien Thirion, busonderneming en reisbureau  

Verenigingen

- Schutterij St. Martinus

- Koninsgvogelschieten

- Verenigingsleven in Broekhem

Zegel op oorkonde uit 1096.


naar boven

Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

Geen menu? Klik hier!