Het landgoed St. Gerlach


Château

Maquette van landgoed St. Gerlach

Wie (van de oud-Houthemers) herinnert zich niet hoe het oude klooster, dat later tot een landgoed werd omgebouwd, was vervallen en een ruïne dreigde te worden. Dank zij de tomeloze inzet van een aantal idealisten, de financiële steun van rijk, provincie en gemeente en vele anderen kwam een succesvolle restauratie tot stand.

Oude prentbriefkaart van het kasteel, toen nog in goede staat verkerend

Hotel Château Sint Gerlach

Château Sint Gerlach en Gerlachuskerk

Gerlachuskerk

In 1808 werd de voormalige kloosterkerk van St. Gerlach ingericht als parochiekerk. Deze in 1725 gereed gekomen kloosterkerk lag sedert 1786, toen de zusters Houthem verlaten hadden, leeg. In 1751 werd de voormalige kloosterkerk beschilderd door de Duitse Johan Adam Schöpf.

IBordje met uitleg over rijksmonument Gerlachuskerk (Fons Heijnens)

n 1872 werd met behulp van de bekende Maastrichtse industrieel Petrus Regout de hele beschildering van de kerk met olieverf overgeschilderd. Vanaf 1971 zijn deze laatste schilderingen weer tijdens restauratiewerkzaamheden verwijderd, waardoor de oorspronkelijke fresco’s weer te zien zijn.
Het altaar met marmeren onderbouw dateert uit de bouwtijd van de kerk. In het schip neemt de graftombe van St. Gerlach een centrale plaats in. Het gewijde zand onder de tombe wordt overeenkomstig een oud gebruik gestrooid in de stallen van het vee.
Verder verdient genoemd te worden: het Binvignat-orgel uit 1784, waarop regelmatig zeer druk bezochte orgelconcerten verzorgd worden.

Het kerkhof van Houthem

Op het kerkhof zijn verschillende oude grafstenen bewaard gebleven, die een beeld geven van de vroegere - veelal voorname - bewoners van het dorp Houthem en de geestelijkheid. Het kerkbestuur beheert de administratie van de grafrechten, contactpersonen van de graven en betalingen.

   Grafsteen bij grafkapel (Fons Heijnens)     
  
 Grafsteen van  Jhr. Hannibal Testa (Fons Heijnens)

 

De nieuwe Gerlachuskapel

In het klooster waar vroeger de zusters woonden en dat later werd omgebouwd tot boerderij en koeienstal heerst nu weer tot de gewijde sfeer van een stiltekapel. Regelmatig worden er diensten gehouden en menigeen zoekt de stilte van de kapel op. Op uitnodiging van degenen die nauw betrokken waren bij de restauratie werd op de achterwand door de Spaans-Limburgse Irene van Vlijmen uit Weert een schitterende mozaïek aangebracht.

Altaar in dagkapel (Fons Heijnens)

Mozaïek van Irene van Vlijmen (Fons Heijnens)

De beelden-, rozen- en kruidentuin

Het was een moeilijke opgave voor alle partijen die verbonden waren aan de herinrichting van de gebouwen en gronden die door de laatste bewoner van het landgoed, baron Robert de Selys, in 1979 aan het kerkbestuur werd vermaakt. Deze opgave is succesvol opgelost. Waar vroeger de koeien rondliepen of verwilderde tuinen lagen zijn nu prachtige tuinen aangelegd. Vóór het landgoed – waar vroeger de Pelousse lag – is nu een mooi wandelpark ontstaan, waar vaak beeldententoonstellingen zijn en dat open staat voor wandelaars. Achter het hotel (de vroegere boerderij Laeven) ligt nu een mooie kruidentuin en vlak tegen de Geul ligt een fraaie rozentuin, waar het op een aantal bankjes heerlijk rustig zitten is.

Rozentuin bij Château Sint Gerlach (Fons Heijnens)

Ingendael

In het terrein van Stichting het Limburgs Landschap kunt u de komende jaren de ontwikkelingen naar een natuurlijk beekdal op de voet volgen. Door meer ruimte te geven aan spontane bosvorming, begrazing en een vrij stromende beek groeien heuvels en dalen aaneen tot een samenhangend natuurlandschap. Dit project voor natuurontwikkeling in het Beneden-Geuldal is een initiatief van de Provincie Limburg, in nauwe samenwerking met de gemeenten Valkenburg aan de Geul en Meerssen, het Waterschap Roer en Overmaas, het  Zuiveringsschap Limburg en het Ministerie van LNV.

Afkalvende Geuloevers in natuurgebied Ingendael

Sinds 1996 krijgt de natuur in het Beneden-Geuldal tussen Valkenburg en Meerssen weer meer ruimte. Door verschillende grondeigenaren is het gebied voor natuurontwikkeling beschikbaar gesteld. Stichting het Limburgs Landschap voert, in samenwerking met de Stichting ARK, het beheer over Ingendael.  Het natuurgebied Ingendael was het eerste startproject voor natuurontwikkeling in dit gebied en heeft zich sindsdien spectaculair ontwikkeld. Aanvankelijk omvatte het gebied slechts 20 hectaren, maar momenteel omvat het gebied, door toevoeging van de hellingbossen, in totaal 110 hectaren. Uiteindelijk streeft men naar een oppervlakte van 130 hectaren.

Afkalvende Geuloevers in natuurgebied Ingendael

 

Zie ook: - Landgoed St. Gerlach (ir. P.A.M. Mertens)   nieuw


naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

Geen menu? Klik hier!