Publicaties


In 1993 verscheen:

Houthem en St. Gerlach in de literatuur : Een geannoteerde bibliografie over Houthem, Broekhem en Geulhem, hun inwoners en St. Gerlach en zijn verering / samengest. door Fons Heijnens. - Valkenburg a/d Geul : Heemkundevereniging Houthem St. Gerlach, 1993. -Ill. Met reg.    
ISBN 90-810646-1-5        

Prijs:  EUR 7,50  excl. verzendkosten
(in prijs verlaagd!)
Deze unieke publicatie bevat vele foto's, een uitgebreid register op persoons- en auteursnamen en een lijst van intekenaars.

Houthem en St. Gerlach in de literatuur / Fons Heijnens


Vanaf juni 1994 verschijnt 2 x per jaar (juni en december) ons Verenigingsblad

't Sjtegelke : informatieblad van de Heemkundevereniging Houthem St. Gerlach  ISSN 1381-1606
Prijs: van losse nummers:  EUR 3  per aflevering, excl. verzendkosten

't Sjtegelke: verenigingsblad van onze vereniging


Bij gelegenheid van het eerste lustrum in 1998 verscheen:

Wandelgids t.g.v. 1e lustrum, 1993 - 1998. - Houthem : Heemkundevereniging Houthem [St. Gerlach], 1998. - [8 p.]


In maart 2000 verscheen:

Indexen op Houthems verleden en Echo's uit Houthems verleden / samengest. door M.W. Suijkerbuijk. - Houthem : Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach, 2000. -  96 p.
Prijs: EUR 4  excl. verzendkosten

Indexen op Houthems Verleden en Echo's uit Houthems verleden /  M.W. Suijkerbuijk.


In 1983 verscheen het boek "Houthems Verleden" van H.J.J. Philippens (1909-1994). Na de presentatie was bij de auteur een katern met errata en aanvullingen te verkrijgen. Gebleken is dat veel kopers van dit boek deze errata en aanvullingen niet hebben. U kunt dit katern nu op deze site downloaden.


Bij gelegenheid van onze tweede lustrumviering op 29 mei 2003 verschenen:

Houthem, Broekhem en Geulhem gezien door de ogen van Charles Eijck, de meester uit het Ravensbos / eindred. J.A. Heijnens et. al.- Houthem: Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach, 2003. - 128 p.
ISBN 90-801646-2-3
Prijs:   EUR 20. 
Catalogus van de Charles Eijck-expositie die van 29 mei tot en met 3 augustus 2003 werd gehouden bij gelegenheid van de tweede lustrumviering van de heemkundevereniging. De catalogus bestaat uit 64 kleurenpagina's van de tentoongestelde werken en een tekstueel gedeelte van 64 pagina's, met de volgende artikelen:
- De meester uit het Ravensbos / Jan G.M. Notten
- Charles Eyck: Kunstenaar tussen inspiratie en routine / Monique Dickhaut
- Genealogische en andere notities rondom Charles Eijck / Rinus Suijkerbuijk.

De publicatie kan nog bij de reguliere boekhandel besteld worden.

Houthem, Broekhem en Geulhem gezien door de ogen van Charles Eijck, de meester uit het Ravensbos / eindred. J.A. Heijnens et. al.

Charles Eijck expositie Houthem 2003   <TIP 
Volledig overzicht van werken van Charles Eijck die tijdens de expositie t.g.v. het 2e lustrum van onze vereniging geŽxposeerd zijn. Deze werken zijn opgenomen in de publicatie "Houthem, Broekhem en Geulhem gezien door de ogen van Charles Eijck".
 

Gids voor de bezoekers van de reŁnie op 29 mei 2003 (Hemelvaartsdag). - Houthem: Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach, 2003. - 20 p.
Uitgegeven ter gelegenheid van de tweede lustrumviering van de Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach.
Gratis uitgave voor de deelnemers aan de reŁnie, met programma van 29 mei 2003, Houthemse historie in hoofdpunten, bijzonderheden over Houthem-St. Gerlach anno 2003, gegevens over de Charles Eijck-expositie, bijzondere service (oud-)Houthemers [genealogische gegevens, oude en nieuwe bidprentjes, literatuur over Houthem-Broekhem-Geulhem, inhoudsopgaven van het verenigingsblad 't Sjtegelke en de historische en heemkundige studies van het Geuldal], gegevens over het landgoed St. Gerlach [ch‚teau, Gerlachuskerk, het kerkhof van Houthem, de nieuwe Gerlachuskapel, de beelden-, rozen- en kruidentuin en Ingendael], gegevens over de heemkundevereniging, deelnemerslijst Kunstkring Houthem en diverse foto's (o.m. van het bestuur van de heemkundevereniging, de lustrum- en reŁniecommissie).

Gids voor de bezoekers van de reŁnie op 29 mei 2003 (Hemelvaartsdag).


Verder verschenen er in het jubileumjaar 2003 nog:

Index op de geboorte-aangiften van de gemeente Houthem 1903-1940 / samengest. door M.W. Suijkerbuijk. - Houthem: Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach, 2003. - 49 p. (dubbel)
Uitgave samengesteld ten behoeve van de Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach en het archief van de gemeente Valkenburg aan de Geul (waar deze publicatie is te raadplegen). Vermeld zijn: geboortedatum en -tijd, voornamen, familienaam van de vader, voornamen van de vader, leeftijd van de vader, beroep van de vader, familienaam van de moeder, voornamen van de moeder, beroep van de moeder, straat en huisnummer, aktedatum en aktenummer. 

Deze index is niet te koop, maar wel te raadplegen in het heemkundelokaal.


Index op de huwelijkssluitingen van de gemeente Houthem 1923-1940 / samengest. door M.W. Suijkerbuijk. - Houthem: Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach, 2003. - 17 p. (dubbel)
Uitgave samengesteld ten behoeve van de Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach en het archief van de gemeente Valkenburg aan de Geul (waar deze publicatie is te raadplegen). Vermeld zijn: naam van de partner1, voornamen van de partner1, leeftijd, geboorteplaats, beroep, voornamen van de vader,  familienaam van de moeder, voornamen van de moeder, aktedatum en aktenummer, naam van de partner2, voornamen van de partner2. In de periode 1923-1940 werden er geen echtscheidingen aangetroffen. In totaal waren er 222 akten.

Deze index is niet te koop, maar wel te raadplegen in het heemkundelokaal.


Houthem-St. Gerlach rond het jaar 2000 / Ger Sleijpen. - Houthem: Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach, 2003. - [VHS-video-cassette/ DVD ; duur 4 uur]
Vrijwel alle Houthemse verenigingen, maar ook de historie, de prachtige natuur rond Houthem, gebouwen, maatschappelijke, culturele en kerkelijke gebeurtenissen komen ruim aan bod. Ook aan de mens en zijn bijzondere hobby’s wordt aandacht besteed. De video duurt 4 uur en is te koop voor EUR 15,-

Houthem-St. Gerlach rond het jaar 2000 / Ger Sleijpen. (VHS-video)

video
 

- Nu op dvd beschikbaar -

In 2003 heeft Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach een videoband (VHS) uitgegeven met de titel ‘Houthem-St. Gerlach rond het jaar 2000’. De videoband laat het dorp zien in al haar aspecten: zoals inwoners, verenigingen, gebouwen, hobby's van inwoners, natuur en geschiedenis.

Op veler verzoek is de 4 uur durende film nu verkrijgbaar op dvd en afspeelbaar via dvd-speler op TV, laptop of PC.
De kosten bedragen 15 euro.

De dvd is verkrijgbaar bij Ger Sleijpen,Wethouder Schurgersstraat nr 2 te Broekhem Valkenburg,  en kan telefonisch (06-33135656) of per e-mail (g.sleijpen@zonnet.nl) besteld en afgehaald worden.
Toezenden is ook mogelijk maar dan komen de portokosten erbij.


In april 2004 verscheen:

Index op huwelijkssluitingen en afgegeven verlofbrieven in de rooms-katholieke parochie Houthem, 1801-1850 / samengest. door M.W. Suijkerbuijk. - Houthem: Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach, 2004. - 20 p (dubbel)
Uitgave samengesteld ten behoeve van de Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach. Het is een index op de o.m. in ons archief aanwezige kopie van het huwelijksregister van de R.K. Parochie te Houthem over de periode 1801 tot 1850 (Band 9). In deze index zijn ook de zgn. verlofbrieven (litteras dimissoriales) opgenomen. In genoemde periode werden van 284 huwelijkssluitingen of afgiften van verlofbrieven aantekening gehouden.
Vermeld zijn: datum, voornamen en familienamen van de partners, doopplaatsen (c.q. parochianen van), voornamen en namen van de getuigen, verlofbrief naar plaats van bruid of bruidegom en eventuele opmerkingen.

Deze index is niet te koop, maar wel te raadplegen op onze website en in het heemkundelokaal.


In juni 2006 verscheen:  

Houthem 1926-1940. Houthem tijdens het pastoraat van pastoor Ribbergh : Overzicht van de periode 1926-1940 met namen en feiten opgediept uit ‘de Geulbode’ / Fons Heijnens.- Houthem: Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach, 2006.- 92 p.
Verschenen bij gelegenheid van het verschijnen van de 25e aflevering van 't Sjtegelke.

Zie artikel in DDL, d.d. 20-6-2006

Een plakboek van pastoor Ribbergh met knipsels uit het weekblad ‘De Geulbode’ bleek bij lezing zeer waardevol materiaal te bevatten over de periode dat hij in Houthem pastoor was.
Ribbergh was diverse jaren - tot aan zijn overlijden in 1940 -correspondent van de Geulbode en hij beschreef op geheel eigen wijze, diverse gebeurtenissen in zijn parochie.
Vaak nam hij ook stelling tegen bepaalde ontwikkelingen, zoals de afgraving van een deel van de Geulhemerberg, de voorgenomen annexatie van Houthem door Valkenburg en ontwikkelingen die indruisten tegen zijn katholieke principes. Hij was een felle tegenstander van het socialisme, dat volgens hem o.m. te wijten was aan het moderne literaire genre bij uitstek: de roman.
Pastoor Ribbergh was vele jaren o.m. professor op Rolduc, acteur, regisseur, muzikant, zanger, examinator Frans, correspondent, redenaar, pastoor, initiator tot de oprichting van diverse verenigingen en ontwikkelingen in Houthem en geestelijk leider van de Limburgse Lourdesbedevaart.

In 1993 publiceerde Fons Heijnens een bibliografie met gegevens over alles wat hij over Houthem en Sint Gerlach verzameld had. Feiten en data uit het weekblad ‘Het Land van Valkenburg’ gaven vanaf 1948 een overzicht van wat er sindsdien gebeurde in Houthem. Gegevens over de periode tot 1948 kwamen maar fragmentarisch in deze bibliografie voor.

Deze publicatie met feiten en wetenswaardigheden over het sociale en geestelijke leven in Houthem tijdens het pastoraat van pastoor Ribbergh uit het weekblad ‘De Geulbode’ vormen een welkome aanvulling op de bibliografie.

 

Houthem 1926-1940. Houthem tijdens het pastoraat van pastoor Ribbergh : Overzicht van de periode 1926-1940 met namen en feiten opgediept uit ‘de Geulbode’ / Fons Heijnens.

In december 2006 verscheen:  

Huizenvernummeringen van woonhuizen in de voormalige gemeenten Houthem, Oud-Valkenburg [Sibbe en IJzeren] en Schin op Geul, na de annexatie door de gemeente Valkenburg in 1940 / M.W. Suijkerbuijk. - Bemelen, 2006. - [2], 38, 16, 25 p.

Deze publicatie is niet te koop, maar wel te raadplegen in het heemkundelokaal.


Bij het derde lustrum van onze vereniging op 8 juni 2008 verscheen:

Van Jonkheid tot Young Generation : De jeugdbeweging en jeugdverenigingen van Houthem. Feiten, foto’s en verhalen / Fons Heijnens. - Houthem: Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach, 2008. - 416 p.
ISBN/EAN: 978-90-801646-3-5

Prijs:   EUR 24,50, excl. verzendkosten.

Prijs verlaagd naar slechts
EUR 10, excl. verzendkosten


Van Jonkheid tot Young Generation geeft - in tekst en beeld - een historisch overzicht van de jeugdbeweging en van de vele jeugdverenigingen in Houthem van begin van de 20e eeuw tot heden. Een periode van bijna 100 jaar!
Het bevat een schat aan feiten, verhalen en foto’s. Met de
bijna 500 foto’s geeft het (sfeer-)beelden van de activiteiten van deze verenigingen.

Veel aandacht is besteed aan het vinden van de namen van degenen die op de foto’s staan. Een heel karwei, waar velen aan meegewerkt hebben en waarbij ook mensen die zelf op de foto’s voorkomen nog moeite hadden om alle namen te achterhalen.
Het namenregister telt desondanks
meer dan 2.100 namen! Van veel Houthemse gezinnen komen dan ook ťťn of meer kinderen in het boek voor.

Van Jonkheid tot Young Generation is daarmee een belangrijke bron en historisch document over de jeugd en jeugdverenigingen in Houthem. Belangrijk omdat bronnenmateriaal over de Houthemse jeugd en jeugdverenigingen veelal ontbreekt of moeilijk te vinden is.  
Het is een boek dat alleen al bij het doorbladeren zoveel herinneringen oproept dat het niet in uw boekenkast mag ontbreken!

Voor meer informatie: klik hier.    
Hier kunt u de flyer downloaden.Op de website van TvValkenburg kunt u het interview met Fons Heijnens en Rinus Suijkerbuijk bekijken en beluisteren.
 

IN DE PERS
Van Jonkheid tot Young Generation

In DDL van 28 juni 2008 verscheen een artikel naar aanleiding van het verschijnen van het boek onder de titel "Vele gezichten uit Houthem."

In De Trompetter van 14 mei 2008 is een interview met Fons Heijnens over zijn publicaties en het jubileumboek opgenomen. Bekijk pag. 1 en pag. 7.


In het kwartaalblad Geulrand, dat in de periode 1982-1994 in Valkenburg werd uitgegeven, staan heel wat 'gezŤgkdes en oetdrukkinge'.
Onze secretaris/penningmeester, Harry Becker, heeft deze dialectspreuken verzameld. Op onze website is deze Kompilasie van "gezŤgkdes en oetdrukkinge" oet de Geulrand sinds
2010 te raadplegen.

Deze compilatie is niet in drukvorm uitgegeven.


In december 2010 is - in een beperkte oplage - een nieuwe publicatie van onze vereniging verschenen.

Het boekwerk is het resultaat van het "monnikenwerk" van Rinus Suijkerbuijk die een index heeft gemaakt op de ca. 3.900 pagina's van de akten van overdracht en verbintenis (
gichtregisters) over de jaren 1621-1795.
Tevens maakte hij een transcriptie van de voor leken moeilijk leesbare gichtregisters uit de periode 1621-1649.

De publicatie is verschenen onder de titel "Index op de gichtregisters van de Schepenbank Houthem".

In dit 209 pagina's tellende boekwerk zijn de index op de gichtregisters 1621-1795
(LvO 6574-6585), een transcriptie-proeve van het gichtregister 1621-1649 en een lijst van huwelijkspartners (1621-1665) opgenomen. Uitermate belangrijke gegevens voor genealogen en historisch geÔnteresseerden.

Bij het boek zitten twee dvd's met daarop de 3.900 gefotografeerde folio's van de gichtregisters.
De verkoopprijs bedroeg slechts € 30, excl. € 3 verzendkosten (binnen Nederland) maar is inmiddels uitverkocht.


Voorlopig zijn op onze site alleen de gefotografeerde handgeschreven indexen op deze gichtregisters te raadplegen.

De gichtregisters van de Schepenbank Houthem zelf bevinden zich in het archief van het Historisch Centrum Limburg in Maastricht. De vindplaats van de onderhavige registers is 01.075 Landen van Overmaas inventarisnummers 6574-6585.

 

In januari 2011 verscheen:

Index op de gichtregisters van de Schepenbank Houthem / samengest. door M.W. Suijkerbuijk, eindred. Fons Heijnens. - Houthem: Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach, 2011. - 209 p. en 2 dvd's
ISBN: 9789080164642

Prijs:  EUR 30,00, excl. EUR 3,00 verzendkosten.Het boekwerk is het resultaat van het "monnikenwerk" van Rinus Suijker-buijk die een index heeft gemaakt op de ca. 3.900 pagina's van de akten van overdracht en verbintenis (gichtregisters) over de jaren 1621-1795.
Tevens maakte hij een transcriptie van de voor leken moeilijk leesbare gichtregisters uit de periode 1621-1649.

In dit 209 pagina's tellende boekwerk zijn de index op de gichtregisters 1621-1795 (LvO 6574-6585), een transcriptie-proeve van het gichtregister 1621-1649 en een lijst van huwelijkspartners (1621-1665) opgenomen. Uitermate belangrijke gegevens voor genealogen en historisch geÔnteres-seerden.
Bij het boek zitten twee dvd's met daarop de 3.900 gefoto-grafeerde folio's van de gichtregisters.
De verkoopprijs bedraagt € 30, excl € 3 verzendkosten en het boek is te bestellen via onze site.


Bij gelegenheid van het vierde lustrum van onze vereniging verscheen op 16 april 2013 een fotoboek met de titel "Houthem, Broekhem en Geulhem : vroeger en nu".

Enige reacties:
.....Complimenten voor het geweldig en van zeer hoge kwaliteit uitgebracht fotoboek. Chapeau !!.....
.....Ik ben hartstikke blij met het mooie boek van de heemkundevereniging. Ze hebben er echt een mooi geheel van gemaakt en de rijkdom aan foto's is geweldig! ....
.....Gefeliciteerd mŤt ‘t sjoan fotobook van Houtem -St. Gerlach, Geulem en Brokem. Veural de ouw foto’s zint intersant en ‘n compliment weerd!.....
.....Ik heb het in ťťn adem uitgelezen. Het is een geweldig goed gedocumenteerd en uitgevoerd werk van hoog niveau.
We kunnen trots zijn op onze Heemkundevereniging Houthem-St.Gerlach
.....
.....Het eindeloos mooie boek, wat een verrassing, wat een toewijding.....
.....We wisten allemaal al lang,dat we in dat mooie dorp met al die mooie natuur woonden, maar het zo zichtbaar maken.Chapeau.....

Bekijk hier enkele foto's van de succesvolle presentatie.

Voor uitgebreide informatie:

KLIK HIER

Boek is uitverkocht.


Verschenen in januari 2014:

Rondom het Heiligdom St. Gerlach Houthem

Dat is de titel van een publicatie die onze heemkundevereniging in samenwerking met het Kerkbestuur heeft uitgegeven.
In deze volledig in kleur uitgevoerde publicatie komen allerlei onderwerpen aan bod die te maken hebben met het Heiligdom. Het aantal pagina's bedraagt 94.

Artikelen in dit boek:
-  'Van adellijk stift tot Heiligdom St. Gerlach' door Piet Mertens
-  'Wie was Johann Adam SchŲpf?' door Jos Lodewick
-  'De Heilige Trap op de Kreuzberg bij Bonn' door Els Diederen
-  'Het praalgraf van St. Gerlach te Houthem' door Mireille Madou
-  'Het Heilig Hart bij het praalgraf van St. Gerlach' door Mireille Madou
-  'Het kruisje van St. Gerlach' door Mireille Madou
-  'Mgr. Johannes Bernardus Brinkmann' door Rinus Suijkerbuijk
-  'Een voorloper van de kerk van St. Gerlach had een veel oudere traptoren dan eerst gedacht' door Doeke Krikke

Eindredactie: Fons Heijnens

De presentatie van dit boek vond plaats op zondag 5 januari 2014. Aan het einde van de hoogmis overhandigde pastoor J.M. Burger het eerste exemplaar aan bisschop Fr. Wiertz.

Als afsluiting van ons lustrumjaar werd dit boekwerkje begin januari 2014 gratis aan onze leden toegestuurd.

Voor uitgebreide informatie en foto's van de presentatie:

KLIK HIER


Index op "Oet vreuger jaore" van H.W.A. Lemmerling

In de jaren 1978 - 1985 verschenen een tiental boekjes van de hand van Alois Lemmerling met allerlei artikeltjes, foto's en door hem gemaakte tekeningen over het volksleven en de volkscultuur in en om het mergelland. Alois Lemmerling, geboortig uit Cadier en Keer, was destijds hoofd van de Plantsoenendienst van de gemeente Valkenburg-Houthem. Hij stond aan de wieg van de kasteeltuin in Oud-Valkenburg, waarvoor hij het ontwerp maakte.
Fons Heijnens maakte in 2014 een inhouds-opgave/index van deze 10-delige serie, die u hier kunt downloaden.


Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van onze vereniging in 2018 verscheen een extra dik nummer van 't Sjtegelke en een jubileumuitgave 'Zo veranderde Houthem'.

25 jaar Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach : Chronologisch overzicht van de belangrijkste feiten en gebeurtenissen
sinds de oprichting van de heemkunde-vereniging
- Houthem: Heemkundevereni-ging Houthem-St. Gerlach, 2018.- 48 p.

Deze speciale uitgave van ons verenigingsblad bevat een door Wim Boersma samengesteld overzicht van de activiteiten per jaar, alsmede een overzicht van de jubilarissen die vanaf 1993 lid zijn en een overzicht van alle overleden leden.


Regesten 1202-1474 met index op persoonsnamen : Archief van het Norbertinessenklooster van Sint-Gerlach te Houthem. Met afgeleide gegevens: -Proosten, Monialen, Schouten, Schepenen. / Fons Heijnens. - Houthem, 2019. - 57 p.

De charters (akten) uit het archief van het Norbertinessenklooster van de H. Gerlachus,  bevatten een schat aan historische informatie. Van 145 charters zijn regesten beschikbaar (beknopte inhoudsopgaven van akten, die de datum, de naam van degene, van wie de akte is uitgegaan, de naam van de handelende partij(en) en een korte beschrijving van de rechtshandeling bevatten).
Fons Heijnens heeft van deze regesten een index gemaakt op persoonsnamen.
Bekijk deze index op onze site.


De jubileumpublicatie 2018

              Helaas UITVERKOCHT


In het voorjaar van 2020 verschenen:

Indexen op de hulpkaarten Houthem, Berg en Terblijt van Valkenburg

Op  een hulpkaart staat uit welk perceel een nieuw perceel is ontstaan en hoe de kadastrale grens liep. 

 

 

 

 


 

(als pdf-bestand hieronder te downloaden)

Indexen op de hulpkaarten Houthem

- sectie A
- sectie B
- sectie C

Indexen op de hulpkaarten Berg en Terblijt

- sectie C
(afsplitsing in 1941 van Houthem Sectie C [Houthemerberg])


Indexen op de hulpkaarten Valkenburg

- sectie E
(deels opvolger van Houthem Sectie C)
- sectie P
(deels opvolger van Houthem Sectie A
- sectie S
(een herverkaveling van sectie P)


NOTARIňLE AKTEN

In 2021 en 2022 werd aandacht besteed aan de notariŽle akten, hetgeen resulteerde in diverse digitale publicaties, die u kunt bekijken of downloaden.

Index op de notariŽle akten 1825-1842 van notaris J.M. Schoenmaeckers / samengest. door Fons Heijnens en Rinus Suijkerbuijk. - Houthem: Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach, 2021

Index notariŽle akten 1825-1842 Houthemse inwoners - notaris J.M. Schoenmaeckers / samengest. door Fons Heijnens en Rinus Suijkerbuijk.- Houthem: Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach, 2021

Index notariŽle akten 1720-1774 van notaris Gulielmus Philippens / samengest. door Fons Heijnens en Rinus Suijkerbuijk.- Houthem: Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach, 2021.

Ook hebben we enkele exemplaren van deze index van Philippens laten drukken. Een gedrukt exemplaar is tegen kostprijs van 25 euro (excl. 5 euro verzendkosten) te bestellen via heemkunde@houthem.info.

Index notariŽle akten 1781-1790 van notaris Jan Arnold Isaac Langlet / samengest. door Rinus Suijkerbuijk en Fons Heijnens. - Houthem: Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach. 2022

Index notariŽle akten 1858-1864 van notaris Gustave Libert van Meerbeke / samengest. door Maurice Stevens en Fons Heijnens. - Houthem: Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach. 2022

Index notariŽle akten 1771-1801 van notaris Joannes Thomas Sarolea / samengest. door Rinus Suijkerbuijk en Fons Heijnens. - Houthem: Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach. 2022


LUSTRUM 2023

In 2023 vierde onze vereniging het 30-jarig bestaan. Onze leden ontvingen ter gelegenheid hiervan gratis een verzamelalbum, getiteld "Houthem en Berg in historisch perspectief".

 

Er zijn nog slechts enkele exemplaren voorradig.

De verkoopprijs bedraagt slechts € 15, excl. € 3 verzendkosten.

U kunt zich ook aanmelden als nieuw lid en ontvangt dan dit mooie fotoboek gratis.
het lidmaatschap kost € 15 per jaar.


Bestelinformatie:

Publicaties van onze vereniging en losse nummers van het Sjtegelke kunt u bestellen door ons een e-mail te sturen, met opgave van: titel van de publicatie en/of het/de gewenste nummer(s) van 't Sjtegelke onder vermelding van uw naam, adres en woonplaats.

e-mailadres

Uiteraard kunt u deze ook schriftelijk of telefonisch bij ons secretariaat bestellen:

postadres

Secretariaat: Strabeek 33
6301 HP Houthem-St. Gerlach
043-604 0469


naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

Geen menu? Klik hier!