Publicaties van de Heemkundevereniging - informatie en reacties


"Rondom het Heiligdom St. Gerlach Houthem",

Dat is de titel van een nieuwe publicatie die Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach in samenwerking met het Kerkbestuur van onze parochie bij gelegenheid van het octaaf van St. Gerlach in 2014 heeft uitgebracht.
Voor onze vereniging was dit de afsluiting van de viering van het 20-jarig bestaan. Voor het kerkbestuur was het de opmaat voor de voorbereiding van de viering van de 850e sterfdag van St. Gerlach, die zal plaatsvinden in 2015.

De totstandkoming van deze publicatie heeft een lange voorgeschiedenis.
Tijdens de voorbereiding van pelgrimstocht langs een gedeelte van de Camino de Santiago in het noorden van Spanje, enkele jaren geleden, ontdekte pastoor Burger, samen met een collega, een boek waarin een aantal praalgraven in kerken langs de weg naar Santiago de Compostela beschreven werden. De vraag kwam bij hem op of zo’n alomvattende beschrijving ook voor het praalgraf van St. Gerlach samengesteld zou kunnen worden.
Dus nam hij contact op met de auteur van het boek, mevrouw Mireille Madou, en nodigde haar uit om eens naar St. Gerlach te komen kijken. Gelukkig werd ze daar meteen enthousiast over het idee ook voor onze kerk een beschrijving van de tombe van St. Gerlach te schrijven. En daar bleef het niet bij. Ze ontdekte een aantal aspecten op het praalgraf die haar tot verder onderzoek aanzetten. En zo ontstonden ook nog artikelen over het Heilig Hart op het praalgraf en over de Kruisjes van St. Gerlach.

Na gereedkoming van de artikelen kwam de vraag: “Wat doen we hiermee?” Publiceren in het parochieblad zou daarin te veel plaats in beslag nemen en bovendien zou het verspreidingsgebied dan natuurlijk erg beperkt zijn. Uiteindelijk kwam via de contacten met onze vereniging het idee om enkele artikelen, die daar al een tijdje “op de plank” lagen, met betrekking tot de kerk, te bundelen tot de nu verschijnende publicatie.

Naast de reeds genoemde onderwerpen bevat het boekje artikelen van de hand van de heer Piet Mertens over de transformatie van het adellijk vrouwenstift tot Heiligdom St. Gerlach; Els Diederen en Jos Lodewick beschrijven het werk en het leven van Johann Adam Schöpf; Rinus Suijkerbuijk belicht de persoon van mgr. Bernhard Brinkmann, bisschop van Münster, die een aantal jaren hier in Houthem in asiel leefde, waarvan de plaquette tegen de muur in de kerk getuigt. Tot slot geeft Doeke Krikke zijn visie op het doel van een toren die op oude afbeeldingen midden boven de kerk uitsteekt.
Het geheel is onder de deskundige redactie van Fons Heijnens geworden tot een boekje over het Heiligdom van St. Gerlach, met veel wetenswaardigheden voor bezoekers, pelgrims en eenieder die St. Gerlach een warm hart toedraagt.


Het eerste exemplaar
werd na afloop van de hoogmis op zondag 5 januari 2014 door pastoor J. Burger aangeboden aan bisschop Fr. Wiertz.

 

Bekijk hier enkele foto's genomen tijdens en na afloop van de hoogmis die door de bisschop werd opgedragen.
naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

geen menu, klik hier