Huwelijkssluitingen en afgegeven verlofbrieven in de r.k. parochie Houthem, 1801-1850


M.W. Suijkerbuijk

In het archief van de Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach, alsmede in de "zelfbediening" van het Rijksarchief te Maastricht bevinden zich  kopieën van het huwelijksregister van de R.K. Parochie te Houthem over de periode 1801 tot 1850. Een eenvoudige toegang daarop is echter niet voorhanden. Om de onderzoeker behulpzaam te zijn is deze index vervaardigd.

In het "huwelijksregister" werden niet alleen de huwelijkssluitingen in de parochiekerk van Houthem ingeschreven. Ook de aan een parochiaan afgegeven litteras dimissoriales (verlofbrieven) werden genoteerd. De parochiaan diende deze verlofbrief over te leggen aan de pastoor van de kerk waar het huwelijk werd gesloten. Zodoende was deze ervan verzekerd dat hij een rooms-katholieke persoon, tegen wiens huwelijkssluiting geen bezwaar bestond, met instemming van diens parochieherder in de echt ging verbinden.

In deze index zijn de afgegeven verlofbrieven opgenomen, echter niet de extracten van de huwelijksinschrijvingen, in de andere parochie gesloten.
Veelal werd naast de plaats van de parochie ook de bedienaar van het te sluiten huwelijk met name genoemd. Voor de doorsnee genealoog is deze informatie niet van belang en werd daarom niet "meegenomen". Wel werd vermeld of het de parochie van de bruid of de bruidegom was, waarheen de verlofbrief werd afgegeven. De gedachte dat wel in de parochiekerk van de bruid gehuwd zou worden, blijkt hier niet correct.

Soms werd zowel de parochie waar een der huwelijkspartners werd gedoopt, alsook de parochie, onder wie deze op dat moment woonde, genoemd. Deze index geeft de doopplaats aan door vermelding van de plaatsnaam, bijvoorbeeld 'Houthem', terwijl parochie-onderhorigheid door "ex" [uit] wordt voorafgegaan, bijvoorbeeld "ex Valkenburg". Werden door de pastoor zowel doopplaats als parochie aangegeven, wordt de doopplaats vermeld.

De aantekeningen wegens dispensaties in roepen, verwantschap, "gesloten tijden", enz. werden in deze index niet opgenomen, evenmin als de woonplaatsen van de getuigen werden vermeld. Gelukkig is het register (doorgaans) gemakkelijk leesbaar, zodat de belangstellende onderzoeker zelf de inschrijving kan raadplegen (wat men overigens altijd na raadpleging van enig register toch al behoort te doen). Ondanks alle zorgvuldigheid bij het samenstellen zijn er onvermijdelijk onvolkomenheden te vinden.

In de periode 1801-1850 werd van 284 huwelijkssluitingen (of afgiften van verlofbrieven) aantekening gehouden.

Hoewel de burgerlijke huwelijken in de betreffende periode eenvoudig via het Genlias-systeem zijn te traceren, zijn de kerkelijke huwelijken een bron van extra informatie, waar de genealogische onderzoeker gebruik van kan maken.


 


Naam : Aarts, Christianus
Gedoopt te : ex Valkenburg

huwde 20-Apr-1846

Naam : Slijpen, Elisabetha
Gedoopt te : ex Houthem

Getuige 1 : Habets, Antonius
Getuige 2 : Schiffer, Maria

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Ackermans, Anna Catharina
Gedoopt te : Houthem

huwde 22-Oct-1827

Naam : Stevens, Joannes Michaël
Gedoopt te : Spaubeek

Getuige 1 : Ackermans, Mathias
Getuige 2 : Ackermans, Wilhelmus
Getuige 3 : Stevens, Maria Anna
Opmerkingen: Maria Agnes Ackermans is eveneens getuige.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Ackermans, Franciscus
Gedoopt te :

huwde 25-Aug-1811

Naam : Quax, Maria Joanna

Trouwbrief : Schin op Geul
Parochie : bruid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Ackermans, Joannes
Gedoopt te : ex Bunde

huwde 1-Oct-1838

Naam : Habets, Maria Agnes
Gedoopt te : ex Houthem

Getuige 1 : Habets, Leonardus
Getuige 2 : Ackermans, Cornelia

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Ackermans, Petrus Josephus
Gedoopt te : Houthem

huwde 5-Oct-1840

Naam : Limpens, Maria Catharina
Gedoopt te : Wijnandsrade

Getuige 1 : Limpens, Joannes Henricus
Getuige 2 : Smeets, Anna Maria

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Ackermans, Wilhelmus
Gedoopt te : Houthem

huwde 18-Apr-1836

Naam : Debie, Maria Joanna
Gedoopt te : Gulpen

Getuige 1 : Ackermans, Petrus Josephus
Getuige 2 : Debie, Joannes
Getuige 3 : Debie, Mathildis

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Aelberts, Lambertus
Gedoopt te : Uijckhoven

huwde 15-Feb-1842

Naam : Deckers, Maria Elisabetha
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Deckers, Petrus
Getuige 2 : Deckers, Maria Josephina

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Aengeneijnde, Maria Helena
Gedoopt te : Schin op Geul

huwde 3-Oct-1813

Naam : Smeets, Joannes Servatius
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Lachur, Elisabetha

Getuige 2 : Smeets, Anna Barbara
Getuige 3 : Lachur, Maria Joanna
Opmerkingen: Maria Anna Smeets is eveneens getuige.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Van Aken, Joannes Lambertus
Gedoopt te : Valkenburg

huwde 31-Aug-1829

Naam : Thomassen, Maria Catharina
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : van Aken, Bathasser
Getuige 2 : Maes, Balthasar
Getuige 3 : Thomassen, Maria Caecilia
Opmerkingen: Maria Helena Wilms is eveneens getuige.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Akkermans, Mathias
Gedoopt te : Houthem

huwde 15-Sep-1828

Naam : Duijsinx, Catharina
Gedoopt te : Berg

Trouwbrief : Berg
Parochie : bruid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Alofs, Mathias
Gedoopt te : Schimmert

huwde 12-Apr-1801

Naam : Duijsinghs, Petronilla
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : De Sauveur, Domicella
Getuige 2 : Frins, Mathaeus

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Anten, Maria Josepha
Gedoopt te : Maastricht (St. Mathijs)

huwde 30-Aug-1819

Naam : Smeets, Joannes Henricus
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Tellings, Henricus
Getuige 2 : Duijckers, Arnoldus
Getuige 3 : Smeets, Maria Anna
Opmerkingen: Maria Gertrudis Vrencken is eveneens getuige.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Arsi, Elisabetha

huwde 17-Dec-1803

Naam : Henssen, Reinerus

Trouwbrief : Schaesberg
Parochie : bruidegom

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Aussems, Christianus
Gedoopt te : St. Geertruid

huwde 4-Feb-1812

Naam : Duijckers, Maria Elisabeth
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Duijckers, Arnoldus
Getuige 2 : Geuskens, Maria Helena
Opmerkingen: Bruidegom is weduwe van Maria Elisabetha Geelens.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Beckers, Gulielmus
Gedoopt te : Uijckhoven

huwde 8-Oct-1843

Naam : Bonten, Maria
Gedoopt te : Houthem

Trouwbrief : Uijckhoven
Parochie : bruidegom

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Beckers, Jacobus
Gedoopt te : Amstenrade

huwde 7-Jan-1836

Naam : Maas, Helena
Gedoopt te : Amstenrade

Getuige 1 : Maas, Evrardus
Getuige 2 : Vansintfijt, Maria Josephina

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Bemelmans, Bartholomaeus
Gedoopt te : Schimmert

huwde 8-Jul-1805

Naam : Crijns, Anna Mechtildis
Gedoopt te : Wijlre

Getuige 1 : Bemelmans, Joannes
Getuige 2 : Crijns, Maria Anna Catharina
Getuige 3 : Ubachs, Paulina
Opmerkingen: Dispensatie in 4e graad.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Bemelmans, Henricus

huwde 3-Jun-1816

Naam : Frijns, Petronella

Trouwbrief : Schimmert
Parochie : bruidegomOpmerkingen: Bruid is weduwe van Gulielmus Willems.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Beuken, Maria Helena
Gedoopt te : Voerendaal

huwde 19-Jul-1829

Naam : Brouwier, Godefridus
Gedoopt te : Houthem

Trouwbrief : Voerendaal
Parochie : bruid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Bisschops, Anna Catharina
Gedoopt te : Schinnen

huwde 1-Oct-1840

Naam : Houben, Gulielmus
Gedoopt te : Geleen

Getuige 1 : Houben, Henricus
Getuige 2 : Bisschops, Anna Barbara

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Boest, Maria Josephina
Gedoopt te : Hoensbroek/ex Venlo

huwde 17-Nov-1823

Naam : Lousberg, Joannes Wilhelmus
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Lousberg, Joannes Petrus
Getuige 2 : Puts, Maria Ida

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Boesten, Joannes

huwde 24-Jul-1803

Naam : Swaenen, Maria Agnes

Trouwbrief : Schin op Geul
Parochie : bruid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Boesten, Joannes
Gedoopt te : Houthem

huwde 27-May-1844

Naam : Herbergs, Maria Gertrudis
Gedoopt te : Voerendaal

Getuige 1 : Herbergs, Petrus
Getuige 2 : Herbergs, Maria

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Boesten, Maria Catharina Wilhelmina
Gedoopt te : Bingelrade

huwde 3-Jul-1849

Naam : Rozenboom, Joannes Gulielmus
Gedoopt te : Heerlen

Getuige 1 : Lorthy, Henricus
Getuige 2 : Boesten, Helena

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Bongaards, Anna Catharina
Gedoopt te : Stevensweert

huwde 21-Oct-1850

Naam : Slijpen, Joannes
Gedoopt te : Berg

Getuige 1 : Slijpen, Gulielmus
Getuige 2 : Tissen, Josephina

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Bongards, Anna
Gedoopt te : Stevensweert

huwde 17-Oct-1841

Naam : Hendriks, Joannes
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Hendriks, Henricus
Getuige 2 : Bongards, Catharina

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Bonten, Bartholomaeus
Gedoopt te : Houthem

huwde 26-Apr-1829

Naam : Thomassen, Maria Helena
Gedoopt te : Schimmert

Trouwbrief : Schimmert
Parochie : bruid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Bonten, Joanna Maria

huwde 10-May-1808

Naam : Raeven, Joannes

Trouwbrief : Schimmert
Parochie : bruidegom

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Bonten, Maria
Gedoopt te : Houthem

huwde 8-Oct-1843

Naam : Beckers, Gulielmus
Gedoopt te : Uijckhoven

Trouwbrief : Uijckhoven
Parochie : bruidegom

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Bonten, Maria Catharina
Gedoopt te : Houthem

huwde 26-Oct-1827

Naam : Houben, Henricus
Gedoopt te : Nuth

Getuige 1 : Bonten, Bartholomeus
Getuige 2 : Pirongs, Joannes
Getuige 3 : Pirongs, Anna Catharina
Opmerkingen: Elisabetha Bonten is eveneens getuige.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Boormans, Maria Catharina
Gedoopt te : ex Houthem

huwde 23-Feb-1829

Naam : van Eijs, Tossanus
Gedoopt te : ex Valkenburg

Getuige 1 : Aerts, Joannes
Getuige 2 : Slangen, Joannes Wilhelmus
Getuige 3 : van Eijs, Maria Cornelia
Opmerkingen: Maria Elisabetha Reintjens is eveneens getuige.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Bosch, Joannes Wilhelmus
Gedoopt te : Houthem

huwde 26-Nov-1815

Naam : Puts, Anna Maria
Gedoopt te : Berg

Getuige 1 : Puts, Joannes
Getuige 2 : Puts, Ida
Opmerkingen: Huwelijk te Berg gesloten.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Bosch, Maria
Gedoopt te : ex Houthem

huwde 21-Sep-1847

Naam : Janssen, Gerardus
Gedoopt te : ex Meerssen

Getuige 1 : Janssen, Franciscus
Getuige 2 : Bosch, Maria Josepha

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Breuls, Maria Catharina
Gedoopt te : Houthem

huwde 9-Sep-1805

Naam : Massen, Richardus
Gedoopt te : Schimmert

Getuige 1 : Aarts, Joannes
Getuige 2 : Hendrix, Gerardus
Getuige 3 : Massen, Mathias
Opmerkingen: Maria Ida Breuls als getuige.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Briette, Maria Eleonora
Gedoopt te : Kerkom

huwde 30-Jun-1829

Naam : Deliège, Ludovicus Petrus
Gedoopt te : Slenaken

Getuige 1 : Honé, Andreas Godefridus
Getuige 2 : Thomassen, Maria catharina

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Brouwers, Anna Catharina
Gedoopt te : ex Heer

huwde 13-Sep-1825

Naam : Habets, Mathias
Gedoopt te : ex Houthem

Getuige 1 : Boerma(?), Theodorus
Getuige 2 : Habets, Maria Agnes

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Brouwier, Godefridus
Gedoopt te : Houthem

huwde 19-Jul-1829

Naam : Beuken, Maria Helena
Gedoopt te : Voerendaal


Trouwbrief : Voerendaal
Parochie : bruid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Brouwier, Joannes
Gedoopt te : ex Heer

huwde 15-Oct-1838

Naam : de Hoen, Anna Catharina
Gedoopt te : ex Houthem

Getuige 1 : De Hoen, Christianus
Getuige 2 : Honé, Anna Gertrudis

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Brouwij, Anna Catharina
Gedoopt te : Houthem

huwde 17-Oct-1833

Naam : Leunissen, Joannes Petrus
Gedoopt te : Voerendaal

Getuige 1 : Brouwij, Joannes
Getuige 2 : Reintjes, Maria Elisabeth

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Brouwij, Anna Gertrudis
Gedoopt te : Houthem

huwde 22-Oct-1832

Naam : Honé, Joannes Servatius
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Honé, Godefridus
Getuige 2 : Brouwij, Joannes
Getuige 3 : Honé, Maria Catharina
Opmerkingen: Maria Catharina Brouwij is eveneens getuige.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Brouwij, Lambertus

huwde 13-Oct-1822

Naam : Monnen, Anna Elisabetha

Trouwbrief : Spaubeek
Parochie : bruid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Buijsers, Petrus
Gedoopt te : Berg

huwde 12-Apr-1801

Naam : Speesen, Maria Catharina
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Speesen, Martinus
Getuige 2 : Van Sint Fijt, Joannes Wilhelmus
Getuige 3 : Speesen, Ida
Opmerkingen: Getuige 4: Maria Elisabetha Jude [Gudé].

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Busers, Anna Catharina
Gedoopt te : ex Houthem

huwde 22-Apr-1850

Naam : Paas, Jacobus
Gedoopt te : ex Spaubeek

Getuige 1 : Schrooders, Joannes
Getuige 2 : Busers, Sophia

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Busers, Maria
Gedoopt te : Berg

huwde 21-May-1826

Naam : Martens, Joannes
Gedoopt te : Houthem

Trouwbrief : Berg
Parochie : bruid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Caelen, Carolus Josephus
Gedoopt te : Valkenburg

huwde 18-Feb-1833

Naam : Schroeders, Maria Catharina
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Schrooders, Nicolaus
Getuige 2 : Voncken, Maria Ida

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Van Caldenborg, Joannes Mathias
Gedoopt te : Houthem

huwde 12-Jan-1824

Naam : Meijs, Anna Maria
Gedoopt te : Hulsberg

Getuige 1 : Duijckers, Arnoldus
Getuige 2 : Wouters, Maria Agnes

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : a Campo, Josephina Ludovica
Gedoopt te : Heerlen/ex Houthem

huwde 13-Jun-1843

Naam : Rochell, Albertus Christianus Eduardus
Gedoopt te : Tilburg/ex Maastricht

Getuige 1 : Hanchar, Joannes Petrus Hubertus
Getuige 2 : Rosenboum, Anna Maria
Opmerkingen: Bruidegom is weduwnaar van Rosa Ludovica Henrica Josephina Wimans.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : a Campo, Maria Anna
Gedoopt te : Hulsberg

huwde 2-Nov-1834

Naam : Delahaije, Christianus
Gedoopt te : Houthem

Trouwbrief : Hulsberg
Parochie : bruid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : a Campo, Maria Gertrudis
Gedoopt te : ex Houthem

huwde 26-Dec-1832

Naam : Geuskens, Joannes Arnoldus
Gedoopt te : ex Houthem

Getuige 1 : Geuskens, Petrus
Getuige 2 : Geuskens, Joanna Catharina

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Canisius, Anna Catharina

huwde 29-Jan-1802

Naam : Philippi, Wilhelmus

Trouwbrief : Meerssen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Ceulen, Maria Catharina
Gedoopt te : ex Meerssen

huwde 1-May-1830

Naam : Mulders, Paulus
Gedoopt te : ex Houthem

Trouwbrief : Meerssen
Parochie : bruid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Claessens, Helena

huwde 30-Apr-1810

Naam : Dolmans, Jacobus

Trouwbrief : Ambij
Parochie : bruid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Claessens, Joannes
Gedoopt te : Berg

huwde 7-Jan-1841

Naam : Manteleer, Maria Anna
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Dederen, Michael
Getuige 2 : Speesen, Helena
Opmerkingen: Bruid is weduwe van Henricus Cobben.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Claessens, Maria Gertrudis
Gedoopt te : Houthem

huwde 7-May-1832

Naam : Martens, Petrus
Gedoopt te : Berg

Getuige 1 : Claessens, Joannes
Getuige 2 : Martens, Joanna Maria

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Clerx, Jacobus
Gedoopt te : ex Ambij

huwde 21-Oct-1838

Naam : Mans, Maria Ida
Gedoopt te : ex Hoensbroek

Getuige 1 : Clerx, Leonardus
Getuige 2 : Clerx, Agnes

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Cleuters, Anna Elisabeth

huwde 16-Apr-1803

Naam : Limpens, Joannes Leonardus

Trouwbrief : Amstenrade
Parochie : bruidegom

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Cleuters, Joannes Josephus
Gedoopt te : Hulsberg

huwde 9-Feb-1802

Naam : Roebeer, Maria Helena
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Duijckers, Arnoldus
Getuige 2 : Mitten, Elisabetha Clara

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Cleuters, Joannes Josephus
Gedoopt te : Hulsberg

huwde 19-Oct-1812

Naam : Limpens, Maria Catharina
Gedoopt te : Amstenrade

Getuige 1 : Duijckers, Arnoldus
Getuige 2 : Geuskens, Maria Helena

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Cloot, Michaël
Gedoopt te : Heerlen

huwde 16-Apr-1807

Naam : Maes, Gertrudis
Gedoopt te : Beek

Getuige 1 : Greeten, Joannes Wilhelmus
Getuige 2 : Speetjens, Martinus

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Cobben, Joannes Henricus
Gedoopt te : Bemelen

huwde 31-Aug-1812

Naam : Manteleers, Maria Anna
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Geuskens, Gerardus
Getuige 2 : Cobben, Maria Elisabetha

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Cobben, Joannes Henricus
Gedoopt te : ex Houthem

huwde 12-Nov-1843

Naam : Rooks, Cornelia
Gedoopt te : ex Meerssen

Trouwbrief : Meerssen
Parochie : bruid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Cobben, Ludovicus
Gedoopt te : Houthem

huwde 20-Jun-1839

Naam : Stevens, Barbara
Gedoopt te : Veldwezelt

Getuige 1 : Cobben, Lambertus
Getuige 2 : Geuskens, Joannes

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Coenraet, Maria Elisabetha
Gedoopt te : Houthem

huwde 24-Apr-1814

Naam : Limpens, Petrus
Gedoopt te : Oud-Valkenburg

Getuige 1 : Limpens, Martinus
Getuige 2 : Coenraat, Maria Anna
Opmerkingen: Bruidegom is weduwnaar van Anna Elisabetha Ackermans.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Colleij, Antonius

huwde 26-Oct-1812

Naam : Thijssens, Maria Agnes

Trouwbrief : Schimmert
Parochie : bruid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Colleij, Petrus Antonius
Gedoopt te : Houthem

huwde 15-Oct-1849

Naam : Daemen, Maria Catharina
Gedoopt te : Hulsberg

Getuige 1 : Colleij, Wilhelmus
Getuige 2 : Daemen, Helena

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Conjaerts, Maria Agnes
Gedoopt te : Houthem

huwde 18-Jan-1808

Naam : Reintjens, Joannes
Gedoopt te : Hulsberg

Getuige 1 : Arnols, Hermanus Jacobus
Getuige 2 : Reintjens, Theodorus

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Corneli, Josephus Antonius Hubertus
Gedoopt te : Rimburg

huwde 31-Dec-1829

Naam : Schoenmaeckers, Anna Elisabetha Walburga
Gedoopt te : Ambij

Getuige 1 : Corneli, Franciscus Josephus
Getuige 2 : Schoenmaeckers, Jacobus
Getuige 3 : Schoenmaeckers, Maria Anna
Opmerkingen: Maria Sophia Schoenmaeckers is eveneens getuige.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Corsjens, Maria
Gedoopt te : Meerssen

huwde 24-Aug-1806

Naam : Tribels, Andreas
Gedoopt te : Heerlen

Trouwbrief : Meerssen
Parochie : bruid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Creemers, Petrus
Gedoopt te : Nuth

huwde 17-Jan-1831

Naam : Wilms, Maria Catharina
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Wilms, Caspar
Getuige 2 : Creemers, Maria Agnes
Getuige 3 : Creemers, Arnoldus
Opmerkingen: Odilia Wilms is eveneens getuige.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Creutzer, Joannes Petrus
Gedoopt te : Wijlre

huwde 28-Nov-1811

Naam : Daemen, Maria Gertrudis
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Duijckers, Arnoldus
Getuige 2 : Schoorens, Joannes Thomas

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Crijns, Anna Mechtildis
Gedoopt te : Wijlre

huwde 8-Jul-1805

Naam : Bemelmans, Bartholomaeus
Gedoopt te : Schimmert

Getuige 1 : Bemelmans, Joannes
Getuige 2 : Crijns, Maria Anna Catharina
Getuige 3 : Ubachs, Paulina
Opmerkingen: Dispensatie in 4e graad.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Crijns, Joannes Franciscus
Gedoopt te : Schaesberg

huwde 30-Aug-1818

Naam : Geuskens, Maria Agnes
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Geuskens, Michaël
Getuige 2 : Crijns, Maria Christina

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Crijns, Maria Anna Catharina
Gedoopt te : Merkelbeek

huwde 25-Aug-1805

Naam : Philippi, Joannes Bernardus
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Crijns, Joannes Franciscus
Getuige 2 : Cobben, Maria Sibylla

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Crijns, Maria Anna Catharina
Gedoopt te : Merkelbeek

huwde 9-Jun-1810

Naam : Roijens, Joannes Andreas
Gedoopt te : Slenaken

Getuige 1 : Crijns, Nicolaus
Getuige 2 : Crijns, Maria Christina

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Crins, Maria Helena
Gedoopt te : Wilre

huwde 21-Apr-1816

Naam : Frijns, Henricus
Gedoopt te : Heer

Getuige 1 : Frijns, Christianus
Getuige 2 : Crins, Maria Christina

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : De la Croix, Maria Sophia Theresia
Gedoopt te : Oud-Valkenburg

huwde 20-Jun-1824

Naam : Rozenbaum, Nicolaus Josephus
Gedoopt te : Heerlen

Trouwbrief : Oud-Valkenburg
Parochie : bruid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Crolla, Leonardus
Gedoopt te : ex Houthem

huwde 24-Aug-1846

Naam : Weustenraad, Anna Maria
Gedoopt te : ex Houthem

Getuige 1 : Gooijen, Petrus Franciscus
Getuige 2 : Schols, Maria Anna

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Croon, Ida

huwde 18-Jan-1830

Naam : Harings, Theodorus

Getuige 1 : Slijpen, Maria Helena
Getuige 2 : Briette, Maria Eleonora
Getuige 3 : Deliège, Ludovicus
Opmerkingen: Bekeerlinge. In "domo" Valkenburg.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Cruts, Mathias
Gedoopt te : Nuth

huwde 22-Apr-1850

Naam : Stassen, Anna Maria
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Stassen, Jacobus
Getuige 2 : Stassen, Cornelia

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Cuijpers, Joannes Servatius
Gedoopt te : ex Beek

huwde 24-Oct-1836

Naam : Vansintfijt, Anna Gertrudis
Gedoopt te : ex Houthem

Getuige 1 : Vansintfijt, Josephus
Getuige 2 : Vansintfijt, Maria Josepha
Getuige 3 : Cuijpers, Wilhelmus
Opmerkingen: Isabella Cuijpers is eveneens getuige.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Curfs, Maria Catharina
Gedoopt te : Houthem

huwde 7-Jun-1829

Naam : Maes, Henricus
Gedoopt te : Houthem

Trouwbrief : Berg
Parochie : bruid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Curfs, Mathias
Gedoopt te : Berg

huwde 7-Jan-1837

Naam : Philippi, Joanna Barbara
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Duijsings, Martinus
Getuige 2 : Philiipi, Bernardi
Getuige 3 : Dollemans, Maria
Opmerkingen: Margaritha Philippi is eveneens getuige.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Curvers, Caspar

huwde 12-Nov-1820

Naam : Van der Schueren, Maria Catharina

Trouwbrief : Berg
Parochie : bruidegom

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Custers, Maria Anna
Gedoopt te : Hoensbroek

huwde 17-Sep-1832

Naam : Speesen, Wilhelmus
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Busers, Arnoldus
Getuige 2 : Speesen, Maria Agnes

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Cörver, Joanna Maria Mechtildis
Gedoopt te : Laurensberg

huwde 15-Oct-1814

Naam : Lambrichts, Henricus
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Sleijpen, Theodorus
Getuige 2 : Oersel, Maria Catharina

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Daemen, Maria Catharina
Gedoopt te : Hulsberg

huwde 15-Oct-1849

Naam : Colleij, Petrus Antonius
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Colleij, Wilhelmus
Getuige 2 : Daemen, Helena

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Daemen, Maria Gertrudis
Gedoopt te : Houthem

huwde 28-Nov-1811

Naam : Creutzer, Joannes Petrus
Gedoopt te : Wijlre

Getuige 1 : Duijckers, Arnoldus
Getuige 2 : Schoorens, Joannes Thomas

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Daenen, Joannes Michael
Gedoopt te : Houthem

huwde 13-Dec-1838

Naam : Reintjes, Maria Elisabeth
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Reintjes, Wijnandus
Getuige 2 : Daenen, Cornelius
Getuige 3 : Reintjes, Anna
Opmerkingen: Maria Geelkens is eveneens getuige.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Daniels, Wilhelmus Josephus

huwde 2-Oct-1808

Naam : Meertens, Maria Agnes

Trouwbrief : Voerendaal
Parochie : bruidegom

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Dauzenberg, Maria Mechtildis
Gedoopt te : Heerlen

huwde 15-Nov-1830

Naam : Schroers, Joannes Thomas
Gedoopt te : Beek

Trouwbrief : Heerlen
Parochie : bruid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Debie, Maria Joanna
Gedoopt te : Gulpen

huwde 18-Apr-1836

Naam : Ackermans, Wilhelmus
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Ackermans, Petrus Josephus
Getuige 2 : Debie, Joannes
Getuige 3 : Debie, Mathildis

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Deckers, Henricus
Gedoopt te : Houthem

huwde 24-May-1841

Naam : Schellings, Maria Alexandrina
Gedoopt te : Schin op Geul

Getuige 1 : Deckers, Petrus
Getuige 2 : Schellings, Maria Elisabetha

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Deckers, Maria Elisabetha
Gedoopt te : Houthem

huwde 15-Feb-1842

Naam : Aelberts, Lambertus
Gedoopt te : Uijckhoven

Getuige 1 : Deckers, Petrus
Getuige 2 : Deckers, Maria Josephina

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Deckers, Petrus
Gedoopt te : Houthem

huwde 22-Oct-1827

Naam : Jongen, Maria Gertrudis
Gedoopt te : Wijlre

Getuige 1 : Deckers, Henricus
Getuige 2 : Schoenaerts, Maria Josephina

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Dejung, Godefridus
Gedoopt te : Teveren

huwde 7-Jan-1841

Naam : Frijns, Anna Elisabetha
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Frijns, Mathias
Getuige 2 : Frijns, Barbara

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Delahaije, Christianus
Gedoopt te : Houthem

huwde 2-Nov-1834

Naam : a Campo, Maria Anna
Gedoopt te : Hulsberg

Trouwbrief : Hulsberg
Parochie : bruid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Deliège, Ludovicus Petrus
Gedoopt te : Slenaken

huwde 30-Jun-1829

Naam : Briette, Maria Eleonora
Gedoopt te : Kerkom

Getuige 1 : Honé, Andreas Godefridus
Getuige 2 : Thomassen, Maria catharina

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Demarès, Anna Maria
Gedoopt te : ex Houthem

huwde 27-Nov-1848

Naam : Mela, Josephus
Gedoopt te : ex Houthem

Getuige 1 : Colleij, Antonius
Getuige 2 : van der Schuuren, Maria Anna

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Dessard, Joannes Sepherinus

huwde 27-Sep-1807

Naam : Van der Scheuren, Joanna Maria

Trouwbrief : Bunde
Parochie : bruidegom

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Dolmans, Jacobus

huwde 30-Apr-1810

Naam : Claessens, Helena

Trouwbrief : Ambij
Parochie : bruid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Donckers, Josephus
Gedoopt te : Houthem

huwde 10-Oct-1801

Naam : Somers, Anna
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Duijckers, Arnoldus
Getuige 2 : Calemond, Anna Maria
Opmerkingen: Anna Somers is weduwe van Wilhelmus Schroeders.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Donkers, Petrus
Gedoopt te : Maastricht

huwde 17-Apr-1842

Naam : Heijnen, Maria Catharina
Gedoopt te : Beek

Trouwbrief : Meerssen
Parochie : bruidegom

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Dormans, Maria Margarita

huwde 6-Sep-1818

Naam : Haesen, Franciscus

Trouwbrief : Schimmert
Parochie : bruid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Douven, Mathias
Gedoopt te : Hoensbroek

huwde 30-Oct-1809

Naam : Schroeders, Maria Catharina
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Douven, Henricus
Getuige 2 : Schroeders, Nicolas

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Dritti, Maria Agnes

huwde 10-Oct-1819

Naam : Packbeersch, Petrus

Trouwbrief : Schimmert
Parochie : bruid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Drummen, Barbara
Gedoopt te : Houthem

huwde 17-Nov-1823

Naam : Rademaecker, Joannes Michaël
Gedoopt te : Merkelbeek

Getuige 1 : Rademaeckers, Joannes Michaël
Getuige 2 : Rademaeckers, Maria Agnes

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Drummen, Hermanus
Gedoopt te : Nuth

huwde 10-Jan-1828

Naam : Vollers, Maria Elisabetha
Gedoopt te : Keer

Getuige 1 : Vollers, Arnoldus
Getuige 2 : Bemelmans, Maria Gertrudis

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Duijckers, Joanna
Gedoopt te : Houthem

huwde 24-Nov-1808

Naam : Peijlmeijer, Leonardus Mathias
Gedoopt te : Meerssen

Getuige 1 : Duijckers, Petrus
Getuige 2 : Hooné, Henricus
Getuige 3 : Duijckers, Elisabetha

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Duijckers, Maria Elisabeth
Gedoopt te : Houthem

huwde 4-Feb-1812

Naam : Aussems, Christianus
Gedoopt te : St. Geertruid

Getuige 1 : Duijckers, Arnoldus
Getuige 2 : Geuskens, Maria Helena
Opmerkingen: Bruidegom is weduwe van Maria Elisabetha Geelens.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Duijckers, Petrus
Gedoopt te : Houthem

huwde 29-Jan-1810

Naam : Van der Linden, Maria Catharina
Gedoopt te : Keer

Getuige 1 : Van der Linden, Wilhelmus
Getuige 2 : Duijckers, Maria Elisabeth
Getuige 3 : Vaassen, Maria Catharina

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Duijckers, Petrus
Gedoopt te : Houthem

huwde 11-Jan-1822

Naam : Smeets, Anna Maria
Gedoopt te : Noorbeek

Getuige 1 : Duijckers, Joannes Henricus
Getuige 2 : Smeets, Maria Catharina

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Duijkers, Joannes
Gedoopt te : Meerssen

huwde 14-Oct-1810

Naam : Geelkens, Elisabetha
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Geelkens, Joannes Servatius
Getuige 2 : Ackermans, Martinus
Getuige 3 : Duijkers, Maria Anna
Opmerkingen: Sibijlla Pelser is eveneens getuige.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Duijkers, Leonardus
Gedoopt te : ex Houthem

huwde 25-May-1845

Naam : Peters, Maria Sybilla

Trouwbrief : Beek
Parochie : bruid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Duijkers, Maria Catharina
Gedoopt te : Houthem

huwde 31-Oct-1815

Naam : Prikken, Joannes
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Duijkers, Arnoldus
Getuige 2 : Prikken, Leonardus

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Duijsinghs, Petronilla
Gedoopt te : Houthem

huwde 12-Apr-1801

Naam : Alofs, Mathias
Gedoopt te : Schimmert

Getuige 1 : De Sauveur, Domicella
Getuige 2 : Frins, Mathaeus

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Duijsings, Lambertus
Gedoopt te : Houthem

huwde 10-Feb-1805

Naam : Geijsen, Joanna
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Duijsings, Walterus
Getuige 2 : Stassen, Maria Ida
Opmerkingen: Bruid is weduwe van Petrus Stassen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Duijsinx, Catharina
Gedoopt te : Berg

huwde 15-Sep-1828

Naam : Akkermans, Mathias
Gedoopt te : Houthem

Trouwbrief : Berg
Parochie : bruid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Dusings, Maria Elisabetha
Gedoopt te : Berg

huwde 25-Jun-1827

Naam : Schroeders, Joannes Wilhelmus
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Schroeders, Nicolaus
Getuige 2 : Dusings, Petronilla
Getuige 3 : Daenen, Michaël
Opmerkingen: Joanna Dusings is eveneens getuige.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : van Eijs, Tossanus
Gedoopt te : ex Valkenburg

huwde 23-Feb-1829

Naam : Boormans, Maria Catharina
Gedoopt te : ex Houthem

Getuige 1 : Aerts, Joannes
Getuige 2 : Slangen, Joannes Wilhelmus
Getuige 3 : van Eijs, Maria Cornelia
Opmerkingen: Maria Elisabetha Reintjens is eveneens getuige.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Elizen, Maria Anna

huwde 6-Nov-1803

Naam : Philippi, Joannes Petrus

Trouwbrief : Berg
Parochie : bruid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Emonts, Antonius
Gedoopt te : Hulsberg

huwde 16-Jan-1807

Naam : Schreurs, Anna Maria
Gedoopt te : Beek

Getuige 1 : Neeven, Henricus
Getuige 2 : Schreurs, Maria Ida

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Engelen, Martinus
Gedoopt te : Nuth

huwde 10-May-1841

Naam : Limpens, Joanna
Gedoopt te : Meerssen

Trouwbrief : Meerssen
Parochie : bruid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Erkens, Joannes Petrus
Gedoopt te : Schaatsberg

huwde 22-Nov-1841

Naam : Honéé, Anna Gertrudis
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Erkens, Stephanus
Getuige 2 : Honéé, Maria Catharina

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Ernens, Joannes
Gedoopt te : St. Maartensvoeren

huwde 10-Jul-1809

Naam : Weusten, Anna Catharina
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Stommen, Aegidius
Getuige 2 : Clairfaie, Aegidius

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Erven, Quirinus
Gedoopt te : Wijlre

huwde 16-Apr-1826

Naam : Stijns, Maria Helena
Gedoopt te : Schin op Geul

Trouwbrief : Wijlre
Parochie : bruidegom

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Eurlings, Maria Elisabetha
Gedoopt te : ex Klimmen

huwde 6-Jul-1844

Naam : Tijssen, Martinus
Gedoopt te : ex Houthem

Trouwbrief : Klimmen
Parochie : bruid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Evers, Helena
Gedoopt te : ex Houthem

huwde 25-Apr-1830

Naam : Prevoo, Joannes Petrus
Gedoopt te : Valkenburg

Trouwbrief : Valkenburg
Parochie : bruidegom

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Francken, Arnoldus

huwde 30-Oct-1808

Naam : Sassen, Maria Gertrudis

Trouwbrief : Spaubeek
Parochie : bruid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Frijns, Anna Barbara
Gedoopt te : ex Houthem

huwde 3-Feb-1845

Naam : Slijpen, Thomas
Gedoopt te : ex Meerssen

Getuige 1 : Slijpen, Joannes Gulielmus
Getuige 2 : Geerlings, Maria Ida
Opmerkingen: Dispensatie 4e graads verwantschap.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Frijns, Anna Elisabetha
Gedoopt te : Houthem

huwde 7-Jan-1841

Naam : Dejung, Godefridus
Gedoopt te : Teveren

Getuige 1 : Frijns, Mathias
Getuige 2 : Frijns, Barbara

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Frijns, Henricus
Gedoopt te : Heer

huwde 21-Apr-1816

Naam : Crins, Maria Helena
Gedoopt te : Wilre

Getuige 1 : Frijns, Christianus
Getuige 2 : Crins, Maria Christina

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Frijns, Joannes Lambertus
Gedoopt te : ex Houthem

huwde 28-Apr-1823

Naam : Penders, Joanna Elisabeth
Gedoopt te : ex Geulle

Getuige 1 : Slijpen, Theodorus
Getuige 2 : Frijns, Mathias
Getuige 3 : Penders, Anna Maria
Opmerkingen: Elisabetha Slijpen is eveneens getuige.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Frijns, Petronella

huwde 3-Jun-1816

Naam : Bemelmans, Henricus

Trouwbrief : Schimmert
Parochie : bruidegom
Opmerkingen: Bruid is weduwe van Gulielmus Willems.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Frins, Joannes Lambertus
Gedoopt te : Houthem

huwde 26-May-1805

Naam : Loenis, Gertrudis
Gedoopt te : Meerssen

Getuige 1 : Frins, Matthaeus
Getuige 2 : Limpens, Maria Catharina

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Frins, Joannes Matthaeus

huwde 24-Feb-1811

Naam : Louwis, Cornelia

Trouwbrief : Bunde
Parochie : bruid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Frins, Maria Catharina
Gedoopt te : Houthem

huwde 2-Jul-1809

Naam : Niesters, Alexander
Gedoopt te : Schaesberg

Getuige 1 : Niesters, Joannes Jacobus
Getuige 2 : Frins, Maria Helena

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Frissen, Joannes Micha‰l
Gedoopt te : Houthem

huwde 18-Apr-1825

Naam : Willems, Anna Maria
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Vrancken, Lambertus
Getuige 2 : Willems, Wilhelmus
Getuige 3 : Stielen, Catharina
Opmerkingen: Maria Ida Jansen is eveneens getuige.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Geelen, Antonius
Gedoopt te : Valkenburg

huwde 2-Jul-1809

Naam : Schroeders, Maria Elisabetha
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Schroeders, Joannes Arnoldus
Getuige 2 : Geelen, Maria Helena

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Geelen, Joannes Gerardus
Gedoopt te : Amstenrade

huwde 11-Jan-1836

Naam : Sassen, Joanna
Gedoopt te : Borgharen

Getuige 1 : Akkermans, Joanna
Getuige 2 : Cornelia
Getuige 3 : Sassen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Geelkens, Elisabetha
Gedoopt te : Houthem

huwde 14-Oct-1810

Naam : Duijkers, Joannes
Gedoopt te : Meerssen

Getuige 1 : Geelkens, Joannes Servatius
Getuige 2 : Ackermans, Martinus
Getuige 3 : Duijkers, Maria Anna
Opmerkingen: Sibijlla Pelser is eveneens getuige.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Geelkens, Joannes Servatius
Gedoopt te : Houthem

huwde 3-Apr-1815

Naam : Schroeders, Anna Maria
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Geelkens, Petrus
Getuige 2 : Schroeders, Joannes Franciscus
Getuige 3 : Geelkens, Maria Margarita

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Geelkens, Maria Catharina
Gedoopt te : Houthem

huwde 24-Oct-1847

Naam : Jaspar, Gulielmus
Gedoopt te : Beek

Getuige 1 : Geelkens, Petrus
Getuige 2 : Wouters, Carolina

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Geelkens, Maria Margaritha

huwde 15-Sep-1840

Naam : Schouteten, Joannes Martinus

Getuige 1 : Geelkens, Petrus
Getuige 2 : Speesen, Helena
Opmerkingen: Bruidegom is weduwnaar van Wilhelmina Pirongs.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Geijsen, Joanna
Gedoopt te : Houthem

huwde 10-Feb-1805

Naam : Duijsings, Lambertus
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Duijsings, Walterus
Getuige 2 : Stassen, Maria Ida
Opmerkingen: Bruid is weduwe van Petrus Stassen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Geijsen, Maria Oda
Gedoopt te : Maastricht (St. Mathijs)

huwde 6-Nov-1812

Naam : Raeven, Martinus
Gedoopt te : Geulle

Getuige 1 : Van Loo, Nicolaus
Getuige 2 : Jappin, Lambertus

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Geisseler, Eleonora
Gedoopt te : Elsloo

huwde 11-Nov-1835

Naam : Schorens, Nicolaus
Gedoopt te : Houthem

Trouwbrief : Elsloo
Parochie : bruid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Gelissen, Joannes Jacobus
Gedoopt te : ex Schimmert

huwde 7-Nov-1844

Naam : Muijtjens, Maria Catharina
Gedoopt te : ex Houthem

Getuige 1 : Muijtjens, Willem
Getuige 2 : Gelissen, Gertrudis

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Geraerds, Joannes Petrus
Gedoopt te : Berg

huwde 5-Nov-1838

Naam : Reintjens, Maria Catharina
Gedoopt te : Berg

Getuige 1 : Hendriks, Joannes
Getuige 2 : Geraerds, Elisabeth

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Geraerts, Anna Maria
Gedoopt te : Houthem

huwde 14-Jul-1834

Naam : Jaspers, Josephus
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Jaspers, Wilhelmus
Getuige 2 : Swelsen, Maria Catharina

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Geraerts, Arnoldus
Gedoopt te : ex Bemelen

huwde 25-Oct-1822

Naam : Slangen, Anna Maria
Gedoopt te : ex Houthem

Getuige 1 : Bonten, Bartholomeus
Getuige 2 : Weusten, Maria Margareta

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Geraerts, Leonardus
Gedoopt te : Bunde

huwde 20-Sep-1830

Naam : Gulikers, Anna Elisabetha
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Geraerts, Arnoldus
Getuige 2 : Geraerts, Gertrudis

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Gerards, Anna Maria
Gedoopt te : Hulsberg

huwde 24-Nov-1813

Naam : Wetzels, Petrus
Gedoopt te : Bemelen

Getuige 1 : Wetzels, Nicolaus
Getuige 2 : Kleijnen, Andreas

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Geraths, Anna Elisabetha
Gedoopt te : Kirchenbusch (Aken)

huwde 21-Apr-1806

Naam : Mewissen, Hermanus
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Emonts, Antonius
Getuige 2 : Geraths, Laurentius

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Geron, Maria Josephina

huwde 25-Nov-1832

Naam : Vaessens, Martinus

Trouwbrief : Meerssen
Parochie : bruidegom

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Geurts, Sebastianus
Gedoopt te : Houthem

huwde 5-Nov-1829

Naam : Stassen, Maria Catharina
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Geurts, Petrus
Getuige 2 : Custers, Anna Catharina

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Geuskens, Gerardus

huwde 28-Feb-1813

Naam : Hupperix, Maria Theresia

Trouwbrief : Wijlre
Parochie : bruid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Geuskens, Gertrudis
Gedoopt te : Houthem

huwde 3-Jun-1805

Naam : Ramakers, Joannes Henricus
Gedoopt te : Valkenburg

Getuige 1 : Geuskens, Gerardus
Getuige 2 : Geuskens, Joanna Maria

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Geuskens, Joanna Catharina
Gedoopt te : Houthem

huwde 6-Feb-1837

Naam : Horstmans, Wijnandus Josephus
Gedoopt te : Nuth

Getuige 1 : Sijstermans, Balthazar
Getuige 2 : Geuskens, Maria Anna
Opmerkingen: Bruidegom is weduwnaar van Maria Catharina Sijstermans.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Geuskens, Joanna Maria
Gedoopt te : Houthem

huwde 18-Nov-1811

Naam : Wouters, Joannes Mathias
Gedoopt te : Beek

Getuige 1 : Geuskens, Gerardus
Getuige 2 : Manteleers, Maria Anna

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Geuskens, Joannes Arnoldus
Gedoopt te : ex Houthem

huwde 26-Dec-1832

Naam : a Campo, Maria Gertrudis
Gedoopt te : ex Houthem

Getuige 1 : Geuskens, Petrus
Getuige 2 : Geuskens, Joanna Catharina

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Geuskens, Maria Agnes
Gedoopt te : Houthem

huwde 3-Aug-1812

Naam : Steijns, Joannes Petrus
Gedoopt te : Hulsberg

Getuige 1 : Geuskens, Paulus
Getuige 2 : Steijns, Elisabetha
Getuige 3 : Geuskens, Maria Agnes
Opmerkingen: Gerardus Geuskens is eveneens getuige.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Geuskens, Maria Agnes
Gedoopt te : Houthem

huwde 30-Aug-1818

Naam : Crijns, Joannes Franciscus
Gedoopt te : Schaesberg

Getuige 1 : Geuskens, Michaël
Getuige 2 : Crijns, Maria Christina

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Geuskens, Maria Theodora
Gedoopt te : ex Houthem

huwde 7-Jan-1845

Naam : Honé, Joannes Servatius
Gedoopt te : ex Houthem

Getuige 1 : Honé, Arnoldus
Getuige 2 : Geuskens, Maria Hubertina
Opmerkingen: Bruidegom is weduwnaar van Gertrudis Brouwier.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Geuskens, Michaël
Gedoopt te : Houthem

huwde 3-Mar-1824

Naam : Hupperix, Maria Theresia
Gedoopt te : Wijlre

Getuige 1 : Hupperix, Joannes Stephanus
Getuige 2 : Willems, Cornelius
Getuige 3 : Voncken, Maria Ida
Opmerkingen: Magdalena Pirey is eveneens getuige. Bruid is weduwe van Gerardus Geuskens.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Geuskens, Paulus
Gedoopt te : Houthem

huwde 24-Feb-1818

Naam : Thomassen, Anna Elisabetha
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Geuskens, Michaël
Getuige 2 : Thomassen, Maria Catharina

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Gijsen, Gulielmus
Gedoopt te : ex Houthem

huwde 6-Nov-1842

Naam : Willems, Maria Joanna
Gedoopt te : ex Schimmert


Trouwbrief : Schimmert
Parochie : bruid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Gijsen, Mathias
Gedoopt te : ex Houthem

huwde 9-Oct-1842

Naam : Muijlkens, Maria
Gedoopt te : ex Schimmert

Trouwbrief : Schimmert
Parochie : bruid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Goossens, Joannes Wilhelmus
Gedoopt te : Hulsberg

huwde 20-Sep-1835

Naam : Vollers, Maria Anna Agnes
Gedoopt te : Oud-Valkenburg

Trouwbrief : Oud-Valkenburg
Parochie : bruid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Guillaume, Gulielmus
Gedoopt te : ex Lanaije

huwde 23-Apr-1846

Naam : Weusten, Anna Elisabeth
Gedoopt te : ex Houthem

Getuige 1 : Weusten, Joannes Petrus
Getuige 2 : Guillaume, Maria

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Gulikers, Anna Elisabetha
Gedoopt te : Houthem

huwde 20-Sep-1830

Naam : Geraerts, Leonardus
Gedoopt te : Bunde

Getuige 1 : Geraerts, Arnoldus
Getuige 2 : Geraerts, Gertrudis

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Habets, Anna Elisabetha
Gedoopt te : Schimmert

huwde 11-Oct-1824

Naam : Vanderscheuren, Joannes Wilhelmus
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Caenen, Joannes Petrus
Getuige 2 : Habets, Petrus
Getuige 3 : Voncken, Maria Ida
Opmerkingen: Helena Habets is eveneens getuige.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Habets, Bernardus
Gedoopt te : Klimmen

huwde 19-Sep-1831

Naam : Mennens, Anna Catharina
Gedoopt te : Amstenrade

Getuige 1 : Steijns, Carolus
Getuige 2 : Mennens, Maria Elisabeth
Getuige 3 : Limpens, Maria Elisabeth

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Habets, Franciscus

huwde 20-May-1848

Naam : van Oppen, Maria Catharina

Trouwbrief : Heer
Parochie : bruidegom

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Habets, Gertrudis
Gedoopt te : ex Hulsberg

huwde 17-Nov-1844

Naam : Reintjens, Mathias
Gedoopt te : ex Houthem

Trouwbrief : Hulsberg
Parochie : bruid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Habets, Joannes Petrus
Gedoopt te : Houthem

huwde 26-Mar-1827

Naam : Schroeders, Maria Elisabetha
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Vincken, Joannes
Getuige 2 : Schroeders, Tecla

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Habets, Leonardus
Gedoopt te : ex Houthem

huwde 7-Jan-1845

Naam : Stassen, Anna Elisabeth
Gedoopt te : ex Houthem

Getuige 1 : Habets, Joannes Gerlachus
Getuige 2 : Massot, Maria Catharina

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Habets, Margarita

huwde 4-Oct-1812

Naam : Heerens, Wilhelmus

Trouwbrief : Heer
Parochie : bruid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Habets, Maria Agnes
Gedoopt te : ex Houthem

huwde 1-Oct-1838

Naam : Ackermans, Joannes
Gedoopt te : ex Bunde

Getuige 1 : Habets, Leonardus
Getuige 2 : Ackermans, Cornelia

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Habets, Maria Elisabeth
Gedoopt te : Heer

huwde 15-May-1817

Naam : Vanderweijer, Josephus
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Narincks, Tossanus
Getuige 2 : Moers, Mathias
Getuige 3 : Vanderweijer, Anna Maria
Opmerkingen: Joanna Lacoeur is eveneens getuige.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Habets, Mathias

huwde 26-Feb-1821

Naam : Welters, Anna Maria

Trouwbrief : Hulsberg
Parochie : bruid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Habets, Mathias
Gedoopt te : ex Houthem

huwde 13-Sep-1825

Naam : Brouwers, Anna Catharina
Gedoopt te : ex Heer

Getuige 1 : Boerma(?), Theodorus
Getuige 2 : Habets, Maria Agnes

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Habets, Matthaeus
Gedoopt te : Schimmert


huwde 14-Oct-1804

Naam : Stassen, Martina
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Monisen, Joannes Mathias
Getuige 2 : Stassen, Maria Elisabetha

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Haenen, Joanna Maria
Gedoopt te : Berg

huwde 3-Oct-1822

Naam : Weusten, Franciscus
Gedoopt te : Berg

Getuige 1 : Hoen, Christianus
Getuige 2 : Hoen, Anna Catharina

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Haesen, Franciscus

huwde 6-Sep-1818

Naam : Dormans, Maria Margarita

Trouwbrief : Schimmert
Parochie : bruid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Haesen, Franciscus
Gedoopt te : Oud-Valkenburg

huwde 19-May-1812

Naam : Manteleers, Anna Cornelia
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Haesen, Carolus
Getuige 2 : Manteleers, Maria Anna

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Harings, Theodorus

huwde 18-Jan-1830

Naam : Croon, Ida

Getuige 1 : Slijpen, Maria Helena
Getuige 2 : Briette, Maria Eleonora
Getuige 3 : Deliège, Ludovicus
Opmerkingen: Bekeerlinge. In "domo" Valkenburg.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Hartmans, Maria Anna
Gedoopt te : Beek

huwde 25-Oct-1819

Naam : Vanderschuuren, Michaël
Gedoopt te : Houthem

Trouwbrief : Maastricht (St. Servaas)
Parochie : bruid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : De la Haye, Petrus
Gedoopt te : Houthem

huwde 23-Aug-1848

Naam : Marx, Anna Catharina
Gedoopt te : Nuth

Getuige 1 : De la Haye, Christianus
Getuige 2 : Marx, Anna Catharina

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Heerens, Wilhelmus

huwde 4-Oct-1812

Naam : Habets, Margarita

Trouwbrief : Heer
Parochie : bruid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Heijnen, Maria Catharina
Gedoopt te : Beek

huwde 17-Apr-1842

Naam : Donkers, Petrus
Gedoopt te : Maastricht

Trouwbrief : Meerssen
Parochie : bruidegom

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Van Helden, Petrus Henricus
Gedoopt te : ex Roermond

huwde 27-Jun-1849

Naam : Stassen, Maria Catharina
Gedoopt te : ex Houthem

Getuige 1 : Stassen, Jacobus
Getuige 2 : Stassen, Cornelia
Opmerkingen: Agatha, geboren te 's-Gravenhage 05.09.1847 werd bij dit huwelijk erkend.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Hendricks, Joannes Franciscus
Gedoopt te : Houthem

huwde 7-Jan-1821

Naam : Pironghs, Anna Maria
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Roder, Franciscus
Getuige 2 : Hendricks, Maria Helena
Getuige 3 : Weusten, Petrus Mathias
Opmerkingen: Maria Anna Obercorn is eveneens getuige.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Hendricks, Wilhelmus
Gedoopt te : Valkenburg

huwde 13-Nov-1812

Naam : Schroeders, Catharina
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Schroeders, Theodorus
Getuige 2 : Schouteten, Joanna Catharina

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Hendriks, Joannes
Gedoopt te : Houthem

huwde 17-Oct-1841

Naam : Bongards, Anna
Gedoopt te : Stevensweert

Getuige 1 : Hendriks, Henricus
Getuige 2 : Bongards, Catharina

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Henssen, Joannes Mathias
Gedoopt te : Spaubeek

huwde 14-Aug-1836

Naam : Leenders, Maria Catharina
Gedoopt te : Berg

Trouwbrief : Berg
Parochie : bruid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Henssen, Reinerus

huwde 17-Dec-1803

Naam : Arsi, Elisabetha

Trouwbrief : Schaesberg
Parochie : bruidegom

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Herbergs, Maria Gertrudis
Gedoopt te : Voerendaal

huwde 27-May-1844

Naam : Boesten, Joannes
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Herbergs, Petrus
Getuige 2 : Herbergs, Maria

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Heunen, Maria Josephina
Gedoopt te : Hulsberg

huwde 23-Feb-1811

Naam : Smeets, Wilhelmus Reinerus
Gedoopt te : Valkenburg

Getuige 1 : Smeets, Joannes Wilhelmus
Getuige 2 : Smeets, Maria Gertrudis

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Heuts, Leonardus
Gedoopt te : Heer

huwde 8-Sep-1834

Naam : Van Sint Fijt, Joanna Catharina
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Heuts, Antonius
Getuige 2 : Sinken, Joannes
Getuige 3 : Van Sint Fijt, Anna Gertrudis
Opmerkingen: Anna Maria Pasmans is eveneens getuige.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Hinnevé, Henricus
Gedoopt te : Meerssen

huwde 19-Oct-1806

Naam : Nadenoen, Anna Catharina
Gedoopt te : St. Maartensvoeren

Getuige 1 : Nadenoen, Stephanus
Getuige 2 : Duijckers, Arnoldus

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Hirschs, Elij
Gedoopt te : Valkenburg

huwde 24-Mar-1816

Naam : Hoon, David
Gedoopt te : (Grandertz [Prussia])

Getuige 1 : Vanderschuuren, Wilhelmus
Getuige 2 : Offermans, Maria Agnes
Opmerkingen: Bruidegom is bekeerd. Kind, geboren 31.11.1814, erkend.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Hoen, Christianus Gregorius
Gedoopt te : Voerendaal

huwde 15-Apr-1839

Naam : Weustenraad, Anna Christina
Gedoopt te : Heerlen

Getuige 1 : Weustenraad, Anna Maria
Getuige 2 : Weusten, Gulielmus Gerlacus

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Hoen, Joanna Catharina
Gedoopt te : Houthem

huwde 27-Nov-1833

Naam : Limpens, Joannes Adamus
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Limpens, Joannes Henricus
Getuige 2 : Hoen, Anna Catharina
Opmerkingen: Bruid is 22.09.1803 gedoopt.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Hoen, Nicolaus
Gedoopt te : ex Houthem

huwde 11-Apr-1847

Naam : Schoonbrood, Elisabeth

Trouwbrief : Nuth
Parochie : bruid
Opmerkingen: Bruidegom is weduwnaar van Anna Catharina Ackermans.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Hoen, Nicolaus Gerlacus
Gedoopt te : ex Houthem

huwde 2-Oct-1848

Naam : Maas, Elisabeth Hubertina
Gedoopt te : ex Houthem

Getuige 1 : Maas, Joannes
Getuige 2 : Hoen, Elisabeth

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : De Hoen, Adrianus
Gedoopt te : Houthem

huwde 22-Apr-1844

Naam : Scheupkens, Maria
Gedoopt te : Meerssen

Getuige 1 : De Hoen, Nicolaus
Getuige 2 : Scheupkens, Catharina

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : De Hoen, Martinus
Gedoopt te : ex Ambij

huwde 3-Jun-1816

Naam : Van der Wijer, Maria Gertrudis
Gedoopt te : ex Houthem

Getuige 1 : Van der Wijer, Josephus
Getuige 2 : Kriekels, Franciscus
Getuige 3 : de Hoen, Ida
Opmerkingen: Anna Maria Vanderwijer is eveneens getuige.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : de Hoen, Anna Catharina
Gedoopt te : ex Houthem

huwde 15-Oct-1838

Naam : Brouwier, Joannes
Gedoopt te : ex Heer

Getuige 1 : De Hoen, Christianus
Getuige 2 : Honé, Anna Gertrudis

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Honé, Andreas Fredericus
Gedoopt te : Houthem

huwde 15-Apr-1844

Naam : Meijs, Maria Catharina Josephina
Gedoopt te : Gulpen

Getuige 1 : Honé, Arnoldus
Getuige 2 : Meijs, Clementina

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Honé, Joannes Servatius
Gedoopt te : Houthem

huwde 22-Oct-1832

Naam : Brouwij, Anna Gertrudis
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Honé, Godefridus
Getuige 2 : Brouwij, Joannes
Getuige 3 : Honé, Maria Catharina
Opmerkingen: Maria Catharina Brouwij is eveneens getuige.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Honé, Joannes Servatius
Gedoopt te : ex Houthem

huwde 7-Jan-1845

Naam : Geuskens, Maria Theodora
Gedoopt te : ex Houthem

Getuige 1 : Honé, Arnoldus
Getuige 2 : Geuskens, Maria Hubertina
Opmerkingen: Bruidegom is weduwnaar van Gertrudis Brouwier.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Honéé, Anna Gertrudis
Gedoopt te : Houthem

huwde 22-Nov-1841

Naam : Erkens, Joannes Petrus
Gedoopt te : Schaatsberg

Getuige 1 : Erkens, Stephanus
Getuige 2 : Honéé, Maria Catharina

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Hoon, David
Gedoopt te : (Grandertz [Prussia])

huwde 24-Mar-1816

Naam : Hirschs, Elij
Gedoopt te : Valkenburg

Getuige 1 : Vanderschuuren, Wilhelmus
Getuige 2 : Offermans, Maria Agnes
Opmerkingen: Bruidegom is bekeerd. Kind, geboren 31.11.1814, erkend.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Horion, Mathias

huwde 29-Sep-1822

Naam : Vrancken, Maria Elisabetha

Trouwbrief : Schimmert
Parochie : bruidegom

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Horregard, Anna Maria Margareta
Gedoopt te : Teuven

huwde 18-Apr-1828

Naam : Vossen, Joannes
Gedoopt te : Gulpen

Getuige 1 : Pieters, Aegidius
Getuige 2 : Reintjes, Maria Elisabetha

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Horstmans, Wijnandus Josephus
Gedoopt te : Nuth

huwde 6-Feb-1837

Naam : Geuskens, Joanna Catharina
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Sijstermans, Balthazar
Getuige 2 : Geuskens, Maria Anna
Opmerkingen: Bruidegom is weduwnaar van Maria Catharina Sijstermans.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Houben, Gulielmus
Gedoopt te : Geleen

huwde 1-Oct-1840

Naam : Bisschops, Anna Catharina
Gedoopt te : Schinnen

Getuige 1 : Houben, Henricus
Getuige 2 : Bisschops, Anna Barbara

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Houben, Henricus
Gedoopt te : Nuth

huwde 26-Oct-1827

Naam : Bonten, Maria Catharina
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Bonten, Bartholomeus
Getuige 2 : Pirongs, Joannes
Getuige 3 : Pirongs, Anna Catharina
Opmerkingen: Elisabetha Bonten is eveneens getuige.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Houtermans, Henricus
Gedoopt te : Voerendaal

huwde 19-Jul-1801

Naam : Meertens, Anna Catharina
Gedoopt te : Eijs prope Wittem

Trouwbrief : Voerendaal
Parochie : bruidegom

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Huijnen, Henricus
Gedoopt te : Margraten

huwde 8-Jul-1850

Naam : vander Schuuren, Maria Anna Gertrudis
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Jaspers, Egidius
Getuige 2 : vander Schuuren, Elisabeth

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Hupperix, Maria Theresia

huwde 28-Feb-1813

Naam : Geuskens, Gerardus

Trouwbrief : Wijlre
Parochie : bruid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Hupperix, Maria Theresia
Gedoopt te : Wijlre

huwde 3-Mar-1824

Naam : Geuskens, Michaél
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Hupperix, Joannes Stephanus
Getuige 2 : Willems, Cornelius
Getuige 3 : Voncken, Maria Ida
Opmerkingen: Magdalena Pirey is eveneens getuige. Bruid is weduwe van Gerardus Geuskens.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Jacobs, Joanna Gertrudis
Gedoopt te : Houthem

huwde 4-Jan-1816

Naam : Quicks, Henricus
Gedoopt te : Wijnandsrade

Getuige 1 : Quicks, Michaél
Getuige 2 : Caberg (ex Lanaken), Maria Lucia

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Janssen, Anna Maria
Gedoopt te : Neerhaaren

huwde 17-Feb-1803

Naam : Willems, Joannes Petrus
Gedoopt te : Schimmert

Getuige 1 : Willems, Nicolaus
Getuige 2 : Willems, Joanna Maria
Opmerkingen: Bruid is weduwe van Christianus Henneus.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Janssen, Gerardus
Gedoopt te : ex Meerssen

huwde 21-Sep-1847

Naam : Bosch, Maria
Gedoopt te : ex Houthem

Getuige 1 : Janssen, Franciscus
Getuige 2 : Bosch, Maria Josepha

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Janssen, Joannes Henricus

huwde 22-Apr-1801

Naam : Remon, Anna Gertrudis

Trouwbrief : Hulsberg
Parochie : bruid
Opmerkingen: Bruid is weduwe van Servatius Duijckers.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Jaspar, Gulielmus
Gedoopt te : Beek

huwde 24-Oct-1847

Naam : Geelkens, Maria Catharina
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Geelkens, Petrus
Getuige 2 : Wouters, Carolina

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Jaspers, Arnoldus

huwde 23-Apr-1805

Naam : Van de Wijer, Maria Helena

Trouwbrief : Meerssen
Parochie : bruidegom

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Jaspers, Gulielmus
Gedoopt te : Houthem

huwde 4-May-1848

Naam : Meulenberg, Gertrudis
Gedoopt te : Schinnen

Getuige 1 : Meulenberg, Petrus
Getuige 2 : Jaspers, Maria Catharina

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Jaspers, Josephus
Gedoopt te : Houthem

huwde 14-Jul-1834

Naam : Geraerts, Anna Maria
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Jaspers, Wilhelmus
Getuige 2 : Swelsen, Maria Catharina

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Jeuckens, Henricus
Gedoopt te : Breust

huwde 18-Apr-1814

Naam : Steijns, Anna Elisabetha
Gedoopt te : Hulsberg

Getuige 1 : Steijns, Theodorus
Getuige 2 : Jeuckens, Cornelia

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Jeuckens, Henricus
Gedoopt te : Breust

huwde 17-Apr-1820

Naam : Schouteten, Maria Catharina
Gedoopt te : Hulsberg

Getuige 1 : Schouteten, Gerardus
Getuige 2 : Jeuckens, Maria Anna
Getuige 3 : Wetzels, Leonardus
Opmerkingen: Joanna Catharina Schouteten is eveneens getuige.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Jongen, Maria Gertrudis
Gedoopt te : Wijlre

huwde 22-Oct-1827

Naam : Deckers, Petrus
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Deckers, Henricus
Getuige 2 : Schoenaerts, Maria Josephina

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Jude [Gudé], Maria Elisabetha

huwde 12-Feb-1804

Naam : Van Sint Fijt, Joannes Wilhelmus

Trouwbrief : Meerssen
Parochie : bruid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Jusgens, Maria Magdalena
Gedoopt te : Aken

huwde 29-Apr-1804

Naam : Mullenders, Wilhelmus
Gedoopt te : Slenaken

Getuige 1 : Duijckers, Arnoldus
Getuige 2 : Midden, Elisabetha Clara

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : van Kan, Godefridus
Gedoopt te : Schimmert

huwde 7-Jan-1841

Naam : Sijben, Maria Anna
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Sijben, Joannes
Getuige 2 : Sijben, Margareta
Opmerkingen: Dispensatie 3e graads bloedverwantschap.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Kengen, Paulus
Gedoopt te : Valkenburg


huwde 15-Aug-1807

Naam : Prévoos, Helena
Gedoopt te : Valkenburg

Getuige 1 : Kengen, Joannes
Getuige 2 : Prévoos, Maria Catharina
Opmerkingen: 4e graads verwant

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Keulen, Joannes Nicolaus
Gedoopt te : Nuth

huwde 23-Oct-1837

Naam : Raeven, Elisabeth
Gedoopt te : Beek

Getuige 1 : Schutters, Hermanus
Getuige 2 : Raeven, Joannes Andreas
Getuige 3 : Keulen, Maria Helena

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Kleijnen, Anna Elisabetha
Gedoopt te : Klimmen

huwde 24-Nov-1813

Naam : Mobers, Henricus
Gedoopt te : Meerssen

Getuige 1 : Wetzels, Nicolaus
Getuige 2 : Kleijnen, Andreas

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Kleuters, Maria Agnes
Gedoopt te : Houthem

huwde 8-Feb-1841

Naam : Mulleners, Petrus
Gedoopt te : Oud-Valkenburg

Getuige 1 : Limpens, Gulielmus
Getuige 2 : Mulleners, Maria Barbara

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Kleuters, Michael
Gedoopt te : Houthem

huwde 23-Apr-1838

Naam : Timmers, Barbara
Gedoopt te : Schimmert

Getuige 1 : Limpens, Henricus Joannes
Getuige 2 : Timmers, Ida

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Klinckhaemers, Joannes Dominicus
Gedoopt te : Schinnen

huwde 3-May-1814

Naam : Vaessen, Maria Catharina
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Haetsen, Joannes Matthaeus
Getuige 2 : Duijckers, Arnoldus

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Klinckhamers, Maria Elisabetha
Gedoopt te : Schimmert

huwde 8-Feb-1824

Naam : Sleijpen, Wilhelmus Joannes
Gedoopt te : Berg

Trouwbrief : Berg
Parochie : bruid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Koumans, Christianus
Gedoopt te : Beek

huwde 8-May-1848

Naam : Maas, Maria Catharina
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Philippi, Max
Getuige 2 : Maas, Elisabeth

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Kurfs, Mathias
Gedoopt te : ex Houthem

huwde 10-Nov-1845

Naam : Teeuwissen, Anna Catharina
Gedoopt te : ex Houthem

Getuige 1 : Duijzings, Petrus
Getuige 2 : Teeuwissen, Elisabeth
Opmerkingen: Bruidegom is weduwnaar van Joanna Barbara Philippi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Kusters, Martha
Gedoopt te : ex Houthem

huwde 29-Jan-1849

Naam : Van Sint Fijt, Gulielmus
Gedoopt te : ex Houthem

Getuige 1 : Lenders, Petrus
Getuige 2 : Van Sintfijt, Maria Josephina

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Kónigstein, Maria Josepha
Gedoopt te : Heerlen

huwde 15-Apr-1844

Naam : Reintjens, Wijnandus
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Schepers, Andreas
Getuige 2 : Reintjes, Maria

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Lambrichts, Henricus
Gedoopt te : Houthem

huwde 1-Dec-1807

Naam : Sleijpen, Anna
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Duysinghs, Martinus
Getuige 2 : Maes, Anna Maria

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Lambrichts, Henricus
Gedoopt te : Houthem

huwde 15-Oct-1814

Naam : Cörver, Joanna Maria Mechtildis
Gedoopt te : Laurensberg

Getuige 1 : Sleijpen, Theodorus
Getuige 2 : Oersel, Maria Catharina

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Lambrichts, Thomas

huwde 30-Jan-1803

Naam : van Noorbeek, Maria Joanna

Trouwbrief : Berg
Parochie : bruid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Leenders, Maria Catharina
Gedoopt te : Berg

huwde 14-Aug-1836

Naam : Henssen, Joannes Mathias
Gedoopt te : Spaubeek

Trouwbrief : Berg
Parochie : bruid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Leunissen, Joannes Petrus
Gedoopt te : Voerendaal

huwde 17-Oct-1833

Naam : Brouwij, Anna Catharina
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Brouwij, Joannes
Getuige 2 : Reintjes, Maria Elisabeth

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Limpens, Anna Catharina
Gedoopt te : Houthem

huwde 17-Jun-1839

Naam : Roijen, Franciscus
Gedoopt te : Klimmen

Getuige 1 : Slijpen, Franciscus Gulielmus
Getuige 2 : Crijsen, Maria Joanna
Opmerkingen: Bruidegom is weduwnaar van Anna Ursula Kikken.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Limpens, Clemens Mathias
Gedoopt te : Merkelbeek

huwde 31-Oct-1819

Naam : Stiers, Sophia
Gedoopt te : Maastricht

Getuige 1 : Ackermans, Joannes Antonius
Getuige 2 : Duijckers, Arnoldus
Getuige 3 : Cleuters, Anna Elisabatha
Opmerkingen: Maria Ida Voncken is eveneens getuige.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Limpens, Gulielmus
Gedoopt te : Houthem

huwde 5-Oct-1840

Naam : Weustenraad, Gertrudis
Gedoopt te : Heerlen

Getuige 1 : Reintjens, Mathias
Getuige 2 : Cobben, Theresia

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Limpens, Joanna
Gedoopt te : Meerssen

huwde 10-May-1841

Naam : Engelen, Martinus
Gedoopt te : Nuth

Trouwbrief : Meerssen
Parochie : bruid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Limpens, Joannes Adamus
Gedoopt te : Houthem

huwde 27-Nov-1833

Naam : Hoen, Joanna Catharina
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Limpens, Joannes Henricus
Getuige 2 : Hoen, Anna Catharina
Opmerkingen: Bruid is 22.09.1803 gedoopt.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Limpens, Joannes Gulielmus

huwde 12-Nov-1848

Naam : Rooden, Elisabeth

Trouwbrief : Hulsberg
Parochie : bruid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Limpens, Joannes Leonardus

huwde 16-Apr-1803

Naam : Cleuters, Anna Elisabeth

Trouwbrief : Amstenrade
Parochie : bruidegom

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Limpens, Joannes Michaël

huwde 27-Sep-1807

Naam : Limpens, Maria Sibijlla

Trouwbrief : Hulsberg
Parochie : bruidegom

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Limpens, Maria Catharina
Gedoopt te : Amstenrade

huwde 19-Oct-1812

Naam : Cleuters, Joannes Josephus
Gedoopt te : Hulsberg

Getuige 1 : Duijckers, Arnoldus
Getuige 2 : Geuskens, Maria Helena

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Limpens, Maria Catharina
Gedoopt te : Houthem

huwde 19-Apr-1830

Naam : Steijns, Joannes Wilhelmus
Gedoopt te : Schin op Geul

Getuige 1 : Magermans, Andreas
Getuige 2 : Limpens, Anna Catharina

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Limpens, Maria Catharina
Gedoopt te : Wijnandsrade

huwde 5-Oct-1840

Naam : Ackermans, Petrus Josephus
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Limpens, Joannes Henricus
Getuige 2 : Smeets, Anna Maria

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Limpens, Maria Sibijlla

huwde 27-Sep-1807

Naam : Limpens, Joannes Michaël

Trouwbrief : Hulsberg
Parochie : bruidegom

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Limpens, Petrus
Gedoopt te : Oud-Valkenburg

huwde 24-Apr-1814

Naam : Coenraet, Maria Elisabetha
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Limpens, Martinus
Getuige 2 : Coenraat, Maria Anna
Opmerkingen: Bruidegom is weduwnaar van Anna Elisabetha Ackermans.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Van der Linden, Maria Catharina
Gedoopt te : Keer

huwde 29-Jan-1810

Naam : Duijckers, Petrus
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Van der Linden, Wilhelmus
Getuige 2 : Duijckers, Maria Elisabeth
Getuige 3 : Vaassen, Maria Catharina

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Lintzen, Joannes Petrus
Gedoopt te : Klimmen

huwde 26-Oct-1821

Naam : Speesen, Maria Catharina
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Speesen, Josephus
Getuige 2 : Klinckhamers, Elisabeth

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Loenis, Gertrudis
Gedoopt te : Meerssen

huwde 26-May-1805

Naam : Frins, Joannes Lambertus
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Frins, Matthaeus
Getuige 2 : Limpens, Maria Catharina

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Louis, Maria Ida
Gedoopt te : Opgeleen

huwde 7-Oct-1822

Naam : Somers, Martinus
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Duijckers, Arnoldus
Getuige 2 : Maes, Henricus
Getuige 3 : Castermans, Maria
Opmerkingen: Agnes Louis was eveneens getuige.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Lousberg, Anna Catharina
Gedoopt te : Houthem

huwde 2-May-1819

Naam : Wilms, Joannes
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Lousberg, Petrus
Getuige 2 : Wilms, Maria Anna
Getuige 3 : Wilms, Wilhelmus
Opmerkingen: Wilhelmus Lousberg is eveneens getuige.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Lousberg, Joannes Wilhelmus
Gedoopt te : Houthem

huwde 17-Nov-1823

Naam : Boest, Maria Josephina
Gedoopt te : Hoensbroek/ex Venlo

Getuige 1 : Lousberg, Joannes Petrus
Getuige 2 : Puts, Maria Ida

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Louwis, Cornelia

huwde 24-Feb-1811

Naam : Frins, Joannes Matthaeus

Trouwbrief : Bunde
Parochie : bruid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Louwis, Maria Helena
Gedoopt te : Bunde

huwde 2-Oct-1820

Naam : Vrancken, Joannes
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Louwis, Antonius
Getuige 2 : Duijckers, Arnoldus
Getuige 3 : Vrancken, Elisabetha
Opmerkingen: Maria Anna Wilms en Maria Catharina Gulikers waren eveneens getuigen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Maas, Elisabeth Hubertina
Gedoopt te : ex Houthem

huwde 2-Oct-1848

Naam : Hoen, Nicolaus Gerlacus
Gedoopt te : ex Houthem

Getuige 1 : Maas, Joannes
Getuige 2 : Hoen, Elisabeth

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Maas, Helena
Gedoopt te : Amstenrade

huwde 7-Jan-1836

Naam : Beckers, Jacobus
Gedoopt te : Amstenrade

Getuige 1 : Maas, Evrardus
Getuige 2 : Vansintfijt, Maria Josephina

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Maas, Maria Catharina
Gedoopt te : Houthem

huwde 8-May-1848

Naam : Koumans, Christianus
Gedoopt te : Beek

Getuige 1 : Philippi, Max
Getuige 2 : Maas, Elisabeth

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Maes, Gertrudis
Gedoopt te : Beek

huwde 16-Apr-1807

Naam : Cloot, Michaël
Gedoopt te : Heerlen

Getuige 1 : Greeten, Joannes Wilhelmus
Getuige 2 : Speetjens, Martinus

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Maes, Henricus
Gedoopt te : Houthem

huwde 7-Jun-1829

Naam : Curfs, Maria Catharina
Gedoopt te : Houthem

Trouwbrief : Berg
Parochie : bruid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Malaise, Deodatus
Gedoopt te : Othee bij Tongeren

huwde 13-Jun-1819

Naam : Meulkens, Anna Gertrudis
Gedoopt te : Schimmert

Getuige 1 : Heijnen, Joannes Mathias
Getuige 2 : Lahaije, Joannes
Getuige 3 : Malaise, Christina
Opmerkingen: Maria Margarita Lahaije is eveneens getuige.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Mans, Maria Ida
Gedoopt te : ex Hoensbroek

huwde 21-Oct-1838

Naam : Clerx, Jacobus
Gedoopt te : ex Ambij

Getuige 1 : Clerx, Leonardus
Getuige 2 : Clerx, Agnes

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Manteleer, Maria Anna
Gedoopt te : Houthem

huwde 7-Jan-1841

Naam : Claessens, Joannes
Gedoopt te : Berg

Getuige 1 : Dederen, Michael
Getuige 2 : Speesen, Helena
Opmerkingen: Bruid is weduwe van Henricus Cobben.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Manteleers, Anna Cornelia
Gedoopt te : Houthem

huwde 19-May-1812

Naam : Haesen, Franciscus
Gedoopt te : Oud-Valkenburg

Getuige 1 : Haesen, Carolus
Getuige 2 : Manteleers, Maria Anna

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Manteleers, Maria Anna
Gedoopt te : Houthem

huwde 31-Aug-1812

Naam : Cobben, Joannes Henricus
Gedoopt te : Bemelen

Getuige 1 : Geuskens, Gerardus
Getuige 2 : Cobben, Maria Elisabetha

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Martens, Joannes
Gedoopt te : Houthem

huwde 21-May-1826

Naam : Busers, Maria
Gedoopt te : Berg

Trouwbrief : Berg
Parochie : bruid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Martens, Petrus
Gedoopt te : Berg

huwde 7-May-1832

Naam : Claessens, Maria Gertrudis
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Claessens, Joannes
Getuige 2 : Martens, Joanna Maria

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Marx, Anna Catharina
Gedoopt te : Nuth

huwde 23-Aug-1848

Naam : De la Haye, Petrus
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : De la Haye, Christianus
Getuige 2 : Marx, Anna Catharina

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Massen, Richardus
Gedoopt te : Schimmert

huwde 9-Sep-1805

Naam : Breuls, Maria Catharina
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Aarts, Joannes
Getuige 2 : Hendrix, Gerardus
Getuige 3 : Massen, Mathias
Opmerkingen: Maria Ida Breuls als getuige.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Massot, Antonius
Gedoopt te : Heer

huwde 18-Feb-1806

Naam : Somers, Maria Catharina
Gedoopt te : Nuth

Getuige 1 : Lucassen, Cornelius
Getuige 2 : Somers, Lambertus
Getuige 3 : Massot, Petrus

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Massot, Maria Catharina
Gedoopt te : ex Houthem

huwde 30-Apr-1849

Naam : Steijns, Theodorus
Gedoopt te : ex Houthem

Getuige 1 : Steijns, Joannes
Getuige 2 : Somers, Joanna

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Meertens, Anna Catharina
Gedoopt te : Eijs prope Wittem

huwde 19-Jul-1801

Naam : Houtermans, Henricus
Gedoopt te : Voerendaal

Trouwbrief : Voerendaal
Parochie : bruidegom

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Meertens, Maria Agnes

huwde 2-Oct-1808

Naam : Daniels, Wilhelmus Josephus

Trouwbrief : Voerendaal
Parochie : bruidegom

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Meijs, Anna Maria
Gedoopt te : Hulsberg

huwde 12-Jan-1824

Naam : Van Caldenborg, Joannes Mathias
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Duijckers, Arnoldus
Getuige 2 : Wouters, Maria Agnes

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Meijs, Joannes Henricus
Gedoopt te : ex Schin op Geul

huwde 27-May-1847

Naam : Ramaeckers, Elisabeth
Gedoopt te : ex Houthem

Getuige 1 : Ramaeckers, Hubertus
Getuige 2 : Ramaeckers, Josephina

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Meijs, Maria Catharina Josephina
Gedoopt te : Gulpen

huwde 15-Apr-1844

Naam : Honé, Andreas Fredericus
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Honé, Arnoldus
Getuige 2 : Meijs, Clementina

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Mela, Josephus
Gedoopt te : ex Houthem

huwde 27-Nov-1848

Naam : Demarès, Anna Maria
Gedoopt te : ex Houthem

Getuige 1 : Colleij, Antonius
Getuige 2 : van der Schuuren, Maria Anna

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Melser, Josephina Agnes
Gedoopt te : Maastricht

huwde 8-Jan-1840

Naam : Willems, Petrus
Gedoopt te : Roermond

Getuige 1 : Jaspers, Josephus
Getuige 2 : ....mans(?), Maria Anna

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Mennens, Anna Catharina
Gedoopt te : Amstenrade

huwde 19-Sep-1831

Naam : Habets, Bernardus
Gedoopt te : Klimmen

Getuige 1 : Steijns, Carolus
Getuige 2 : Mennens, Maria Elisabeth
Getuige 3 : Limpens, Maria Elisabeth

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Meulenberg, Gertrudis
Gedoopt te : Schinnen

huwde 4-May-1848

Naam : Jaspers, Gulielmus
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Meulenberg, Petrus
Getuige 2 : Jaspers, Maria Catharina

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Meulkens, Anna Gertrudis
Gedoopt te : Schimmert

huwde 13-Jun-1819

Naam : Malaise, Deodatus
Gedoopt te : Othee bij Tongeren

Getuige 1 : Heijnen, Joannes Mathias
Getuige 2 : Lahaije, Joannes
Getuige 3 : Malaise, Christina
Opmerkingen: Maria Margarita Lahaije is eveneens getuige.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Meuwen, Maria Ida
Gedoopt te : ex Cadier

huwde 25-Apr-1819

Naam : Speesen, Dionijsius
Gedoopt te : ex Houthem

Trouwbrief : Cadier
Parochie : bruid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Mewissen, Hermanus
Gedoopt te : Houthem

huwde 21-Apr-1806

Naam : Geraths, Anna Elisabetha
Gedoopt te : Kirchenbusch (Aken)

Getuige 1 : Emonts, Antonius
Getuige 2 : Geraths, Laurentius

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Mobers, Henricus
Gedoopt te : Meerssen

huwde 24-Nov-1813

Naam : Kleijnen, Anna Elisabetha
Gedoopt te : Klimmen

Getuige 1 : Wetzels, Nicolaus
Getuige 2 : Kleijnen, Andreas

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Monnen, Anna Elisabetha

huwde 13-Oct-1822

Naam : Brouwij, Lambertus

Trouwbrief : Spaubeek
Parochie : bruid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Moors, Joannes
Gedoopt te : ex Maasniel

huwde 17-Apr-1820

Naam : Speesen, Anna Maria

Getuige 1 : Schoenmaeckers, Elisabetha
Getuige 2 : Duijckers, Arnoldus
Getuige 3 : Speesen, Gertrudis
Opmerkingen: Jacobus Moors is eveneens getuige.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Muijlkens, Maria
Gedoopt te : Meerssen

huwde 28-Apr-1805

Naam : Speesen, Wilhelmus
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Muijlkens, Joannes
Getuige 2 : Muijlkens, Maria Ida

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Muijlkens, Maria
Gedoopt te : ex Schimmert

huwde 9-Oct-1842

Naam : Gijsen, Mathias
Gedoopt te : ex Houthem

Trouwbrief : Schimmert
Parochie : bruid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Muijtjens, Maria Catharina
Gedoopt te : ex Houthem

huwde 7-Nov-1844

Naam : Gelissen, Joannes Jacobus
Gedoopt te : ex Schimmert

Getuige 1 : Muijtjens, Willem
Getuige 2 : Gelissen, Gertrudis

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Mulaerts, Carolus
Gedoopt te : Loockeren (Flandria)

huwde 26-Nov-1823

Naam : Mulleneers, Joanna Maria
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Ackermans, Mathias
Getuige 2 : Mulleneers, Maria Gertrudis

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Mulders, Paulus
Gedoopt te : ex Houthem

huwde 1-May-1830

Naam : Ceulen, Maria Catharina
Gedoopt te : ex Meerssen

Trouwbrief : Meerssen
Parochie : bruid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Mullenders, Wilhelmus
Gedoopt te : Slenaken

huwde 29-Apr-1804

Naam : Jusgens, Maria Magdalena
Gedoopt te : Aken

Getuige 1 : Duijckers, Arnoldus
Getuige 2 : Midden, Elisabetha Clara

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Mulleneers, Joanna Maria
Gedoopt te : Houthem

huwde 26-Nov-1823

Naam : Mulaerts, Carolus
Gedoopt te : Loockeren (Flandria)

Getuige 1 : Ackermans, Mathias
Getuige 2 : Mulleneers, Maria Gertrudis

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Mulleners, Petrus
Gedoopt te : Oud-Valkenburg

huwde 8-Feb-1841

Naam : Kleuters, Maria Agnes
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Limpens, Gulielmus
Getuige 2 : Mulleners, Maria Barbara

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Munix, Caspar
Gedoopt te : Houthem

huwde 4-Dec-1813

Naam : Stassen, Anna Elisabetha
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Stassen, Andreas
Getuige 2 : Duijckers, Arnoldus

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Nadenoen, Anna Catharina
Gedoopt te : St. Maartensvoeren

huwde 19-Oct-1806

Naam : Hinnevé, Henricus
Gedoopt te : Meerssen

Getuige 1 : Nadenoen, Stephanus
Getuige 2 : Duijckers, Arnoldus

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Nelissen, Maria Josepha
Gedoopt te : Margraten

huwde 1-Sep-1812

Naam : Stassen, Andreas
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Nelissen, Cornelius
Getuige 2 : Stassen, Elisabetha

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Niesters, Alexander
Gedoopt te : Schaesberg


huwde 2-Jul-1809

Naam : Frins, Maria Catharina
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Niesters, Joannes Jacobus
Getuige 2 : Frins, Maria Helena

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Nijsters, Maria Agnes

huwde 17-Jul-1814

Naam : Schroeders, Arnoldus

Trouwbrief : Schaesberg
Parochie : bruid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Nijsters, Petronilla
Gedoopt te : Schaesberg

huwde 20-Feb-1802

Naam : Schroeders, Cornelius
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Frins, Joannes Lambertus
Getuige 2 : Frins, Maria Catharina
Opmerkingen: Bruidegom is weduwnaar van Joanna Kapio.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : van Noorbeek, Maria Joanna

huwde 30-Jan-1803

Naam : Lambrichts, Thomas

Trouwbrief : Berg
Parochie : bruid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : van Oppen, Maria Catharina

huwde 20-May-1848

Naam : Habets, Franciscus

Trouwbrief : Heer
Parochie : bruidegom

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Ouborg, Sophia

huwde 4-Feb-1849

Naam : Smeets, Joannes Nicolaus

Trouwbrief : Heerlen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Paas, Jacobus
Gedoopt te : ex Spaubeek

huwde 22-Apr-1850

Naam : Busers, Anna Catharina
Gedoopt te : ex Houthem

Getuige 1 : Schrooders, Joannes
Getuige 2 : Busers, Sophia

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Paas, Joannes Petrus

huwde 24-Oct-1849

Naam : Vossen, Sophia

Trouwbrief : Meerssen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Pacbiers, Maria catharina

huwde 6-Oct-1805

Naam : Ritsen, Joannes

Trouwbrief : Hulsberg
Parochie : bruidegom

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Packbeersch, Petrus

huwde 10-Oct-1819

Naam : Dritti, Maria Agnes

Trouwbrief : Schimmert
Parochie : bruid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Pakbier, Joannes Lucas
Gedoopt te : Klimmen

huwde 20-May-1850

Naam : Smeets, Anna Barbara
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Schoenmaeckers, Hubertus
Getuige 2 : Pakbier, Catharina

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Peijlmeijer, Leonardus Mathias
Gedoopt te : Meerssen

huwde 24-Nov-1808

Naam : Duijckers, Joanna
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Duijckers, Petrus
Getuige 2 : Hoon‚, Henricus
Getuige 3 : Duijckers, Elisabetha

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Pelser, Sibijlla
Gedoopt te : Schimmert

huwde 2-Nov-1812

Naam : Willems, Henricus
Gedoopt te : Hulsberg

Getuige 1 : Duijckers, Arnoldus
Getuige 2 : Pelser, Cornelia
Opmerkingen: Bruidegom is weduwnaar van Maria Agnes Cleuters.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Penders, Elisabetha
Gedoopt te : ex Geulle

huwde 11-Jun-1838

Naam : Simons, Martinus
Gedoopt te : ex Schimmert

Getuige 1 : Frijns, Joannes Lambertus
Getuige 2 : Simons, Maria Judith
Opmerkingen: Bruidegom is weduwnaar van Maria Catharina Sijen; bruid weduwe van Joannes Lambe....

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Penders, Joanna Elisabeth
Gedoopt te : ex Geulle

huwde 28-Apr-1823

Naam : Frijns, Joannes Lambertus
Gedoopt te : ex Houthem

Getuige 1 : Slijpen, Theodorus
Getuige 2 : Frijns, Mathias
Getuige 3 : Penders, Anna Maria
Opmerkingen: Elisabetha Slijpen is eveneens getuige.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Penris, Barbara
Gedoopt te : Beek

huwde 9-May-1843

Naam : Vossen, Joannes
Gedoopt te : Geulle

Getuige 1 : Vossen, Leonardus
Getuige 2 : Frusch, Petrus Leonardus

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Peters, Maria Sybilla

huwde 25-May-1845

Naam : Duijkers, Leonardus
Gedoopt te : ex Houthem

Trouwbrief : Beek
Parochie : bruid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Peulen, Joannes
Gedoopt te : ex Houthem

huwde 2-Jul-1848

Naam : Wijnen, Maria Sybilla
Gedoopt te : ex Beek

Trouwbrief : Beek
Parochie : bruid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Philippens, Isabella
Gedoopt te : Houthem

huwde 25-Jun-1801

Naam : Willems, Christianus
Gedoopt te : Heer

Getuige 1 : Caldenberg, Mathias
Getuige 2 : Paulissen, Agatha

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Philippi, Joanna Barbara
Gedoopt te : Houthem

huwde 7-Jan-1837

Naam : Curfs, Mathias
Gedoopt te : Berg

Getuige 1 : Duijsings, Martinus
Getuige 2 : Philiipi, Bernardi
Getuige 3 : Dollemans, Maria
Opmerkingen: Margaritha Philippi is eveneens getuige.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Philippi, Joannes Bernardus
Gedoopt te : Houthem

huwde 25-Aug-1805

Naam : Crijns, Maria Anna Catharina
Gedoopt te : Merkelbeek

Getuige 1 : Crijns, Joannes Franciscus
Getuige 2 : Cobben, Maria Sibylla

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Philippi, Joannes Petrus

huwde 6-Nov-1803

Naam : Elizen, Maria Anna

Trouwbrief : Berg
Parochie : bruid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Philippi, Maria Agnes

huwde 7-Jan-1828

Naam : Willems, Cornelius

Getuige 1 : Philippi, Bernardus
Getuige 2 : Willems, Maria Catharina
Getuige 3 : Philippi, Anna Barbara
Opmerkingen: Caspar Willems is eveneens getuige.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Philippi, Maria Gertrudis Margaritha
Gedoopt te : Houthem

huwde 29-Nov-1839

Naam : Quaedvlieg, Josephus Philippus
Gedoopt te : Valkenburg

Getuige 1 : Philippi, Bernardus
Getuige 2 : Philippi, Joanna Maria

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Philippi, Petrus Bernardus
Gedoopt te : ex Houthem

huwde 11-Jul-1843

Naam : Vijghen, Maria Christina Antonia
Gedoopt te : ex Valkenburg

Trouwbrief : Valkenburg
Parochie : bruid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Philippi, Wilhelmus

huwde 29-Jan-1802

Naam : Canisius, Anna Catharina

Trouwbrief : Meerssen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Pietermans, Anna Catharina

huwde 9-Apr-1804

Naam : Reijnders, Franciscus
Gedoopt te : St. Geertruid

Getuige 1 : Stens, Joannes Petrus
Getuige 2 : Toris, Anna Catharina
Opmerkingen: Bruidegom is weduwnaar van Elisabeth van der Scheuren.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Pironghs, Anna Maria
Gedoopt te : Houthem

huwde 7-Jan-1821

Naam : Hendricks, Joannes Franciscus
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Roder, Franciscus
Getuige 2 : Hendricks, Maria Helena
Getuige 3 : Weusten, Petrus Mathias
Opmerkingen: Maria Anna Obercorn is eveneens getuige.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Pironghs, Maria
Gedoopt te : Houthem

huwde 4-Apr-1815

Naam : Weerts, Hubertus
Gedoopt te : Margraten

Getuige 1 : Pironghs, Mathias
Getuige 2 : Gustings, Maria Josepha

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Pirongs, Anna Catharina
Gedoopt te : Houthem

huwde 23-May-1831

Naam : Vreën, Joannes Andreas
Gedoopt te : Beek

Getuige 1 : Maes, Balthasar
Getuige 2 : Vreën, Catharina

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Pluijmaeckers, Anna Catharina
Gedoopt te : Nuth

huwde 20-May-1850

Naam : Smeets, Petrus Hubertus Franciscus
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Smeets, Petrus
Getuige 2 : Pluijmaeckers, Maria Gertrudis

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Pluijmen, Joannes Wilhelmus
Gedoopt te : Schin op Geul

huwde 23-May-1836

Naam : Reinders, Maria Catharina
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Bosten, Joannes
Getuige 2 : Reinders, Elisabetha

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Prevoo, Joannes Petrus
Gedoopt te : Valkenburg

huwde 25-Apr-1830

Naam : Evers, Helena
Gedoopt te : ex Houthem

Trouwbrief : Valkenburg
Parochie : bruidegom

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Prikken, Joannes
Gedoopt te : Houthem

huwde 31-Oct-1815

Naam : Duijkers, Maria Catharina
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Duijkers, Arnoldus
Getuige 2 : Prikken, Leonardus

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Prikken, Joannes
Gedoopt te : ex Houthem

huwde 23-Oct-1848

Naam : Speesen, Helena
Gedoopt te : ex Houthem

Getuige 1 : Lintsen, Joannes
Getuige 2 : Prikken, Catharina

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Prikken, Leonardus

huwde 15-Sep-1823

Naam : Slijpen, Maria Helena

Getuige 1 : Slijpen, Theodorus
Getuige 2 : Gulikers, Mathias
Getuige 3 : Frijns, Maria Elisabetha
Opmerkingen: Anna Elisabetha Slijpen is eveneens getuige.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Prévoos, Helena
Gedoopt te : Valkenburg

huwde 15-Aug-1807

Naam : Kengen, Paulus
Gedoopt te : Valkenburg

Getuige 1 : Kengen, Joannes
Getuige 2 : Prévoos, Maria Catharina
Opmerkingen: 4e graads verwant

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Puts, Anna Maria
Gedoopt te : Berg

huwde 26-Nov-1815

Naam : Bosch, Joannes Wilhelmus
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Puts, Joannes
Getuige 2 : Puts, Ida
Opmerkingen: Huwelijk te Berg gesloten.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Quaedvlieg, Josephus Philippus
Gedoopt te : Valkenburg

huwde 29-Nov-1839


Naam : Philippi, Maria Gertrudis Margaritha
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Philippi, Bernardus
Getuige 2 : Philippi, Joanna Maria

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Quax, Maria Anna
Gedoopt te : Meerssen

huwde 31-May-1824

Naam : Wetzels, Joannes Leonardus
Gedoopt te : Heerlen

Getuige 1 : Stijns, Joannes Petrus
Getuige 2 : Schroeders, Tecla

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Quax, Maria Joanna

huwde 25-Aug-1811

Naam : Ackermans, Franciscus

Trouwbrief : Schin op Geul
Parochie : bruid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Quicks, Henricus
Gedoopt te : Wijnandsrade

huwde 4-Jan-1816

Naam : Jacobs, Joanna Gertrudis
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Quicks, Michaël
Getuige 2 : Caberg (ex Lanaken), Maria Lucia

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Rademaecker, Joannes Michaël
Gedoopt te : Merkelbeek

huwde 17-Nov-1823

Naam : Drummen, Barbara
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Rademaeckers, Joannes Michaël
Getuige 2 : Rademaeckers, Maria Agnes

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Raeven, Elisabeth
Gedoopt te : Beek

huwde 23-Oct-1837

Naam : Keulen, Joannes Nicolaus
Gedoopt te : Nuth

Getuige 1 : Schutters, Hermanus
Getuige 2 : Raeven, Joannes Andreas
Getuige 3 : Keulen, Maria Helena

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Raeven, Joannes

huwde 10-May-1808

Naam : Bonten, Joanna Maria

Trouwbrief : Schimmert
Parochie : bruidegom

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Raeven, Martinus
Gedoopt te : Geulle

huwde 6-Nov-1812

Naam : Geijsen, Maria Oda
Gedoopt te : Maastricht (St. Mathijs)

Getuige 1 : Van Loo, Nicolaus
Getuige 2 : Jappin, Lambertus

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Raeven, Paulus

huwde 23-Sep-1804

Naam : Thomassen, Maria Helena

Trouwbrief : Meerssen
Parochie : bruid
Opmerkingen: Bruid is weduwe van Wilhelmus Duijckers.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Ramaecker, Joannes Ludovicus
Gedoopt te : Houthem

huwde 7-Jan-1835

Naam : Schiffeleers, Maria Hubertina
Gedoopt te : Hoensbroek

Getuige 1 : Schiffeleers, Carolus
Getuige 2 : Offermans, Joannes Petrus
Getuige 3 : Ramaecker, Maria Elisabeth
Opmerkingen: Maria Josephina Ramaecker is eveneens getuige.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Ramaeckers, Elisabeth
Gedoopt te : ex Houthem

huwde 27-May-1847

Naam : Meijs, Joannes Henricus
Gedoopt te : ex Schin op Geul

Getuige 1 : Ramaeckers, Hubertus
Getuige 2 : Ramaeckers, Josephina

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Ramaeckers, Maria Catharina
Gedoopt te : Houthem

huwde 8-Jan-1831

Naam : Slijpen, Andreas
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Ramaeckers, Joannes
Getuige 2 : Slijpen, Helena
Getuige 3 : Meertens, Joannes
Opmerkingen: Elisabeth Ramaeckers is eveneens getuige.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Ramaeckers, Maria Josephina
Gedoopt te : Houthem

huwde 14-Feb-1848

Naam : Weusten, Arnoldus
Gedoopt te : Hulsberg

Getuige 1 : Wetsels, Gerardus
Getuige 2 : Ramaeckers, Margaritha

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Ramakers, Joannes Henricus
Gedoopt te : Valkenburg

huwde 3-Jun-1805

Naam : Geuskens, Gertrudis
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Geuskens, Gerardus
Getuige 2 : Geuskens, Joanna Maria

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Reijnders, Franciscus
Gedoopt te : St. Geertruid

huwde 9-Apr-1804

Naam : Pietermans, Anna Catharina

Getuige 1 : Stens, Joannes Petrus
Getuige 2 : Toris, Anna Catharina
Opmerkingen: Bruidegom is weduwnaar van Elisabeth van der Scheuren.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Reijnders, Joannes Henricus
Gedoopt te : Houthem

huwde 17-Apr-1809

Naam : Swelsen, Anna Gertrudis
Gedoopt te : Meerssen

Getuige 1 : Swelsen, Arnoldus
Getuige 2 : Reijnders, Elisabetha

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Reinders, Maria Catharina
Gedoopt te : Houthem

huwde 23-May-1836

Naam : Pluijmen, Joannes Wilhelmus
Gedoopt te : Schin op Geul

Getuige 1 : Bosten, Joannes
Getuige 2 : Reinders, Elisabetha

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Reintjens, Joannes
Gedoopt te : Houthem

huwde 28-May-1835

Naam : Slijpen, Maria Elisabeth
Gedoopt te : Valkenburg

Getuige 1 : Reintjens, Wilhelmus
Getuige 2 : Frijns, Lambertus
Getuige 3 : Frijns, Maria Elisabetha
Opmerkingen: Gertrudis Reintjens is eveneens getuige.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Reintjens, Joannes
Gedoopt te : Hulsberg

huwde 18-Jan-1808

Naam : Conjaerts, Maria Agnes
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Arnols, Hermanus Jacobus
Getuige 2 : Reintjens, Theodorus

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Reintjens, Maria Catharina
Gedoopt te : Berg

huwde 5-Nov-1838

Naam : Geraerds, Joannes Petrus
Gedoopt te : Berg

Getuige 1 : Hendriks, Joannes
Getuige 2 : Geraerds, Elisabeth

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Reintjens, Mathias
Gedoopt te : ex Houthem

huwde 17-Nov-1844

Naam : Habets, Gertrudis
Gedoopt te : ex Hulsberg

Trouwbrief : Hulsberg
Parochie : bruid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Reintjens, Wijnandus
Gedoopt te : Houthem

huwde 15-Apr-1844

Naam : Königstein, Maria Josepha
Gedoopt te : Heerlen

Getuige 1 : Schepers, Andreas
Getuige 2 : Reintjes, Maria

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Reintjes, Joannes Jacobus
Gedoopt te : Houthem

huwde 29-May-1842

Naam : Weusten, Gertrudis
Gedoopt te : Meerssen

Trouwbrief : Meerssen
Parochie : bruid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Reintjes, Maria Elisabeth
Gedoopt te : Houthem

huwde 13-Dec-1838

Naam : Daenen, Joannes Michael
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Reintjes, Wijnandus
Getuige 2 : Daenen, Cornelius
Getuige 3 : Reintjes, Anna
Opmerkingen: Maria Geelkens is eveneens getuige.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Remon, Anna Gertrudis

huwde 22-Apr-1801

Naam : Janssen, Joannes Henricus

Trouwbrief : Hulsberg
Parochie : bruid
Opmerkingen: Bruid is weduwe van Servatius Duijckers.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Ritsen, Joannes

huwde 6-Oct-1805

Naam : Pacbiers, Maria catharina

Trouwbrief : Hulsberg
Parochie : bruidegom

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Rochell, Albertus Christianus Eduardus
Gedoopt te : Tilburg/ex Maastricht

huwde 13-Jun-1843

Naam : a Campo, Josephina Ludovica
Gedoopt te : Heerlen/ex Houthem

Getuige 1 : Hanchar, Joannes Petrus Hubertus
Getuige 2 : Rosenboum, Anna Maria
Opmerkingen: Bruidegom is weduwnaar van Rosa Ludovica Henrica Josephina Wimans.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Roebeer, Maria Helena
Gedoopt te : Houthem

huwde 9-Feb-1802

Naam : Cleuters, Joannes Josephus
Gedoopt te : Hulsberg

Getuige 1 : Duijckers, Arnoldus
Getuige 2 : Mitten, Elisabetha Clara

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Roijen, Franciscus
Gedoopt te : Klimmen

huwde 17-Jun-1839

Naam : Limpens, Anna Catharina
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Slijpen, Franciscus Gulielmus
Getuige 2 : Crijsen, Maria Joanna
Opmerkingen: Bruidegom is weduwnaar van Anna Ursula Kikken.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Roijens, Joannes Andreas
Gedoopt te : Slenaken

huwde 9-Jun-1810

Naam : Crijns, Maria Anna Catharina
Gedoopt te : Merkelbeek

Getuige 1 : Crijns, Nicolaus
Getuige 2 : Crijns, Maria Christina

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Roocks, Joannes
Gedoopt te : Nuth

huwde 29-May-1824

Naam : Wilms, Maria Anna
Gedoopt te : Schimmert

Getuige 1 : Mostaert, Theresia
Getuige 2 : Ackermans, Petrus

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Rooden, Elisabeth

huwde 12-Nov-1848

Naam : Limpens, Joannes Gulielmus

Trouwbrief : Hulsberg
Parochie : bruid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Rooks, Cornelia
Gedoopt te : ex Meerssen

huwde 12-Nov-1843

Naam : Cobben, Joannes Henricus
Gedoopt te : ex Houthem

Trouwbrief : Meerssen
Parochie : bruid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Rozenbaum, Nicolaus Josephus
Gedoopt te : Heerlen

huwde 20-Jun-1824

Naam : De la Croix, Maria Sophia Theresia
Gedoopt te : Oud-Valkenburg

Trouwbrief : Oud-Valkenburg
Parochie : bruid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Rozenbaum, Nicolaus Josephus
Gedoopt te : Heerlen

huwde 10-Jan-1832

Naam : Römpkens, Maria Anna
Gedoopt te : Voerendaal

Trouwbrief : Voerendaal
Parochie : bruid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Rozenboom, Joannes Gulielmus
Gedoopt te : Heerlen

huwde 3-Jul-1849

Naam : Boesten, Maria Catharina Wilhelmina
Gedoopt te : Bingelrade

Getuige 1 : Lorthy, Henricus
Getuige 2 : Boesten, Helena

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Römpkens, Maria Anna
Gedoopt te : Voerendaal

huwde 10-Jan-1832

Naam : Rozenbaum, Nicolaus Josephus
Gedoopt te : Heerlen

Trouwbrief : Voerendaal
Parochie : bruid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Sassen, Joanna
Gedoopt te : Borgharen

huwde 11-Jan-1836

Naam : Geelen, Joannes Gerardus
Gedoopt te : Amstenrade

Getuige 1 : Akkermans, Joanna
Getuige 2 : Cornelia
Getuige 3 : Sassen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Sassen, Maria Gertrudis

huwde 30-Oct-1808

Naam : Francken, Arnoldus

Trouwbrief : Spaubeek
Parochie : bruid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Schellings, Maria Alexandrina
Gedoopt te : Schin op Geul

huwde 24-May-1841

Naam : Deckers, Henricus
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Deckers, Petrus
Getuige 2 : Schellings, Maria Elisabetha

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Scheupkens, Maria
Gedoopt te : Meerssen

huwde 22-Apr-1844

Naam : De Hoen, Adrianus
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : De Hoen, Nicolaus
Getuige 2 : Scheupkens, Catharina

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Van der Scheuren, Joanna Maria

huwde 27-Sep-1807

Naam : Dessard, Joannes Sepherinus

Trouwbrief : Bunde
Parochie : bruidegom

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Schiffeleers, Maria Hubertina
Gedoopt te : Hoensbroek

huwde 7-Jan-1835

Naam : Ramaecker, Joannes Ludovicus
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Schiffeleers, Carolus
Getuige 2 : Offermans, Joannes Petrus
Getuige 3 : Ramaecker, Maria Elisabeth
Opmerkingen: Maria Josephina Ramaecker is eveneens getuige.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Schoenmaeckers, Anna Elisabetha Walburga
Gedoopt te : Ambij

huwde 31-Dec-1829

Naam : Corneli, Josephus Antonius Hubertus
Gedoopt te : Rimburg

Getuige 1 : Corneli, Franciscus Josephus
Getuige 2 : Schoenmaeckers, Jacobus
Getuige 3 : Schoenmaeckers, Maria Anna
Opmerkingen: Maria Sophia Schoenmaeckers is eveneens getuige.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Schoenmaeckers, Henricus Josephus
Gedoopt te : Wilre

huwde 31-Aug-1817

Naam : Smeets, Anna Barbara
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Penders, Franciscus
Getuige 2 : Smeets, Joannes Henricus
Getuige 3 : Schoenmaeckers, Maria Anna
Opmerkingen: Maria Anna Smeets is eveneens getuige.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Schoenmaeckers, Joannes Mathias
Gedoopt te : Meerssen

huwde 21-Jun-1838

Naam : Thonnard, Maria Catharina Henrica Felici
Gedoopt te : Heerlen

Getuige 1 : Schoenmaeckers, Joannes Baptista
Getuige 2 : Schoenmaeckers, Joseph Martinus
Getuige 3 : a Campo, Ludovica
Opmerkingen: Elisa Clementina Ransonnée Cramer is eveneens getuige.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Schoonbrood, Elisabeth

huwde 11-Apr-1847

Naam : Hoen, Nicolaus
Gedoopt te : ex Houthem

Trouwbrief : Nuth
Parochie : bruid
Opmerkingen: Bruidegom is weduwnaar van Anna Catharina Ackermans.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Schorens, Nicolaus
Gedoopt te : Houthem

huwde 11-Nov-1835

Naam : Geisseler, Eleonora
Gedoopt te : Elsloo

Trouwbrief : Elsloo
Parochie : bruid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Schouteten, Caspar
Gedoopt te : Hulsberg

huwde 17-Oct-1831

Naam : Schroeders, Tecla
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Jaspers, Joseph
Getuige 2 : Massotten, Anna Maria

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Schouteten, Joannes Martinus

huwde 15-Sep-1840

Naam : Geelkens, Maria Margaritha

Getuige 1 : Geelkens, Petrus
Getuige 2 : Speesen, Helena
Opmerkingen: Bruidegom is weduwnaar van Wilhelmina Pirongs.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Schouteten, Maria Catharina
Gedoopt te : Hulsberg


huwde 17-Apr-1820

Naam : Jeuckens, Henricus
Gedoopt te : Breust

Getuige 1 : Schouteten, Gerardus
Getuige 2 : Jeuckens, Maria Anna
Getuige 3 : Wetzels, Leonardus
Opmerkingen: Joanna Catharina Schouteten is eveneens getuige.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Schreurs, Anna Maria
Gedoopt te : Beek

huwde 16-Jan-1807

Naam : Emonts, Antonius
Gedoopt te : Hulsberg

Getuige 1 : Neeven, Henricus
Getuige 2 : Schreurs, Maria Ida

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Schreurs, Joannes Theodorus
Gedoopt te : Beek

huwde 4-Feb-1815

Naam : Swildens, Anna Margarita
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Emonts, Antonius
Getuige 2 : Duijckers, Arnoldus

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Schroeders, Anna Maria
Gedoopt te : Houthem

huwde 3-Apr-1815

Naam : Geelkens, Joannes Servatius
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Geelkens, Petrus
Getuige 2 : Schroeders, Joannes Franciscus
Getuige 3 : Geelkens, Maria Margarita

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Schroeders, Arnoldus

huwde 17-Jul-1814

Naam : Nijsters, Maria Agnes

Trouwbrief : Schaesberg
Parochie : bruid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Schroeders, Catharina
Gedoopt te : Houthem

huwde 13-Nov-1812

Naam : Hendricks, Wilhelmus
Gedoopt te : Valkenburg

Getuige 1 : Schroeders, Theodorus
Getuige 2 : Schouteten, Joanna Catharina

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Schroeders, Cornelius
Gedoopt te : Houthem

huwde 20-Feb-1802

Naam : Nijsters, Petronilla
Gedoopt te : Schaesberg

Getuige 1 : Frins, Joannes Lambertus
Getuige 2 : Frins, Maria Catharina
Opmerkingen: Bruidegom is weduwnaar van Joanna Kapio.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Schroeders, Joannes Wilhelmus
Gedoopt te : Houthem

huwde 25-Jun-1827

Naam : Dusings, Maria Elisabetha
Gedoopt te : Berg

Getuige 1 : Schroeders, Nicolaus
Getuige 2 : Dusings, Petronilla
Getuige 3 : Daenen, Michaël
Opmerkingen: Joanna Dusings is eveneens getuige.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Schroeders, Maria Catharina
Gedoopt te : Houthem

huwde 30-Oct-1809

Naam : Douven, Mathias
Gedoopt te : Hoensbroek

Getuige 1 : Douven, Henricus
Getuige 2 : Schroeders, Nicolas

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Schroeders, Maria Catharina
Gedoopt te : Houthem

huwde 18-Feb-1833

Naam : Caelen, Carolus Josephus
Gedoopt te : Valkenburg

Getuige 1 : Schrooders, Nicolaus
Getuige 2 : Voncken, Maria Ida

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Schroeders, Maria Elisabetha
Gedoopt te : Houthem

huwde 2-Jul-1809

Naam : Geelen, Antonius
Gedoopt te : Valkenburg

Getuige 1 : Schroeders, Joannes Arnoldus
Getuige 2 : Geelen, Maria Helena

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Schroeders, Maria Elisabetha
Gedoopt te : Houthem

huwde 26-Mar-1827

Naam : Habets, Joannes Petrus
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Vincken, Joannes
Getuige 2 : Schroeders, Tecla

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Schroeders, Tecla
Gedoopt te : Houthem

huwde 17-Oct-1831

Naam : Schouteten, Caspar
Gedoopt te : Hulsberg

Getuige 1 : Jaspers, Joseph
Getuige 2 : Massotten, Anna Maria
Opmerkingen:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Schroeders, Theodorus
Gedoopt te : Houthem

huwde 7-Jan-1821

Naam : Visschers, Maria Anna
Gedoopt te : Heerlen

Getuige 1 : Martens, Martinus
Getuige 2 : Vandeweijer, Anna Maria

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Schroers, Joannes Thomas
Gedoopt te : Beek

huwde 15-Nov-1830

Naam : Dauzenberg, Maria Mechtildis
Gedoopt te : Heerlen

Trouwbrief : Heerlen
Parochie : bruid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Schrooders, Antonius
Gedoopt te : Houthem

huwde 15-Nov-1840

Naam : Swelsen, Cornelia
Gedoopt te : Meerssen

Trouwbrief : Meerssen
Parochie : bruid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Van der Schueren, Maria Catharina

huwde 12-Nov-1820

Naam : Curvers, Caspar

Trouwbrief : Berg
Parochie : bruidegom

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Van der Schuuren, Maria Helena
Gedoopt te : ex Houthem

huwde 16-Apr-1849

Naam : Willems, Gulielmus
Gedoopt te : ex Bemelen

Getuige 1 : Willems, Christianus
Getuige 2 : Van der Schuuren, Maria Anna

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : vander Schuuren, Maria Anna Gertrudis
Gedoopt te : Houthem

huwde 8-Jul-1850

Naam : Huijnen, Henricus
Gedoopt te : Margraten

Getuige 1 : Jaspers, Egidius
Getuige 2 : vander Schuuren, Elisabeth

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Schwaenen, Jacobus
Gedoopt te : Wijlre

huwde 29-Jan-1832

Naam : Ummels, Anna Maria
Gedoopt te : Bunde

Trouwbrief : Bunde
Parochie : bruid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Schwanen, Maria Catharina

huwde 15-Dec-1817

Naam : Werreij, Wilhelmus

Trouwbrief : Schin op Geul
Parochie : bruid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Senden, Maria Sibilla
Gedoopt te : Hulsberg

huwde 9-Jun-1834

Naam : Speesen, Joannes Dominicus
Gedoopt te : Houthem

Trouwbrief : Hulsberg
Parochie : bruid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Sijben, Joannes
Gedoopt te : Voerendaal

huwde 30-Nov-1805

Naam : Swildens, Maria Catharina
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Duijckers, Arnoldus
Getuige 2 : Midden, Elisabetha Clara
Opmerkingen: Bruidegom is weduwnaar van Catharina Elisabetha Schlupers.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Sijben, Maria Anna
Gedoopt te : Houthem

huwde 7-Jan-1841

Naam : van Kan, Godefridus
Gedoopt te : Schimmert

Getuige 1 : Sijben, Joannes
Getuige 2 : Sijben, Margareta
Opmerkingen: Dispensatie 3e graads bloedverwantschap.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Simons, Martinus
Gedoopt te : ex Schimmert

huwde 11-Jun-1838

Naam : Penders, Elisabetha
Gedoopt te : ex Geulle

Getuige 1 : Frijns, Joannes Lambertus
Getuige 2 : Simons, Maria Judith
Opmerkingen: Bruidegom is weduwnaar van Maria Catharina Sijen; bruid weduwe van Joannes Lambe.........

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Van Sint Fijt, Gulielmus
Gedoopt te : ex Houthem

huwde 29-Jan-1849

Naam : Kusters, Martha
Gedoopt te : ex Houthem

Getuige 1 : Lenders, Petrus
Getuige 2 : Van Sintfijt, Maria Josephina

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Van Sint Fijt, Joanna Catharina
Gedoopt te : Houthem

huwde 8-Sep-1834

Naam : Heuts, Leonardus
Gedoopt te : Heer

Getuige 1 : Heuts, Antonius
Getuige 2 : Sinken, Joannes
Getuige 3 : Van Sint Fijt, Anna Gertrudis
Opmerkingen: Anna Maria Pasmans is eveneens getuige.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Van Sint Fijt, Joannes Wilhelmus

huwde 12-Feb-1804

Naam : Jude [Gudé], Maria Elisabetha

Trouwbrief : Meerssen
Parochie : bruid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Slangen, Anna Maria
Gedoopt te : ex Houthem

huwde 25-Oct-1822

Naam : Geraerts, Arnoldus
Gedoopt te : ex Bemelen

Getuige 1 : Bonten, Bartholomeus
Getuige 2 : Weusten, Maria Margareta

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Sleijpen, Anna
Gedoopt te : Houthem

huwde 1-Dec-1807

Naam : Lambrichts, Henricus
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Duysinghs, Martinus
Getuige 2 : Maes, Anna Maria

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Sleijpen, Theodorus
Gedoopt te : Houthem

huwde 15-Nov-1824

Naam : Vandeweijer, Anna Maria
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Frijns, Mathias
Getuige 2 : Sleijpen, Anna Maria
Getuige 3 : Vandeweijer, Anna Catharina
Opmerkingen: Henricus Maes is eveneens getuige.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Sleijpen, Wilhelmus Joannes
Gedoopt te : Berg

huwde 8-Feb-1824

Naam : Klinckhamers, Maria Elisabetha
Gedoopt te : Schimmert

Trouwbrief : Berg
Parochie : bruid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Slijpen, Andreas
Gedoopt te : Houthem

huwde 8-Jan-1831

Naam : Ramaeckers, Maria Catharina
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Ramaeckers, Joannes
Getuige 2 : Slijpen, Helena
Getuige 3 : Meertens, Joannes
Opmerkingen: Elisabeth Ramaeckers is eveneens getuige.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Slijpen, Elisabetha
Gedoopt te : ex Houthem

huwde 20-Apr-1846

Naam : Aarts, Christianus
Gedoopt te : ex Valkenburg

Getuige 1 : Habets, Antonius
Getuige 2 : Schiffer, Maria

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Slijpen, Joannes
Gedoopt te : Berg

huwde 21-Oct-1850

Naam : Bongaards, Anna Catharina
Gedoopt te : Stevensweert

Getuige 1 : Slijpen, Gulielmus
Getuige 2 : Tissen, Josephina

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Slijpen, Maria Elisabeth
Gedoopt te : Valkenburg

huwde 28-May-1835

Naam : Reintjens, Joannes
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Reintjens, Wilhelmus
Getuige 2 : Frijns, Lambertus
Getuige 3 : Frijns, Maria Elisabetha
Opmerkingen: Gertrudis Reintjens is eveneens getuige.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Slijpen, Maria Helena

huwde 15-Sep-1823

Naam : Prikken, Leonardus

Getuige 1 : Slijpen, Theodorus
Getuige 2 : Gulikers, Mathias
Getuige 3 : Frijns, Maria Elisabetha
Opmerkingen: Anna Elisabetha Slijpen is eveneens getuige.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Slijpen, Maria Helena
Gedoopt te : Houthem

huwde 26-Oct-1835

Naam : Stevens, Joannes
Gedoopt te : Meerssen

Getuige 1 : Stevens, Martinus
Getuige 2 : Slijpen, Elisabetha

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Slijpen, Thomas
Gedoopt te : ex Meerssen

huwde 3-Feb-1845

Naam : Frijns, Anna Barbara
Gedoopt te : ex Houthem

Getuige 1 : Slijpen, Joannes Gulielmus
Getuige 2 : Geerlings, Maria Ida
Opmerkingen: Dispensatie 4e graads verwantschap.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Smeets, Anna
Gedoopt te : Schimmert

huwde 1-Nov-1830

Naam : Wicken, Petrus
Gedoopt te : Bunde


Trouwbrief : Schimmert
Parochie : bruid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Smeets, Anna Barbara
Gedoopt te : Houthem

huwde 31-Aug-1817

Naam : Schoenmaeckers, Henricus Josephus
Gedoopt te : Wilre

Getuige 1 : Penders, Franciscus
Getuige 2 : Smeets, Joannes Henricus
Getuige 3 : Schoenmaeckers, Maria Anna
Opmerkingen: Maria Anna Smeets is eveneens getuige.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Smeets, Anna Barbara
Gedoopt te : Houthem

huwde 20-May-1850

Naam : Pakbier, Joannes Lucas
Gedoopt te : Klimmen

Getuige 1 : Schoenmaeckers, Hubertus
Getuige 2 : Pakbier, Catharina

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Smeets, Anna Maria
Gedoopt te : Noorbeek

huwde 11-Jan-1822

Naam : Duijckers, Petrus
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Duijckers, Joannes Henricus
Getuige 2 : Smeets, Maria Catharina

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Smeets, Joannes Henricus
Gedoopt te : Houthem

huwde 30-Aug-1819

Naam : Anten, Maria Josepha
Gedoopt te : Maastricht (St. Mathijs)

Getuige 1 : Tellings, Henricus
Getuige 2 : Duijckers, Arnoldus
Getuige 3 : Smeets, Maria Anna
Opmerkingen: Maria Gertrudis Vrencken is eveneens getuige.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Smeets, Joannes Nicolaus

huwde 4-Feb-1849

Naam : Ouborg, Sophia

Trouwbrief : Heerlen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Smeets, Joannes Servatius
Gedoopt te : Houthem

huwde 3-Oct-1813

Naam : Aengeneijnde, Maria Helena
Gedoopt te : Schin op Geul

Getuige 1 : Lachur, Elisabetha
Getuige 2 : Smeets, Anna Barbara
Getuige 3 : Lachur, Maria Joanna
Opmerkingen: Maria Anna Smeets is eveneens getuige.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Smeets, Petrus Hubertus Franciscus
Gedoopt te : Houthem

huwde 20-May-1850

Naam : Pluijmaeckers, Anna Catharina
Gedoopt te : Nuth

Getuige 1 : Smeets, Petrus
Getuige 2 : Pluijmaeckers, Maria Gertrudis

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Smeets, Wilhelmus Reinerus
Gedoopt te : Valkenburg

huwde 23-Feb-1811

Naam : Heunen, Maria Josephina
Gedoopt te : Hulsberg

Getuige 1 : Smeets, Joannes Wilhelmus
Getuige 2 : Smeets, Maria Gertrudis

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Smitsmans, Maria Catharina
Gedoopt te : ex Houthem

huwde 29-Nov-1828

Naam : Snijders, Petrus Mathias
Gedoopt te : ex Spaubeek

Getuige 1 : Snijders, Wilhelmus
Getuige 2 : Smitsmans, Wilhelmus
Getuige 3 : Lintsen, Maria Joanna
Opmerkingen: Maria Ida Snijder is eveneens getuige.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Snijders, Petrus Mathias
Gedoopt te : ex Spaubeek

huwde 29-Nov-1828

Naam : Smitsmans, Maria Catharina
Gedoopt te : ex Houthem

Getuige 1 : Snijders, Wilhelmus
Getuige 2 : Smitsmans, Wilhelmus
Getuige 3 : Lintsen, Maria Joanna
Opmerkingen: Maria Ida Snijder is eveneens getuige.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Somers, Anna
Gedoopt te : Houthem

huwde 10-Oct-1801

Naam : Donckers, Josephus
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Duijckers, Arnoldus
Getuige 2 : Calemond, Anna Maria
Opmerkingen: Anna Somers is weduwe van Wilhelmus Schroeders.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Somers, Maria Catharina
Gedoopt te : Nuth

huwde 18-Feb-1806

Naam : Massot, Antonius
Gedoopt te : Heer

Getuige 1 : Lucassen, Cornelius
Getuige 2 : Somers, Lambertus
Getuige 3 : Massot, Petrus

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Somers, Martinus
Gedoopt te : Houthem

huwde 7-Oct-1822

Naam : Louis, Maria Ida
Gedoopt te : Opgeleen

Getuige 1 : Duijckers, Arnoldus
Getuige 2 : Maes, Henricus
Getuige 3 : Castermans, Maria
Opmerkingen: Agnes Louis was eveneens getuige.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Speesen, Anna Maria

huwde 17-Apr-1820

Naam : Moors, Joannes
Gedoopt te : ex Maasniel

Getuige 1 : Schoenmaeckers, Elisabetha
Getuige 2 : Duijckers, Arnoldus
Getuige 3 : Speesen, Gertrudis
Opmerkingen: Jacobus Moors is eveneens getuige.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Speesen, Dionijsius
Gedoopt te : ex Houthem

huwde 25-Apr-1819

Naam : Meuwen, Maria Ida
Gedoopt te : ex Cadier

Trouwbrief : Cadier
Parochie : bruid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Speesen, Helena
Gedoopt te : ex Houthem

huwde 23-Oct-1848

Naam : Prikken, Joannes
Gedoopt te : ex Houthem

Getuige 1 : Lintsen, Joannes
Getuige 2 : Prikken, Catharina

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Speesen, Joannes

huwde 14-Apr-1828

Naam : Thomassen, Maria Margareta

Getuige 1 : Speesen, Wilhelmus
Getuige 2 : Pirongs, Joannes
Getuige 3 : Thomassen, Maria Catharina
Opmerkingen: Maria Agnes Speesen is eveneens getuige.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Speesen, Joannes Dominicus
Gedoopt te : Houthem

huwde 9-Jun-1834

Naam : Senden, Maria Sibilla
Gedoopt te : Hulsberg

Trouwbrief : Hulsberg
Parochie : bruid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Speesen, Maria Catharina
Gedoopt te : Houthem

huwde 12-Apr-1801

Naam : Buijsers, Petrus
Gedoopt te : Berg

Getuige 1 : Speesen, Martinus
Getuige 2 : Van Sint Fijt, Joannes Wilhelmus
Getuige 3 : Speesen, Ida
Opmerkingen: Getuige 4: Maria Elisabetha Jude [Gudé].

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Speesen, Maria Catharina
Gedoopt te : Houthem

huwde 26-Oct-1821

Naam : Lintzen, Joannes Petrus
Gedoopt te : Klimmen

Getuige 1 : Speesen, Josephus
Getuige 2 : Klinckhamers, Elisabeth

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Speesen, Wilhelmus
Gedoopt te : Houthem

huwde 28-Apr-1805

Naam : Muijlkens, Maria
Gedoopt te : Meerssen

Getuige 1 : Muijlkens, Joannes
Getuige 2 : Muijlkens, Maria Ida

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Speesen, Wilhelmus
Gedoopt te : Houthem

huwde 17-Sep-1832

Naam : Custers, Maria Anna
Gedoopt te : Hoensbroek

Getuige 1 : Busers, Arnoldus
Getuige 2 : Speesen, Maria Agnes

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Starmans, Petrus
Gedoopt te : Schimmert

huwde 17-Oct-1803

Naam : Theunissen, Joanna
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Van Sint Fijt, Joannes Wilhelmus
Getuige 2 : Theunissen, Gerardus
Getuige 3 : Starmans, Maria Elisabetha

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Stassen, Andreas
Gedoopt te : Houthem

huwde 1-Sep-1812

Naam : Nelissen, Maria Josepha
Gedoopt te : Margraten

Getuige 1 : Nelissen, Cornelius
Getuige 2 : Stassen, Elisabetha

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Stassen, Anna Elisabeth
Gedoopt te : ex Houthem

huwde 7-Jan-1845

Naam : Habets, Leonardus
Gedoopt te : ex Houthem

Getuige 1 : Habets, Joannes Gerlachus
Getuige 2 : Massot, Maria Catharina

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Stassen, Anna Elisabetha
Gedoopt te : Houthem

huwde 4-Dec-1813

Naam : Munix, Caspar
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Stassen, Andreas
Getuige 2 : Duijckers, Arnoldus

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Stassen, Anna Maria
Gedoopt te : Houthem

huwde 22-Apr-1850

Naam : Cruts, Mathias
Gedoopt te : Nuth

Getuige 1 : Stassen, Jacobus
Getuige 2 : Stassen, Cornelia

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Stassen, Maria Catharina
Gedoopt te : Houthem

huwde 5-Nov-1829

Naam : Geurts, Sebastianus
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Geurts, Petrus
Getuige 2 : Custers, Anna Catharina

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Stassen, Maria Catharina
Gedoopt te : ex Houthem

huwde 27-Jun-1849

Naam : Van Helden, Petrus Henricus
Gedoopt te : ex Roermond

Getuige 1 : Stassen, Jacobus
Getuige 2 : Stassen, Cornelia
Opmerkingen: Agatha, geboren te 's-Gravenhage 05.09.1847 werd bij dit huwelijk erkend.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Stassen, Martina
Gedoopt te : Houthem

huwde 14-Oct-1804

Naam : Habets, Matthaeus
Gedoopt te : Schimmert

Getuige 1 : Monisen, Joannes Mathias
Getuige 2 : Stassen, Maria Elisabetha

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Stassen, Mathias
Gedoopt te : Houthem

huwde 18-Sep-1822

Naam : Theunissen, Maria Agatha
Gedoopt te : Jabeek

Getuige 1 : Stassen, Wilhelmus
Getuige 2 : Schroeders, Maria Catharina

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Steijns, Anna Elisabetha
Gedoopt te : Hulsberg

huwde 18-Apr-1814

Naam : Jeuckens, Henricus
Gedoopt te : Breust

Getuige 1 : Steijns, Theodorus
Getuige 2 : Jeuckens, Cornelia

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Steijns, Joannes Petrus
Gedoopt te : Hulsberg

huwde 3-Aug-1812

Naam : Geuskens, Maria Agnes
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Geuskens, Paulus
Getuige 2 : Steijns, Elisabetha
Getuige 3 : Geuskens, Maria Agnes
Opmerkingen: Gerardus Geuskens is eveneens getuige.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Steijns, Joannes Wilhelmus
Gedoopt te : Schin op Geul

huwde 19-Apr-1830

Naam : Limpens, Maria Catharina
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Magermans, Andreas
Getuige 2 : Limpens, Anna Catharina

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Steijns, Theodorus
Gedoopt te : ex Houthem

huwde 30-Apr-1849

Naam : Massot, Maria Catharina
Gedoopt te : ex Houthem

Getuige 1 : Steijns, Joannes
Getuige 2 : Somers, Joanna

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Stevens, Barbara
Gedoopt te : Veldwezelt

huwde 20-Jun-1839

Naam : Cobben, Ludovicus
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Cobben, Lambertus
Getuige 2 : Geuskens, Joannes

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Stevens, Joannes
Gedoopt te : Meerssen

huwde 26-Oct-1835

Naam : Slijpen, Maria Helena
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Stevens, Martinus
Getuige 2 : Slijpen, Elisabetha

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Stevens, Joannes Baptist Josephus

huwde 12-Nov-1812

Naam : Weusten, Barbara

Trouwbrief : Hulsberg
Parochie : bruid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Stevens, Joannes Michaël
Gedoopt te : Spaubeek

huwde 22-Oct-1827

Naam : Ackermans, Anna Catharina
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Ackermans, Mathias
Getuige 2 : Ackermans, Wilhelmus
Getuige 3 : Stevens, Maria Anna
Opmerkingen: Maria Agnes Ackermans is eveneens getuige.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Stevens, Maria Anna

huwde 1-Feb-1818

Naam : Vrancken, Martinus

Trouwbrief : Schaesberg
Parochie : bruid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Stevens, Maria Joanna
Gedoopt te : Schimmert

huwde 24-Oct-1830

Naam : Zijen, Joannes Petrus
Gedoopt te : Schimmert

Trouwbrief : Schimmert
Parochie : bruidegom

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Stiers, Sophia
Gedoopt te : Maastricht

huwde 31-Oct-1819

Naam : Limpens, Clemens Mathias
Gedoopt te : Merkelbeek

Getuige 1 : Ackermans, Joannes Antonius
Getuige 2 : Duijckers, Arnoldus
Getuige 3 : Cleuters, Anna Elisabatha
Opmerkingen: Maria Ida Voncken is eveneens getuige.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Stijns, Maria Helena
Gedoopt te : Schin op Geul

huwde 16-Apr-1826

Naam : Erven, Quirinus
Gedoopt te : Wijlre

Trouwbrief : Wijlre
Parochie : bruidegom

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Swaenen, Maria Agnes

huwde 24-Jul-1803

Naam : Boesten, Joannes

Trouwbrief : Schin op Geul
Parochie : bruid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Swartz, Anna Catharina
Gedoopt te : Heerlen

huwde 31-Aug-1812

Naam : Weusten, Jacobus
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Swartz, Josephus
Getuige 2 : Engels, Maria Theodora
Getuige 3 : Swartz, Maria Josepha
Opmerkingen: Aegidius Bastiaens is eveneens getuige.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Swelsen, Anna Gertrudis
Gedoopt te : Meerssen

huwde 17-Apr-1809

Naam : Reijnders, Joannes Henricus
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Swelsen, Arnoldus
Getuige 2 : Reijnders, Elisabetha

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Swelsen, Cornelia
Gedoopt te : Meerssen

huwde 15-Nov-1840

Naam : Schrooders, Antonius
Gedoopt te : Houthem

Trouwbrief : Meerssen
Parochie : bruid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Swildens, Anna Margarita
Gedoopt te : Houthem

huwde 4-Feb-1815

Naam : Schreurs, Joannes Theodorus
Gedoopt te : Beek

Getuige 1 : Emonts, Antonius
Getuige 2 : Duijckers, Arnoldus

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Swildens, Maria Catharina
Gedoopt te : Houthem

huwde 30-Nov-1805

Naam : Sijben, Joannes
Gedoopt te : Voerendaal

Getuige 1 : Duijckers, Arnoldus
Getuige 2 : Midden, Elisabetha Clara
Opmerkingen: Bruidegom is weduwnaar van Catharina Elisabetha Schlupers.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Teeuwissen, Anna Catharina
Gedoopt te : ex Houthem

huwde 10-Nov-1845

Naam : Kurfs, Mathias
Gedoopt te : ex Houthem

Getuige 1 : Duijzings, Petrus
Getuige 2 : Teeuwissen, Elisabeth
Opmerkingen: Bruidegom is weduwnaar van Joanna Barbara Philippi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Theunissen, Joanna
Gedoopt te : Houthem

huwde 17-Oct-1803

Naam : Starmans, Petrus
Gedoopt te : Schimmert

Getuige 1 : Van Sint Fijt, Joannes Wilhelmus
Getuige 2 : Theunissen, Gerardus
Getuige 3 : Starmans, Maria Elisabetha

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Theunissen, Maria Agatha
Gedoopt te : Jabeek

huwde 18-Sep-1822

Naam : Stassen, Mathias
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Stassen, Wilhelmus
Getuige 2 : Schroeders, Maria Catharina

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Thewissen, Martinus
Gedoopt te : Schimmert

huwde 1-Oct-1801

Naam : Willems, Joanna Maria
Gedoopt te : Schimmert

Getuige 1 : Hermans, Joannes Henricus
Getuige 2 : Smits, Isabella

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Thijssens, Maria Agnes

huwde 26-Oct-1812

Naam : Colleij, Antonius

Trouwbrief : Schimmert
Parochie : bruid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Thomassen, Adolphus
Gedoopt te : Houthem

huwde 13-Jan-1805

Naam : Weusten, Elisabetha
Gedoopt te : Hulsberg

Getuige 1 : Conjaerts, Joannes
Getuige 2 : Weusten, Anna Catharina
Opmerkingen: Bruidegom is weduwe van Joanna Catharina Maes

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Thomassen, Anna Elisabetha
Gedoopt te : Houthem

huwde 24-Feb-1818

Naam : Geuskens, Paulus
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Geuskens, Michaël
Getuige 2 : Thomassen, Maria Catharina

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Thomassen, Maria Catharina
Gedoopt te : Houthem

huwde 31-Aug-1829

Naam : Van Aken, Joannes Lambertus
Gedoopt te : Valkenburg

Getuige 1 : van Aken, Bathasser
Getuige 2 : Maes, Balthasar
Getuige 3 : Thomassen, Maria Caecilia
Opmerkingen: Maria Helena Wilms is eveneens getuige.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Thomassen, Maria Helena

huwde 23-Sep-1804

Naam : Raeven, Paulus

Trouwbrief : Meerssen
Parochie : bruid
Opmerkingen: Bruid is weduwe van Wilhelmus Duijckers.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Thomassen, Maria Helena
Gedoopt te : Schimmert

huwde 26-Apr-1829

Naam : Bonten, Bartholomaeus
Gedoopt te : Houthem

Trouwbrief : Schimmert
Parochie : bruid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Thomassen, Maria Margareta

huwde 14-Apr-1828

Naam : Speesen, Joannes

Getuige 1 : Speesen, Wilhelmus
Getuige 2 : Pirongs, Joannes
Getuige 3 : Thomassen, Maria Catharina
Opmerkingen: Maria Agnes Speesen is eveneens getuige.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Thonnard, Maria Catharina Henrica Felici
Gedoopt te : Heerlen

huwde 21-Jun-1838

Naam : Schoenmaeckers, Joannes Mathias
Gedoopt te : Meerssen

Getuige 1 : Schoenmaeckers, Joannes Baptista
Getuige 2 : Schoenmaeckers, Joseph Martinus
Getuige 3 : a Campo, Ludovica
Opmerkingen: Elisa Clementina Ransonnée Cramer is eveneens getuige.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Tijssen, Martinus
Gedoopt te : ex Houthem

huwde 6-Jul-1844

Naam : Eurlings, Maria Elisabetha
Gedoopt te : ex Klimmen

Trouwbrief : Klimmen
Parochie : bruid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Timmers, Barbara
Gedoopt te : Schimmert

huwde 23-Apr-1838

Naam : Kleuters, Michael
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Limpens, Henricus Joannes
Getuige 2 : Timmers, Ida

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Tribels, Andreas
Gedoopt te : Heerlen

huwde 24-Aug-1806

Naam : Corsjens, Maria
Gedoopt te : Meerssen

Trouwbrief : Meerssen
Parochie : bruid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Ummels, Anna Maria
Gedoopt te : Bunde

huwde 29-Jan-1832

Naam : Schwaenen, Jacobus
Gedoopt te : Wijlre

Trouwbrief : Bunde
Parochie : bruid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Vaessen, Maria Catharina
Gedoopt te : Houthem

huwde 3-May-1814

Naam : Klinckhaemers, Joannes Dominicus
Gedoopt te : Schinnen

Getuige 1 : Haetsen, Joannes Matthaeus
Getuige 2 : Duijckers, Arnoldus

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Vaessens, Martinus

huwde 25-Nov-1832

Naam : Geron, Maria Josephina

Trouwbrief : Meerssen
Parochie : bruidegom

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Vanderscheuren, Joannes Wilhelmus
Gedoopt te : Houthem

huwde 11-Oct-1824

Naam : Habets, Anna Elisabetha
Gedoopt te : Schimmert

Getuige 1 : Caenen, Joannes Petrus
Getuige 2 : Habets, Petrus
Getuige 3 : Voncken, Maria Ida
Opmerkingen: Helena Habets is eveneens getuige.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Vanderschuuren, Micha‰l
Gedoopt te : Houthem

huwde 25-Oct-1819

Naam : Hartmans, Maria Anna
Gedoopt te : Beek

Trouwbrief : Maastricht (St. Servaas)
Parochie : bruid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Vanderweijer, Josephus
Gedoopt te : Houthem

huwde 15-May-1817

Naam : Habets, Maria Elisabeth
Gedoopt te : Heer

Getuige 1 : Narincks, Tossanus
Getuige 2 : Moers, Mathias
Getuige 3 : Vanderweijer, Anna Maria
Opmerkingen: Joanna Lacoeur is eveneens getuige.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Vandeweijer, Anna Maria
Gedoopt te : Houthem

huwde 15-Nov-1824

Naam : Sleijpen, Theodorus
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Frijns, Mathias
Getuige 2 : Sleijpen, Anna Maria
Getuige 3 : Vandeweijer, Anna Catharina
Opmerkingen: Henricus Maes is eveneens getuige.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Vansintfijt, Anna Gertrudis
Gedoopt te : ex Houthem

huwde 24-Oct-1836

Naam : Cuijpers, Joannes Servatius
Gedoopt te : ex Beek

Getuige 1 : Vansintfijt, Josephus
Getuige 2 : Vansintfijt, Maria Josepha
Getuige 3 : Cuijpers, Wilhelmus
Opmerkingen: Isabella Cuijpers is eveneens getuige.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Vansintfijt, Maria Catharina
Gedoopt te : Houthem

huwde 8-Jun-1835

Naam : Willems, Petrus
Gedoopt te : Beek

Getuige 1 : Willems, Michaël
Getuige 2 : Willems, Maria Catharina
Getuige 3 : Vansintfijt, Anna Gertrudis
Opmerkingen: Joannes Schenk is eveneens getuige.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Vijghen, Maria Christina Antonia
Gedoopt te : ex Valkenburg

huwde 11-Jul-1843

Naam : Philippi, Petrus Bernardus
Gedoopt te : ex Houthem

Trouwbrief : Valkenburg
Parochie : bruid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Visschers, Maria Anna
Gedoopt te : Heerlen

huwde 7-Jan-1821

Naam : Schroeders, Theodorus
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Martens, Martinus
Getuige 2 : Vandeweijer, Anna Maria

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Vollers, Maria Anna Agnes
Gedoopt te : Oud-Valkenburg

huwde 20-Sep-1835

Naam : Goossens, Joannes Wilhelmus
Gedoopt te : Hulsberg

Trouwbrief : Oud-Valkenburg
Parochie : bruid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Vollers, Maria Elisabetha
Gedoopt te : Keer

huwde 10-Jan-1828

Naam : Drummen, Hermanus
Gedoopt te : Nuth

Getuige 1 : Vollers, Arnoldus
Getuige 2 : Bemelmans, Maria Gertrudis

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Voncken, Anna Catharina

huwde 18-Sep-1825

Naam : Wilms, Wilhelmus

Trouwbrief : Meerssen
Parochie : bruid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Vossen, Joannes
Gedoopt te : Geulle

huwde 9-May-1843

Naam : Penris, Barbara
Gedoopt te : Beek

Getuige 1 : Vossen, Leonardus
Getuige 2 : Frusch, Petrus Leonardus

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Vossen, Joannes
Gedoopt te : Gulpen

huwde 18-Apr-1828

Naam : Horregard, Anna Maria Margareta
Gedoopt te : Teuven

Getuige 1 : Pieters, Aegidius
Getuige 2 : Reintjes, Maria Elisabetha

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Vossen, Sophia

huwde 24-Oct-1849

Naam : Paas, Joannes Petrus

Trouwbrief : Meerssen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Vrancken, Joannes
Gedoopt te : Houthem

huwde 2-Oct-1820

Naam : Louwis, Maria Helena
Gedoopt te : Bunde

Getuige 1 : Louwis, Antonius
Getuige 2 : Duijckers, Arnoldus
Getuige 3 : Vrancken, Elisabetha
Opmerkingen: Maria Anna Wilms en Maria Catharina Gulikers waren eveneens getuigen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Vrancken, Maria Elisabetha

huwde 29-Sep-1822

Naam : Horion, Mathias

Trouwbrief : Schimmert
Parochie : bruidegom

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Vrancken, Martinus

huwde 1-Feb-1818

Naam : Stevens, Maria Anna

Trouwbrief : Schaesberg
Parochie : bruid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Vreën, Joannes Andreas
Gedoopt te : Beek

huwde 23-May-1831

Naam : Pirongs, Anna Catharina
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Maes, Balthasar
Getuige 2 : Vreën, Catharina

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Weerts, Hubertus
Gedoopt te : Margraten

huwde 4-Apr-1815

Naam : Pironghs, Maria
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Pironghs, Mathias
Getuige 2 : Gustings, Maria Josepha

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Welters, Anna Maria

huwde 26-Feb-1821

Naam : Habets, Mathias

Trouwbrief : Hulsberg
Parochie : bruid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Werreij, Wilhelmus

huwde 15-Dec-1817

Naam : Schwanen, Maria Catharina

Trouwbrief : Schin op Geul
Parochie : bruid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Wetzels, Joannes Leonardus
Gedoopt te : Heerlen

huwde 31-May-1824

Naam : Quax, Maria Anna
Gedoopt te : Meerssen

Getuige 1 : Stijns, Joannes Petrus
Getuige 2 : Schroeders, Tecla

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Wetzels, Petrus
Gedoopt te : Bemelen

huwde 24-Nov-1813

Naam : Gerards, Anna Maria
Gedoopt te : Hulsberg

Getuige 1 : Wetzels, Nicolaus
Getuige 2 : Kleijnen, Andreas

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Weusten, Anna Catharina
Gedoopt te : Houthem

huwde 10-Jul-1809

Naam : Ernens, Joannes
Gedoopt te : St. Maartensvoeren

Getuige 1 : Stommen, Aegidius
Getuige 2 : Clairfaie, Aegidius

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Weusten, Anna Elisabeth
Gedoopt te : ex Houthem

huwde 23-Apr-1846

Naam : Guillaume, Gulielmus
Gedoopt te : ex Lanaije

Getuige 1 : Weusten, Joannes Petrus
Getuige 2 : Guillaume, Maria

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Weusten, Arnoldus
Gedoopt te : Hulsberg

huwde 14-Feb-1848

Naam : Ramaeckers, Maria Josephina
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Wetsels, Gerardus
Getuige 2 : Ramaeckers, Margaritha

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Weusten, Barbara

huwde 12-Nov-1812

Naam : Stevens, Joannes Baptist Josephus

Trouwbrief : Hulsberg
Parochie : bruid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Weusten, Elisabetha
Gedoopt te : Hulsberg

huwde 13-Jan-1805

Naam : Thomassen, Adolphus
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Conjaerts, Joannes
Getuige 2 : Weusten, Anna Catharina
Opmerkingen: Bruidegom is weduwe van Joanna Catharina Maes

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Weusten, Franciscus
Gedoopt te : Berg

huwde 3-Oct-1822

Naam : Haenen, Joanna Maria
Gedoopt te : Berg

Getuige 1 : Hoen, Christianus
Getuige 2 : Hoen, Anna Catharina

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Weusten, Gertrudis
Gedoopt te : Meerssen

huwde 29-May-1842

Naam : Reintjes, Joannes Jacobus
Gedoopt te : Houthem

Trouwbrief : Meerssen
Parochie : bruid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Weusten, Jacobus
Gedoopt te : Houthem

huwde 31-Aug-1812

Naam : Swartz, Anna Catharina
Gedoopt te : Heerlen

Getuige 1 : Swartz, Josephus
Getuige 2 : Engels, Maria Theodora
Getuige 3 : Swartz, Maria Josepha
Opmerkingen: Aegidius Bastiaens is eveneens getuige.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Weusten, Joannes Mathias
Gedoopt te : Houthem

huwde 2-May-1841

Naam : Willems, Maria Catharina
Gedoopt te : Beek

Getuige 1 : Weusten, Gulielmus
Getuige 2 : Willems, Elisabetha

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Weustenraad, Anna Christina
Gedoopt te : Heerlen

huwde 15-Apr-1839

Naam : Hoen, Christianus Gregorius
Gedoopt te : Voerendaal

Getuige 1 : Weustenraad, Anna Maria
Getuige 2 : Weusten, Gulielmus Gerlacus

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Weustenraad, Anna Maria
Gedoopt te : ex Houthem

huwde 24-Aug-1846

Naam : Crolla, Leonardus
Gedoopt te : ex Houthem

Getuige 1 : Gooijen, Petrus Franciscus
Getuige 2 : Schols, Maria Anna

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Weustenraad, Gertrudis
Gedoopt te : Heerlen

huwde 5-Oct-1840

Naam : Limpens, Gulielmus
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Reintjens, Mathias
Getuige 2 : Cobben, Theresia

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Wicken, Petrus
Gedoopt te : Bunde

huwde 1-Nov-1830

Naam : Smeets, Anna
Gedoopt te : Schimmert

Trouwbrief : Schimmert
Parochie : bruid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Wierts, Henricus

huwde 17-Oct-1819

Naam : Witmaeckers, Maria Mechtildis

Trouwbrief : Ambij
Parochie : bruidegom

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Van de Wijer, Maria Helena

huwde 23-Apr-1805

Naam : Jaspers, Arnoldus

Trouwbrief : Meerssen
Parochie : bruidegom

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Van der Wijer, Maria Gertrudis
Gedoopt te : ex Houthem

huwde 3-Jun-1816

Naam : De Hoen, Martinus
Gedoopt te : ex Ambij

Getuige 1 : Van der Wijer, Josephus
Getuige 2 : Kriekels, Franciscus
Getuige 3 : de Hoen, Ida
Opmerkingen: Anna Maria Vanderwijer is eveneens getuige.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Wijnen, Maria Sybilla
Gedoopt te : ex Beek

huwde 2-Jul-1848

Naam : Peulen, Joannes
Gedoopt te : ex Houthem

Trouwbrief : Beek
Parochie : bruid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Willems, Anna Maria
Gedoopt te : Houthem

huwde 18-Apr-1825

Naam : Frissen, Joannes Michaël
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Vrancken, Lambertus
Getuige 2 : Willems, Wilhelmus
Getuige 3 : Stielen, Catharina
Opmerkingen: Maria Ida Jansen is eveneens getuige.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Willems, Christianus
Gedoopt te : Heer

huwde 25-Jun-1801

Naam : Philippens, Isabella
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Caldenberg, Mathias
Getuige 2 : Paulissen, Agatha

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Willems, Cornelius

huwde 7-Jan-1828

Naam : Philippi, Maria Agnes

Getuige 1 : Philippi, Bernardus
Getuige 2 : Willems, Maria Catharina
Getuige 3 : Philippi, Anna Barbara
Opmerkingen: Caspar Willems is eveneens getuige.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Willems, Gulielmus
Gedoopt te : ex Bemelen

huwde 16-Apr-1849

Naam : Van der Schuuren, Maria Helena
Gedoopt te : ex Houthem

Getuige 1 : Willems, Christianus
Getuige 2 : Van der Schuuren, Maria Anna

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Willems, Henricus
Gedoopt te : Hulsberg

huwde 2-Nov-1812

Naam : Pelser, Sibijlla
Gedoopt te : Schimmert

Getuige 1 : Duijckers, Arnoldus
Getuige 2 : Pelser, Cornelia
Opmerkingen: Bruidegom is weduwnaar van Maria Agnes Cleuters.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Willems, Joanna Maria
Gedoopt te : Schimmert

huwde 1-Oct-1801

Naam : Thewissen, Martinus
Gedoopt te : Schimmert

Getuige 1 : Hermans, Joannes Henricus
Getuige 2 : Smits, Isabella

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Willems, Joannes Petrus
Gedoopt te : Schimmert

huwde 17-Feb-1803

Naam : Janssen, Anna Maria
Gedoopt te : Neerhaaren

Getuige 1 : Willems, Nicolaus
Getuige 2 : Willems, Joanna Maria
Opmerkingen: Bruid is weduwe van Christianus Henneus.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Willems, Maria Catharina
Gedoopt te : Beek

huwde 2-May-1841

Naam : Weusten, Joannes Mathias
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Weusten, Gulielmus
Getuige 2 : Willems, Elisabetha

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Willems, Maria Joanna
Gedoopt te : ex Schimmert

huwde 6-Nov-1842

Naam : Gijsen, Gulielmus
Gedoopt te : ex Houthem

Trouwbrief : Schimmert
Parochie : bruid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Willems, Petrus
Gedoopt te : Beek

huwde 8-Jun-1835

Naam : Vansintfijt, Maria Catharina
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Willems, Micha‰l
Getuige 2 : Willems, Maria Catharina
Getuige 3 : Vansintfijt, Anna Gertrudis
Opmerkingen: Joannes Schenk is eveneens getuige.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Willems, Petrus
Gedoopt te : Roermond

huwde 8-Jan-1840

Naam : Melser, Josephina Agnes
Gedoopt te : Maastricht

Getuige 1 : Jaspers, Josephus
Getuige 2 : ....mans(?), Maria Anna

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Wilms, Joannes
Gedoopt te : Houthem

huwde 2-May-1819


Naam : Lousberg, Anna Catharina
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Lousberg, Petrus
Getuige 2 : Wilms, Maria Anna
Getuige 3 : Wilms, Wilhelmus
Opmerkingen: Wilhelmus Lousberg is eveneens getuige.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Wilms, Maria Anna
Gedoopt te : Schimmert

huwde 29-May-1824

Naam : Roocks, Joannes
Gedoopt te : Nuth

Getuige 1 : Mostaert, Theresia
Getuige 2 : Ackermans, Petrus

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Wilms, Maria Catharina
Gedoopt te : Houthem

huwde 17-Jan-1831

Naam : Creemers, Petrus
Gedoopt te : Nuth

Getuige 1 : Wilms, Caspar
Getuige 2 : Creemers, Maria Agnes
Getuige 3 : Creemers, Arnoldus
Opmerkingen: Odilia Wilms is eveneens getuige.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Wilms, Wilhelmus

huwde 18-Sep-1825

Naam : Voncken, Anna Catharina

Trouwbrief : Meerssen
Parochie : bruid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Witmaeckers, Maria Mechtildis

huwde 17-Oct-1819

Naam : Wierts, Henricus

Trouwbrief : Ambij
Parochie : bruidegom

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Wouters, Joannes Mathias
Gedoopt te : Beek

huwde 18-Nov-1811

Naam : Geuskens, Joanna Maria
Gedoopt te : Houthem

Getuige 1 : Geuskens, Gerardus
Getuige 2 : Manteleers, Maria Anna

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam : Zijen, Joannes Petrus
Gedoopt te : Schimmert

huwde 24-Oct-1830

Naam : Stevens, Maria Joanna
Gedoopt te : Schimmert

Trouwbrief : Schimmert
Parochie : bruidegom


 


© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach