Nederlandse vlag              Welkom op de homepage  van                 
Heemkundevereniging  Houthem-Sint Gerlach   

Klik op het logo voor een verklaring van dit kleurrijke logo van onze vereniging
 

 Privacyverklaring

 

   E-mail

Bijgewerkt op 24 maart 2023
Het is vandaag

ANBI  

Adverteerders

 

                          

Snelmenu

bidprentjes inwoners 1665 inwoners 1796 lijst pastoors.. Charles Eijck verenigingsblad


Vind ons op Facebook en Twitter!

      
en ... reageer en discussieer mee


Openstelling archiefruimte heemkundevereniging
(Parochiezaal bij de kerk)

Iedere 1e en 3e maandag van de maand
van 10.00–12.00 uur,
m
et uitzondering van de zomermaanden.

 


ARTIKELENBESTAND RAADPLEGEN
Bijgewerkt tot 18-1-2023


DŤ vraagbaak over alles wat u over Houthem, Broekhem of Geulhem wil(de) weten.
Zoek in ons artikelenbestand met 22.490 tijdschrift- en krantenartikelen,
Samengesteld door Fons Heijnens.

Zoek eens iets op in dit bestand en u zult versteld staan wat u
allemaal kunt vinden.

Onze website is op initiatief van de Koninklijke Bibliotheek opgenomen in de lijst van digitaal erfgoed en opgenomen in het Nationaal Register Webarchieven.


 
18-1-2023
Artikelenbestand bijgewerkt tot 18 januari 2023 met artikelen uit de na-oorlogse edities van het Limbursch Dagblad en de Nieuwe Limburger

Er zijn weer enkele duizenden nieuwe kranten- en tijdschriftartikelen m.b.t. Houthem, Broekhem en Geulhem toegevoegd aan het artikelenbestand. Ook naar krantenartikelen van dit jaar kunt u zoeken.

De zoekresultaten bevatten veelal de volledige tekst van deze artikelen.

Zoeken op elk woord of combinatie van woorden is mogelijk.

11-12-2022
 
Benieuwd wat er in 't Sjtegelke nr. 58 staat?

Onlangs verscheen aflevering 58 van ons verenigingsblad. Er zijn in deze aflevering weer een aantal interessante artikelen opgenomen.

Ter gelegenheid van het 160-jarig bestaan van zangvereniging Orphťe verschijnt er in 2024 een boek over de geschiedenis van deze vereniging. Voorzitter Thomas Bours vertelt in het openingsartikel van ‘t Sjtegelke iets over de perikelen rondom Orphťe en het kerkelijk zangkoor St. Caecilia, dat in 1918 werd opgericht.

Vogelliefhebbers in Broekhem e.o. worden door Jan Schurgers op de hoogte gebracht van de geschiedenis en het wel en wee van de duivenvereniging “De Postduif” en de kanarievereniging “Vogelvrienden ’54 - Broekhem”. Beide verenigingen bestaan helaas niet meer, maar in dit omvangrijk artikel herinneren de vele feiten en foto’s aan de destijds actieve verenigingen en hun (bestuurs)leden.

Wist u wie de eerste autobezitters in Houthem waren? Jac Maurer geeft hierop antwoord in zijn artikel, waarin hij een lijst uit 1920 van vroege P-kentekenbezitters heeft opgenomen. Een van de eerste autobezitters was Herbert Mattonet (1886-1930), die opgroeide in villa Strabeek 54 en getrouwd was met de Houthemse Tine Willems (1895-1967). Hij was ingenieur en dankzij zijn uitgebreide nagelaten archief met vele interessante foto’s en wetenswaardigheden, zijn we heel wat te weten gekomen over deze inventieve man en zijn interessante loopbaan en hobbies.

Dr. Evelyne M.F. Verheggen tenslotte reageert op het artikel van Jos Lodewick in de vorige aflevering van ’t Sjtegelke over de nieuw ontdekte gravure van Sint Gerlachus .

’t Sjtegelke 58 kan besteld worden via heemkunde@houthem.info. De kosten daarvan bedragen € 5.

 
6-9-2022
 
De oudste oorkonden (o.a. van St. Gerlach) ontsloten en toegankelijk via de website www.waarvanakte.eu

Er zijn nog zo’n 450 oude Limburgse oorkonden van vůůr 1300. Ze zijn vaak de vroegste en enige informatiebron met een zeer gevarieerde inhoud en ze verschaffen ons kennis en inzicht over de wereld van toen. Er werden ruzies mee beslecht, huwelijken beklonken, schenkingen gedaan en doodvonnissen getekend. Oorkonden waren lange tijd cruciale bewijsstukken.

De stichting Limburgse Oorkonden heeft zich ten doel gesteld deze oorkonden te ontsluiten en voor een groot en breed publiek toegankelijk te maken. Vanwege hun kwetsbaarheid liggen ze in archieven opgeborgen. Ze zijn bovendien zonder kennis van de gebruikte taal en het oude schrift slechts voor enkelen leesbaar. Dat gaat veranderen.

Op deskundige basis zullen ze worden ontsloten. Ze worden vertaald en in hedendaags Nederlands verklaard. In gedrukte oorkondenboeken, tentoonstellingen, een publieksvriendelijke website omgeven met facsimile en QR-codes, brochures, educatief materiaal en veel meer worden ze voor een breed publiek toegankelijk gemaakt.

 
3-9-2022
Onthulling naambordje bij de opening van het nieuwe SomersbrŲkske

Met de onthulling van een naambordje werd het wandelbruggetje over de molentak van de Geul nabij de waterval, voor wandelaars geopend.

Het initiatief voor deze nieuwe verbinding komt van kernoverleg Wij Houthem-St. Gerlach. Zij hebben met diverse betrokken partijen, zoals het Waterschap Limburg, Provincie Limburg, gemeente Valkenburg aan de Geul, Limburgs landschap Limburgs Landschap, Buitengoed Geul en Maas, onze Heemkundevereniging, Kernoverleg Berg en Terblijt en Berghotel Vue de realisatie tot stand gebracht.

Onze Heemkundevereniging bedacht een passende naam voor dit "brŲkske".

Klik HIER voor meer informatie.

 
30-7-2022
 

 

Houthem en Geulhem in de jaren '20 (ingekleurd filmfragment)

    klik op de afbeelding

 
26-4-2022
 
Nieuwe indexen op notariŽle akten.

Onlangs zijn de indexen gereed gekomen op de akten van de notarissen Vrijthoff, Sarolea en Langlet. Deze indexen kunt u hieronder inzien of downloaden.

Index notariŽle akten 1727-1740 van notaris Jan Herman Vrijthoff

Index notariŽle akten 1771-1801 van notaris Joannes Thomas Sarolea

Index notariŽle akten 1781-1790 van notaris Jan Arnold Isaac Langlet

Index notariŽle akten 1858-1864 van notaris Gustave Libert van Meerbeke


2-2-2022
 
Veld- en straatnamen in Houthem

Voor een overzicht van historische veld- en straatnamen en de locatie daarvan
KLIK HIER.


30-1-2022
 
Van idee tot opening, docu over nieuw stukje Via Belgica


 

  L1 zond tussen 30 januari en 4 februari 2022 meerdere keren een documentaire uit over de totstandkoming van een nieuw stukje Via Belgica in Valkenburg-Houthem.
Filmer Henk Kroese uit Eys volgde het project vanaf het moment dat het idee ontstond binnen de Heemkundevereniging Houthem-Sint Gerlach tot de feestelijke opening eind 2021.

Aan het woord komen onder meer Jos Lodewick, voorzitter van de heemkundevereniging, conservator Karen Jeneson van het Thermenmuseum in Heerlen en frater Leo Disch van de abdij Sint Benedictusberg in Mamelis.

Het nieuwste Via Belgica-stuk ligt tegenover Chateau Sint Gerlach, ongeveer honderd meter verwijderd van de locatie langs de straat Sint Gerlach waar vermoedelijk sporen van de oude Via Belgica zijn gevonden. Bijzonder is de nieuw gekapte mijlpaal met Latijns inschrift die bij de replica van de Romeinse weg is geplaatst.

Voor meer informatie over de reconstructie.
Daar kunt u ook de video belijken.


5-1-2022
 

 

NotariŽle akten van Houthemse notarissen

In het RHCL (Regionaal Historisch Centrum Limburg) te Maastricht worden de akten bewaard die door notarissen in onze regio werden opgemaakt. De originele akten zijn niet meer in het RHCL opvraagbaar, maar scans daarvan zijn digitaal raadpleegbaar via onderstaande link.

https://www.archieven.nl/mi/1540/?mivast=1540&mizig=210&miadt=38&miaet=1&micode=09.001&minr=1039878&miview=inv2&milang=nl

Nadat wij een index hadden gemaakt op de notariŽle akten 1825-1842 van notaris J.M. Schoenmaeckers is nu de omvangrijke index op de akten van notaris G. Philippens klaar.
De index bevat naast een korte toelichting een tabel van 389 pagina's en bevat enkele duizenden familienamen.

Deze "Index notariŽle akten 1720-1774 van notaris Gulielmus Philippens" kunt u hier bekijken of downloaden.

In de tabel is de vindplaats van de betreffende akte aangegeven en kunt u deze akte op de website van het RHCL direct bekijken en/of downloaden.


Ook hebben we enkele exemplaren laten drukken. Een gedrukt exemplaar is tegen kostprijs van 25 euro (excl. 5 euro verzendkosten) te bestellen via heemkunde@houthem.info.

De eerder verschenen indexen van Schoenmaeckers kunt u hieronder raadplegen of downloaden:

"Index notariŽle akten 1825-1842 van notaris J.M. Schoenmaeckers" kunt u hier bekijken of downloaden.

Voor de in de akten voorkomende Houthemse inwoners kunt u de index ("Index notariŽle akten 1825-1842 Houthemse inwoners - notaris J.M. Schoenmaeckers") hier bekijken of downloaden.

 
16-7-2021 Wateroverlast in Houthem juli 2021
Filmreportage op eenvandaag van Avro/Tros
 
24-2-2021
 
                AEZEL.eu

AEZEL, ofwel 'Archief voor Erfgoed van Zuid-Nederlandse Eigendommen en Leefgemeenschappen'
 

Op deze site staan o.m. de minuutplans (oorspronkelijke kadasterkaarten van 1832-1844) met de mogelijkheid om te kunnen zoeken naar percelen en eigenaren.

Daarnaast is de site een belangrijke bron om te zoeken naar genealogische gegevens, gebaseerd op de website ‘Alle Limburgers’ van de stichting LGGI waarin genealogische kerngegevens zijn ingevoerd:

  • Burgerlijke stand (sinds 1796)
  • Bevolkingsregisters (vanaf 1850)
  • Doop- (of besnijdenis-), trouw en begraafregisters (vanaf ca.1560).

Vaak zijn ook scans van de originele bronnen opgenomen. 

Honderden vrijwilligers in Limburg, waaronder diverse actieve (bestuurs-)leden van onze vereniging, hebben miljoenen genealogische en kadastrale gegevens ingevoerd, die gebundeld zijn in deze website.


2-2-2020

Wie woonden er in 1796 en 1842 in Houthem? En waar precies?

Niet alleen kunt u zien wie er in 1796 in Houthem woonde, maar nu is het ook redelijk duidelijk op de kadastrale kaarten van 1813 en 1842 te zien waar deze mensen woonden.

Op de kaartuitsnedes uit 1842 zijn de kadastrale nummers vermeld met de namen van de eigenaren en vruchtgebruikers omstreeks dat jaar.
Door in de tabel 1842 op een van de 117 namen te klikken verschijnt de gezinssamenstelling.

 
3-6-2017
 
Een transcriptie van een correspondentieregister van de gemeente Houthem uit de jaren 1831 tot 1836, onderdeel van Inventarisnummer 31 uit het archief van de voormalige gemeente Houthem, kunt u nu op onze site vinden.
 
2-10-2015
 
Tijdreis over 200 jaar topografie
Op topotijdreis.nl kan iedereen eenvoudig bekijken hoe een bepaald stukje Nederland er 50, 100 of zelfs 200 jaar geleden uitzag.
Door de kaarten van de verschillende jaren te vergelijken is meteen duidelijk hoe Nederland zich heeft ontwikkeld.

 
 
12-3-2015
 

Het Kadaster is houder van de Basisregistratie Topografie (BRT). De BRT bestaat uit een basisdataset (TOP10NL) en kaarten op verschillende schaalniveaus. De BRT is als open data kosteloos beschikbaar voor iedereen via PDOK (https://www.pdok.nl/). 

Bekijk de video op:  https://www.youtube.com/watch?v=okyKMPkSeBY

 
zoekplaatjesOnze vereniging heeft inmiddels een grote verzameling foto's en ansichtkaarten.
Wij proberen - voor zover mogelijk - te achterhalen wie op de foto's staan en waar en wanneer ze gemaakt zijn. Dat is niet altijd even gemakkelijk.
Vandaar dat wij graag een beroep op u doen. Daarom treft u nu weer op de pagina
zoekplaatjes nieuwe foto's aan, waarover wij nadere informatie zoeken.

Gesponsorde advertenties
 
 

Uitspanning de Nachtegaal, Gemeentebroek 6, 6231 RV Meerssen
Uitspanning de Nachtegaal, Gemeentebroek 6, 6231 RV Meerssen
Uitspanning de Nachtegaal, Gemeentebroek 6, 6231 RV Meerssen

Adverteren op deze site? Stuur een e-mailtje.

 

Taverne / speeltuin 't Koetshoes, Oosterweg 42, 6301 PX Valkenburg
Taverne / speeltuin 't Koetshoes, Oosterweg 42, 6301 PX Valkenburg

 

 

 

 

Bed & Breakfast De Ruiter (+31) (0)43-6040318

www.moveo.nl 

043-604 11 46
Voor kortdurende oplossingsgerichte begeleidingen

     


Gasterij K
oningswinkelhof
Plenkertstraat 59  6301 GL Valkenburg
tel. 043-6011485
www.gasterijkoningswinkelhof.nl

 

LID WORDEN?

Als u lid wilt worden van onze vereniging,
dan kunt u hier klikken

voor meer informatie.

 

     

Adverteren op deze site? Stuur een e-mailtje.

     

Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach krijgt haar inkomsten niet alleen uit contributies, verkoop van boeken, verenigingsblad, sponsoring, advertenties in ’t Sjtegelke en op onze website en uit gemeentelijke subsidie, maar ook uit al dan niet periodieke donaties/giften.

Uiteraard waardeert onze vereniging ten zeerste iedere donatie, ongeacht de grootte van het bedrag.


Copyright foto's
Van diverse foto's op deze site, is de maker bij onze vereniging niet bekend. Het is nůch onze bedoeling het eventuele auteursrecht, nůch de privť sfeer op enigerlei wijze te schenden. U wordt verzocht een mogelijk ongeoorloofde publicatie ervan op onze website bij ons kenbaar te maken, zodat een en ander kan worden hersteld.
 

 Deze site is een initiatief van Fons Heijnens 
  


naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-Sint Gerlach 1999-

Geen menu? Klik hier!