Nederlandse vlag              Welkom op de homepage  van                 
Heemkundevereniging  Houthem-Sint Gerlach   

Klik op het logo voor een verklaring van dit kleurrijke logo van onze vereniging
 

 Privacyverklaring

 

   E-mail

Bijgewerkt op 10 juli 2024
Het is vandaag

ANBI  

Adverteerders

 

                          

Snelmenu

bidprentjes inwoners 1665 inwoners 1796 lijst pastoors.. Charles Eijck verenigingsblad


Vind ons op Facebook en Twitter!

      
en ... reageer en discussieer mee


Openstelling archiefruimte heemkundevereniging
(Parochiezaal bij de kerk)

Iedere 1e en 3e maandag van de maand
van 10.00–12.00 uur,
met uitzondering van de zomermaanden.


 


ARTIKELENBESTAND RAADPLEGEN
Bijgewerkt tot 30-1-2024


DŤ vraagbaak over alles wat u over Houthem, Broekhem of Geulhem wil(de) weten.
Zoek in ons artikelenbestand met 22.656 tijdschrift- en krantenartikelen,
Samengesteld door Fons Heijnens.

Zoek eens iets op in dit bestand en u zult versteld staan wat u
allemaal kunt vinden.

Onze website is op initiatief van de Koninklijke Bibliotheek opgenomen in de lijst van digitaal erfgoed en opgenomen in het Nationaal Register Webarchieven.


8-7-2024
Uitnodiging Zomerexcursie naar Geleen op 24 augustus

Hiermee nodigen we u uit voor onze jaarlijkse zomerexcursie op zaterdag 24 augustus, die ons dit jaar naar Geleen brengt, waar we een bezoek brengen aan onze zusterorganisatie Heemkundevereniging Geleen en aan de kerk en omgeving in Oud-Geleen..

            

             Heemkundelokaal Heemkundevereniging Geleen                 Kerk in Oud-Geleen

Het volledige programma voor die dag alsmede een routebeschrijving en aanmeldformulier treft u in de bijlagen aan.

Het verschuldigde bedrag van 20 euro per persoon kunt u overmaken op onze rekening
NL55 RABO 0152 8353 69 onder vermelding: zomerexcursie.

Graag zien wij uw aanmelding tegemoet vůůr 17 augustus


8-5--2024
Benieuwd wat er in 't Sjtegelke nr. 61 staat?

Recent is weer een nieuwe aflevering van ons verenigingsblad 't Sjtegelke verschenen. Er zijn in deze aflevering weer een aantal interessante artikelen met veel foto's opgenomen over Houthem en Broekhem.

Bekijk de inhoudsopgave.


8-1-2024

 

Activiteiten werkgroep

De bijeenkomsten van de leden, die zich bezighouden met het ordenen en toegankelijk maken van foto’s, krantenknipsels, bidprentjes, archiefmateriaal e.d. zullen in 2024 plaatsvinden op de 1e en 3e maandag van de maand van 10.00 – 12.00 uur in de parochiezaal bij de kerk -  ons heemkundelokaal - met uitzondering van de zomermaanden.

Tijdens deze openstellingen zijn (bestuurs-)leden aanwezig die je kunnen informeren over uiteenlopende heemkundige zaken en onderwerpen.

Ben je geÔnteresseerd in onze collecties of wil je meehelpen, kom dan eens langs tijdens een van deze bijeenkomsten.

Voor nadere informatie kun je ook terecht bij de voorzitter, Jos Lodewick (043-6040469) of bij een van de bestuursleden, of stuur een mailtje naar heemkunde@houthem.info


4-7-2023
De publicaties 'Houthems Verleden' , 'Echo's uit Houthems Verleden' en 'Van Hulsberch genaamd Schaloen' van de hand van onze lokale amateur-historicus H.J.J. (Sjeng) Philippens (1909-1994) zijn gedigitaliseerd en op elk woord doorzoekbaar middels de toetsencombinatie CTRL<F>

                         
klik op de afbeelding om te kunnen gaan zoeken

De digitalisering van deze 3 publicaties is mogelijk geworden door de schenking/overdracht van de auteursrechten door de erven Philippens
aan de Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach.

Voor deze geste zijn wij hen veel dank verschuldigd.


12-4-2023
 

Film groot schuttersfeest 1959

Bekijk en geniet van deze film, die ons ter beschikking werd gesteld door de heer H. van Meeuwen.

Klik daarvoor op onderstaande foto.

 


6-9-2022
 
De oudste oorkonden (o.a. van St. Gerlach) ontsloten en toegankelijk via de website www.waarvanakte.eu

Er zijn nog zo’n 450 oude Limburgse oorkonden van vůůr 1300. Ze zijn vaak de vroegste en enige informatiebron met een zeer gevarieerde inhoud en ze verschaffen ons kennis en inzicht over de wereld van toen. Er werden ruzies mee beslecht, huwelijken beklonken, schenkingen gedaan en doodvonnissen getekend. Oorkonden waren lange tijd cruciale bewijsstukken.

De stichting Limburgse Oorkonden heeft zich ten doel gesteld deze oorkonden te ontsluiten en voor een groot en breed publiek toegankelijk te maken. Vanwege hun kwetsbaarheid liggen ze in archieven opgeborgen. Ze zijn bovendien zonder kennis van de gebruikte taal en het oude schrift slechts voor enkelen leesbaar. Dat gaat veranderen.

Op deskundige basis zullen ze worden ontsloten. Ze worden vertaald en in hedendaags Nederlands verklaard. In gedrukte oorkondenboeken, tentoonstellingen, een publieksvriendelijke website omgeven met facsimile en QR-codes, brochures, educatief materiaal en veel meer worden ze voor een breed publiek toegankelijk gemaakt.

 
30-7-2022
 

 

Houthem en Geulhem in de jaren '20 (ingekleurd filmfragment)

    klik op de afbeelding

 
26-4-2022
 
Nieuwe indexen op notariŽle akten.

Onlangs zijn de indexen gereed gekomen op de akten van de notarissen Vrijthoff, Sarolea en Langlet. Deze indexen kunt u hieronder inzien of downloaden.

Index notariŽle akten 1727-1740 van notaris Jan Herman Vrijthoff

Index notariŽle akten 1771-1801 van notaris Joannes Thomas Sarolea

Index notariŽle akten 1781-1790 van notaris Jan Arnold Isaac Langlet
(nog in bewerking)

Index notariŽle akten 1858-1864 van notaris Gustave Libert van Meerbeke


2-2-2022
 
Veld- en straatnamen in Houthem

Voor een overzicht van historische veld- en straatnamen en de locatie daarvan
KLIK HIER.


5-1-2022
 

 

NotariŽle akten van Houthemse notarissen

In het RHCL (Regionaal Historisch Centrum Limburg) te Maastricht worden de akten bewaard die door notarissen in onze regio werden opgemaakt. De originele akten zijn niet meer in het RHCL opvraagbaar, maar scans daarvan zijn digitaal raadpleegbaar via onderstaande link.

https://www.archieven.nl/mi/1540/?mivast=1540&mizig=210&miadt=38&miaet=1&micode=09.001&minr=1039878&miview=inv2&milang=nl

Nadat wij een index hadden gemaakt op de notariŽle akten 1825-1842 van notaris J.M. Schoenmaeckers is nu de omvangrijke index op de akten van notaris G. Philippens klaar.
De index bevat naast een korte toelichting een tabel van 389 pagina's en bevat enkele duizenden familienamen.

Deze "Index notariŽle akten 1720-1774 van notaris Gulielmus Philippens" kunt u hier bekijken of downloaden.

In de tabel is de vindplaats van de betreffende akte aangegeven en kunt u deze akte op de website van het RHCL direct bekijken en/of downloaden.


Ook hebben we enkele exemplaren laten drukken. Een gedrukt exemplaar is tegen kostprijs van 25 euro (excl. 5 euro verzendkosten) te bestellen via heemkunde@houthem.info.

De eerder verschenen indexen van Schoenmaeckers kunt u hieronder raadplegen of downloaden:

"Index notariŽle akten 1825-1842 van notaris J.M. Schoenmaeckers" kunt u hier bekijken of downloaden.

Voor de in de akten voorkomende Houthemse inwoners kunt u de index ("Index notariŽle akten 1825-1842 Houthemse inwoners - notaris J.M. Schoenmaeckers") hier bekijken of downloaden.

 
16-7-2021 Wateroverlast in Houthem juli 2021
Filmreportage op eenvandaag van Avro/Tros
 
2-2-2020

Wie woonden er in 1796 en 1842 in Houthem? En waar precies?

Niet alleen kunt u zien wie er in 1796 in Houthem woonde, maar nu is het ook redelijk duidelijk op de kadastrale kaarten van 1813 en 1842 te zien waar deze mensen woonden.

Op de kaartuitsnedes uit 1842 zijn de kadastrale nummers vermeld met de namen van de eigenaren en vruchtgebruikers omstreeks dat jaar.
Door in de tabel 1842 op een van de 117 namen te klikken verschijnt de gezinssamenstelling.

 
3-6-2017
 
Een transcriptie van een correspondentieregister van de gemeente Houthem uit de jaren 1831 tot 1836, onderdeel van Inventarisnummer 31 uit het archief van de voormalige gemeente Houthem, kunt u nu op onze site vinden.
 
2-10-2015
 
Tijdreis over 200 jaar topografie
Op topotijdreis.nl kan iedereen eenvoudig bekijken hoe een bepaald stukje Nederland er 50, 100 of zelfs 200 jaar geleden uitzag.
Door de kaarten van de verschillende jaren te vergelijken is meteen duidelijk hoe Nederland zich heeft ontwikkeld.

 
 
12-3-2015
 

Het Kadaster is houder van de Basisregistratie Topografie (BRT). De BRT bestaat uit een basisdataset (TOP10NL) en kaarten op verschillende schaalniveaus. De BRT is als open data kosteloos beschikbaar voor iedereen via PDOK (https://www.pdok.nl/). 

Bekijk de video op:  https://www.youtube.com/watch?v=okyKMPkSeBY

 
zoekplaatjesOnze vereniging heeft inmiddels een grote verzameling foto's en ansichtkaarten.
Wij proberen - voor zover mogelijk - te achterhalen wie op de foto's staan en waar en wanneer ze gemaakt zijn. Dat is niet altijd even gemakkelijk.
Vandaar dat wij graag een beroep op u doen. Daarom treft u nu weer op de pagina
zoekplaatjes nieuwe foto's aan, waarover wij nadere informatie zoeken.

Gesponsorde advertenties
 Adverteren op deze site? Stuur een e-mailtje.

 

Taverne / speeltuin 't Koetshoes, Oosterweg 42, 6301 PX Valkenburg
Taverne / speeltuin 't Koetshoes, Oosterweg 42, 6301 PX Valkenburg

 

Bed & Breakfast De Ruiter (+31) (0)43-6040318

www.moveo.nl 

043-604 11 46
Voor kortdurende oplossingsgerichte begeleidingen

     


Gasterij K
oningswinkelhof
Plenkertstraat 59  6301 GL Valkenburg
tel. 043-6011485
www.gasterijkoningswinkelhof.nl

 

LID WORDEN?

Als u lid wilt worden van onze vereniging,
dan kunt u hier klikken

voor meer informatie.

 

     
 

Adverteren op deze site? Stuur een e-mailtje.

 

     

Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach krijgt haar inkomsten niet alleen uit contributies, verkoop van boeken, verenigingsblad, sponsoring, advertenties in ’t Sjtegelke en op onze website en uit gemeentelijke subsidie, maar ook uit al dan niet periodieke donaties/giften.

Uiteraard waardeert onze vereniging ten zeerste iedere donatie, ongeacht de grootte van het bedrag.


Copyright foto's
Van diverse foto's op deze site, is de maker bij onze vereniging niet bekend. Het is nůch onze bedoeling het eventuele auteursrecht, nůch de privť sfeer op enigerlei wijze te schenden. U wordt verzocht een mogelijk ongeoorloofde publicatie ervan op onze website bij ons kenbaar te maken, zodat een en ander kan worden hersteld.
 

 Deze site is een initiatief van Fons Heijnens 
  


naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-Sint Gerlach 1999-

Geen menu? Klik hier!