Nederlandse vlag              Welkom op de homepage  van                 
Heemkundevereniging  Houthem-Sint Gerlach   

Klik op het logo voor een verklaring van dit kleurrijke logo van onze vereniging
 

 Privacyverklaring

 

   E-mail

Bijgewerkt op 24 februari 2024
Het is vandaag

ANBI  

Adverteerders

 

                          

Snelmenu

bidprentjes inwoners 1665 inwoners 1796 lijst pastoors.. Charles Eijck verenigingsblad


Vind ons op Facebook en Twitter!

      
en ... reageer en discussieer mee


Openstelling archiefruimte heemkundevereniging
(Parochiezaal bij de kerk)

Iedere 1e en 3e maandag van de maand
van 10.00–12.00 uur,
met uitzondering van de zomermaanden.


 


ARTIKELENBESTAND RAADPLEGEN
Bijgewerkt tot 30-1-2024


DŤ vraagbaak over alles wat u over Houthem, Broekhem of Geulhem wil(de) weten.
Zoek in ons artikelenbestand met 22.656 tijdschrift- en krantenartikelen,
Samengesteld door Fons Heijnens.

Zoek eens iets op in dit bestand en u zult versteld staan wat u
allemaal kunt vinden.

Onze website is op initiatief van de Koninklijke Bibliotheek opgenomen in de lijst van digitaal erfgoed en opgenomen in het Nationaal Register Webarchieven.


30-1-2024
Artikelenbestand bijgewerkt tot 1 februari 2024

Er zijn enkele honderden nieuwe kranten- en tijdschriftartikelen m.b.t. Houthem, Broekhem en Geulhem toegevoegd aan het artikelenbestand. Ook naar krantenartikelen van dit jaar kunt u zoeken.

De recente artikelen bevatten veelal de volledige tekst van deze artikelen.

Zoeken op elk woord of combinatie van woorden is mogelijk.

8-1-2024
Verenigingskroniek 2023

Aan het begin van het nieuwe jaar is het interessant om terug te kijken naar het afgelopen jaar 2023.
Onze
verenigingskroniek 2023 geeft een beeld van wat er binnen onze vereniging in dat jaar gebeurd is.
Onzichtbaar voor velen werd er toch door bestuursleden en leden van de werkgroep veel werk verzet, zoals bijv. met het invoeren van kranten- en tijdschriftartikelen in het artikelenbestand en het indexeren van o.m. bevolkingsregisters en notarisakten en beschikbaar stellen daarvan.
Leden en geÔnteresseerden kunnen daar nuttig gebruik van maken en profiteren van al dat arbeidsintensieve werk.

8-1-2024

 

Activiteiten werkgroep

De bijeenkomsten van de leden, die zich bezighouden met het ordenen en toegankelijk maken van foto’s, krantenknipsels, bidprentjes, archiefmateriaal e.d. zullen in 2024 plaatsvinden op de 1e en 3e maandag van de maand van 10.00 – 12.00 uur in de parochiezaal bij de kerk -  ons heemkundelokaal - met uitzondering van de zomermaanden.

Tijdens deze openstellingen zijn (bestuurs-)leden aanwezig die je kunnen informeren over uiteenlopende heemkundige zaken en onderwerpen.

Ben je geÔnteresseerd in onze collecties of wil je meehelpen, kom dan eens langs tijdens een van deze bijeenkomsten.

Voor nadere informatie kun je ook terecht bij de voorzitter, Jos Lodewick (043-6040469) of bij een van de bestuursleden, of stuur een mailtje naar heemkunde@houthem.info


18-11-2023
Interessante aflevering van ’t Sjtegelke

Onlangs ontvingen de leden van de heemkundevereniging de 60e editie van het verenigingsblad ‘t Sjtegelke.
In dit nummer wordt ruim aandacht besteed aan de Broekhemse kerkelijke geschiedenis. Bron hiervoor is het tweedelig Gedenkboek van de Sint Joseph Parochie Broekhem 1929-1949, dat in het archief van het Regionaal Historisch Centrum in Maastricht bewaard wordt. Het inhoud van het gedenkboek is veelomvattend met allerlei informatie over kerk, parochie en belangrijke gebeurtenissen, zoals processies, communievieringen, neomisten e.d. Knipsels, circulaires en verslagen worden met foto’s geÔllustreerd.
In het artikel van Rinus Suijkerbuijk en Fons Heijnens wordt aandacht besteed aan gegevens over rector/pastoor Bernard Janssens, villa Bellwood (thans Broekhem 14) en de aankoop van gronden voor de bouw van de kerk, school en het kerkhof. Dit alles voorzien van unieke foto’s.


Verder is een uitgebreid artikel opgenomen over de Houthemse pachtersfamilie Thomas en Anna Pricken-Paes. Vanuit het geboortehuis van Thomas te Vroenhof (nu: 105-107) vertrekt het echtpaar naar de pachthoeve ’t RondenbŲschke (thans Stevensweg 1 en 1a). Na afloop van de pachtperiode betrekken zij de grote hoeve ’t Gebuschelke nabij Groot Genhout, waar zij 9 jaren wonen. Als de pacht in maart 1905 afloopt wordt Thomas Pricken pachter op de grote monumentale carrť-boerderij de Puthof in Reijmerstok, waar hij ook oprichter en bestuurslid wordt van de Boerenleenbank en initiator/oprichter van de coŲperatieve stoomzuivelfabriek St. Franciscus. De jaren van de eerste wereldoorlog brengen veel tegenspoed voor Thomas en zijn gezin en ook andere ontwikkelingen leiden ertoe dat de Puthof openbaar geveild moet worden. Kort voordat het gezin de grote pachtboerderij moet verlaten, overlijdt zijn vrouw Anna Paes. Zij is dan 70 jaar oud en heeft net haar 50-jarig huwelijksfeest gevierd. De bezittingen worden openbaar geveild en Thomas gaat nog enkele jaren in Maastricht wonen, waar hij in 1925 overlijdt. Dit artikel bevat veel genealogische gegevens en beschrijft ook een gezinsdrama in Houthem van Jan Boreas, een van de schoonzonen.

In het artikel over de Houthemse automobielen in de periode 1920-1940 wordt stil gestaan bij enkele anekdotische gegevens over personenwagens en taxi’s en autobussen in die tijd. (Testa, De Selys, Hardy, Thiron, Mevis, Gorissen).

Tenslotte is er een artikel opgenomen over een missiebusje met een afbeelding van Petrus Donders.

Ben je geen lid, maar wil je een exemplaar bestellen, mail dan jouw adresgegevens naar heemkunde@houthem.info. De kosten bedragen 5 euro per exemplaar, of word lid voor 15 euro per jaar en ontvang de laatste 3 nummers.

Tevens willen wij allen die via de Rabobank Clubsupportactie op ons hebben gestemd, hartelijk bedanken. Deze actie heeft het mooie bedrag van 426,34 euro opgebracht, waardoor we de tekeningenladekast hebben kunnen aanschaffen.


12-7-2023
Wij zijn op zoek naar een penningmeester

Ben jij accuraat en bekend met Excel, of heb je ervaring met het beheren van financiŽn? Dan zijn wij op zoek naar jou! Affiniteit met heemkunde/historie is een prť, maar niet noodzakelijk.
Als penningmeester beheer je de financiŽn van onze vereniging en zorg je voor het bijhouden van de contributiebetalingen van de leden. Je bent lid van het bestuur en denkt mee over het beleid van onze vereniging.

Lijkt het je een leuke functie of ken je iemand anders die geschikt zou zijn? Stuur dan een e-mail naar heemkunde@houthem.info.


4-7-2023
De publicaties 'Houthems Verleden' , 'Echo's uit Houthems Verleden' en 'Van Hulsberch genaamd Schaloen' van de hand van onze lokale amateur-historicus H.J.J. (Sjeng) Philippens (1909-1994) zijn gedigitaliseerd en op elk woord doorzoekbaar middels de toetsencombinatie CTRL<F>

                         
klik op de afbeelding om te kunnen gaan zoeken

De digitalisering van deze 3 publicaties is mogelijk geworden door de schenking/overdracht van de auteursrechten door de erven Philippens
aan de Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach.

Voor deze geste zijn wij hen veel dank verschuldigd.


12-4-2023
 

Film groot schuttersfeest 1959

Bekijk en geniet van deze film, die ons ter beschikking werd gesteld door de heer H. van Meeuwen.

Klik daarvoor op onderstaande foto.

 


18-1-2023
 
Artikelenbestand bijgewerkt tot 18 januari 2023 met artikelen uit de na-oorlogse edities van het Limbursch Dagblad en de Nieuwe Limburger

Er zijn weer enkele duizenden nieuwe kranten- en tijdschriftartikelen m.b.t. Houthem, Broekhem en Geulhem toegevoegd aan het artikelenbestand. Ook naar krantenartikelen van dit jaar kunt u zoeken.

De zoekresultaten bevatten veelal de volledige tekst van deze artikelen.

Zoeken op elk woord of combinatie van woorden is mogelijk.

6-9-2022
 
De oudste oorkonden (o.a. van St. Gerlach) ontsloten en toegankelijk via de website www.waarvanakte.eu

Er zijn nog zo’n 450 oude Limburgse oorkonden van vůůr 1300. Ze zijn vaak de vroegste en enige informatiebron met een zeer gevarieerde inhoud en ze verschaffen ons kennis en inzicht over de wereld van toen. Er werden ruzies mee beslecht, huwelijken beklonken, schenkingen gedaan en doodvonnissen getekend. Oorkonden waren lange tijd cruciale bewijsstukken.

De stichting Limburgse Oorkonden heeft zich ten doel gesteld deze oorkonden te ontsluiten en voor een groot en breed publiek toegankelijk te maken. Vanwege hun kwetsbaarheid liggen ze in archieven opgeborgen. Ze zijn bovendien zonder kennis van de gebruikte taal en het oude schrift slechts voor enkelen leesbaar. Dat gaat veranderen.

Op deskundige basis zullen ze worden ontsloten. Ze worden vertaald en in hedendaags Nederlands verklaard. In gedrukte oorkondenboeken, tentoonstellingen, een publieksvriendelijke website omgeven met facsimile en QR-codes, brochures, educatief materiaal en veel meer worden ze voor een breed publiek toegankelijk gemaakt.

 
30-7-2022
 

 

Houthem en Geulhem in de jaren '20 (ingekleurd filmfragment)

    klik op de afbeelding

 
26-4-2022
 
Nieuwe indexen op notariŽle akten.

Onlangs zijn de indexen gereed gekomen op de akten van de notarissen Vrijthoff, Sarolea en Langlet. Deze indexen kunt u hieronder inzien of downloaden.

Index notariŽle akten 1727-1740 van notaris Jan Herman Vrijthoff

Index notariŽle akten 1771-1801 van notaris Joannes Thomas Sarolea

Index notariŽle akten 1781-1790 van notaris Jan Arnold Isaac Langlet
(nog in bewerking)

Index notariŽle akten 1858-1864 van notaris Gustave Libert van Meerbeke


2-2-2022
 
Veld- en straatnamen in Houthem

Voor een overzicht van historische veld- en straatnamen en de locatie daarvan
KLIK HIER.


30-1-2022
 
Van idee tot opening, docu over nieuw stukje Via Belgica


 

  L1 zond tussen 30 januari en 4 februari 2022 meerdere keren een documentaire uit over de totstandkoming van een nieuw stukje Via Belgica in Valkenburg-Houthem.
Filmer Henk Kroese uit Eys volgde het project vanaf het moment dat het idee ontstond binnen de Heemkundevereniging Houthem-Sint Gerlach tot de feestelijke opening eind 2021.

Aan het woord komen onder meer Jos Lodewick, voorzitter van de heemkundevereniging, conservator Karen Jeneson van het Thermenmuseum in Heerlen en frater Leo Disch van de abdij Sint Benedictusberg in Mamelis.

Het nieuwste Via Belgica-stuk ligt tegenover Chateau Sint Gerlach, ongeveer honderd meter verwijderd van de locatie langs de straat Sint Gerlach waar vermoedelijk sporen van de oude Via Belgica zijn gevonden. Bijzonder is de nieuw gekapte mijlpaal met Latijns inschrift die bij de replica van de Romeinse weg is geplaatst.

Voor meer informatie over de reconstructie.
Daar kunt u ook de video belijken.


5-1-2022
 

 

NotariŽle akten van Houthemse notarissen

In het RHCL (Regionaal Historisch Centrum Limburg) te Maastricht worden de akten bewaard die door notarissen in onze regio werden opgemaakt. De originele akten zijn niet meer in het RHCL opvraagbaar, maar scans daarvan zijn digitaal raadpleegbaar via onderstaande link.

https://www.archieven.nl/mi/1540/?mivast=1540&mizig=210&miadt=38&miaet=1&micode=09.001&minr=1039878&miview=inv2&milang=nl

Nadat wij een index hadden gemaakt op de notariŽle akten 1825-1842 van notaris J.M. Schoenmaeckers is nu de omvangrijke index op de akten van notaris G. Philippens klaar.
De index bevat naast een korte toelichting een tabel van 389 pagina's en bevat enkele duizenden familienamen.

Deze "Index notariŽle akten 1720-1774 van notaris Gulielmus Philippens" kunt u hier bekijken of downloaden.

In de tabel is de vindplaats van de betreffende akte aangegeven en kunt u deze akte op de website van het RHCL direct bekijken en/of downloaden.


Ook hebben we enkele exemplaren laten drukken. Een gedrukt exemplaar is tegen kostprijs van 25 euro (excl. 5 euro verzendkosten) te bestellen via heemkunde@houthem.info.

De eerder verschenen indexen van Schoenmaeckers kunt u hieronder raadplegen of downloaden:

"Index notariŽle akten 1825-1842 van notaris J.M. Schoenmaeckers" kunt u hier bekijken of downloaden.

Voor de in de akten voorkomende Houthemse inwoners kunt u de index ("Index notariŽle akten 1825-1842 Houthemse inwoners - notaris J.M. Schoenmaeckers") hier bekijken of downloaden.

 
16-7-2021 Wateroverlast in Houthem juli 2021
Filmreportage op eenvandaag van Avro/Tros
 
2-2-2020

Wie woonden er in 1796 en 1842 in Houthem? En waar precies?

Niet alleen kunt u zien wie er in 1796 in Houthem woonde, maar nu is het ook redelijk duidelijk op de kadastrale kaarten van 1813 en 1842 te zien waar deze mensen woonden.

Op de kaartuitsnedes uit 1842 zijn de kadastrale nummers vermeld met de namen van de eigenaren en vruchtgebruikers omstreeks dat jaar.
Door in de tabel 1842 op een van de 117 namen te klikken verschijnt de gezinssamenstelling.

 
3-6-2017
 
Een transcriptie van een correspondentieregister van de gemeente Houthem uit de jaren 1831 tot 1836, onderdeel van Inventarisnummer 31 uit het archief van de voormalige gemeente Houthem, kunt u nu op onze site vinden.
 
2-10-2015
 
Tijdreis over 200 jaar topografie
Op topotijdreis.nl kan iedereen eenvoudig bekijken hoe een bepaald stukje Nederland er 50, 100 of zelfs 200 jaar geleden uitzag.
Door de kaarten van de verschillende jaren te vergelijken is meteen duidelijk hoe Nederland zich heeft ontwikkeld.

 
 
12-3-2015
 

Het Kadaster is houder van de Basisregistratie Topografie (BRT). De BRT bestaat uit een basisdataset (TOP10NL) en kaarten op verschillende schaalniveaus. De BRT is als open data kosteloos beschikbaar voor iedereen via PDOK (https://www.pdok.nl/). 

Bekijk de video op:  https://www.youtube.com/watch?v=okyKMPkSeBY

 
zoekplaatjesOnze vereniging heeft inmiddels een grote verzameling foto's en ansichtkaarten.
Wij proberen - voor zover mogelijk - te achterhalen wie op de foto's staan en waar en wanneer ze gemaakt zijn. Dat is niet altijd even gemakkelijk.
Vandaar dat wij graag een beroep op u doen. Daarom treft u nu weer op de pagina
zoekplaatjes nieuwe foto's aan, waarover wij nadere informatie zoeken.

Gesponsorde advertenties
 
 Adverteren op deze site? Stuur een e-mailtje.

 

Taverne / speeltuin 't Koetshoes, Oosterweg 42, 6301 PX Valkenburg
Taverne / speeltuin 't Koetshoes, Oosterweg 42, 6301 PX Valkenburg

 

Bed & Breakfast De Ruiter (+31) (0)43-6040318

www.moveo.nl 

043-604 11 46
Voor kortdurende oplossingsgerichte begeleidingen

     


Gasterij K
oningswinkelhof
Plenkertstraat 59  6301 GL Valkenburg
tel. 043-6011485
www.gasterijkoningswinkelhof.nl

 

LID WORDEN?

Als u lid wilt worden van onze vereniging,
dan kunt u hier klikken

voor meer informatie.

 

     
 

Adverteren op deze site? Stuur een e-mailtje.

 

     

Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach krijgt haar inkomsten niet alleen uit contributies, verkoop van boeken, verenigingsblad, sponsoring, advertenties in ’t Sjtegelke en op onze website en uit gemeentelijke subsidie, maar ook uit al dan niet periodieke donaties/giften.

Uiteraard waardeert onze vereniging ten zeerste iedere donatie, ongeacht de grootte van het bedrag.


Copyright foto's
Van diverse foto's op deze site, is de maker bij onze vereniging niet bekend. Het is nůch onze bedoeling het eventuele auteursrecht, nůch de privť sfeer op enigerlei wijze te schenden. U wordt verzocht een mogelijk ongeoorloofde publicatie ervan op onze website bij ons kenbaar te maken, zodat een en ander kan worden hersteld.
 

 Deze site is een initiatief van Fons Heijnens 
  


naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-Sint Gerlach 1999-

Geen menu? Klik hier!