Lidmaatschap


U kunt ons steunen en lid worden van onze vereniging. De contributie bedraagt slechts 15,00 euro per jaar.

Leden ontvangen twee maal per jaar het verenigingsblad 't SjtegeIke. Daarin artikelen over Houthemse onderwerpen. Niet alleen de rijke geschiedenis van Houthem, Broekhem en Geulhem  worden daarin belicht, maar ook de gebouwen, de inwoners, de prachtige natuur en tradities en gebruiken komen aan de orde.

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een kalenderjaar en wordt automatisch verlengd.

Als lid hebt u gratis toegang tot alle door de vereniging georganiseerde lezingen en exposities; tevens hebt u een gratis abonnement op het verenigingsblad 't Sjtegelke en hebt u stemrecht op de ledenvergaderingen.

Informatie over het lidmaatschap en over onze verenigingsactiviteiten kunt u ook inwinnen bij ons secretariaat of via het versturen van een e-mail.

Secretariaat:
postadres

Srabeek 33, 6301 HP Houthem-St. Gerlach,
tel. (043) 604 04 69


Bankrelatie: Rabobank Maastricht e.o.,
rekeningnr. 15.28.35.369

Het IBAN-nr. is:   NL55 RABO 0152 8353 69
De BIC-code is:   RABONL2U

e-mailadres

 


naar boven

Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

Geen menu? Klik hier!