ANBI


Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach staat bij de Belastingdienst geregistreerd als (culturele) algemeen nut beogende instelling (ANBI).
Vanaf 1 januari 2014 is de regelgeving voor ANBI’s veranderd. Er zijn een aantal nieuwe voorwaarden bijgekomen die als doel hebben het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. Om ook nŗ 1 januari 2014 geregistreerd te blijven als ANBI, moet onze vereniging onderstaande gegevens openbaar maken via haar internetsite.
De Belastingdienst publiceert een lijst met alle geregistreerde ANBI’s op www.belastingdienst.nl


Heemkundevereniging  Houthem-Sint Gerlach   

Klik op het logo voor een verklaring van dit kleurrijke logo van onze vereniging

Fiscaal nummer 8044.21.079
(= RSIN: Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)

Secretariaat: Strabeek 33
6301 HP Houthem-St. Gerlach
043-604 04 69

Bankrelatie: Rabobank Maastricht e.o., rekeningnr. NL55 RABO 0152 8353 69
De BIC-code is: RABONL2U

KvK-nummer: 40205509

 

1. Bestuurssamenstelling

2. Beleidsplan 2021-2025

Het verenigingsbestuur streeft naar:
-  samenwerking, incidenteel of structureel, met eenieder die op cultuurhistorisch gebied in Houthem actief is
-  het uitbreiden van de opslagmogelijkheden van verzamelde archivalia en artefacten
-  het in ruimere mate ontsluiten en toegankelijk maken van de ter beschikking staande informatie
-  uitbreiding van met name het aantal jongere leden van de vereniging
-  het bevorderen van toename van het aantal niet in de regio woonachtige
  verenigingsleden
-  integratie binnen de dorpsgemeenschap van personen van buiten de regio

- het bevorderen van de betrokkenheid/deelname van (bestuurs)leden bij de activiteiten om het beleidsplan te realiseren.

3. Doelstelling

4. Verslag activiteiten
    (verenigingskronieken/jaarverslagen)

5. FinanciŽle verantwoording en beloningsbeleid

e-mailadres


naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

Geen menu? Klik hier!