Publicaties, Bronnen en Inventarissen


 Publicaties van onze vereniging 

(klik op bovenstaande link)

Door onze vereniging uitgegeven publicaties.

Met uitgebreide informatie over de inhoud van de publicaties en bestelinformatie.

video

- Houthem in cijfers

Officiële statistische gegevens van de voormalige gemeente Houthem, 1830-1940.
In de publicatie Houthem in cijfers zijn alle tabellensets met statistische gegevens over Houthem over de periode 1830-1940 opgenomen.
Deze gegevens over een periode van meer dan 100 jaar, geven een beeld van de demografische en maatschappelijke ontwikkelingen van de voormalige gemeente Houthem.

ALLE tabellen uit deze publicatie zijn te raadplegen.

Maandkronieken  

- Maandkroniek (2010 t/m april 2018)

In ons artikelenbestand kunt u zoeken op elk woord of combinatie van woorden in deze maandkronieken.

Publicaties van onze leden

- Publicaties van onze leden
 

Ons verenigingsblad

- 't Sjtegelke
Verenigingsblad van onze vereniging dat 2 x per jaar verschijnt. Met inhoudsopgave en links naar artikelen.

-   't Sjtegelke : verenigingsblad van onze vereniging

Nog interesse in oudere afleveringen van ons verenigingsblad ’t Sjtegelke?
Met uitzondering van de nummers 13, 17 en 18 zijn nog exemplaren in voorraad. De kosten bedragen slechts 3 euro per stuk. Voor de inhoudsopgaven: klik hier.
Wilt u één of meer afleveringen bestellen, stuur dan een e-mailtje onder vermelding van het/de nummer(s) en uw naam en adres. Buiten Houthem worden verzendkosten in rekening gebracht.

Dialect  

In het kwartaalblad Geulrand, dat in de periode 1982-1994 in Valkenburg werd uitgegeven, staan heel wat 'gezègkdes en oetdrukkinge'. Onze secretaris/penningmeester, Harry Becker, heeft deze dialectspreuken verzameld. Op onze website is deze Kompilasie van "gezègkdes en oetdrukkinge" oet de Geulrand te raadplegen.

Index op "Oet vreuger jaore"van H.W.A. Lemmerling
In de jaren 1978 - 1985 verschenen een tiental boekjes van de hand van Alois Lemmerling met allerlei artikeltjes, foto's en door hem gemaakte tekeningen over het volksleven en de volkscultuur in en om het mergelland. Alois Lemmerling, geboortig uit Cadier en Keer, was destijds hoofd van de Plantsoenendienst van de gemeente Valkenburg-Houthem. Hij stond aan de wieg van de kasteeltuin in Oud-Valkenburg, waarvoor hij het ontwerp maakte.
Fons Heijnens maakte een inhoudsopgave/index van deze 10-delige serie, die u hier kunt downloaden.

Bronnen

- Doop-, trouw- en begraafregisters (toelichting)
  - Dopen 1800-1850 A t/m L
  - Dopen 1800-1850 M t/m Z
  - Trouwen 1801-1850
  - Overlijden 1800-1850

 

 

Gichtregisters

Akten van overdracht en verbintenis
over de jaren 1621-1795
(Schepenbank Houthem, archief LvO 6574 t/m 6585),

Alle ca. 3.900 folio's/pagina's zijn
door Rinus Suijkerbuijk gefotografeerd.

Voorlopig zijn alleen de afzonderlijke indexen op deze
gichtregisters te raadplegen.

- LvO 6574  16.04.1621 - 02.06.1649
- LvO 6575  01.10.1652 - 09.04.1674
- LvO 6576  24.06.1674 - 02.03.1695    INDEX
- LvO 6577  19.04.1692 - 02.10.1717    INDEX
- LvO 6578  14.10.1717 - 15.12.1733    INDEX   
- LvO 6579  21.01.1734 - 16.04.1752    INDEX
- LvO 6580  17.04.1752 - 28.12.1758    INDEX
- LvO 6581  12.03.1759 - 15.08.1772    INDEX
- LvO 6582  31.12.1772 - 01.04.1783    INDEX
- LvO 6583  03.04.1783 - 18.03.1788    INDEX
- LvO 6584  26.03.1788 - 22.03.1792    INDEX
- LvO 6585  27.03.1792 - 05.10.1795

De index, een gedeeltelijke transcriptie en een lijst van huwelijkspartners is vervolgens in 2011 als aparte publicatie uitgegeven. Bij deze publicatie horen twee dvd's met daarop de 3.900 gefotografeerde folio's van de gichtregisters.
De publicatie is inmiddels uitverkocht
.

 

Diversen  

- Overzicht van alle verzamelingen

- Archief van het klooster van Sint Gerlach (Norbertinessenklooster)

- Banck Houthem, Rolle en Beleijdinge (1650-1654)  (Origineel in het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage)

- Rolle van de Bank Houthem (1681-1685) (LvO 6534) onder toevoeging van een persoonsnamenindex (transcriptie)

- Rolle van de Bank Houthem (1685-1692) (LvO 6535) Transcriptie van het rolregister van de schepenbank Houthem onder toevoeging van een lijst van moeilijke woorden en persoons-namenindex

- Rolle van de Bank Houthem (1724-1744) (LvO 6537) onder toevoeging van een persoonsnamenindex (transcriptie) 

- Buurtwegen, voetpaden en veedrijften in 1844

- Overzicht wegen, straat- en veldnamen

- Landgoed Sint-Gerlach. Kruispunt van culturen in het Land van Valkenburg / A.G. Schulte. - Waanders Uitgevers, Zwolle / Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist 1999.  

Uit Houthems gemeentearchief

- Register van afgegeven nummerbewijzen aan houders van hondenkarren in de gemeente Houthem ingevolge de Trekhondenwet 1910 (Stbl. 203)
[Gemeentearchief Houthem inv.nr 1065] 

- Register houdende houders van hondenkarren, 1928-1951
 [Gemeente Archief Valkenburg-Houthem, inv.nr. 3302]

-Lijst van de Huisnummering bij gelegenheid van de 9e tienjarige Algemeene Volkstelling (1909) [Archief Gemeente Houthem 1800-1940, inv.nr. 920] 

- Heffing van tolregt op den buurtweg, leidende van het gehucht St. Geerlach naar Geulem en Berg (1861).[Archief Gemeente Houthem 1800-1940, inv.nr. 1692]  

- Verpachting van het tolregt op den buurtweg, leidende van het gehucht St. Geerlach naar Geulem en Berg (1861).[Archief Gemeente Houthem 1800-1940, inv.nr. 1693]

- Transcriptie van een correspondentieregister van de gemeente Houthem uit de jaren 1831 tot 1836, onderdeel van Inventarisnummer 31 [Archief Gemeente Houthem, 1800-1940, inv.nr. 31].  

Land van Valkenburg (Weet U het nog?)

1948-1950 1951-1952 1953 1954 1955
1956 1957 1958 1959 1960
1961 1962 1963 1964 1965
1966 1967 1968 1969 1970
1971        
         

Weet U het nog?
Uit het
weekblad het  " Land van Valkenburg" 
(gepubliceerd in afleveringen van ons verenigingsblad 't Sjtegelke)

Samengesteld door Fons Heijnens

De datums verwijzen naar de betreffende uitgaven van het weekblad het "Land van Valkenburg".
Het "Land van Valkenburg" kunt u o.a. inzien in het Martin Stevensfonds, op de 1e verdieping van de Openbare Bibliotheek in Valkenburg.  U kunt daar elke donderdagavond van 18.30 tot 20.00 uur terecht.
Verder zijn nog
exemplaren van het opgeheven weekblad aanwezig bij de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag, het Regionaal Historisch Centrum Limburg te Maastricht en het gemeentearchief van Valkenburg aan de Geul.


naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

Geen menu? Klik hier!