Rolle  van de Bank Houthem 1724 - 1744
LvO 6537


Transcriptie van het rolregister van de schepenbank Houthem
onder toevoeging van een persoonsnamenindex
.

M.W.Suijkerbuijk

Toelichting.
De Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach poogt om zoveel mogelijk (Houthems) historisch materiaal toegankelijk te maken voor belangstellenden. Omdat door het ontbreken van indices en het soms moeilijk leesbare handschrift de kennisname van oudere documenten moeizaam verloopt wordt geprobeerd de oudere registers, middels transcriptie en indexering, beter raadpleegbaar te maken.
Van oudere archivalia is een (foto)scan vervaardigd. Daarbij is een in de originalia ontbrekende paginanummering gebruikt. Dezelfde paginering is tussen [ ] in de transcriptie weergegeven. Vergelijking met, en controle van, de transcriptie is zo goed mogelijk.
Dat bij het transcriberen er, ondanks alle zorgvuldigheid, nog enkele (type)foutjes en vraagtekentjes overblijven, is onvermijdelijk. De secretaris van de bank bezigt overigens ook velerlei schrijfwijzen voor bijvoorbeeld het aanduiden van dezelfde persoon, terwijl het hoofdlettergebruik zeer afwijkt van het huidige.
Rolregisters zijn op zich slechts inhoudsopgaven van het op de zittingdagen verhandelde. Door de aard van de langdurige procedure, komen bij de opeenvolgende zittingen veel dezelfde personen voor, hetgeen dus in de achter de transcriptie opgenomen index ook blijkt.
 

Klik hier voor het volledige rolregister 1724-1744


Persoonsnamenindex

Index op de namen voorkomende in het rolregister der schepenbank Houthem (LvO 6537)
[de namen van de fungerende schepenen, alsmede die der eigenaren van belendende percelen, werden niet opgenomen; de diverse schrijfwijzen voor éénzelfde persoon werden zoveel mogelijk samengevoegd]


Aarts/Aerts, Matthijs, 41/43, 49, 57, 66, 69, 78, 82/3, 93, 99, 105, 127, 155, 208, 242, 317, 319
Accour, weduwe, 46
Ackermans, Christiaen, 57, 63, 65
Ackermans, Leendert, 223, 254
Ackermans, Theunis, 227, 265
Amore, Anthoin, 298

Bellen, Anna, 221
Berlo, Johannes, 316
Berlo, Maria Elisabeth, 316
Berlo, Martinus, 309, 311/3, 315, 318, 321, 324, 326/7, 329, 334/8, 340/4, 351, 355, 357/9, 361, 364/5, 367, 369/71, 373, 353
Berlo, Mechtel, 356
Bijsmans, Johannes, 245
Boes, Daem(s), 361, 364, 368, 370, 374/5, 380, 387
Bonnecoeur, Johannes Caspar, 336, 356
Booms, Sieur, 267
Boormans, Laurens, 255
Bormans, Ursula, 417, 420
Boshouwers, de heer, 374
Breberenus van Dijck, Johannes Engelbertus, 75
Buijsers, Hendrick (van Geulem), 284, 290, 304, 381, 384
Buijsers, Jacob, 366
Buijsers, Maria, 366, 412
Busolt, Balthasar, 385

Caldenborgh, Catharina, 363
Caldenborgh, Frans, 117, 120, 267, 271/2, 335, 345
Caldenborgh, Hubert, 131, 137, 140, 148, 151
Caldenborgh, Johannes/Jan, 45, 53, 60, 106, 112/3, 122, 131, 138, 169, 188, 236, 239, 244, 246, 248, 252, 268, 271/2, 275, 289, 299, 301, 306, 334/5, 344/8, 350/1, 353, 358/63, 365/6, 369, 378, 380, 386, 389, 391/6, 399/401, 414/8, 421, 427, 429, 460
Caldenborgh, Matthijs, 3, 6/7, 11, 14, 18, 20, 26, 43, 48, 56, 62, 66, 69, 94, 387/8
Caldenborgh, Willem, 43
Calvarienbergh, convent, 417, 419/20, 424, 430, 434
Campo, Willem, 242, 254
Canne, Lambert, 244
Casteel, F.H. (proost), 396, 402
Cauwenberg, van, Proost, 17
Cerf, Martin, 389
Claessen, Jan, 123
Cleenen, Jan, 112
Clemens, Steven, 437
Clermonts, Helena, 94
Cleuters, Aert, 388
Cleuters, Catharina, 391
Cleuters, Christiaen, 391, 414
Cleuter(s)/Kleuter(s), Cornelia, 320, 345, 347, 349, 391/4, 398, 400, 414, 441, 455
Cleuters, Geertruijd, 391
Cleuter(s)/Kleuter(s), Hendrick, 63, 67, 70, 72, 79, 84, 90, 93, 101, 109, 121, 130, 135, 140, 142, 145, 147, 154, 156, 157, 161, 166, 173, 176, 201, 212, 264, 291, 294, 314, 319/20, 328, 332, 339, 372, 386, 388/9, 392/5, 398, 400, 403, 4134, 417, 420/1, 427, 429, 435/7, 439/40, 444/6, 448, 455
Cleuters, Herman, 396
Cleuters, Jacob, 391, 414
Cleuter(s)/Kleuter(s), Jan/Johannes, 211, 294, 315, 319, 328, 339, 372, 391/4, 398, 400, 413/4, 416, 435/7, 439/40, 444/6, 448, 455
Coenaerts, Reijnder, 244
Collard, Matthias/Matthijs (rentmeester), 209, 239, 396
Colleij, Anthoin, 322
Collette, doctor, 258/9
Coocx, Mattijs, 232, 238, 247
Cools, Matthijs, 89, 92, 99, 107, 123, 130, 132, 134, 140, 147, 152/3, 155, 162, 164, 172, 208, 210/1, 217, 221/4, 226, 229, 248
Corriaux, Sieur, 122, 129, 131, 136, 140, 148, 151, 263, 456
Corvers, Jan, 252
Coumans, pastoor (Bergh), 265
Coumans, Theodorus, 227
Creemers, Juff., 228
Cremers, Willem, 139, 143/4, 149
Croon, Adolph, 219
Croon, Johannes, 88, 96, 117, 126, 181, 279
Croon, luitenant, 255
Crousen, Maria, 280/2, 284, 286, 288/90, 292, 297/300, 302, 306/310, 312, 317
Curvers, Pieter, 322

de Dopff, Baron, 234, 287, 308
de Laine, Jan, 180, 189
De Vivie, Anna Catharina, 354/5
den Snijder, Johannes, 266
Dirx, Daniel, 37
Dresens, Geurt, 46
Dresens, Jan, 180, 193
Driesen (Dreesens), Judith, 354/5
du Portail, generael, 352
Duijckers, Frans, 242
Duijckers, Jan, 118
Duijckers, Jenne, 155
Duijckers, Nol, 469
Duijckers, Peter (den ouden), 244, 266
Duijckers, Peter/Pieter, 226, 228, 231, 236, 240, 247, 274, 303, 354/5, 382/3, 437
Duijckers, Vaes, 274
Duijsens/ Duijsings, Matthijs, 255, 258, 282
Duijsing(h)s/Duijsinx/Duijsens, Jan, 245, 278, 339, 341/2
Duijsings, Claes (van Veldt), 266/7
Duijsings, Paulus (van Vilt), 352
Duijsinx, Andries, 266
Duijsinx, Claes (Houthemerberg), 375
Duijsinx, Houb, 269/70

Elissen, Willem, 319, 321, 323, 326
Engels, Geerlingh/Geerlen, 209, 360
Essers, advocaet, 319/20, 323, 326, 328, 332, 337, 339

Finniger, Ernest, 276, 372
Francken, Gerardus, 372
Frijns/Friens/Frins, Jan, 45, 51, 228, 230, 232, 234, 238, 247, 253/4, 257, 417, 427, 433, 438, 441, 443, 445/7, 449, 453/461
Frins, Lambert, 46
Frissen, raad, 255

Geelkens/Gielkens, Jan, 254, 281/2, 303, 354/5, 382/3, 417, 420, 430, 434, 437
Ghijsen, Gerard, 93
Goessens/Goo(s)sens, Jan, 267, 302, 306, 352, 417, 427
Gooskens, Johannes, 88, 96
Goossens, Christiaen, 437
Gosselken, Jacobus, 438
Gosselken, Johannes Hendrikus, 433, 441/3, 445/7, 449, 453/4, 456/8, 461
Graeven, de heer, 288
Grein, Coenrard Godefroid, 310/3, 315, 318, 321, 324, 326/7, 329, 334/8, 340/4, 351, 353, 356/9, 361, 364/5, 367, 369/71, 373
Grouber, de heer, 278, 282, 339, 341/2, 380/1
Guilckers, Leendert, 274

Habets, burgemeester, 228
Habets, Jan, 333
Habets, Matthijs, 46, 232, 238, 274, 309, 311/3, 316, 318, 351, 376, 389, 391/3, 395, 400/1, 403, 416/7, 420, 425
Habets, Wijnand, 371, 324
Haembeuckers, Grietjen, 354
Haesen, Geurt, 264
Haesen, Jan (landtmeeter), 72
Heijlants, Anna, 276
Heijlants, Jan, 276, 381
Heijnen(s), Anthoon, 406, 423, 463, 467
Heldevier, Gerarda, 236, 239, 244, 246, 248, 289, 299, 301, 306, 345/8, 350/1, 353, 358, 369, 394, 396, 402, 414/6, 425
Heldevier, Johan Willem, 265
Hendricx, Leendert, 264
Hendricx, Matthijs, 376
Hendricx, Theunis, 283
Hermens/Hermans, Ida, 68, 96, 102, 104, 110, 115, 120, 125
Hertoogen, Gerard, 52
Hoene, Jan, 275
Honez, Pieter, 434
Houben, Acht, 446

in der Sittard, Sibilla Agnes, 336

Jacobs, Franciscus, 336/7, 340
Jacobs, Jan, 361, 364, 368, 370, 374/5, 380/1, 387, 417, 420, 427
Jans, Lijsbeth, 221
Janssen, Anna/Anneken, 322, 324
Janssen, Johannes, 266
Janssen, Willem, 111, 354/5
Jaspers, Dirck, 302
Jehaegh, Jan, 266
Jongen, Peeter, 7, 10, 14, 16, 24, 26, 28, 34, 39, 50, 123, 135, 141, 143, 146, 151, 159

Keerens, de Heer, 352
Kentichs, Johannes, 446
Kerckhoffs, Joannes, 334
Ke(e)rens, Petrus/Pieter, 293, 342/3, 432
Keutjens, Jan/Johannes, 417, 420, 427
Kicken, Christiaen, 439
Kleuter(s) = Cleuter(s)
Klinckhamer, Godefridus, 122, 129, 131, 136
Knibben, Hendrick, 366
Kruger, De Heer, 252

Lambrichs, Hendrick, 281, 284, 290/1, 293
Le(e)naerts, Claes, 263, 437
Leenaerts, Johannes, 402
Leenders/Lenaerts, Arnold, 382/3
Leenders, Claes, 348, 378, 382
Leenders/Lenaerts, Machiel, 382/3, 437
Leenders, Nicolaes, 350, 388, 456
Lenaerts, Aaret, 437
Limpens, Pieter, 412, 425
Loon, Hartwijck, 228, 241, 243, 251, 258/9, 298
Lovenij, Cornelis, 256
Lovenij, Matthijs, 225

Mans, Anna Maria, 323
Mantelaar, Johannes, 169, 187, 197, 461
Massin/Massing, Johannes, 1, 4, 9, 13, 19/21, 24, 29, 33, 38, 64, 165, 169, 177, 187, 195
Mees, Jan, 24
Meeuwissen, Jan, 374
Meusen, Juffr., 53
Moenen, Majoor, 264
Moor, Jacob, 269/70
Moors, Anthoon, 358/9
Moors, Jan, 366, 412
Muijlkens, Anthoon, 193
Muijlkens, Jacob, 462
Muijlkens, Peeter, 160, 166/7, 175, 178, 188/9
Mulckens, Jacob, 455
Mulich, Juff., 390
Mullens, Dirck, 343, 386
Mullens, Gerrit, 256
Mullens, Meerten, 291

Nelissen, Mattijs, 47
Nelissen, Willem, 317
Nihon, Lambertus (rentmeester), 419/20, 424, 430, 434
Nootbooms, Claes, 223
Nootstock, Heer, 75
Notten, Nijsten, 290

Odekercken, Gerard, 315
Offermans, Maria, 41/2, 49, 57, 66, 69, 78, 82/3, 93, 99, 105, 127

Patters, Willem, 266
Pattra, Joest, 75/6, 80, 85/6, 89, 91
Pattra, Joseph, 54, 56, 62, 65, 67, 71, 74, 84, 96
Pattra, Willem, 23, 25, 28, 34, 39, 47, 77, 84
Philippens, Guilielmus, 274
Philippens, Johannes, 171, 195
Philippens, pastoor, 423
Philippens, Petrus/Pieter, 118, 274, 331, 403, 416
Philippi, Wilhelmus, 169, 187, 195
Pijronghs, Houbrigt, 298
Pijronghs, Matthijs, 182, 192, 280/2, 284, 286, 288/90, 292, 297/300, 302, 306/310, 312, 317
Pinckars/Pinckaerts, Christiaen, 317, 319, 321, 323, 326
Piron(g), Jacob, 154, 218, 221/2
Piron(ghs)/Pijronghs, Jan, 2, 8, 12, 37, 76, 81, 85, 90/1, 102, 109, 120, 133, 137, 141/2, 146, 148, 152/3, 156, 158, 162, 184, 200, 203, 208, 210, 214, 218, 221, 223, 266, 281, 283
Pironghs/Pijronghs, Nelis, 282, 287, 298, 317, 322, 324
Pirongs, Helena, 446
Pirons, Claes, 2, 8, 12
Pricken, Hendrick, 46
Pricken, Jan, 228
Pricken, Leonard/Leendert, 247, 259, 261, 380, 403
Pricken, weduwe, 417, 420, 427
Protin, (Joh. Steph.) collecteur, 396, 400/1, 410, 461

Quacx, Jan, 244

Ritschi, Nicolaes, 45, 141, 404, 422
Ro(e)broec(x)(k), Jenne/Jen/Johanna, 317, 319, 321, 323, 326
Robroeck, Weduwe, 43, 155
Roockx, J.G., 396, 403, 416, 423, 429
Ruijpers, Lambert, 75
Ruijpers, Matthijs, 396, 403
Ruijters, (P.) advocaet, 232, 234, 238, 247, 253/4, 257
Ruijters, Hendrick, 349
Ruijters, Jan, 291, 293, 296, 320, 323, 326, 332, 337, 339, 345, 347, 349, 392/4, 398, 400, 413/4, 441
Ruijters, Maria, 53
Rutten, Peter/Pieter, 376/7, 430, 436, 438, 442/3

Sassen, Margarita, 337, 340
Schairs, Anna Maria, 281, 283, 285
Schairs, Thijs, 360
Scheepers, Lucia, 388
Schairs/Scheers, Herman/Hermen, 25, 89, 92, 99, 103, 107, 123, 130132, 134, 140, 147, 152/3, 155, 162, 164, 172, 208, 210/1, 217, 221/4, 226, 229, 249, 307, 360, 378, 462
Scheers, Matthijs, 465
Schils, Jasper, 141
Schils, Maria, 262
Schoenmaeckers, Joannes, 403, 423
Schoutheten, Daem, 160, 166/7, 175, 178, 188/9
Schreurs, Goo(s)sen,108, 376/7, 390, 430, 436, 438, 442/3
Schrooders, Lijsbet, 107, 127
Simons, Pieter, 278
Slangen, Hendrick, 266
Sleijpen, Arnold, 381/2
Sleijpen, Cornelis, 63, 67, 70, 72, 79, 84, 90, 93, 101, 109, 121, 130, 135, 140, 142, 145, 147, 154, 156/7, 161, 166, 173, 176, 201, 212, 223, 231, 242, 314, 328, 331/2, 347/8, 381/2, 396, 401, 411, 419, 424, 439, 460
Sleijpen, Goosen, 2, 23, 29, 252, 278
Sleijpen, Machiel, 37, 81, 85, 90/1, 102, 109, 120, 133, 137, 141/2, 146, 148, 152, 156, 158, 162, 184, 200, 203, 208, 210, 214, 218, 223
Sleijpen, Maria, 37, 81, 85, 90/1, 102, 109, 120, 133, 137, 141/2, 146, 148, 152, 156, 158, 162, 184, 200, 203, 208, 210, 214, 218, 223
Sleijpen, Reijnder, 255, 278
Smackers, Geurt, 223
Smeets, Jan, 123
Smitsmans, Margareta, 249
Smulders, Anthoon, 181
Smulders, Dirck, 293, 342, 432
Soomers, Aaret, 437
Soomers, Gerrit/Gerard, 322/3
Soomers, Jan (den ouden), 254
Soomers, Jan, 111, 228, 352, 382/3
Soomers, Peter, 437
Specen, Geurt, 47
Spe(e)cen, Nijst, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 32, 35, 40, 257/61, 315
Spee, Jan, 245
Speessen, Ida, 299
Stassen, Aleth, 331
Stassen, Anna Catharina, 331
Stassen, Anthoon, 3, 6, 94
Stassen, Margareta, 262, 336
Stassen, Peeter, 7, 11, 14, 18, 20, 26, 43, 48, 54, 56, 62, 66, 69
Stassen, Willem, 397, 408, 468
Steens, Maria Anna, 4/5, 7/8, 12, 15, 29, 82
Stevens, Catharina, 273
Stieffs, Geertruijd, 7, 94
Stijns, Matthijs, 376
Swelsen, Mattijs, 44, 52
Swelsen, Sophia (weduwe), 10, 15, 18, 21, 23, 30, 33, 36, 38, 41, 44, 48, 51, 60
Swelsen, Thomas, 10, 15, 18, 21, 23, 30, 33, 36, 38, 41, 44, 48, 51, 58

Teewissen, Jan, 307
Tewissen, Paulus, 129
T(he)e(u)wissen, Peeter, 30, 35, 40, 360, 387/8
Theewissen, Jacob, 360
Theunisse, Hendrik, 17
Theunissen, Gerardus, 465
Theuwissen/Teeuwissen, Paulus (veltboode), 307, 392
Thielen, Jacob, 385
Thomassen, Adolff, 49
Thomassen, Johannes, 31, 35, 42, 55
Thomassen, Thomas, 1, 4, 9, 13, 19/21, 24, 29, 33, 38, 64, 165, 169, 177, 187, 195
Thoms, Gijsbert(us), 171, 195
Thoums/Thouns, Hendrick, 267/8, 271/2, 275, 334/5, 344/5, 359/63, 365/6, 369, 378, 396, 402, 414/5
Tiquet, de heer, 257/8

Valckenborg, Mattijs, 171, 195
van Belgens, Johanna Catharina, 139, 149
van Can, Jan, 244
van Can, Willem, 245
van der Schueren, Willem, 228, 285, 410
van der Schuijren, Willem (den jongen), 331, 468
van der Schuijren, Willem (den ouden), 211, 422
van der Straaten, Simon, 366
van Dopff, Baron, 230
van Eel (IJl), Johannes, 225, 234, 236, 241/3, 245/6, 250, 252, 254/6
van Elderen, Jan, 412
van Gulpen, Willem, 396, 403, 416, 423
van Hammersteijn, de heer, 418
van Ingenhoven, Sibert, 219
van Leeuwe, Herman, 206, 380, 396, 402, 416, 429
van Lemmertingen, Gilis, 256
van Liebergen, Adrianus, 355
van Meer, F(elix) V(ictor), 54, 56, 62, 65, 67, 71, 74/6, 80, 84/6, 89, 91, 96., 102., 104, 110, 112/3, 120, 122, 125, 131, 138, 164, 168, 176, 178, 200/1, 203, 207, 215, 257
van Noorbeeck, Hendrick, 374
van Ravenschot, Freule, 412, 425
van Scherpenbergh, Vaes, 397, 409
vander Poorten, Christijn, 118
Vincken, Lenard, 275
Vreen, Nijst, 257
Vrients, Jan, 290
Vrijthoff, Herman, 63

Wa(e)tring/Waterin, Willem, 205, 210, 216
Walthouwers, Maria, 266
Weijers, Frans, 93
Weusten, Catharina, 276, 345, 347, 349
Weusten, Jan, 223
Weusten, Lambert/Lambrigt, 262, 276, 331, 358, 462, 468
Wijngaarts, Hendrick, 164, 168, 176, 178, 200/1, 203, 207, 210, 215
Wilen, Johannes, 466


naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

Geen menu? Klik hier!