Hondenkarrenregisters


Register van afgegeven nummerbewijzen aan houders van hondenkarren in de gemeente Houthem
ingevolge de Trekhondenwet 1910 (Stbl. 203)
[Gemeentearchief Houthem inv.nr 1065] 

 Register houdende houders van hondenkarren, 1928-1951
 [Gemeente Archief Valkenburg-Houthem, inv.nr. 3302]

1 31.08.1911 Stevens Martinus Broekhem 21.03.1928
2 31.08.1911 Roebroeck Eugene Strabeek 21.03.1928
3 31.08.1911 Haagmans Jacques Strabeek 22.06.1920
4 31.08.1911 Willems Caspar Gerard Strabeek overleden
5 31.08.1911 Duijsens Willem Laurent St.Gerlach 14.04.1914
6 01.09.1911 Wimmers Martinus St.Gerlach 22.06.1920
7 02.09.1911 Schoenmaekers Hubertus St. Gerlach 22.06.1920
8 14.09.1911 Duijzings Balthazar Houthemerberg B 137 Zie no. 6 nieuw register
9 01.09.1911 Huinen Alexander Houthemerberg 24.06.1920/zie no.36
10 14.09.1911 Heijnen Joannes Jacobus Houthemerberg 10.07.1926
11 14.09.1911 Duijzings Martinus Houthemerberg 10.07.1926
12 02.09.1911 Reintjens Theodoor Houthem wijk C 22.06.1920
13 04.09.1911 De Selijs Fanson Baron Robert St. Gerlach 22.06.1920
14 07.09.1911 Akkermans Joseph Houthem wijk C

22.06.1920

15 08.09.1911 Senden Hubertus Houthem wijk C Zie no.14 nieuw register
16 09.09.1911 Geuskens Winandus St. Gerlach 22.06.1920
17 13.09.1911 Hermans Ferdinand Strabeek 10.07.1926
18 16.09.1911 Curfs Willem St. Gerlach 22.06.1920
19 18.09.1911 Houben Jan St. Gerlach 22.06.1920
20 19.09.1911 Caelen Leonard Strabeek 22.06.1920
21 20.09.1911 Bruls-Schrooders Maria Elisabeth Houthem wijk C 22.06.1920
22 22.09.1911 Roobroeks Pieter Caspar St. Gerlach 21.03.1928
23 26.09.1911 Nėve August Houthem wijk C 22.06.1920
Honden ingeschreven:
Op 01.09.1911 24 honden
Op 01.09.1912 25 honden
24 10.01.1912 Leufkens   Houthem wijk C  
25 24.01.1912 Cobben Hendrik St. Gerlach 22.06.1920
26 09.06.1913 Kengen H. Jan Broekhem wijk A 20 Zie no.9 nieuw register
27 22.07.1913 Noben Caspar Houthemerberg B 47 24.06.1920
28 14.04.1914 Duijsens Arnold Wijk C no. 19 Zie no. 5 nieuw register
29 14.04.1914 Duijsens Guillaume Wijk C no. 14 Zie no. 4 nieuw register
30 10.11.1914 Lodewick Hubert Wijk C no. 66b(?) 22.06.1920
31 12.01.1917 Speessen Jan Hubert Wijk C no. 122  
32 12.09.1917 Willems Alphons Wijk A no. 46b Zie no. 19 nieuw register
33 03.11.1917 Pisters Jacques Broekhem 22.06.1920
34 22.06.1920 Caelen J.H. Wijk C. no. 96 241 Zie no. 3 nieuw register
35 22.06.1920 Frissen J.H. Wijk C no. 98 21.03.1928
36 24.06.1920 Huinen Pierre Wijk B no. 48 21.03.1928
37 04.01.1921 van Gameren J.P. Wijk C no. 205 Vertrokken in 1923
38 10.02.1921 Degens Hub. Jos. Wijk C no. 264 Vertrokken in 1925
39 14.09.1921 Duchateau H. Wijk C no. 255 21.03.1928
40 03.10.1921 Rooden P. Wijk C no. 261 21.03.1928
41 21.07.1922 Schoenmaekers Hubert Wijk C no. 209 Zie no. 13 nieuw register
42 01.05.1924 Borghans J.H. Albert Wijk A no. 73 62a 21.03.1928
43 15.05.1925 Laeven Petrus Hubertus Wijk C no.212a Zie no. 46
44 30.06.1925 Heuts Pieter Willem Wijk B no. 90 Zie no. 8 nieuw register
45 29.08.1925 Bosten Jan Willem Wijk C no. 190 Zie no. 2 nieuw register
46 28.04.1926 Laeven P.H. Wijk C no. 212a 21.03.1928
47 10.07.1926 Aarts Jan Hub. Wijk B no. 87 Zie no. 1 nieuw register
48 10.07.1926 Willems Ferd. Wijk B no. 125 Zie no. 20 nieuw register
49 10.07.1926 Kurvers F.A. Wijk C no. 251 Zie no. 10 nieuw register
50 14.07.1926 Hendriks J.M. Wijk C no. 264 Zie no. 7 nieuw register
51 10.08.1926 Leufkens Wilh. Hub. Wijk C no. 235 21.03.1928
52 03.11.1926 Caelen-Speessen Jan Wijk C no. 270 21.03.1928 (*)
53 11.03.1927 Hanen-Weusten Wed. Maria Helena Wijk A no. 39 Zie no. 18 nieuw register
54 07.04.1927 Roebroeck L.J.H. Wijk B no. 89 21.03.1928
55 07.04.1927 Willems-Stevens Wed. Ch. Wijk A no. 78 Zie no. 16 nieuw register
56 04.05.1927 Senden Mart. Hendr. Wijk C no. 260 Zie no. 15 nieuw register
57 07.05.1927 Moobers Hendr. Jos. Wijk C no 179 Zie no. 11 nieuw register

 (*) Hond op 29 februari ’28 afgekeurd als geheel onvoldoende. 

In bovenstaande tabel zijn opgenomen:
de dagteekening van afgifte van het nummerbewijs
de naam, voornamen en woonplaats van den houder van den hondenkar
de dagteekening van het besluit tot doorhaling. 

In het voorgedrukte register zijn nog enkele kolommen opgenomen welke in het Houthemse register blanco gebleven zijn.
Dit betreffen de kolommen:
6. Vermelding van de veroordeelingen, die de doorhaling tot gevolg hebben
7. Vermelding of belanghebbende voorziening bij Gedeputeerde Staten heeft aangevraagd
8. Vermelding van de beslissing van Gedeputeerde Staten
9. Datum waarop het besluit tot doorhaling onherroepelijk is geworden
10. Datum waarop daarvan aan de burgemeesters der omliggende gemeenten is kennis gegeven

John Odekerken komt in zijn artikel "Onze trouwe viervoeters", gepubliceerd in 't Sjtegelke nr. 34 (dec. 2010), tot het volgende overzicht.
In de registers van afgegeven nummerbewijzen aan houders van hondenkarren, ingevolge de Trekhondenwet 1910, worden in de registers van Houthem en Valkenburg tot 1951 ruim zestig namen genoteerd, t.w.:
 

Aarts, Jan Hubert      

Strabeek  

1926-1932

niet voldaan aan oproeping keuring; geen nummer 1929

Akkermans, Joseph   

Houthem  

1911-1920

 

Borghans, J. H. Albert            

Broekhem 

1924-1928

 

Bosten, Jan Willem   

St.Gerlach               

1925-1934

niet voldaan aan oproeping voor herkeuring

Broers, Lambert        

Strabeek  

1928-1929

niet meer houder van een hond

Bruls, Maria Elisabeth wed. Schrooders               

Vroenhof  

1911-1920

 

Caelen, Leonard        

Strabeek  

1911-1920

 

Caelen-Huynen, Joannes Hubertus  

Vroenhof  

1920-1940

in orde

                              

 

1941-1944

nieuwe hond; oude dood (naam hond: Mirro)

Caelen-Speessen, Joannes Hubertus  

Vroenhof  

1920-1928

hond afgekeurd als geheel onvoldoende: 1928

               

 

1928-1940

aangeboden hond voldoet niet aan “eischen”: 1939

                              

 

1941-1944

niet ter keuring verschenen

Cobben, Hendrik       

St. Gerlach

1912-1920

 

Curfs, Willem           

St. Gerlach

1911-1920

 

Degens, Hubertus Jos.

Vroenhof  

1921-1925

vertrokken

Deusings, Hubert Willem

St. Gerlach

1928-1932

vertrek naar elders: St.Geertruid

Deusings, Joseph Arnold

St. Gerlach

1928-1929

gebruik scheerf? tegen hond

Duchateau, H.          

Vroenhof  

1921-1928

 

Duijsens, Arnold        

Vroenhof  

1914-1920

 

Duijsens, Guille Laurent

St. Gerlach               

1911-1920

 

Duijzings, Martinus

Houthemerberg

1911-1926

 

Duijzings, Wilhelmus Balthazar

Houthemerberg

1911-1934

verkeerd nummer, andere drinkbak 1929; hond afgekeurd

Frissen, J. H.           

Vroenhof  

1920-1928

 

Gameren van, J. P.   

St. Gerlach

1921-1923

vertrokken

Geuskens, Winandus

St. Gerlach

1911-1920

 

Haagmans, Jacques

Strabeek  

1911-1920

 

Haesen, Servaas Hubertus

St. Gerlach

1934-1935

niet voldaan aan oproeping tot herkeuring

Heijnen, Joannes Jacobus

Houthemerberg

1911-1926

 

Hendrix, Johannes Martinus

Vroenhof  

1926-1932

niet voldaan aan oproeping keuring

Hermans, Ferdinand

Strabeek  

1911-1926

 

Heuts, Peter Willem  

Strabeek  

1925-1935

geen nummer  / wel huisnummer op de kar; nieuwe hond overigens goed in 1929 / doorhaling op verzoek van de houder

Houben, Jan             

St. Gerlach

1911-1920

 

Huinen, Alexander     

Houthemerberg

1911-1920

 

Huinen, Pierre           

Houthemerberg

1920-1928

 

Kengen, Jan Hubert

Broekhem 

1913-1932

niet voldaan aan oproeping keuring

Kurvers, Frans Antoon

Vroenhof  

1926-1936

vertrokken naar Schimmert

Laeven, Petrus Hubertus

St. Gerlach

1925-1928

 

Leufkens, Wilh. Hub.

Vroenhof  

1911-1928

 

Lodewick, Hubert      

Vroenhof  

1914-1920

 

Moobers, Hendrikus Josephus

St. Gerlach

1927-1936

niet verschijnen op keuring

Moobers, Jan           

St. Gerlachstraat

1937-1940

 

Nève, August           

Vroenhof  

1911-1920

diverse honden ingeschreven 1911/1912

Noben, Caspar         

Houthemerberg

1913-1929

niet meer houder van een hond

Pisters, Jacques       

Broekhem

1917-1920

(zoon van kolenhandelaar Gerardus Pisters)

Reintjens, Theodoor

Vroenhof  

1911-1920

 

Roebroeck, Eugène   

Strabeek  

1911-1928

 

Roebroeck, L. J. H.   

Strabeek  

1927-1928

 

Roeden, Joannes Mathias Hubertus  

Ravensbosch

1928-1936

niet verschijnen op keuring

Roobroeks, Pieter Caspar

St. Gerlach

1911-1928

 

Rooden, P.               

Vroenhof  

1921-1928

 

Schoenmakers, Hubertus

St. Gerlach

1911-1932

niet voldaan aan oproeping keuring

Selys de Fanson, Robert (Baron)

St. Gerlach

1911-1920

 

Senden, Jan Hubert

Vroenhof  

1911-1929

niet meer houder van een hond

Senden, Martinus Hendrikus

Vroenhof  

1927-1936

niet verschijnen op keuring

Speessen, Jan Hubert  

Vroenhof  

1917-1920

 

Stevens, Martinus     

Broekhem

1911-1928

 

Stevens, wed. Ch. J. Willems

Broekhem

1927-1938

geen nummer/ wel huisnummer; geen volgbeugel  en geen drinkbak op of aan de kar in 1935. Doorhaling wegens niet verschenen op keuring

Vaessen, wed. J.H. Frissen

Vroenhof  

1928-1934

niet voldaan aan oproeping voor herkeuring

Vankan, Jan Lodewijk

Ravensbosch           

1929-1931

nummer op hondenplaat weg; vertrek naar Schimmert

Weusten, Helena wed. J.W. Hanen      

Broekhem

1927-1932

niet voldaan aan oproeping keuring

Willems, Alphonsus Hubertus

Broekhem

1917-1934

hond afgekeurd

Willems, Caspar Gerard

Strabeek  

1911-1924

houder overleden

Willems, Joannes Gerardus Ferdinandus

Strabeek  

1926-1934

niet voldaan aan oproeping voor herkeuring

Willems, August Joseph Ferdinand

Broekhem

1926-1938

nieuwe beugel, nummer niet op hondenkar / wel  huis­nummer; niet verschenen op keuring

Wimmers, Martinus   

St. Gerlach

1911-1920

 


naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

Geen menu? Klik hier!