Kroniek van de maand maart 2018

                         

                                    

Naar vorige maand Terug naar overzicht kronieken

Naar volgende maand


Op 14 februari 2018 heeft Cicero het voormalig zorgcentrum Vroenhof, de Putweg 1 in Houthem, verkocht aan Vastgoedbeheer Jupieter. Het is de bedoeling dat het ontwikkeld wordt tot appartementen voor zelfstandig wonen met de mogelijkheid van zorg. Wat dat precies gaat betekenen voor het aangrenzend Montfortaans klooster Vroenhof is nog niet bekend.
(bron: Wijzer, Montfortaans infoblad, nr. 1 maart 2018)

Orphée Social Singing uit Houthem gaat vanaf het voorjaar 2018 in samenwerking met de gemeente Valkenburg aan de Geul een rol spelen in het naschoolse activiteitenaanbod voor jeugdigen uit Valkenburg aan de Geul. Onder leiding van dirigente Marjolein Jeurissen van Orphée Social Singing kan de jeugd tussen 7 en 13 jaar oud onder haar leiding zingen in de Polfermolen in Valkenburg aan de Geul. Vooralsnog zijn de volgende data gepland: 6 en 20 maart, en 3 en 10 april 2018.
(bron: Markant Valkenburg aan de Geul, februari 2018)

Van zaterdag 10 tot en met zondag 25 maart 2018 vindt Kunst in Valkenburg (KIV) voor de elfde keer plaats en is dagelijks te bezoeken in de prachtige ruimtes van de kloostergang van Château St. Gerlach en de schatkamers van de St.-Gerlachuskerk. De buitenexpositie KIV Outside op het buitenlandgoed van Château St. Gerlach start ook op 10 maart en loopt door tot en met zondag 30 september 2018.
Er wordt werk van bekende de kunstenaars gepresenteerd, zoals Jos van Vreeswijk, Patrick Creyghton, Saskia Pfaeltzer, Roger Braun, Arno Rutten, Isabelle Scheltjens, David Gerstein, Nic Jonk en Joseph Cals.
Deelnemende exposanten zijn Marx en Marx Limburgse kunst, Galerie & Beeldentuin Giardino en gastexposanten onder meer Maria Verstappen en Jan van den Bragt.
(bron: https://www.kunstinvalkenburg.nl)

Kunstkring Houthem organiseert op zondag 11 maart 2018 in dorpscentrum De Holle Eik haar tweejaarlijkse expositie van verschillende kunstvormen. De tentoonstelling omvat diverse werken van leden van de kunstkring, onder andere schilderijen, sieraden, quilten, fotografie, houtbewerking, poppen, etc.
Er is werk te zien van Lou Jongen, Raoul Limpens , Gerda Meijer, Marleen Drukker, Tonny Silverentand, Paula Habets, Jan Wortmann, Tiny Herben, Jacqueline Hendrix-Limpens, Hub Frijns, Hilda de Ruijter, Anne-Miek Botty, Miriam Horemans, Marga Loyen-Limpens en Hay Herben.
(bron: Parochieblad voor Broekhem en Houthem, 17 februari 2018, www.tvvalkenburg.tv 6 maart 2018)

Bij de gemeente Valkenburg aan de Geul is een aanvraag omgevingsvergunning ingekomen voor het realiseren van een nieuwe in- en uitrit en het plaatsen van een poort op de locatie Putweg 30, 6301 KL Valkenburg
Ontvangst: 27 februari 2018 (DMS 099439770 en OV 2018-000137)
(bron: www.valkenburg.nl week 10 en 11, 2018)

Bij de gemeente Valkenburg aan de Geul is een aanvraag evenementenvergunning ingekomen van de Geulhemer Meule B.V. voor de organisatie van het Geulhemer Pop Festival de dato 20 mei 2018 op het terrein van de Geulhemer Meule, gelegen aan Geulhemmerweg 49 te Berg en Terblijt.
(bron: www.valkenburg.nl week 12, 2018)

ZijActief Houthem organiseert dinsdag 20 maart 2018 in dorpscentrum De Holle Eik een lezing over natuurvoeding, deze wordt gegeven door Stephanie Maas. Zij vertelt hoe in deze moderne tijd goede voedingskeuzes gemaakt kunnen worden en daarmee de gezondheid positief kunnen beïnvloeden.
(bron: Parochieblad voor Broekhem en Houthem, 17 maart 2018)

De bewoners van Geulhem worden al vier jaar aan het lijntje gehouden. Afspraken met de politiek en de gemeente over het sluiten van de Curfsweg in Geulhem na het gereedkomen van de A2-ondertunneling worden nu niet nagekomen. Inwoners van Berg, het Kernoverleg Berg zijn voor openhouden van de weg. Als reden wordt verkeersoverlast in en door Houthem aangevoerd. Bijkomend voordeel voor de Bergse automobilisten is dat ze later naar hun werk kunnen en ze omzeilen de verkeerslichten bij Vijverdal en bij de Geusselt.
Enkele punten uit een brief die door Iwan Linckens uit Geulhem namens de bewoners naar alle wethouders van de gemeente gestuurd heeft om hen er aan te herinneren dat er afspraken zijn, waaraan de inwoners zich willen houden. En men verwacht dat de politiek dit nu ook doet.
“Nu staan de nieuwe verkiezingen voor de deur en wat moet ik in de krant lezen (de Limburger, Bart Ebisch) dat de politiek (Algemeen Belang) er voor pleit om de Curfsweg toch open te houden”, aldus Iwan Linckens. “Wat mij het meeste stoort is dat er afspraken gemaakt zijn met gemeente en politiek waar niemand zich meer aan houdt, bewoners van Geulhem helemaal niet gehoord worden (alsof we nergens bij horen), advies van Veilig Verkeer Nederland en ROVL geheel in de wind geslagen worden”.
(www.tvvalkenburg.tv 17 maart 2018)

Woensdag 21 maart 2018 vinden in Valkenburg aan de Geul de verkiezingen plaats van de leden van de raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul. Tevens vindt het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) plaats.
In stembureau 7 – De Holle Eik Houthem zijn 1.237 stemgerechtigden (Valkenburg totaal13.927), aantal stemmen 718 (Valkenburg totaal 8.490), aantal blanco stemmen 6 (Valkenburg totaal 75), aantal ongeldige stemmen 5 (Valkenburg totaal 35), opkomst 58,93% (Valkenburg totaal 61,75%).
De Houthemse kandidaten scoren als volgt:
Mariet Dexters-Mijnes (Algemeen Belang), 96, waarvan 54 in Houthem;
Rosalie Harings (Algemeen Belang), 69, waarvan 50 in Houthem;
Hub Lahaye (Algemeen Belang), 18, waarvan 10 in Houthem;
Bianca Rooding-Eurlings (VVD), 117, waarvan 14 in Houthem;
Mitch Frissen (CDA), 79, waarvan 58 in Houthem;
Jan Jaap van Halem (CDA), 8, waarvan 0 in Houthem;
Pierre Keune (CDA), 55, waarvan 33 in Houthem;
Gertie Silverentand-Nelissen (Valkenburgse Senioren Partij), 80, waarvan 20 in Houthem;
Corry Fulmer-Bouwens (Progressieve Groene Partij), 177, waarvan 51 in Houthem.

Gertie Silverentand-Nelissen en Corry Fulmer-Bouwens behaalden voldoende stemmen om in de Valkenburgse raad te komen.
Bianca Rooding-Eurlings stond als derde op de lijst van de VVD. De VVD behaalde twee zetels, maar omdat zowel lijsttrekker Jan Vermeer als de nummer twee op de lijst, Harry Trimbos, zich vanwege de tegenvallende verkiezingsuitslagen terugtrokken, komt Bianca Rooding-Eurlings alsnog in de raad.

De uitslag van het referendum Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wvi) 2017 geeft voor stembureau 7 – De Holle Eik Houthem het volgende resultaat: Van de 637 stemmen zijn er 336 voor en 301 tegen. Voor de gemeente Valkenburg is het resultaat als volgt: Aantal stemmen 7.474, waarvan voor 4.007 en 3.467 tegen.
(bron: www.valkenburg.nl 21 maart 2018)

De opening van het nieuwe tenniscomplex van de nieuwe fusieclub TC Geuldal zal nog even op zich laten wachten. “De weersomstandigheden van de afgelopen periode maakten het bijna onmogelijk om de werkzaamheden voort te zetten,” aldus voorzitter Henri Spronck. Oorspronkelijk was de planning om het complex bij aanvang van het nieuwe tennisseizoen – eind maart, begin april – feestelijk te openen. “Noodgedwongen moeten we nu onze eerste competitierondes nog spelen op het complex in Berg. We verwachten echter dat we eind april, begin mei definitief richting Houthem kunnen overstappen,” aldus Spronck.
Het niet doorgaan van de oplevering van het complex staat los van de brand op het oude tenniscomplex van TC Iason die enkele weken geleden nog in alle hevigheid woedde en de laatste restjes van het afgetakelde gebouw definitief in de as legde.
(bron: www.tvvalkenburg.tv 21 maart 2018)

Burgemeester en Wethouders van Valkenburg aan de Geul maken op grond van artikel 3.8 Wabo bekend dat zij de aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is voor het verplaatsen en het monteren van een toegangspoort aan de locatie Putweg 30, 6301 KL Valkenburg.
Ontvangst: 13 maart 2018 (DMS 099440795 en OV 2018-000187)
(bron: www.valkenburg.nl week 13, 2018)

Zaterdag 24 maart 2018 wordt het wegkruis op de hoek Vroenhof-Putweg in Houthem opnieuw ingezegend. In overleg met de Parochie Sint Gerlachus en Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach is dit klein religieus landschapsobject door de Werkgroep Kruisen en Kapellen Valkenburg in 2015 en 2016 volledig gerenoveerd, aangezien restauratie niet meer mogelijk was.
(bron: email Werkgroep Kruisen en Kapellen Valkenburg, 9 februari 2018, Parochieblad voor Broekhem en Houthem, 17 maart 2018)

Oudervereniging Basisschool St. Gerlachus en Stichting Kinder Vakantiewerk Houthem houden een gezamenlijke Paasactie. Zij verkopen dinsdag 27 maart 2018 gekleurde paaseieren en chocolade paaseitjes aan de deur.
(bron: flyer)

In de periode 28 maart tot en met 22 april 2018 vindt in Heiligdom St. Gerlach in Houthem een ‘Hummeltentoonstelling’ plaats. De meeste mensen zullen de naam Hummel verbinden met de Hummelbeeldjes en – prentjes, zonder wellicht de herkomst van die benaming te kennen. De expositie wil laten zien dat Berta Hummel een veelzijdig kunstenares was, die aandacht verdient voor haar artistieke prestaties.
(bron: Parochie voor Broekhem en Houthem, 17 maart 2018)

Het open houden of sluiten van de Curfsweg in Geulhem/Houthem zal onderdeel uitmaken van de coalitie onderhandelingen. Veilig Verkeer Nederland mengde zich in 2012 ook al in de discussie. Lily Keijmis van VVN is bezorgd over het niet nakomen van afspraken die toentertijd gemaakt zijn.
“Namens VVN uit ik mijn bezorgdheid uit over het feit dat de afspraken die in 2012 gemaakt zijn en het advies om de Curfsweg af te sluiten nadat de A2 tunnel klaar is niet wordt uitgevoerd. Tevens zorgt de Geulweg voor zeer gevaarlijke verkeerssituaties voor de schoolgaande jeugd. Ik vraag me dan ook echt af waarom er eigenlijk afspraken gemaakt worden waaraan men zich niet houdt. Of dat men niet met de betrokkenen opnieuw rond de tafel gaat zitten”, aldus Lily Keijmis.
(bron: www.tvvalkenburg.tv 24 maart 2018)

Het nieuwe schuttersseizoen in Houthem is zoals gebruikelijk geopend met de jaarmis van de schutterij St. Martinus in de Houthemse Gerlachuskerk. De levende en overleden leden werden daarna herdacht op het naastgelegen kerkhof. Na de groepsfoto bij Château Sint Gerlach marcheerde de schutterij – voor het schuttersmaal en de huldiging van de jubilarissen – naar het gemeenschapshuis De Holle Eik. Penningmeester Martin Slenter en grenadier Els Hambeukers werden beiden gehuldigd voor hun 12,5 jarig lidmaatschap.
Burgerkoning Ruud Drukker en de nieuwe koning Ad Jansen en koningin Naomi ontvingen een bedankje voor hun inzet. Kasteleinspaar Henri en Angèle van De Holle Eik werd bedankt voor de gastvrijheid. Tenslotte werd interim voorzitter Harry Schurgers gehuldigd voor zijn ontvangen onderscheiding als lid van de edele Eed-Broederschap van de Souvereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de Heilige Sebastianus.
(bron: www.schutterijhouthem.nl www.tvvalkenburg.tv 26 maart 2018)

De Oostwegel Collection introduceert een nieuwe huischampagne. Vanaf 1 april 2018 zullen in drie van de vier 'huizen' van de Limburgse hotel- en restaurantgroep (Château Neercanne, Château St. Gerlach en Kruisherenhotel Maastricht) de champagne van het tophuis Louis Roederer worden geschonken aan de gasten. De Oostwegel Collection is daartoe een samenwerking aangegaan met de Bredase wijnkoper Walraven Sax.
Louis Roederer werd onlangs door een jury van internationaal bekende wijnschrijvers en topmarketeers uitgeroepen tot het meest gewaardeerde champagnemerk ter wereld (Most Admired Champagne Brand 2018).
De keuze voor de nieuwe huischampagne wordt binnen de Oostwegel Collection breed gedragen. ,,Tijdens een blinde proeverij met alle sommeliers en directeuren van de Oostwegel Collection werd Louis Roederer uit zeven champagnes als favoriet gekozen”, aldus Camille Oostwegel jr., Director Business Development van het Valkenburgse familiebedrijf. ,,Het is een keuze die goed past binnen ons streven naar kwaliteit en een optimale gastbeleving."
(bron: www.chapeaumagazine.com 27 maart 2018)
 


naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

geen menu, klik hier