Kroniek van de maand augustus 2017

                         

                                    

Naar vorige maand Terug naar overzicht kronieken

Naar volgende maandDe Stichting Kerkconcerten Houthem St. Gerlach organiseert op donderdagavond 3 augustus 2017 het derde van de vier orgelplusconcerten in de St. Gerlachuskerk in Houthem. Dit concert wordt verzorgd door organist Remy Syrier uit Maastricht, Liesbeth Nijst viola d’amore en Luc Gysbregts viola d’amore, viola da spalla, beiden uit Stavelot, België.
Op donderdag 10 augustus 2017 vindt het vierde en laatste concert plus en wordt verzorgd door organist Cor Ardesch uit Dordrecht en de mezzo-sopraan Regula Boeninger uit Hombourg.
(bron: Parochieblad voor Broekhem en Houthem, 24 juni 2017)

Tennisclub TC Geuldal heeft op 1 juni 2017 een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het aanleggen van nieuwe tennisbanen op het complex aan de Kromme Steeg in Houthem. TC Geuldal is een fusieclub van LTC Munster uit Berg en Terblijt en LTC Iason uit Houthem. Het plan houdt in het aanleggen van nieuwe all-weather tennisbanen en padelbanen op de plek van het huidige voetbalveld, het zogenaamde B-veld.
Het plan voldoet aan het bestemmingsplan, schrijft de gemeentewoordvoerder op vragen van TV Valkenburg, zodat niet van het bestemmingsplan afgeweken hoeft te worden. Om vast te stellen of er hinder optreedt voor omliggende woningen is een lichthinderonderzoek en een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Uit beide onderzoeken is naar voren gekomen dat geen sprake is van onevenredige hinder voor omwonenden als gevolg van het gebruik van het terrein voor tennis. Daarnaast heeft overleg met het Waterschap plaatsgehad, omdat het gebied in het inundatiegebied van de Geul gelegen is. Het Waterschap heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen de aanleg van de tennis- en padelbanen. Ook heeft informatief overleg met omwonenden plaatsgevonden.
De bestaande tennisbanen in Berg en Terblijt gaan verdwijnen.
(bron: www.tvvalkenburg.tv 6 augustus 2017)

Donderdagochtend, 10 augustus 2017, is rond 11.30 uur een vrouw met hulp van een traumahelikopter opgehaald die op de Elsenweg in Houthem-St. Gerlach gewond is geraakt. De helikopter assisteert de ambulance die de gewonde vrouw komt ophalen. Volgens mededeling van de organisatie van de Heuvelland Vierdaagse is door de val haar schouder uit de kom geraakt.
(bron: @ValkenburgNL via Twitter 10 augustus 2017, www.tvvalkenburg.tv 10 augustus 2017)

De Brassband uit Houthem organiseert traditioneel op de tweede zondag van augustus (dit jaar 13 augustus) de Gerlachusmarkt aan de Onderstestraat en de Baron de Selysstraat in Houthem.
Er zijn een zestigtal kramen aanwezig waar voor iedereen wat te koop is.
De markt is open van 10 tot 17 uur.
(bron: Markant Valkenburg aan de Geul, juli/augustus 2017, www.tvvalkenburg.tv 11 augustus 2017)

Burgemeester en wethouders van gemeente Valkenburg aan de Geul maken op grond van artikel 3.9 Wabo bekend dat zij de omgevingsvergunning hebben verleend voor het realiseren van een activiteitenruimte met een ‘ondergeschikte horecafunctie’ voor een periode van 5 jaar op de
Locatie, kadastraal bekend gemeente VKB01, sectie A, nr. 1998, plaatselijk bekend Lindenlaan 19, 6301 HA Valkenburg. Ontvangst: 3 mei 2017
Datum besluit: 8 augustus 2017 (DMS 099420678 en OV 2017-000262, verzonden 8 augustus 2017)
(bron: www.valkenburg.nl week 33, 2017 en De Limburger, 2 september 2017)
NB: De exploitant van de Smart Market op genoemde locatie is de in Houthem woonachtige Mitch Kwakkernaat.

Op de laatste zaterdag van augustus, dit jaar 26 augustus 2017, trekt traditioneel een pelgrimsgroep vanuit de Gerlachuskerk in Houthem naar het graf van Sint Servaas in Maastricht. Uiteraard wordt ook dit jaar weer de zilveren buste met het reliek (de schedel) van Gerlachus meegedragen.
(bron: Parochieblad voor Broekhem en Houthem, 24 juni en 19 augustus 2017, Markant Valkenburg aan de Geul, juli/augustus 2017, www.st-gerlach.nl 11 augustus 2017)

Schutterij St. Martinus Houthem-St. Gerlach organiseert zaterdag 26 augustus 2017 op de schuttersweide bij landgoed Château St. Gerlach het traditionele Koningsvogelschieten en tevens het schieten om de titel Burgerkoning en Jeugdkoning.
Schutterskoning wordt Ad Jansen, burgerkoning wordt Ruud Drukker.
(bron: www.facebook.com/schutterijhouthem 26 augustus 2017)

Op 29 augustus 2017 gaat de brandweer om 17.45 uur met gepaste spoed naar de Joseph Corneli Allée in Houthem in verband met een buitenbrand.
Nadere gegevens ontbreken. Het betreft een P2000-Brandweeralarmering voor Valkenburg Limburg Zuid via alarmeringen.nl
(bron: @ValkenburgNL via Twitter, 29 augustus 2017)
 


naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

geen menu, klik hier