Kroniek van de maand maart 2017

                         

                                    

Naar vorige maand Terug naar overzicht kronieken

Naar volgende maandIn een paginagrote advertentie feliciteert de Bijenkorf Françoise Oostwegel als winnares van de vrouwelijke ondernemerswedstrijd Maastricht, waarbij wordt opgemerkt dat haar tijdloze multifunctionele Lamp ZUID van hout met koper en zilver geïnspireerd is op de traditionele vakwerkhuizen en de mijnen in Limburg. De lamp is tot 8 maart 2017 verkrijgbaar bij de Bijenkorf Maastricht voor een prijs vanaf € 289.
(bron: De Limburger, 2 maart 2017)

Zondag 5 maart 2017 opent Camille Oostwegel Sr. in de gerestaureerde kasteelhoeve bij Château St. Gerlach een expositie van ruim dertig werken van de schilder Jacques Vonk. Bijna twintig jaar na zijn overlijden komt Jacques Vonk terug naar Houthem waar hij zijn hele kunstenaarsleven heeft doorgebracht en waar hij ook is begraven. De tentoonstelling loopt tot 1 juli 2017.
(bron: Markant maart 2017, www.tvvalkenburg.tv 14 maart 2017)

Omdat er in Houthem in de morgenuren weinig gelegenheid is om elkaar te treffen, gaan vrijwilligers van de Hoeskamer Dorpscentrum De Holle Eik met ingang van 6 maart 2017 bij wijze van proef elke maandagmorgen van 10.00-12.00 uur de Hoeskamer open houden. De proef loopt tot en met maandag 24 april 2017.
(bron: Parochieblad voor Broekhem en Houthem, 18 februari 2017)

In het weekeinde van 11 en 12 maart 2017) wordt NL Doetdag 2017 georganiseerd. In Houthem staan op het terrein van Adelante een aantal wigwams bestemd voor vakanties van ouders met hun kind met een beperking. “Door de enorme vraag naar deze vorm van vakanties hebben we voor het komend seizoen twee huisjes bijgeplaatst. Deze huisjes hebben we met sponsoring kunnen realiseren. De huisjes moeten nog ingericht worden en voor de huisjes moet er nog een terras aangelegd worden”, zegt Hanny van Leeuwen, directeur van de Stichting Wigwam. De locatie in Houthem is de grootste locatie van Nederland!
Deze klussen worden tijdens de jaarlijkse landelijke NL Doetdag gedaan door circa veertig personen van onder meer NV Industriebank LIOF, UPS en zelfs vier wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul. Er is ook een bedrijf dat aangeboden heeft om gratis de terrasjes aan te leggen.
“We zijn erg blij met alle hulp en willen dit dan ook graag bekendmaken”, aldus Hanny van Leeuwen.
(bron: www.tvvalkenburg.tv 8 maart 2017)

Verleende omgevingsvergunningen, week 9, 2017
Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul maken op grond van artikel 3.9 Wabo bekend dat zij de omgevingsvergunning hebben verleend voor het uitbreiden van de woning en het terras op de locatie, kadastraal bekend gemeente HHM00, sectie C, nr. 1885, plaatselijk bekend Strabeek 21, 6301 HN Valkenburg.
Ontvangst: 4 januari 2017. Datum besluit: 22 februari 2017 (DMS 099413623 en OV 2017-000013, verzonden 22 februari 2017)
(bron: www.valkenburg .nl week 9 2017)

Zaterdag 11 maart 2017 opent Kunst in Valkenburg (KiV) voor de tiende keer haar deuren. KiV is een unieke en exclusieve jaarlijks terugkerende kunstexpositie in het Heiligdom van de Gerlachusparochie en op het landgoed van Château St. Gerlach. In de maand maart kun je binnen (KiV Inside) en van maart tot en met september 2017 kun je buiten (KiV Outside) werk bewonderen van totaal verschillende kunstaanbieders: Marx & Marx Limburgse Kunst, Galerie & Beeldentuin Giardino en enkele gastexposanten.
(bron: www.valkenburg.nl en www.kunstinvalkenburg.nl )

Vrijdag 10 maart 2017, een mooie dag onder de eerste zonnestralen van de aankomende lente. Tientallen wandelaars genieten van een mooie dag en zoeken het mooie natuurgebied op tussen Houthem en Meerssen. Langs de oevers van de Geul, bij Ingendael en De Dellen, is veel rommel achtergebleven na de hoge waterstand.
Een greep uit de voorraad: een verloren schoen, een blauwe jerrycan, blikjes van niet nader te noemen frisdrank en bier, plastic zakken, kartonnen doosjes, takken en takjes, alles spoelt mee met de stroming en blijft ‘ergens’ hangen. Zelfs een witte bh (!) bungelt aan een overhangende tak boven de Geul
De Curfsweg, verbindingsweg tussen het bruggetje over de Geul en de grote weg aan het uiteinde van de dorpskern in Houthem, was de voorbije weken ’s nachts afgesloten vanwege de paddentrek. Nu de beestjes een veilig heenkomen hebben gevonden, heeft een onverlaat kans gezien tientallen bougies in de berm te dumpen. Zelfs het rode verpakkingskistje ligt er verlaten bij.
(bron: www.tvvalkenburg.tv 10 maart 2017)

Tijdens de jaarlijkse open dag van Brassband St. Gerlach in Dorpscentrum De Holle Eik op zondag 12 maart 2017 worden drie jubilarissen gehuldigd, namelijk Martijn van Weers (25 jaar lid), Léon Crutzen (40 jaar lid) en Loe Janssen (zelfs 70 jaar lid).
Ook wordt afscheid genomen van dirigent Stefan Voncken. Hij draagt het stokje over aan Léon Simons.
Na een demonstratie van de slagwerkgroep presenteert de volledige brassband zich met een populair concert onder leiding van haar nieuwe dirigent, Leon Simons.
(bron: http://wijhouthemsintgerlach.nl/open-dag-brassband-st-gerlach-2/ 6 maart 2017, Markant maart 2017, www.tvvalkenburg.tv 13 maart 2017)

Maandagochtend 13 maart 2017 vindt amateurarcheoloog Doeke Krikke in de tuin van Château St. Gerlach een handgranaat. “Deze komt uit de Tweede Wereldoorlog”, legt hij uit. “Ik hoorde van inwoners uit Houthem dat op dit stuk grond gevochten is. Ik heb hier diverse hulzen uit die tijd gevonden”.
Volgens het lid van de Valkenburgse Archeologie Werkgroep staat de granaat nog op scherp.
(bron: www.tvvalkenburg.tv 13 maart 2017)

Op 15 maart 2017 zijn in Nederland verkiezingen gehouden voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal. De officiële verkiezingsuitslag voor Valkenburg aan de Geul en voor Houthem laat het volgende zien:
Valkenburg aan de Geul            Houthem
Kiesgerechtigden 13534            1204
Geldige stemmen 11101             932
Blanco stemmen       26                 5
Ongeldige stemmen  20                 3
Percentage opkomst 82,36%       78,07%

Dan de stemmen van de vijf grootste partijen:
Valkenburg aan de Geul             Houthem
VVD   2294 = 20,66%                194 = 20,82%
PVV   2012 = 18,12%                161 = 17,27%
CDA   1843 = 16,60%                157 = 16,85%
D66    1243 = 11,20%                117 = 12,55%
SP     1156 = 10,41%                  88 = 9,44%

De overige partijen behalen aantallen stemmen tussen de 762 ( 6,86%) en 0 (Libertarische Partij). De partij van Sylvana Simons, Artikel 1, behaalt 3 stemmen (0,03%) in de gehele gemeente Valkenburg aan de Geul.
Opvallend is dat in Houthem de volgende partijen geen enkele stem krijgen: Ondernemerspartij, De Burger Beweging, Vrijzinnige Partij, Geen Peil en Artikel 1.
(bron: www.valkenburg,nl )

Vanaf maandag 20 maart 2017 wordt de Vauwerstraat in Houthem circa vier weken afgesloten voor alle verkeer. Het is vanaf dan niet meer mogelijk om via de Vauwerstraat de woonwijk achter het spoor bereiken. Deze woonwijk kun je dan inrijden en verlaten via de Stationsweg of via de weg parallel aan de snelweg. Deze is dan duidelijk opengesteld voor verkeer. Het éénrichtingsverkeer tussen de Vauwerstraat en Goudenrood wordt opgeheven. De omleidingsroutes voor doorgaand verkeer vanuit Meerssen en Valkenburg blijven van kracht.
Vanaf 20 maart 2017 worden gedurende drie weken op diverse locaties werkzaamheden uitgevoerd op het traject tussen de Stationsweg en St. Gerlach huisnummer 2.
In de Stationsweg zijn de nutsbedrijven bezig met het saneren en opnieuw aansluiten van de huisaansluitingen.
Tussen de Vauwerstraat en St. Gerlach huisnummer 2 is de straat helemaal afgezet. Hier worden een nieuw trottoir, parkeervak en rijbaan aangelegd.
(bron: www.tvvalkenburg.tv 17 en 27 maart 2017 en huis-aan-huis folder Kragten 16 maart 2017)

Op zondag 19 maart 2017 houdt Judoclub Kano uit Houthem haar clubkampioenschappen.
De prijswinnaars in de diverse poules zijn: Thomas Lemmens, Tristan van Eijs, Vince Blezer, Floris Aarts, Stig Schulte, Staff Hupperichs, Bryan Ogg en Tim Wezeman.
Vincent Blezer wordt judoka van het jaar. De toeschouwers stemmen voor toekenning van de stijlprijs aan Lotte Schade bij de meisjes en Thomas Lemmens bij de jongens.
(bron: www.tvvalkenburg.tv, 23 maart 2017)

Vanaf het station van Houthem zie je de kerk en Château St. Gerlach liggen, maar om daar te komen moet je wel een eindje omlopen, er is geen directe verbinding. Daar komt verandering in. Wethouder Carlo Vankan van de gemeente Valkenburg aan de Geul heeft de raadscommissie laten weten dat de gemeente een deel van het weiland tussen het spoor en de provinciale weg - het Wijland - heeft aangekocht. Daardoor wordt het mogelijk een directe koppeling te maken tussen station en landgoed. Er ligt nu een plan om daar een pleintje te maken, waar bijvoorbeeld concertjes gegeven kunnen worden, met daaromheen tuinen en een wijngaard. Verder is er ruimte voor parkeerplaatsen.
Vankan ziet ook mogelijkheden voor een verbinding tussen station en provinciale weg, waardoor treinreizigers vanaf het zuidelijk perron in één rechte lijn naar het nieuwe entreegebouw van het landgoed in de voormalige hoeve Broers kunnen wandelen. Bij het zuidelijke perron is verder plaats voor een betere fietsenstalling. Begin april 2017 komt een delegatie van spoorbeheerder ProRail naar Houthem om de situatie rond het station nog eens te bekijken.
(bron: www.tvvalkenburg.tv 22 maart 2017, De Limburger 23 maart 2017)

Zaterdag 25 maart 2017 wordt de “Actie Schone Geul” gehouden. Meer dan twintig vrijwilligers werken bij goed weer aan het verwijderen van zwerfafval langs de Geul tussen Chalet Tivoli en het bruggetje bij natuurgebied Ingendael. De actie wordt georganiseerd door Colette Rasenberg van het IVN en Hanneke van Buitenen van de PGP. De gemeente Valkenburg aan de Geul draagt haar steentje bij in de vorm van koffie en vlaai.
“Fenomenaal wat we met zijn allen in de natuur weggooien. Mijn garage staat vol!” aldus wethouder Remy Meijers van milieu.
(bron: www.tvvalkenburg.tv 26 maart 2017)

Burgemeester en wethouders van gemeente Valkenburg aan de Geul maken op grond van artikel 3.9 Wabo bekend dat zij de omgevingsvergunning hebben verleend voor het aanleggen van een nieuwe inrit en het plaatsen van een gietijzeren poort op de locatie, kadastraal bekend gemeente HHM00, sectie A, nr. 2418, plaatselijk bekend Vroenhof 29, 6301 KD Valkenburg.
Ontvangst: 8 februari 2017, datum besluit: 21 maart 2017 (DMS 099415505 en OV 2017-000081, verzonden 21 maart 2017)
(bron: www.valkenburg.nl week 13, 2017)

Na veertien jaar leegstand krijgt het voormalige postkantoor op de hoek van de Poststraat en de Lindenlaan in Valkenburg aan de Geul een nieuwe bestemming: ‘smart market’. Initiatiefnemer is de in Houthem woonachtige Mitch Kwakkernaat (26). Zijn ‘smart market’ moet een ontmoetingsplek worden voor ondernemers uit het centrum, waar winkels en bedrijven evenementen kunnen organiseren, die in hun eigen zaak niet mogelijk zijn. Denk aan modeshows, lezingen of presentaties. De kelder onder het gebouw is ook uitermate geschikt voor een wijnproeverij.
(bron: www.tvvalkenburg.tv 28 maart 2017, De Limburger, 30 maart 2017)
 


naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

geen menu, klik hier