Kroniek van de maand november 2016

                         

                                    

Naar vorige maand Terug naar overzicht kronieken

Naar volgende maandJudoclub Kano Houthem organiseert op 6 november 2016 het Geuldaltoernooi. Circa 45 vrijwilligers zorgen ervoor dat het toernooi een groot succes is: 350 jongens en meisjes van 34 clubs uit Limburg en BelgiŽ doen mee.
(bron: http://wijhouthemsintgerlach.nl/succesvol-geuldaltoernooi-jc-kano/ 23 november 2016)

De heer Jef Kleijnen uit Valkenburg aan de Geul heeft besloten om zijn voorzitterschap van de lokale politieke partij PPGV per direct naast zich neer te leggen en zich aan te sluiten bij een nieuwe lokale partij. Hij is geen lid meer van de PPGV.
De in Houthem woonachtige Corry Fulmer heeft het voorzitterschap van de PPGV overgenomen om het hiaat te vullen en de partij verder richting te geven. In een artikel op TV Valkenburg waarin Jef Kleijnen zijn beweegredenen rond het opstappen als voorzitter van de politieke partij PPGV ontvouwt, heeft de nieuwe voorzitter van PPGV Corry Fulmer gereageerd naar TV Valkenburg.
Fulmer schrijft: “Ik vind het bijzonder jammer dat Jef ons verlaten heeft en het nodig vindt om nu met modder te gaan gooien. Je weet zo zit ik niet in elkaar; die met modder gooit verliest grond in mijn ogen. Ik wens hem verder veel succes bij zijn volgende nieuwe club”.
(bron: http://www.pgp-valkenburg.nl/in_de_media/jef-kleijnen-verlaat-pgp/ 5 november 2016 en www.tvvalkenburg.tv 7 november 2016)

Op woensdagmiddag 9 november 2016 is weer lampion knutselen voor alle Houthemse kinderen in Dorpscentrum De Holle Eik. De kinderen lopen met hun zelf geknutselde lampionnen mee in de lampionnenoptocht op vrijdag 11 november 2016. Deze knutselmiddag wordt georganiseerd door JongHouthem.
(bron: http://wijhouthemsintgerlach.nl/st-maartensviering-lampionnenoptocht-houthem/ 24 oktober 2016, Parochieblad voor Broekhem en Houthem, 5 november 2016)

Burgemeester & Wethouders van Valkenburg aan de Geul maken op grond van artikel 3.9 Wabo bekend dat zij de omgevingsvergunning, hebben verleend voor het kappen van 3 bomen op de locatie kadastraal bekend gemeente HHM0, sectie B, nr. 1477, plaatselijk bekend Strabeek 54, 6301 HS Valkenburg.
(bron: www.valkenburg.nl Verleende omgevingsvergunningen, week 43, 2016)

Traditioneel organiseert Schutterij Sint Martinus Houthem op de feestdag van haar patroonheilige Martinus, 11 november, het Sint Maartensfeest. Op vrijdag 11 november 2016 trekt de schutterij samen met de schooljeugd door de Houthemse straten in de lampionnenoptocht. Deze vertrekt om 18.30 uur vanaf Basisschool St. Gerlachus. Uiteraard zijn de Heilige Martinus te paard en de bedelaar er voor uitbeelding van het verhaal. Na afloop van de optocht is bij De Holle Eik het grote Martinusvuur waarbij het Martinusverhaal verteld wordt. Aansluitend zullen Carnavalsvereniging De Boschrave en Jeugdcarnavalsvereniging De Boschršefkes het carnavalsseizoen officieel openen. Ter afsluiting is er cake en warme chocomel voor de kinderen.
Het St. Maartensfeest wordt in prettige samenwerking georganiseerd door Schutterij Sint Martinus, Ouderraad Basisschool St. Gerlachus, JongHouthem, JCV De Boschršefkes en CV de Boschrave.
(bron: http://wijhouthemsintgerlach.nl/st-maartensviering-lampionnenoptocht-houthem/ 24 oktober 2016, Parochieblad voor Broekhem en Houthem, 5 november 2016)

Corry Fulmer (PGP) heeft grote bedenkingen tegen het aankopen van een stuk grond bij het weiland langs de Provinciale weg in Houthem. De bedoeling is om er enkele parkeerstroken te realiseren. Wethouder Carlo Vankan (AB-Fysiek Domein) deelt de gemeenteraad mee dat de parkeerplekken ook gebruik mogen worden door bezoekers van Ch‚teau St. Gerlach.
“Waarom dan gemeentelijk geld inzetten als niet zeker is dat de bewoners er kunnen parkeren?” aldus Fulmer. Zij vraagt om een voorstel van het college van Burgemeester & Wethouders van Valkenburg aan de Geul in deze.
Wethouder Vankan zegt heel blij te zijn met de resultaten van de openbare aanbesteding voor de renovatie van de Provinciale weg. “Ik kan er niet veel over zeggen want de termijn waarin beroep ingesteld kan worden loopt nog, maar er is een aanbesteding ontvangen die dik een ton onder het miljoen zit”.
Er is vier ton gereserveerd voor fase 1 en 2. Voor de plannen voor fase 3 en 4 zal Vankan een separaat voorstel aan de raad aanbieden.
(bron: www.tvvalkenburg.tv 12 november 2016)

Van de 45 jaren dat Fons Pieters organist is, is hij dat 25 jaar van de Sint Gerlachuskerk in Houthem, hij wordt namelijk aangesteld per 1 mei 1991. Dit feit wordt herdacht met een orgelconcert samen met zijn echtgenote Inez Freij in genoemde kerk op zondagmiddag 13 november 2016.
(bron: Parochieblad voor Broekhem en Houthem, 15 oktober 2016 en 5 november 2016)

Burgemeester & Wethouders van Valkenburg aan de Geul maken op grond van artikel 3.8 Wabo bekend dat zij de aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, voor het aanbouwen naast het huis ten behoeve van een nieuwe entree. Locatie: Dr. De Wolfstraat 1, 6301 JG Valkenburg.
(bron: www.valkenburg.nl Aanvragen omgevingsvergunningen, week 45, 2016)

De sportprijzen Valkenburg aan de Geul zijn dit jaar onder meer uitgereikt aan Ivana Pallister van Ruitervereniging Sint Gerlach. Ivana ontvangt de prijs “Talent van het jaar”.
Ivana is amazone bij Ruitervereniging Sint Gerlach en vooral succesvol in het western rijden. Ondanks haar jonge leeftijd is ze al 13 keer Nederlands kampioen geweest, daarnaast 4 keer Europees kampioen en reserve bij de wereldkampioenschappen.
(bron: De Limburger, 15 november 2016, http://wijhouthemsintgerlach.nl/leden-houthemse-verenigingen-genomineerd-sportprijzen-stem-nu/ 22 oktober 2016)

Burgemeester & Wethouders van Valkenburg aan de Geul maken op grond van artikel 3.8 Wabo bekend dat zij de aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, voor het uitbreiden van de woning. Locatie: Onderstestraat 13, 6301 KA Valkenburg
(bron: www.valkenburg.nl Aanvragen omgevingsvergunning, week 47, 2016)

Burgemeester en wethouders van gemeente Valkenburg aan de Geul maken op grond van artikel 3.9 Wabo bekend dat zij de omgevingsvergunning hebben verleend voor het aanbouwen van een nieuwe entree aan de zijkant van de woning. Locatie: kadastraal bekend gemeente HHM00, sectie A, nr. 2724, plaatselijk bekend Dr. de Wolfstraat 1, 6301 JG Valkenburg. Ontvangst: 27 oktober 2016
Datum besluit: 21 november 2016 (DMS 099411691 en OV 2016-568, verzonden 21 november 2016)
(bron: www.valkenburg.nl Verleende omgevingsvergunningen, week 48, 2016)

Op 26 november 2016 vindt in de Polfermolen in Valkenburg aan de Geul een uniek samenwerkingsconcert plaats tussen Harmonie & Drumband Kur-Kapel Falcobergia uit Valkenburg aan de Geul en Brassband St. Gerlach uit Houthem, onder het motto “WOOD MEETS BRASS”. Verder verleent ook het Higgins-Soul Combo uit Houthem haar medewerking.
Genoemd combo is medio 2016 ontstaan rondom drummer Arno Janssen uit Houthem. Hun basis is Houthem en dit optreden wordt hun eerste grote concert. Het combo bestaat uit een saxofonist, bassist, gitarist, drummer, keyboardspeler en een zangeres.
(bron: deur aan deur flyer, Parochieblad voor Broekhem en Houthem, 26 november 2016))

Zondagmiddag 27 november 2016 bezoekt Sinterklaas met een delegatie Pieten Houthem. Zij worden ontvangen bij het Ei in het park van Ch‚teau St. Gerlach, daarna gaan zij in een stoet samen de kinderen en Brassband Sint Gerlach naar de gymzaal van Adelante. Hier kunnen de kinderen van Houthem de Sint niet alleen een handje geven maar krijgen natuurlijk ook een pakje. Ook wordt de middag opgeluisterd met allerlei leuke optredens.
(bron: Parochieblad voor Broekhem en Houthem, 5 november 2016)

In het heiligdom van Sint Gerlach wordt van 27 november 2016 tot 1 januari 2017 een aantal kerststallen uit de verzameling van pastoor Van Oss uit Schimmert tentoongesteld. Van Os heeft een verzameling van een kleine duizend kerststallen uit de eigen streek en de hele wereld en iedere kerststal heeft zijn eigen verhaal en geschiedenis.
(Parochieblad voor Broekhem en Houthem, 26 november 2016)

Door een bijdrage van de Provincie Limburg van € 120.000,- kan de gemeente Valkenburg aan de Geul voor € 300.000,-investeren in verbetering van verkeersveiligheid. Dit keer gaat het onder meer om de school- en thuisroute van de basisschool Sint Gerlach in Houthem met rode fietssuggestiestroken op de Onderstestraat nabij Houthem. De verwachting is dat de maatregelen begin 2017 kunnen worden uitgevoerd.
In het bulletin waarmee de gemeenteraad over deze maatregelen wordt geÔnformeerd is sprake van het feit dat de gemeente volop bezig is met het verbeteren van verkeersveiligheid en van de ambitie van de gemeenteraad om urgente verkeersveiligheidsknelpunten de komende jaren aan te pakken. Een verwijzing naar het recent verworven UCI Bike City-label was natuurlijk ook mogelijk geweest. Immers dit label spreekt ook over veiligheid voor fietsers en beveiligde/beschermde fietspaden.
Wil Valkenburg aan de Geul over vier jaar een verlenging van het UCI Bike City-label realiseren dan moet alleen daarom al in de komende tijd op het onderdeel veiligheid voor fietsers en beveiligde /beschermde fietspaden gescoord worden.
In het raadsinformatiebulletin wordt met stelligheid beweerd dat fietssuggestiestroken het autoverkeer afremt. Het komt de kinderen wel toe!
(bron: www.tvvalkenburg.tv 29 november 2016)
 


naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

geen menu, klik hier