Kroniek van de maand oktober 2016

                         

                                    

Naar vorige maand Terug naar overzicht kronieken

Naar volgende maandCarnavalsvereniging de Boschrave Houthem start weer met haar jaarlijkse kaartavonden. Dit jaar kun je naast het gebruikelijke “kwajongen” ook “toepen”. De kaartavonden worden gehouden op 1 oktober 2016 in Kaffee Swarée, op 8 oktober 2016 in Dorpscentrum De Holle Eik en 22 oktober 2016 in Café ’t Wit Paerd. Naast diverse geldprijzen zijn er ook prachtige tombolaprijzen te winnen.
(bron: www.tvvalkenburg.tv 22 september 2016)

Zondag 16 oktober 2016 is tijdens de hoogmis in de Gerlachuskerk het mannenkoor van de basiliek van de heilige Liduina uit Schiedam “In honorem Dei” te gast. Het repertoire van het mannenkoor bestaat in principe uit meerstemmige Latijnse missen, motetten en Gregoriaanse gezangen.
(bron: Parochieblad voor Broekhem en Houthem, 24 september en 15 oktober 2016)

De straatnaamcommissie van de gemeente Valkenburg aan de Geul heeft in het gebied Ingendael en in Geulhem een aantal namen voorgesteld voor fiets- en/of voetpaden en wegen. Deze namen zijn per Collegebesluit vastgesteld.
Het pad in Ingendael tussen de Joseph Corneli Allée en de Klaterstraat krijgt de naam IJsvogelpad.
Geulhemmer Molenpad is de naam van het pad vanaf de Onderstestraat (tussen Belgisch Rijwielhuis en de Geulbrug) richting Molenbroekvoetpad (richting Geulhemermolen).
De door velen gebruikte weg van Vroenhof naar de groeve Curfs in Geulhem (ook wel Eigen weg genaamd) heet voortaan de Groeve Curfsweg.
En ten slotte, het wandel-/trappenpad in de Curfsgroeve vanaf de Bronsdaelweg naar het Dellenbos krijgt de naam Mergelpad.
(bron: de heer J.M.M. Bertram, gemeente Valkenburg aan de Geul, 21 oktober 2016)

De kosten voor de reconstructie van de oude provinciale weg tussen de aansluitingen op de A79 bij Meerssen en de kern Broekhem, zeg maar de weg door Houthem, worden begroot op € 3.700.000. In de ontwerpbegroting van de gemeente Valkenburg aan de Geul wordt vanwege dit hoge bedrag een uitvoering in fasen voorgesteld.
De eerste fase betreft dan het gedeelte vanaf de komgrens St. Gerlach tot aan de Stationsweg in Houthem. De Stationsweg wordt hierbij meegenomen. Hiervoor is beschikbaar € 686.000, -. Dit bedrag is door aanvullende kwaliteitswensen intussen al weer achterhaald. Nu is er sprake van een raming van € 1.000.000, -.
Met de provincie wordt naar een oplossing gezocht. En er wordt gehoopt op een gunstige aanbesteding. Als dit alles goed uitpakt dan is de insteek om in dit najaar met de civieltechnische uitvoering te starten.
Bovenop dit geraamde 1 miljoen euro kunnen ook nog de kosten komen van het aankopen van een perceel grond in het kader van het project Wijland. In dit project is het idee geopperd een nieuw “groen dorpshart” te maken tussen de panden St. Gerlach 38, hoeve Broers en het station van Houthem. Als het lukt de grond aan te kopen dan kan een deel van het langparkeren in St. Gerlach hiernaar worden verplaatst. Het grootste gedeelte van het perceel wordt door Château St. Gerlach ingericht. Eén van de ideeën hierbij is een zogenaamde beleeftuin/wijngaard. Ook de kosten verbonden aan de inrichting van het nog te kopen perceel zijn niet meegenomen in de geraamde € 1.000.000, -.
(bron: www.tvvalkenburg.tv 18 oktober 2016)

Burgemeester & Wethouders van Valkenburg aan de Geul maken op grond van artikel 3.9 Wabo bekend dat zij de omgevingsvergunning hebben verleend voor het kappen van drie bomen op de locatie kadastraal bekend gemeente HHM0, sectie B, nr. 1477, plaatselijk bekend Strabeek 54, 6301 HS Valkenburg.
(bron: www.valkenburg.nl week 43 2016)

In Houthem staan flink wat werkzaamheden aan de infrastructuur op de rol en de gemeente Valkenburg aan de Geul wil tijdens die werkzaamheden nadrukkelijk op zoek naar restanten van de Via Belgica, de belangrijkste Romeinse verbindingsweg van de Lage Landen. Deze weg liep van Boulogne sur Mer in Noord-Frankrijk tot aan Keulen. De gemeente Valkenburg aan de Geul gaat er logischerwijs vanuit dat de weg van Meerssen tot aan Strabeek heeft gelopen, ondanks het feit dat er nooit enig tastbaar bewijs van naar boven is gekomen. Bij de werkzaamheden gaat de gemeente een aantal proefsleuven graven, in de hoop iets tegen te komen, dat bevestigt dat de Via Belgica daar ooit liep.
(bron: De Limburger, 20 oktober 2016)

De Houthemse verenigingen zijn goed vertegenwoordigd bij de genomineerden voor de Sportprijzen, die uitgereikt worden in de gemeente Valkenburg aan de Geul.
Tinie Dolmans van Judoclub Kano Houthem is genomineerd in de categorie Vrijwilliger van het jaar 2016.
In de categorie Talent van het Jaar zijn twee leden van Houthemse verenigingen genomineerd, namelijk Max Ghielen van Judoclub Kano Houthem en Ivana Pallister van Ruitervereniging Sint Gerlach.
De uiteindelijke winnaars worden bepaald door een stemming via Facebook.
(bron: http://wijhouthemsintgerlach.nl/leden-houthemse-verenigingen-genomineerd-sportprijzen-stem-nu/ 22 oktober 2016)

Ontwerptalent Françoise Oostwegel timmert de laatste tijd flink aan de weg met haar ontwerpen en treedt daarmee regelmatig in de publiciteit. Zij is niet alleen actief op de social media maar ook in andere media. Zo is bijvoorbeeld een groot artikel over haar opgenomen in het tijdschrift Nummer 1 (exclusief tijdschrift voor De Limburger en het Limburgs Dagblad), jaargang 33 – oktober 2016. Ook is zij op zondag 23 oktober 2016 met haar ontwerp lamp Zuid in het televisieprogramma VT-Wonen van SBS6 te bewonderen.

Het bestuur van de seniorenvereniging organiseert dinsdag 25 oktober 2016 de zogenaamde Ouderendag in de Hoeskamer van Dorpscentrum De Holle Eik. Naast koffie en vlaai is er ook voor muziek gezorgd. Het duo Just for Fun uit Heerlen verzorgt met een uitgebreid repertoire de muziek.
(bron: Parochieblad voor Broekhem en Houthem, 15 oktober 2016)

Kindervakantiewerk Houthem organiseert zaterdag 29 oktober 2016 weer de traditionele Halloweentocht, waarbij je de keuze hebt tussen twee verschillende tochten, een leuke kindvriendelijke tocht met leuke vragen en opdrachten, geschikt voor alle leeftijden of een spannende spokentocht met verschillende schrikeffecten, vragen en opdrachten, waarbij een minimumleeftijd van 11 jaar wordt geadviseerd.
Maar liefst 155 personen nemen deel aan de spoken- en Halloweentocht.
(bron: Facebook Kindervakantiewerk Houthem, 31 oktober 2016)
 


naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

geen menu, klik hier