Kroniek van de maand april 2016

                         

                                    

Naar vorige maand Terug naar overzicht kronieken

Naar volgende maandElke week ging de heilige Gerlachus te voet van Houthem naar Rolduc om te biechten. Op zaterdag 2 april 2016 wordt in het kader van een soort follow-up van het Jubileum 850 jaar St. Gerlachus in het voetspoor van Gerlachus getreden en wordt een fietsbedevaart georganiseerd naar Rolduc.
In de Crypte van de Abdijkerk is in een van de glas-in-loodramen de heilige Gerlachus afgebeeld.
(bron: Parochieblad voor Broekhem en Houthem, 12 maart 2016)

Zaterdag 2 april 2016 wordt grootmajoor Pierre Beusen gehuldigd voor zijn 50-jarig jubileum bij schutterij St. Martinus Houthem. In Valkenheim in Valkenburg aan de Geul ontvangt hij, in het bijzijn van zijn vrouw Enny en zijn twee zussen, van beschermheer Wortmann de lovende woorden die hij ruimschoots heeft verdiend en voor zijn echtgenote is er een boeketje bloemen. Onder het genot van een kopje koffie en een stukje vlaai worden herinneringen opgehaald en vertelt Pierre honderduit over zijn prachtige creaties.
(bron: https://www.facebook.com/schutterijhouthem/ 3 april 2016)

Zondag 3 april 2016 wordt het nieuwe schuttersseizoen van Schutterij St. Martinus Houthem geopend met de jaarmis in de Houthemse parochiekerk, met aansluitend het schuttersmaal en huldiging van de jubilarissen in hun verenigingslokaal Dorpscentrum De Holle Eik. Het muziekkorps zal de dag muzikaal afsluiten met een mini concertje van de jeugdmuzikanten.
De jubilarissen zijn: Grootmajoor Pierre Beusen, 50 jaar lid, Provoostgeneraal Camille Oostwegel en Eerste Luitenant Bert Kools zijn beiden 25 jaar lid en voorzitter Wim Derks, schutterskoning Anita Derks en oud-koningin Yvette Derks zijn alle drie 12,5 jaar lid. Na de interne huldiging worden de jubilarissen nog gehuldigd door een afvaardiging van het bestuur van de Rooms Katholieke Zuid-Limburgse Schuttersbond uit hoofde van de OLS-Federatie.
(bron: persoonlijke uitnodiging familie Becker-Soons)

Op 6 april 2016 wordt in Nederland een referendum gehouden over het associatieverdrag met Oekraïne, er zijn 11 stemlocaties, waaronder Dorpscentrum De Holle Eik.
In de gemeente Valkenburg aan de Geul zijn 13.541 kiesgerechtigden, waarvan 1.214 in Houthem. Het totale aantal uitgebrachte stemmen in Houthem bedraagt 443: vóór 181, tegen 258, ongeldig 1, blanco 3.
Gemiddelde opkomst in de hele gemeente Valkenburg aan de Geul 34%, in Houthem 36%.
Overgrote meerderheid in Valkenburg aan de Geul heeft tegen gestemd, namelijk 64,8%, in Houthem ligt het percentage tegenstemmers op 58,2.
(bron: www.valkenburg.nl en www.tvvalkenburg.tv 7 april 2016)

Paus Franciscus heeft 2016 uitgeroepen tot een bijzonder Heilig Jaar van de barmhartigheid. In het Heiligdom van Sint Gerlach in Houthem vindt in mei een uitgebreide expositie daarover plaats. Als opmaat hiervoor vindt van 3 tot en met 24 april 2016 een bijzondere tentoonstelling van iconen plaats in het Heiligdom. Deze expositie is opgezet rond iconen van het project “Christusmysteries” van Gerald (Geert) Hüsstege. De iconen brengen werken van barmhartigheid in beeld. Hüsstege is de enig bekende professionele iconenschilder in Nederland.
Naast deze iconen is in de Gerlachuskerk ook een kopie van de alom bekende icoon van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand te zien. Het origineel van deze icoon is waarschijnlijk aan het einde van de veertiende eeuw op Kreta geschilderd.
(bron: Parochieblad voor Broekhem en Houthem, 2 en 23 april 2016, Dagblad De Limburger, 4 april 2016, www.tvvalkenburg.tv 7 april 2016)

In de spreektijd voor burgers tijdens de commissievergadering Sociaal Domein licht mevrouw Riny Penners-Jongen het Dorpsplatform Houthem-St. Gerlach en in het bijzonder de werkgroep Sociale Cohesie in deze kern toe. Twintig vrijwilligers doen aan het project mee en die beheren elk een stukje van de kern. Zij signaleren problemen, uitgaande van goed “Naobersjap” en proberen deze met de juiste doorverwijzingen op te lossen. Op termijn zal deze groep waarschijnlijk opgaan in de Houthemse Dorpsraad. Wethouder Bert Dauven (AB) is enthousiast over dit initiatief en heeft aangeboden dit over alle Valkenburgse kernen uit te rollen.
(bron: www.tvvalkenburg.tv 8 april 2016)

Op zaterdag 9 april 2016 organiseert de Jonge en Oude Nobele schutterij uit Valkenburg het jaarlijks ‘Schietkampioenschap Groot Valkenburg’. Dit kampioenschap is een schietwedstrijd voor de vier schutterijen uit de gemeente Valkenburg aan de Geul, te weten: St. Martinus Houthem, St. Mauritius Strucht, Het Nachtwachtgilde Berg en Terblijt en de Jonge en Oude Nobele Valkenburg.
De wedstrijd wordt gehouden op het sportterrein “de Kromme Steeg’ in Houthem.
Het kampioenschap bestaat uit 2 onderdelen: Een zestalschieten waarbij per schutterij 1 zestal zal strijden voor de overwinning en een individueel kampioenschap, waarbij de leden op persoonlijke titel strijden voor de overwinning.
Schutterij St. Martinus Houthem wordt de grote winnaar, het zestalschieten wordt gewonnen met 18, 17 en 17 punten en de individuele wedstrijd wordt gewonnen door Aloys Ackermans.
(bron: www.tvvalkenburg.tv 6 april 2016 en https://www.facebook.com/schutterijhouthem 9 april 2016)

Op 12 april 2016 publiceert de gemeente Valkenburg aan de Geul een raadsinformatiebulletin (registratienummer 16.11) dat betrekking heeft op de herinrichting van een gedeelte van de voormalige provinciale weg in Houthem. Hieronder wordt dit bulletin integraal weergegeven (aangevuld met het tijdstip van de inloopbijeenkomst).
“De Provincie Limburg heeft samen met de ambtelijke vertegenwoordiging van de gemeenten Maastricht, Meerssen, Valkenburg aan de Geul en adviesbureau Heusschen-Copier een visie opgesteld voor de zogenaamde verbindingsas Buitengoed Geul en Maas.
Voor de gemeente Valkenburg aan de Geul omvat dit de oude Provinciale weg door Houthem richting Broekhem tot aan Schoonbron (gemeentegrens Gulpen Wittem).
Van de Provincie Limburg hebben wij subsidie gekregen voor de herinrichting van een deel van de oude Provinciale weg door Houthem (St. Gerlach) inclusief de Stationsweg (zuidelijk deel spoorwegovergang). Bij het vaststellen van de begroting op 10 november 2015 heeft uw raad een krediet beschikbaar gesteld van € 400.000. De Provinciale subsidie bedraagt € 200.000. In totaliteit is er een projectbudget beschikbaar van € 600.000.
In hoofdlijnen houdt het plan in dat er een eenduidige weginrichting komt van de gehele verbindingsas. Hiervoor zijn er een aantal varianten opgesteld. Uitgangspunt van alle varianten is dat er een eenduidig wegbeeld komt voor de weggebruiker. Binnen het plan is er aandacht voor zowel de verkeersveiligheid als de uitstraling van de weg. Brede trottoirs en hoogwaardig bestratingsmateriaal kenmerken het plan.
Recentelijk heeft de aanbesteding plaatsgevonden voor het uitwerken van het plan en het opstellen van het bestek en tekeningen. Adviesbureau Kragten heeft de aanbesteding gewonnen en is inmiddels druk bezig. Zo vinden er op dit moment een aantal onderzoeken plaats (bodem, fundering, archeologie, inmetingen etc.). Binnen de kern Houthem staan voor de weg St. Gerlach en Vroenhof zogenaamde riool-reliningen (reparaties van binnenuit) op het programma. Op dit moment wordt onderzocht of dit binnen het plan nog past of dat het misschien toch efficiënter is om het riool te vervangen.
Tot slot omvat het plan de aanleg van een zogenaamd regenwaterriool vanuit de Vauwerstraat richting het gebied Ingendael. Via het riool kunnen de regenwaterbuffers ter hoogte van de A79 afgekoppeld worden van het gemengde rioolstelsel. Binnen het project is de combinatie gezocht met de bouwplannen rondom Hoeve Broers.
Op maandag 18 april 2016 vindt er tussen 16.00 en 19.00 uur een inloopbijeenkomst plaats bij hotel Lahaye voor omwonenden. Tijdens de avond worden de plannen toegelicht. Op basis van de uitkomsten van de inloopavond wordt het schetsplan definitief gemaakt en aanbesteed.
Onze planning is dat de civieltechnische aanbesteding rond de bouwvakvakantie gehouden wordt. Daadwerkelijke uitvoering plannen wij vooralsnog voor de eerste week van september 2016”.
(bron: www.valkenburg.nl 12 april 2016, www.tvvalkenburg.tv 12 en 23 april 2016, Dagblad De Limburger, 13 april 2016

Tambour-maître Raoul Backus van Schutterij St. Martinus Houthem is in Leveroy geslaagd voor het tambour-maître examen met een 8,8!
(bron: https://www.facebook.com/schutterijhouthem 16 april 2016)

Op 17 april 2016 vindt in de Sportzaal Adelante in Houthem het Heuvelland Judotoernooi plaats. Meisjes en jongens van diverse clubs uit Limburg doen mee. Dit is een toernooi voor de minder ervaren judoka’s. Er zijn gelijktijdig op twee matten wedstrijden te zien.
(bron: www.wijhouthemsintgerlach.nl/heuvelland-judotoernooi 2 april 2016)

De Kindervallei in Houthem krijgt een ‘boomschip’. Zowel de gemeente Valkenburg aan de Geul als het Waterschap Roer en Overmaas staan achter de plannen. In 2015 beleefde het radioprogramma van DJ Edwin Evers van Radio 535 zijn vijftiende verjaardag. Als goede doel had de Evers de Kindervallei in Houthem uitgezocht.
Evers zamelde tijdens een marathon-uitzending geld in voor de realisatie van een boomhut voor kinderen met een handicap. Het werd uiteindelijk geen boomhut maar een boomschip dat bij de vakantiehuisjes in Houthem gerealiseerd wordt. Kinderen in hun rolstoel wordt de mogelijkheid geboden in hun rolstoel tot bovenin de boom te komen.
“En een boot past bij de ligging …want: het schip komt niet in de tuin maar aan de waterrand van het riviertje de Geul. Bij het watervalletje, zichtbaar vanaf de binnenplaats. Aan de maquette kun je zien dat we niet hebben gekozen voor een lift maar een 30 meter lange loopbrug, net als bij echte boten! Deze loopbrug start vanaf het hoogste punt van de rolstoelsjeesbaan in de achtertuin”, aldus een woordvoerder van het Ronald McDonald Kinderfonds.
Sander Boom gaat het boomschip bouwen in zijn eigen werkplaats. De verwachting is dat hij rond juli 2016 de boom en het schip met hellingbaan plaatst en het project afwerkt. Edwin Evers heeft al bekendgemaakt bij de opening in september 2016 aanwezig te zullen zijn.
(bron: www.tvvalkenburg.tv 19 april 2016)

Burgemeester en wethouders van gemeente Valkenburg aan de Geul maken op grond van artikel 3.9 Wabo bekend dat zij de omgevingsvergunning hebben verleend voor het plaatsen van een gevelreclame op de locatie kadastraal bekend gemeente HHM00, sectie A, nr. 1960, plaatselijk bekend Sint Gerlachstraat 15, 6301 JN te Valkenburg [Kasjhè Interieur & Decoratie]
Datum besluit: 31 maart 2016 (DMS 09943612 en OV 2016-111, verzonden 31 maart 2016)
(bron: www.valkenburg.nl week 15, 2016)

Mevrouw Lucie Meels uit Strabeek ontvangt de Koninklijke Onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Lucie Meels is de bruisende spin in het vrijwilligersweb van het Openluchttheater. Zij ziet alles, reageert op alles en stuurt iedereen op een positieve manier aan. Als gastvrouw in dit prachtige theater is het haar specialiteit om een professionele en gastvrije sfeer te creëren voor zowel bezoekers als artiesten. Ook bij de tennisclub is ze actief geweest als gastvrouw. Als voormalig verpleegster is zij ook nog actief als zorgzame mantelzorgster, waarbij ze haar best doet om hulpbehoevenden zo veel mogelijk in de watten te leggen.
(bron: www.valkenburg.nl 26 april 2016, www.tvvalkenburg.tv 26 april 2016)

Seniorenvereniging St. Gerlachus houdt haar Algemene Jaarvergadering op 26 april 2016 om 14.00 uur in Dorpscentrum De Holle Eik. Na afloop wordt er gekiend, waarbij leuke prijsjes zijn te winnen.
(bron: Parochieblad voor Broekhem en Houthem, 23 april 2016)

Tijdens de jaarlijkse Koningsborrel heeft burgemeester Martin Eurlings van Valkenburg aan de Geul Kinderlintjes uitgereikt aan Maxime en Anouk Brouns uit Houthem en Mike Eggen uit Vilt.
Maxime Brouns (13 jaar) en Anouk Brouns (16 jaar) hebben vorig jaar in mei hun moeder verloren aan kanker. Gedurende de twee jaar dat hun moeder al het vooruitzicht had niet meer beter te worden, hebben zij zo goed en kwaad als kon verder hun leven geleid en thuis opgevangen wat mogelijk was. De laatste weken van het leven van hun moeder waren erg zwaar. Zij is thuis gebleven tot het einde. De kracht waarmee deze meiden haar ondersteunden en haar liefdevol verzorgden was bewonderenswaardig. Deze twee bijzondere kinderen verdienen een steuntje in de rug, een teken dat gezien wordt wat zij gedaan hebben en elke dag nog doen.
Mike Eggen (15 jaar) uit Vilt is actief lid van de “Dam- en Schaakvereniging Houthem”. Als negenjarige ging Mike al mee naar Praag om daar deel te nemen aan een internationaal schaaktoernooi voor jongeren met en zonder lichamelijke beperkingen. Vanaf die tijd gaat Mike ieder jaar mee naar het buitenland. Mike houdt rekening met iedereen, heeft aandacht voor de ander en heeft een positieve uitstraling op de andere schakers. Het motto van Euro-Chess is: “Friends beyond borders”. Dat brengt Mike in praktijk. Dit jaar bereidt hij samen met jongeren van Adelante Euro-Chess 2016 voor. Hij is actief lid van het jongerencomité van Euro-Chess 2016, dat dit jaar van 29 april t/m 7 mei wordt georganiseerd in Adelante Kindervallei in Houthem. Mike is hèt voorbeeld van een jongere, die zich met succes inzet voor integratie van jongeren met een lichamelijke beperking in onze samenleving.
(bron: www.valkenburg.nl 27 april 2016, www.tvvalkenburg.tv 27 april 2016 en Dagblad De Limburger, 28 april 2016)

Ongeveer 150 jongeren uit zeven Europese landen (Nederland, Hongarije, Tsjechië, Slowakije, België, Polen en Duitsland) nemen in Adelante in Houthem deel aan Euro-Chess, een schaaktoernooi voor mensen met en zonder een beperking, waarbij het culturele randprogramma minstens net zo belangrijk is. Het is de negentiende keer dat dit “schaakplus-toernooi” wordt georganiseerd en de zesde keer dat dit in Houthem wordt gehouden. Bekende schakers als Hans Böhm en Anne Haast zijn ook aanwezig voor het spelen van een simultaanpartij. Euro-Chess wordt gehouden van 29 april tot en met 7 mei 2016.
(bron: www.euro-chess.eu, facebook.com/EuroChess, www.valkenburg.nl, Dagblad De Limburger 29 april en 2 mei 2016)

Burgemeester en wethouders van gemeente Valkenburg aan de Geul maken op grond van artikel 3.9 Wabo bekend dat zij de omgevingsvergunning hebben verleend voor het realiseren van een speelpark met boomschip op locatie kadastraal bekend HHM00, sectie C, nr. 2299, plaatselijk bekend Onderstestraat 35, 6301 KA te Valkenburg.
Datum besluit: 19 april 2016 (DMS 09944045 en OV 2016-166, verzonden 19 april 2016)
(bron: www.valkenburg.nl week 17, 2016)
 


naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

geen menu, klik hier