Kroniek van de maand maart 2016

                         

                                    

Naar vorige maand Terug naar overzicht kronieken

Naar volgende maandJoke de Backer stopt na bijna vijftig jaar met lesgeven en draagt medio maart 2016 haar balletschool in Houthem over aan Chantalle Meewis, een zielsverwante met dezelfde kijk op dans, bij wie haar school dus in goede handen is. Joke de Backer heeft de voorbije jaren in haar balletschool duizenden leerlingen opgeleid. Veel leerlingen zijn haar trouw gebleven, de oudste is 76 jaar en staat nog elke week aan de barre. Chantalle Meewis, net zo gepassioneerd door het klassieke ballet als Joke de Backer, is opgeleid aan de dansacademie in Rotterdam.
(bron: Dagblad De Limburger, 5 maart 2016)

Burgemeester en wethouders van gemeente Valkenburg aan de Geul maken bekend dat zij de omgevingsvergunning hebben verleend voor het brandveilig gebruiken van het pand, kadastraal bekend gemeente HHM00, sectie C, nr. 1743, 2013 en 2014, plaatselijk bekend Onderstestraat 29, 6301 KA te Valkenburg. Datum besluit: 18 februari 2016 (DMS 09941870 en OV 2015-724, verzonden 18 februari 2016
(bron: www.valkenburg.nl week 9, 2016)

Burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Algemene Wet Bestuursrecht, maken bekend dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor het aanpassen van het linnenhok naar hotelkamer op het adres Joseph Corneli Allee 701 voor de activiteiten
1.bouwen, artikel 2.1, lid 1, sub a Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo);
2.in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk in met het oog op de brandveiligheid bij algemene maatregel van bestuur aangegeven categorieën gevallen, artikel 2.1, lid 1, sub d Wabo;
3.slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een beschermd monument of laten gebruiken van een beschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht, artikel 2.1, lid 1, sub f Wabo.
(bron: www.valkenburg.nl week 10, 2016)

Burgemeester en wethouders van gemeente Valkenburg aan de Geul maken op grond van artikel 3.9 Wabo bekend dat zij de omgevingsvergunning hebben verleend voor het gedeeltelijk wijzigen van het gebruik van het pand ten behoeve van een ‘Bed & Breakfastvoorziening’ op de locatie kadastraal bekend gemeente HHM00, sectie B, nr. 2339, plaatselijk bekend Beekstraat 20, 6301 PP te Valkenburg. Datum besluit: 29 februari 2016 (DMS 09943656 en OV 2016-114, verzonden 29 februari 2016)
(bron: www.valkenburg.nl week 10, 2016)

Op zaterdag 12 maart 2016 opent Kunst in Valkenburg (KiV) voor de negende keer haar deuren. Deze unieke kunstexpositie wordt in 2016 uitgebreid.
KiV Inside is tot en met Paasmaandag 28 maart 2016 dagelijks te bezoeken in de prachtige ruimtes van de kloostergang van Château St. Gerlach en de schatkamers van de St.-Gerlachuskerk. KiV Outside start ook op 12 maart 2016 en loopt door tot en met 25 september 2016. De kunstaanbieders op KiV 2016 zijn Marx en Marx Limburgse kunst (gespecialiseerd in aan Limburg gerelateerde kunst van de afgelopen honderd jaar), Galerie & Beeldentuin Giardino (uitgebreide collectie beelden en schilderijen van (inter-)nationale kunstenaars) en gastexposanten Maria Verstappen (schilderijen), Jan van den Bragt (sieraden) en als aanvulling op het geheel tijdens KiV 2016 de collectie van Hugo van der Aa en kunsthandel BontArt uit Keulen.
(bron: Nieuwsbrief Château St. Gerlach 26 februari 2016, www.tvvalkenburg.tv 6 maart 2016)

Zaterdag 12 maart 2016 houdt Adelante kinderrevalidatie, speciaal onderwijs & wonen open dag. Dé gelegenheid om kennis te maken met Adelante in Houthem, waar kinderen met een beperking van 0 tot twintig jaar terecht kunnen voor speciaal onderwijs, revalidatie en zorg.
Deze drie pijlers vormen de basis voor alle activiteiten die hier plaatsvinden waarbij het individuele kind de centrale rol speelt. Meewerken aan de groei en een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van ieder kind is het uitgangspunt.
(bron: www.tvvalkenburg.tv 11 maart 2016)

Zondag 13 maart 2016 houdt Brassband Sint Gerlach in dorpscentrum De Holle Eik open dag. Deze begint ’s morgens met een brunch voor de leden en hun partners. Traditioneel huldigt de brassband dan ook haar jubilarissen. Dat zijn dit jaar: Mitch Frissen, Didier Harren en Luc Smeets zijn 12½ jaar lid, John Boreas is 40 jaar lid en Hub Harren, Jo Harren en John Odekerken zijn zelfs 50 jaar lid. Hub en Jo Harren en John Odekerken worden tot erelid van de brassband benoemd. ’s Middags wordt een slagwerkdemonstratie gegeven en tegen het einde van de open dag geeft de Brassband nog een populair concert.
(bron: www.tvvalkenburg.tv 15 maart 2016, http://wijhouthemsintgerlach.nl/open-dag-brassband-st-gerlach/ , Parochieblad voor Broekhem en Houthem, 12 maart 2016)

Burgemeester en wethouders van gemeente Valkenburg aan de Geul maken op grond van artikel 3.9 Wabo bekend dat zij de omgevingsvergunning hebben verleend voor het uitbreiden van de woonkamer op locatie kadastraal bekend gemeente HHM00, sectie C, nr. 1654, plaatselijk bekend Strabeek 3, 6301 HN te Valkenburg. (Datum besluit: 4 maart 2016 (DMS 09943565 en OV 2016-108, verzonden 4 maart 2016)
(Bron: www.valkenburg.nl week 11)

De burgemeester van Valkenburg aan de Geul heeft de woning aan de Generaal de Cevalaan 14 in Valkenburg met ingang van 16 maart 2016 voor de duur van drie maanden gesloten wegens overtreding van de Opiumwet. Op 11 februari 2016 zijn in de woning onder andere 336 hennepplanten aangetroffen. De sluiting vindt plaats op grond van het zogenaamde Damoclesbeleid.
(bron: www.valkenburg.nl 16 maart 2016)

Burgemeester & Wethouders van Valkenburg aan de Geul maken op grond van artikel 3.8 Wabo bekend dat zij de aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, voor het bouwen van een speelpark met boomschip op locatie Onderstestraat 35, 6301 KA te Valkenburg. Datum ontvangst: 4 maart 2016 (OV 2016-166 en DMS 09944045)
(bron: www.valkenburg.nl week 12, 2016)

Woensdagochtend 16 maart 2016 nemen de leerlingen van groep 7 en 8 van Basisschool Houthem St. Gerlach de schop bij de hand om een traditionele Limburgse haag te planten in het kader van de Nationale Boomplantdag 2016. De kinderen worden bijgestaan werklieden van de gemeentelijke buitendienst Valkenburg aan de Geul plus enkele vrijwilligers van Werkgroep Groen Houthem. De haag wordt geplant op het sportcomplex aan de Kromme Steeg in Houthem. De door Ludie Hambeukers vakkundig voorbereide plantgeul, zorgt er voor dat de kinderen in rap tempo de werkzaamheden kunnen afronden. Riny Penners trakteert iedereen na afloop op koffie, limonade en cake.
(bron: www.tvvalkenburg.tv 21 maart 2016)

Op 19 maart 2016 onthullen bewoners van de Dorpstraat in Sibbe een hardstenen wegwijzer op de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella. De zuil wijst pelgrims de weg naar de Refugio in Houthem-St. Gerlach, waar ze kunnen overnachten op hun tocht naar het Spaanse bedevaartsoord. De zuil wordt geplaatst op verzoek van de Dorpstraat Houthem, die al eerder wegwijzers plaatste.
(bron: Dagblad De Limburger, 18 maart 2016)

Januari 2010 is de eerste maandkroniek van Houthem, maart 2016 is dus nummer 75 !


naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

geen menu, klik hier