Kroniek van de maand december 2015

                         

                                    

Naar vorige maand Terug naar overzicht kronieken

Naar volgende maandKinderopvang MIK in Maastricht neemt toch de zeven peuterspeelzalen in de gemeente Valkenburg aan de Geul over, waaronder ook de Pluizerd in Houthem. Op 1 december 2015 heeft MIK bekend gemaakt dat de peuterspeelzalen op 1 januari 2016 onder haar vlag een doorstart maken.
De stichting Peuterspeelzaalwerk Valkenburg was al langer in gesprek met MIK, dat in Valkenburg al een kinderdagverblijf en een buitenschoolse opvang heeft. MIK haakte echter af, omdat de stichting te veel schulden (€ 30.000) had opgebouwd en dat leidde uiteindelijk tot een faillissement van de stichting.
Door dit faillissement zijn de schulden weggevallen en is de overname alsnog haalbaar.
Al eerder was besloten dat de peuterspeelzalen in ieder geval tot 1 januari 2016 kunnen doorgaan op kosten van de gemeente.
(bron: Dagblad De Limburger, 2 december 2015)

Burgemeester & Wethouders van Valkenburg aan de Geul maken op grond van artikel 3.8 Wabo bekend dat zij een aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, voor het aanleggen van een in- en uitrit, locatie: Sint Gerlachstraat 1, 6301 JN te Valkenburg.
(bron: www.valkenburg.nl, week 49 2015 )

Burgemeester & Wethouders van Valkenburg aan de Geul maken bekend dat zij een omgevingsvergunning heeft verleend voor het kandelaberen van 1 boom, locatie: kadastraal bekend gemeente HHM00, sectie C, nr. 2289, plaatselijk bekend Onderstestraat 35, 6301 KA te Valkenburg.
(bron: www.valkenburg.nl, week 49 2015)

In het kader van 850e Sterfdag St. Gerlach houdt de werkgroep “Verspilling” van de Parochie St. Gerlach op maandag 7 december 2015 in Houthem een huis aan huis actie voor de Voedselbank, waarbij lang houdbare, niet verlopen producten worden opgehaald.
(bron: http://wijhouthemsintgerlach.nl/actie-voor-de-voedselbank)

De volledige videoclip met actuele highlights uit de projecten van Dorpsplatform Wij Houthem Sint Gerlach is beschikbaar via het YouTube-kanaal van Wij Houthem.
Wij Houthem Sint Gerlach is het dorpsplatform van, voor en door de gemeenschap Houthem-St. Gerlach in de gemeente Valkenburg aan de Geul in het Buitengoed Geul & Maas.
Wij Houthem heeft recentelijk diverse projecten gerealiseerd die getoond worden in de videoclip, onder andere Parels rondom Gerlachus met Landgoed Château St. Gerlach, Halte Sint Gerlach, Curfsgroeve, Ingendael Natuurgebied, Ronald McDonald Kindervallei, Basisschool Sint Gerlachus, Sportcomplex De Kromme Steeg Houthem en de te ontwikkelen Kasteelhoeve Broers.
(bron: http://wijhouthemsintgerlach.nl, 13 december 2015)

Het Adelante College te Houthem organiseert op 12 december 2015 voor de 32-ste keer het Kerstschaaktoernooi. Hans Leenders, Eddie Dawid en Colin Krispijn zijn de winnaars van de eerste prijs in de categorieën A, B en C.
(bron: www.tvvalkenburg.tv 14 december 2015)

Van 13 tot en met 20 december 2015 vindt in de kruisgang bij de St. Gerlachuskerk in Houthem de jaarlijkse verkoopexpositie plaats van hoogwaardig uit olijfhout gesneden kerstgroepen, kerststallen en andere artikelen, waaronder ook een aantal originele iconen. De expositie wordt opgezet door de heer George Salfity, een christelijke Palestijn uit West Jerusalem.
Door wijlen pastoor Jos Keulers, die de heer Salfity goed kende van de vele pelgrimsreizen die hij organiseerde naar het Heilig Land, werd een aantal jaren geleden het idee geopperd om als de mensen niet naar Bethlehem kunnen gaan, dan “Bethlehem naar de mensen moet komen”.
De heer Salfity heeft weer zoveel mogelijk voorwerpen over Kerstmis bij elkaar gebracht voor een verkooptentoonstelling in Houthem. Het zijn artikelen die in Bethlehem door christelijke families vervaardigd zijn.
De opbrengst van de verkochte souvenirs gaat geheel naar de mensen in Israël. Daardoor hebben zij weer wat geld om van te leven. Maar de morele steun die ervan uitgaat is waarschijnlijk nóg belangrijker dan het geld.
(bron: Parochie Sint Gerlach via Facebook 15 december 2015)

Burgemeester en wethouders van gemeente Valkenburg aan de Geul maken bekend dat zij een omgevingsvergunning heeft verleend voor de nieuwbouw congrespaviljoen en verbouwing monumentale boerderij voor de locatie kadastraal bekend gemeente HHM00 sectie C nrs. 2217; 2216 (ged.) en 2149 (ged.), plaatselijk bekend Sint Gerlach 15 en 17, 6301 JA Valkenburg.
De aanvraag is ingediend namens Landgoed Corneli II BV, Sint Gerlach 70, 6301 JD Valkenburg.
(bron: www.valkenburg.nl week 51, 2015).

Zondag 20 december 2015 vindt in de St. Gerlachuskerk van Houthem een kerstconcert plaats, waaraan meewerken: Zangvereniging Orphée; jeugdkoor Orphée Social Singing; Brassband St. Gerlach en Zangkoor St. Caecilia. De kerstgedachte zal worden uitgesproken door Els Laheij-Diederen.
(bron: www.tvvvalkenburg.tv 18 december 2015, http://www.st-gerlach.nl/pages/actueel.htm, Parochieblad voor Broekhem en Houthem, 19 december 2015)

Vrijdagmiddag 18 december 2015 wordt een granaat gevonden in het gebied tussen Houthem en Raar, gemeente Meerssen. Mark Hardy uit Houthem wandelt er met zijn hond en ziet iets vreemds tussen de bladeren liggen. Hij licht de politie in die poolshoogte komt nemen.
“Soms kom je dingen tegen die je liever niet wilt vinden”, aldus een verbaasde Mark Hardy.
Het projectiel is zaterdag 19 december 2015 weggehaald door de explosievenopruimingsdienst.
(bron: www.tvvalkenburg.tv 20 december 2015)
Noot chroniqueur: Volgens de foto’s gepubliceerd op www.tvvalkenburg.tv is de vindplaats de Verlengde Blokweg, achter het veldkruis bij het viaduct van de autosnelweg A79.

Château St. Gerlach organiseert in samenwerking met zangensemble Solo Voci een kerstconcert op 26 december 2015 in de St. Gerlachuskerk in Houthem. Na afloop van het concert kun je in de Kloostergang terecht voor glühwein, koffie of chocolademelk.
(bron: Parochieblad voor Broekhem en Houthem, 19 december 2015)

Burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul maken, gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Algemene Wet Bestuursrecht, bekend dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteit ‘brandveilig gebruik’ van het pand Onderstestraat 29, 6301 KA te Valkenburg.
(bron: www.valkenburg.nl week 52, 2015)

Burgemeester en wethouders van gemeente Valkenburg aan de Geul maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) een aanvraag om omgevingsvergunning geweigerd hebben voor het aanleggen van een in-en uitrit (uitweg), locatie: kadastraal bekend gemeente HHM00, sectie A, nummer 2234, plaatselijk bekend Sint Gerlachstraat 1, 6301 JN Valkenburg.
(bron: www.valkenburg.nl week 52, 2015)
 


naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

geen menu, klik hier