Kroniek van de maand oktober 2015

                         

                                    

Naar vorige maand Terug naar overzicht kronieken

Naar volgende maandVolgens de uit Houthem afkomstige cardiologiehoogleraar Paul Volders van het Maastricht Universitair Medisch Centrum moet op basis van nieuwe inzichten over de gen-fout die zich eeuwen geleden in enige Zuid-Limburgse families heeft genesteld, een grootschalig onderzoek komen naar de genetische aanleg voor levensgevaarlijke hartritmestoornissen, nu blijkt dat zeker 2500 inwoners/verwanten in Zuid-Limburg misschien erfelijk belast zijn. Zo kunnen de mensen die een mogelijk fatale combinatie van een zeldzame genetische afwijking en enkele andere genetische varianten bij zich dragen sneller worden opgespoord en preventief behandeld. De afwijking leidde in recente generaties tot enkele tientallen sterfgevallen als gevolg van een acute hartstilstand.
Volgens genealoog Funs Patelski van het onderzoeksteam manifesteert de gen-fout zich vooral in Oostelijk Zuid-Limburg, omdat door de eeuwen heen de bewoners van kleine dorpsgemeenschappen nogal honkvast waren en in vele generaties onderlinge familiebanden hebben gekregen.
(bron: Dagblad De Limburger, 3 oktober 2015)

Bij de opvang voor peuters dreigen grote financiële tekorten. De Stichting Peuterspeelzaalwerk Valkenburg (PSZW) is in gesprek met MIK Kinderopvang om de peuterspeelzalen over te nemen. Het vrijwillige bestuur, dat begin 2015 is aangetreden, vindt het noodzakelijk om over te stappen naar een professionele organisatie vanwege strengere wet- en regelgeving in de kinderopvang die uiterlijk 2018 doorgevoerd moeten zijn. Volgens voorzitter René Schade uit Houthem red je dat niet met een vrijwillige organisatie. Schade stelt constructieve gesprekken met de gemeente gevoerd te hebben, maar kwam erachter dat het Valkenburgse college van Burgemeester en Wethouders aanstuurt op een faillissement. Voor de overname leek aanvankelijk 30.000 euro aan “frictiekosten” nodig, de gemeente was bereid deze kosten op zich te nemen. Uit nader financieel onderzoek bleek echter dat dit bedrag veel hoger moet zijn: tussen de 135.000 en 210.000 euro. Volgens Schade gaat het om “zaken uit het verleden waar nog financiële consequenties aan vast zitten”. Het college van B en W spreekt in een raadsvoorstel over “ongelukkig financieel beleid” en stelt de gemeenteraad nu voor dit bedrag niet bij te passen en verwacht dat dit “waarschijnlijk tot een faillissement” leidt.
Voor het bestuur is dit aanleiding om de zaken acuut te sluiten, als strategische zet in een moeizaam overnameproces.
Het gemeentebestuur van Valkenburg reageert fel en vindt de sluiting “onverantwoord”. Na intensief overleg is afgesproken om de zaak maandag 5 oktober 2015 verder te bespreken met de intentie tot een oplossing te komen. René Schade hoopt dat de overname snel geregeld kan worden.
De deuren van de peuterspeelzalen in de gemeente Valkenburg aan de Geul gaan maandag 5 oktober gewoon weer open
(bron: Gezamenlijk persbericht van de Stichting Peuterspeelzaalwerk Valkenburg en de gemeente Valkenburg aan de Geul 3 oktober 2015, Dagblad De Limburger 5 oktober 2015)

Uit het gesprek van maandag 5 oktober 2015 tussen de gemeente Valkenburg aan de Geul en de Stichting Peuterspeelzaalwerk Valkenburg is geen pasklare oplossing gerold voor de financiële problemen. Beide partijen zeggen echter goede moed te houden en praten binnenkort verder.
(bron: Dagblad De Limburger, 6 oktober 2015)

Burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul maken bekend dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor nieuwbouw congrespaviljoen en verbouwing monumentale boerderij, plaatselijk bekend Sint Gerlach 15 en 17 te Valkenburg. Het ontwerp omgevingsvergunning ligt met de bijbehorende stukken met ingang van 1 oktober 2015 gedurende 6 weken ter inzage bij Team Vergunningen, Geneindestraat 4 te Valkenburg.
(bron: www.valkenburg.nl , week 40)

Esther Viervant Tukker, voorzitter en secretaris van Judoclub Kano Houthem, is genomineerd in de categorie Vrijwilligers met betrekking tot Sportprijzen 2015 in de Gemeente Valkenburg aan de Geul.
Deze prijs is bedoeld om de mensen te waarderen voor hun prestaties en inzet.
Door het publiek kan uitsluitend via de facebooksite van het “Sportgala Valkenburg a/d Geul ” gestemd worden. Op vrijdag 29 oktober 2015 wordt afzonderlijk gestemd door een jury bestaande uit de leden van de Sportraad en de Combinatie functionarissen. Uit deze stemmen komt uiteindelijk een 1e, 2e en 3e plaats in elke categorie. Dit alles gebeurt onder het toeziend oog van een notaris.
Deze twee scores samen bepalen de uiteindelijke winnaars. Indien er sprake is van een gelijke stand dan is de stem van de jury doorslaggevend.
(bron: http://wijhouthemsintgerlach.nl/vrijwilliger-judoklub-kano-houthem-genomineerd/ 7 oktober 2015)

De Houthemse carnavalsvereniging De Boschrave organiseert weer haar jaarlijkse kwajongavonden. Het is de bedoeling dat drie spannende kaartavonden een overallwinnaar opleveren.
De kaartavonden vinden plaats op 17 oktober (Holle Eik), 24 oktober (Café ’t Witte Paerd) en 31 oktober 2015 (Kaffee Swaree).
(bron: www.tvvalkenburg.tv 12 oktober 2015)

Maandag 19 oktober 2015 wordt een extra commissievergadering Sociaal Domein ingelast om de problematiek rond peuterspeelzaalwerk te bespreken. Het gemeentebestuur van Valkenburg aan de Geul heeft diverse overlegronden gehad met de Stichting Peuterspeelzaalwerk Valkenburg en deze heeft een nieuw voorstel naar de gemeenteraad gestuurd.
Om de overgang van de ‘oude’ stichting Peuterspeelzaalwerk Valkenburg aan de Geul soepel te laten verlopen, waardoor een faillissement wordt afgewend, stelt het gemeentebestuur voor om een éénmalige financiële injectie van maximaal 75.000 euro voor te stellen bovenop de reguliere subsidie voor een geslaagde overstap naar de nieuwe organisatie, MIK.
(bron: www.tvvalkenburg.tv 17 oktober 2015)

De raadsadviescommissie voor Sociaal Domein wil dat de betrokken partijen bij een overgang van het peuterspeelzaalwerk naar een professionele organisatie voor dit werk nogmaals in overleg dienen te treden om tot een oplossing te komen die recht doet aan de voorwaarden in de raadsnota vermeld.
De commissie werd geheel verrast door voorzitter René Schade van stichting Peuterpeelwerk Valkenburg aan de Geul die aankondigde dat de overname van zijn stichting naar MIK niet doorgaat. Het exploitatietekort van de stichting is dermate hoog, zijnde 59.000 euro en de bijkomende frictiekosten van circa 30.000 euro, dat een overnamekandidaat dit niet aandurft.
Wethouder Dauven (AB/Sociaal Domein) van de gemeente Valkenburg aan de Geul heeft de adviescommissie beloofd het standpunt dinsdag 20 oktober 2015 te verwoorden in het collegeoverleg om te kijken of er een nieuw standpunt ingenomen kan worden. De commissie gaat wel akkoord met de punten 1 en 3 van de raadsnota zijnde ‘harmonisatie per 1 januari 2016 en een subsidieplafond in te stellen van maximaal 90.000 euro.
Met een éénmalige subsidie van maximaal 75.000 gaan de fracties niet akkoord.
Het bestuur van de peuterspeelzalen is geconfronteerd met het feit dat zeker niet alle medewerkers hun handtekening plaatsen onder een zgn. vaststellingsovereenkomst. “Dat betekent”, aldus Schade, “dat de route naar een faillissement een optie is. Wij willen niet Zwartepieten, maar er is geen andere mogelijkheid”. Schade wil snel weten welke stappen het vrijwillige, bestuur moet gaan nemen voor het vervolgtraject. Het is duidelijk, en dat werd ook door wethouder Dauven bevestigd, dat dit bestuur “in een korte tijd van twee jaar heel veel zaken over zich heen gekregen heeft”.
Komt er niet snel een overnamekandidaat, is een faillissement onafwendbaar. Dan komt een curator in beeld. Wellicht dat andere overnamekandidaten zich kunnen melden. Een curator, zo zegt Dauven zal zeker gaan voor behoud van werkgelegenheid van leidsters en vrijwillige krachten.
Aangezien de fracties insteken en hameren op vervolgoverleg van de stichting met MIK, overname door andere kandidaten zoals stichting Spelenderwijs uit een naburige gemeente, daar heeft het stichtingsbestuur een hard hoofd in. Er is tijd tot de volgende raadsvergadering op maandag 2 november 2015.
(bron: www.tvvalkenburg.tv 19 oktober 2015, Dagblad De Limburger 20 oktober 2015)

Via http://www.bizznet.tv/Parels-rondom-Gerlachus.html kan men de videoclip met actuele highlights uit de projecten van Dorpsplatform Wij Houthem Sint Gerlach bekijken.
Wij Houthem Sint Gerlach, het dorpsplatform van, voor en door de gemeenschap Houthem-St. Gerlach in de gemeente Valkenburg aan de Geul in het Buitengoed Geul & Maas met onder andere Parels rondom Gerlachus met Landgoed Château St. Gerlach, Halte Sint Gerlach, Curfsgroeve, Ingendael Natuurgebied, Ronald McDonald Kindervallei, Basisschool Sint Gerlachus, Sportcomplex De Kromme Steeg Houthem en de te ontwikkelen Kasteelhoeve Broers.
(bron: http://wijhouthemsintgerlach.nl/videoclip-wij-houthem-sint-gerlach/ 20 oktober 2015)

Computer Club Houthem houdt op zaterdag 24 oktober 2015 haar jaarlijkse inloopmiddag in dorpscentrum De Holle Eik, bestemd voor zowel leden als ook voor niet-leden.
Ook is er gelegenheid om je op weg te helpen met kleine probleempjes aan laptop, IPad of tablet.
En je kunt lid worden, contributie € 35, - per jaar en € 5, - inschrijfgeld.
(bron: www.tvvalkenburg.tv 6 oktober 2015, Parochieblad voor Broekhem en Houthem, 17 oktober 2015)

In samenwerking met VNK-Limburg organiseert de Sint-Gregoriusvereniging in het bisdom Roermond voor de eerste keer een zogeheten “Dag van het Gregoriaans”. Dit gregoriaans ontmoetingsweekend vindt plaats op 24 oktober 2015 in Maastricht en op 25 oktober 2015 in de parochiekerk van Houthem-Sint Gerlach.
(bron: Parochieblad voor Broekhem en Houthem, 17 oktober 2015)

In de rubriek Chez moi presenteert de uit Geulhem afkomstige Jean van Weers zijn recept “zoervleisj Ingendael”. Jean en zijn uit Broekhem afkomstige echtgenote Christel Conen wonen al 16 jaar in Kotem, België, en houden beiden van lekker eten en vooral van eenvoudige kost, de schotels van vroeger. Verder blijkt Jean nog liefhebber te zijn van whisky en van de kruidenbitter Ingendael. In 1995 kreeg hij een oud recept in handen en is hij zijn eigen kruidenbitter gaan maken, die hij samen met Christel op de markt heeft gebracht onder de naam Ingendael. Verder heeft Jean nu ook zijn eigen single malt whisky gemaakt. Ondanks dat Jean met pensioen is, heeft hij nog geen tijd gehad om zijn oude Jaguar op te knappen.
(bron: Dagblad De Limburger, 27 oktober 2015)

Zaterdag 31 oktober 2015 organiseert Kinder Vakantiewerk Houthem (KVH) weer een Halloweentocht, waarbij je kunt kiezen uit twee verschillende tochten, een leuke kindvriendelijke tocht met verschillende vragen en opdrachten, geschikt voor alle leeftijden of een spannende spokentocht met verschillende schrikeffecten en opdrachten, geschikt voor kinderen vanaf 11 jaar.
Beide tochten starten vanaf de voetbalkantine van IASON aan de Kromme Steeg.
(bron: http://wijhouthemsintgerlach.nl/halloweentocht-kindervakantiewerk-houthem/7 oktober 2015)
 


naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

geen menu, klik hier