Kroniek van de maand september 2015

                         

                                    

Naar vorige maand Terug naar overzicht kronieken

Naar volgende maandOp 1 september 2015 is het 35 jaar geleden dat Camille Oostwegel met vier medewerkers begon aan zijn eerste kasteelexploitatie. Sindsdien heeft hij in Zuid-Limburg tien rijksmonumenten gerestaureerd en deze een hotel/restaurant bestemming gegeven. Ook worden tuinen en parken aangelegd in combinatie met natuurgebieden en landgoederen.
Met de komst van Camille junior in de onderneming wordt de toekomst vol vertrouwen tegemoet gezien. Op 1 september 2015 wordt de eerste steen gelegd voor het nieuwe project in Houthem: Kasteelhoeve Broers & Le Pavillon.
(bron: uitnodiging Camille Oostwegel)

Met dagtekening 3 september 2015 verleent de gemeente Valkenburg aan de Geul de omgevingsvergunning voor het kappen van een boom aan de St. Gerlachstraat 1 te Houthem.
(bron: www.valkenburg.nl, week 37)

Met dagtekening 4 september 2015 verleent de gemeente Valkenburg aan de Geul de omgevingsvergunning voor het plaatsen van een raster inclusief draadpoorten met een hoogte van 1.10 meter hoog aan de Meerssenderweg 0 6301 PJ Valkenburg, kadastraal bekend gemeente VKB01, sectie S, nr. 285.
(bron: www.valkenburg.nl , week 37)

Ruitervereniging Sint Gerlach organiseert op het sportcomplex aan de Putweg/Kromme Steeg in Houthem op zaterdag 5 september 2015 het clubkampioenschap western en op zondag 6 september 2015 de clubkampioenschappen voor de dressuur en het springen. Mensen van buiten de vereniging mogen ook meedoen, deze kunnen alleen geen clubkampioen worden maar wel dag-kampioen!
Het clubkampioenschap western bestaat uit de volgende onderdelen: Showmanship, In Hand Trail, Trail, Horsemanship, Pleasure, Barrelrace en Ranch Horse Trail.
(bron: https://www.facebook.com/RuiterverenigingSintGerlach)

In het weekend van 5 en 6 september 2015 rijden er geen treinen tussen Valkenburg aan de Geul en Maastricht vanwege werkzaamheden aan het spoor en aan de perrons van het station in Houthem-St. Gerlach.

Met dagtekening 27 augustus 2015 heeft de gemeente Valkenburg aan de Geul de omgevingsvergunning verleend voor het maken van de Jan Hanlo gedichtenroute met locaties nabij Château St. Gerlach in Houthem en verder aan de Klaterstraat, bij de Geul (Tivoli), Prinses Beatrixsingel, Aan de Valkenberg en bij de begraafplaats in Broekhem.
(bron: www.valkenburg.nl , week 37 en 1Valkenburg 9 september 2015)

Op zaterdag 12 september 2015 organiseert het dorpsplatform Wij Houthem-Sint Gerlach samen met de (sport)verenigingen Judoclub Kano, Handbal- en Voetbalverenigingen IASON, Tennisclub Geuldal, Ruitervereniging Sint Gerlach en de schutterijen Sint Martinus en Jonge en Oude Nobele op het sportcomplex aan de Putweg/Kromme steeg een dorpsfestijn en willen op die manier alle inwoners een gezellige middag aanbieden. Gezelligheid en vermaak, met een knipoog naar bewegen, staan centraal.
Je kunt deelnemen aan blik werpen, beugelen, doelwandschieten en -werpen en bölkes schieten.
Behalve de al genoemde spellen kun je ook windbuksschieten, judobroekhangen, pijltjes gooien, paaltjesvoetbal, beachvolleybal, dynamic tennis, sumoworstelen en pony rijden.
Er is een eet- en drankbuffet met terras aanwezig evenals een springkussen en een pannakooi.
Ondanks het feit dat deelname gratis is en de weersomstandigheden goed zijn, valt de belangstelling enorm tegen en vraagt de organisatie zich met rede af of deze activiteit een volgend jaar wel weer georganiseerd moet worden.
(bron: http: www.wijhouthemsintgerlach.nl , Parochieblad voor Broekhem en Houthem, 5 september 2015, flyer dorpsplatform Wij Houthem-Sint Gerlach)

Een benefietgala op een unieke plek: zaterdag 12 september 2015 komen 550 bezoekers, waaronder Commissaris van de Koning Theo Bovens en burgemeester van Maastricht Annemarie Penn-te Strake, bijeen in de in aanbouw zijnde A2-tunnel Maastricht, voor het Gala [t]Huis in de Tunnel. Dit is de grootste fundraiser ooit voor de twee Ronald McDonald Huizen in de provincie Limburg: het Ronald McDonald Huis Maastricht en de Ronald McDonald Kindervallei in Houthem.
Het gala wordt gepresenteerd door Robert ten Brink, bekend Nederlander en ambassadeur van het Nederlandse Ronald McDonald Kinderfonds.
(bron: https://www.kinderfonds.nl/kindervallei/de-kindervallei , Dagblad De Limburger, 8 september 2015)

Op 14 september 2015 heeft Zorgcentrum Vroenhof in Houthem haar deuren gesloten en zijn de laatste bewoners verhuisd.
(bron: Twitteraccount van pater Derckx, Montfortaan)

Met dagtekening 15 september 2015 verleent de gemeente Valkenburg aan de Geul een omgevingsvergunning voor het kappen van 15 bomen aan de Onderstestraat te Valkenburg, kadastraal bekend gemeente HHM00, sectie A, nummer 2503.
(bron: www.valkenburg.nl, week 39)

In de schatkamer van het heiligdom van St. Gerlach in Houthem vindt van 17 september tot en met 31 december 2015 een expositie plaats van archeologische artefacten. De titel van de expositie is: “Bijzondere archeologische vondsten bij Kerken, Kloosters en Kastelen in Valkenburg”, afgekort 3 K’s.
De voornaamste vindplaatsen zijn: het voormalig Norbertinessenstift in Houthem, nu deelsChâteau St. Gerlach; de hoeve Broers; de kastelen Schaloen en Genhoes in Oud-Valkenburg; het voormalig St. Jozefklooster in Broekhem; het Halderpark in Valkenburg en de boerderij Drummen in Berg en Terblijt. De expositie bevat unieke vondsten, zoals het nog in prima staat verkerend ‘Sauschwerd’ een jachtzwaard uit het begin van de veertiende eeuw dat met name gebruikt werd om wilde zwijnen de doodsteek te geven. Ook wordt de originele partage-acte getoond waarin wordt vermeld hoe de gronden verdeeld dienden te worden en een handgeschreven brief van moeder-overste Agnes Hoen waarin zij tegen die verdeling bezwaar maakt. Het merendeel van de vondsten werd nog nooit eerder geëxposeerd. De expositie schetst vooral ook een beeld over de Houthemse samenleving en hoe die met het landgoed omging.
(bron: www.tvvalkenburg.tv 14 september 2015, Dagblad De Limburger 19 september 2015)

Hotelier Camille Oostwegel (65) doet een stapje terug, hij heeft een deel van zijn taken overgedragen aan zijn zoon Camille junior (29). Junior gaat zich vooral richten op de verdere ontwikkeling van het horecabedrijf dat Château St. Gerlach, Kruisherenhotel, Château Neercanne, Winselerhof en Kasteelhoeve Broers omvat. In een paginagroot artikel met als titel vader en zoon kasteelheer kijkt Camille senior terug op het ontstaan van zijn imperium en wordt Camille junior voorgesteld.
(bron: Dagblad De Limburger, 19 september 2015)

Het Jubileumcomité “850ste sterfdag van St. Gerlach” organiseert zondag 20 september 2015 twee wandeltochten met afstanden van circa 7 en 14 kilometer in en rondom Houthem. Tevens vindt bij deze gelegenheid een inzameling plaats voor de voedselbank c.q. de Vincentiusvereniging. Aansluitend aan het thema van het jubileumjaar “Rijkdom van Soberheid” wordt alle deelnemers gevraagd één of meer houdbare producten mee te brengen ten behoeve van de voedselbank-actie.
(bron: www.st-gerlach.nl, Parochieblad voor Broekhem en Houthem, 5 september 2015)

In een groot artikel in weekblad 1Valkenburg presenteert zich Orphée Social Singing, een zanggroep voor de jeugd uit heel Zuid-Limburg die sinds een jaar intensief aan de weg timmert met een gezamenlijke passie: zingen! De zanggroep is opgericht om de 151 jaar oude Zangvereniging Orphée uit Houthem van nieuw elan te voorzien. Orphée Social Singing is ontstaan als jongerenafdeling van Zangvereniging Orphée. Net als bij veel andere verenigingen begint ook bij Zangvereniging Orphée de vergrijzing merkbaar te worden. Deze jongerenafdeling zorgt ervoor dat het oorspronkelijke Orphée zo lang mogelijk in de huidige opzet met de huidige leden kan blijven bestaan. Tevens worden op deze manier nieuwe leden geworven in een setting die voor jongeren meer aantrekkelijk is met voornamelijk moderne muziek.
(bron: weekblad 1Valkenburg, 23 september 2015, www.orpheesocialsinging.nl )
 


naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

geen menu, klik hier