Kroniek van de maand mei 2015

                         

                                    

Naar vorige maand Terug naar overzicht kronieken

Naar volgende maandOp 2 en 3 mei 2015 organiseert muziekfederatie ‘de Geulvallei” in de theaterzaal van de Polfermolen te Valkenburg aan de Geul het Geulvallei-Treffen 2015.
In deze federatie zijn een negental harmonieën, fanfares, brassbands en drumbands uit Valkenburg aan de Geul, Houthem, Schin op Geul, Berg en Terblijt, Sibbe, Vilt, Arensgenhout en Ransdaal vertegenwoordigd. De heer P. Jansen beoordeelt de muzikale kwaliteiten van de uitgevoerde muziekwerken.
(bron: www.tvvalkenburg.tv 30 april 2015)

Op zondag 3 mei 2015 ontvangen vijf kinderen uit Houthem, Chris Baeten, Floor Lemmens, Harold Riedijk, Niek Ruiter en Noa Creenen, in de H. Gerlachuskerk hun eerste Heilige Communie.
(bron: Parochieblad voor Broekhem en Houthem, 25 april 2015, www.tvvalkenburg.tv 3 mei 2015)

Een persoon is vrijdagochtend, 8 mei 2015, meters naar beneden gevallen van het hoge viaduct van de autosnelweg A79 ter hoogte van hectometerpaal 6.6 in Valkenburg aan de Geul. De man is nog in leven als de hulpdiensten arriveren. Hij overlijdt enkele uren later aan zijn verwondingen. De politie stelt een onderzoek in, zij sluit niet uit dat het om een zelfmoordpoging gaat.
(bron: www.1limburg.nl 8 mei 2015)

In een twee pagina’s groot artikel blikt Camille Oostwegel terug op het bezoek begin mei 2005 van de Amerikaanse president George W. Bush aan Zuid-Limburg en dan vooral op het bezoek aan de Amerikaanse Begraafplaats in Margraten, de overnachting op Château St. Gerlach in Houthem en vooral ook op de grootste veiligheidsoperatie ooit in Zuid-Limburg.
(bron: Dagblad de Limburger, 9 mei 2015)

Dinsdag 12 mei 2015 vertrekt om 08.00 uur de kruisprocessie vanaf de kerk in Houthem richting Calvariekapel in het Kloosterbos, dan naar de Gerlachusput en weer terug naar de kerk, met aansluitend een Heilige Mis.
Deze processie vindt plaats op de dinsdag van de Kruisdagen (dat zijn de drie dagen voor Hemelvaart) en trekt door het veld. Gerlachus is de patroon van veehouders, agrariërs, land- en tuinbouw.
(bron: Parochieblad voor Broekhem en Houthem, 25 april 2015)

Vrijdag 15 mei 2015 vindt de opening plaats van de tiende editie van Designday Maastricht in de Decorfabriek aan de Meerssenerweg in Maastricht. Opnieuw zijn weer fraaie ontwerpen van bijzondere ontwerpers te bewonderen, waaronder ook de lamp Cedille van de uit Houthem afkomstige Françoise Oostwegel.
(bron: Dagblad De Limburger, 13 mei 2015)

In het kader van de herdenking van de 850ste sterfdag van St. Gerlach vindt op zaterdag 16 mei 2015 een pelgrimswandeling plaats vanuit Houthem naar de Dom van Aken. Tijdens deze tocht wordt het borstbeeld van St. Gerlach meegedragen. Volgens zijn levensbeschrijving trok St. Gerlach immers wekelijks op zaterdag naar dit Heiligdom. Na een kort bezoek aan de Dom wordt de St. Jakobskerk in Aken bezocht. St. Gerlach is één van de vier patroonheiligen van deze kerk.
(bron: Parochieblad voor Broekhem en Houthem, 25 april 2015)

In de jaren '60 van de twintigste eeuw werd in Houthem een nieuw kerkhof aangelegd. Door het inklinken van de grond van de graven en de activiteiten van mollen is de grasmat aan vervanging toe. Het kerkbestuur heeft besloten dat gedeelte van het kerkhof van nieuwe graszoden te voorzien.
(bron: Parochieblad voor Broekhem en Houthem, 16 mei 2015)

Tijdens het eerste bondsfeest van de schuttersbond RK ZLSB op zondag 17 mei 2015 in Vaals weet de Houthemse schutterij Sint Martinus een flink aantal prijzen in de wacht te slepen, met onder andere een eerste prijs Beste Presentatie en eerste prijs Beste Houding Optocht.
(bron: www.schutterijhouthem.nl 18 mei 2015)

De herbestemming van het stationsgebouw in Houthem-St. Gerlach heeft de Pieter van Vollenhovenprijs gekregen. Donderdag 20 mei 2015, nam Marco van der Wal de prijs in ontvangst uit handen van prof. mr. Pieter van Vollenhoven.
(bron: www.tvvalkenburg.tv 20 mei 2015)
Zie voor een uitgebreidere toelichting de maandkroniek van april 2015.

Maria Philippens, auteur en geboren in Houthem, houdt op 21 mei 2015 in de bibliotheek in Valkenburg aan de Geul een lezing over haar nieuwe roman “Geluk genoeg. Ziek zijn zonder jezelf en anderen te verliezen”. Haar boek vertelt een verhaal van twee mensen die proberen zichzelf en hun principes niet te verloochenen tijdens een zwaar ziekteproces. Philippens is ervaringsdeskundige, hulpverlener, systemisch begeleider en communicatie- en loopbaanadviseur.
(bron: Parochieblad voor Broekhem en Houthem, 16 mei 2015)

Op 24 mei 2015, Pinksterzondag, trekt de processie onder mooie weersomstandigheden door Houthem. Vanuit de H. Gerlachuskerk gaat de route via het park van Château St. Gerlach, het nieuwe wandel/fietspad in natuurgebied Ingendael, Klaterstraat, Strabeek, St. Gerlach en Onderstestraat (Kerkweg) weer terug naar de kerk, waar een korte plechtigheid als afsluiting plaats vindt.
(bron: Parochieblad voor Broekhem en Houthem, 16 mei 2015)

Zondagmiddag 24 mei 2015 organiseert Château St. Gerlach een Open dag.
Je kunt niet alleen aansluiten bij de rondleidingen die deze dag gegeven worden maar je kunt ook op eigen gelegenheid een mooie route op het landgoed volgen langs de diverse tuinen, boomgaard met imkerij en de wijngaard. Ook kun je de tientallen prachtige sculpturen bekijken die verspreid staan op het landgoed en die onderdeel uitmaken van de expositie KiV Outdoor.
(bron: www.chateauhotels.nl/chateau-st-gerlach)

Op Pinkstermaandag 25 mei 2015 organiseert Schutterij St. Martinus Houthem op de schuttersweide bij Château St. Gerlach het inmiddels traditionele zestalschieten voor Houthemse families, vriendenclubs, buurten en verenigingen. Een gezellige en sportieve strijd met de zware buks op de bölkes met als inzet het Kampioenschap van Houthem.
Speciaal voor alle jeugd uit het dorp is er ook weer het jeugdschieten met de windbuks op de kleine bölkes om de titel jeugdkampioen.
Er nemen maar liefst 15 zestallen en 18 jeugdige schutters deel aan dit festijn.
(bron: www.schutterijhouthem.nl , flyer Schutterij St. Martinus, www.tvvalkenburg.tv 27 mei 2015)

Vastgesteld bestemmingsplan 'Partiële herziening BP Kernen 2010- Uitbreiding Château St. Gerlach', week 22, 2015
Burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 11 mei 2015 het bestemmingsplan 'Partiële herziening BP Kernen 2010 – Uitbreiding Château St. Gerlach' gewijzigd heeft vastgesteld.
Het bestemmingsplan heeft betrekking op de locatie Sint Gerlach 17 in Valkenburg (Houthem) en behelst het renoveren en verbouwen van een monumentale hoeve ten behoeve van diverse functies, zoals bijeenkomstfunctie, vergaderruimten, kleinschalige horeca en een ondergeschikte winkelvoorziening. Daarnaast bestaat het plan uit de nieuwbouw van een conferentiepaviljoen aan de achterzijde van de hoeve. Het verbouw- en het nieuwbouwplan heeft ten doel een uitbreiding van Château St. Gerlach.
Ten opzichte van het ontwerp is het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. Aanleiding hiervoor is een informatie-uitwisseling die heeft plaatsgevonden met omwonenden naar aanleiding van de ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan. De aan omwonenden nader verstrekte informatie is vertaald in een ambtshalve aanpassing en verwerkt in de toelichting van het vastgestelde bestemmingsplan. Voor de concrete aanpassingen wordt kortheidshalve verwezen naar het raadsbesluit en de ‘Lijst ambtshalve aanpassingen’ die als bijlage bij het bestemmingplan zijn gevoegd, alsmede naar het desbetreffende gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan.
Het vastgestelde bestemmingsplan is ook in elektronische vorm te raadplegen op de landelijke website: http://ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0994.2014BP006-VA01 of via de gemeentelijke website www.valkenburg.nl onder het menu ‘digitaal loket/ Ruimtelijke plannen’.
(bron: www.valkenburg.nl 2015, week 22, Weekblad De Trompetter/Heuvelland Aktueel, 27 mei 2015)

Bryan Ogg, Isa Bemer, Ray Dacier, Sem Frissen en Stephanie Nelissen van de St. Gerlachusschool Houthem ontvangen op vrijdag 29 mei 2015 in de St. Gerlachuskerk het Heilig Vormsel.
(bron: Parochieblad voor Broekhem en Houthem, 16 mei 2015)

Het Maastricht Chamber Orchestra geeft op zondag 31 mei 2015 een concert bij Château St. Gerlach.
Het orkest is ontstaan vanuit het idee van Federico Santi om een groep jonge, talentvolle musici van verschillende nationaliteiten samen te brengen, met het gemeenschappelijke ideaal om “samen muziek te maken waarbinnen het individu zich persoonlijk kan ontwikkelen”.
(bron: www.wijhouthemsintgerlach.nl 15 mei 2015)

 


naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

geen menu, klik hier