Kroniek van de maand april 2015

                         

                                    

Naar vorige maand Terug naar overzicht kronieken

Naar volgende maandWoensdagochtend, 1 april 2015, waait als gevolg van de harde wind een boom om aan de Wolfsdriesweg in Geulhem. De Valkenburgse brandweer is snel ter plekke om de weg weer vrij te maken voor het verkeer. Voor zover bekend is er geen schade opgetreden.
(bron: www.tvvalkenburg.tv 1 april 2015)

Op Goede Vrijdag, 3 april 2015, wordt in de H. Gerlachuskerk in Houthem een bijzondere kruisweg gepresenteerd. In het kader van het herdenkingsjaar 850 jaar Sint Gerlach, dat als thema heeft “het gezicht van Sint Gerlach”, heeft de Valkenburgse historicus Jacquo Silvertant in samenwerking met pastoor John Burger een kruisweg ontworpen die geïnspireerd is op de Lijkwade van Turijn. De Lijkwade toont de beeltenis van een gekruisigde man die naar verluidt Jezus Christus is. Aan de hand van de feitelijke sporen die op de Lijkwade te zien zijn en de beelden daarbij uit verschillende moderne media, wordt in de Houthemse kruisweg het Lijdensverhaal verteld.
Het bijzondere aan de Houthemse kruisweg is dat er op een moderne manier visuele, voor ons herkenbare beelden in relatie worden gebracht met Bijbelteksten, waardoor het Lijdensverhaal van Christus bijzonder actueel wordt en weer dicht bij de realiteit van de huidige generatie mensen komt.
(bron: http://www.st-gerlach.nl/pages/actueel.htm 30 maart 2015)

Wethouder Carlo Vankan brengt in april en mei een werkbezoek aan alle kernen van Valkenburg aan de Geul. Tijdens deze werkbezoeken maakt de wethouder lopend een rondgang door de kern. Behalve praten met de inwoners, wil de wethouder van het fysieke domein ter plekke indrukken opdoen en bekijken welke zaken om aandacht vragen. Het werkbezoek aan Houthem vindt plaats op donderdag 16 april 2015.
(bron: gemeente Valkenburg aan de Geul via www.valkenburg.nl 31 maart 2015)

Op zaterdag 11 april 2015 vindt bij de Gerlachusput de officiële presentatie van de brochure ‘Parels rondom Gerlachus’ plaats. Deze toeristische wandel- en informatie brochure is door dorpsplatform Wij Houthem in samenwerking met VVV Zuid-Limburg ontwikkeld.
De brochure ‘Parels rondom Gerlachus’ beschrijft 29 bijzondere bezienswaardigheden in Houthem-Sint Gerlach die eveneens zijn ingetekend op een handige overzichtsplattegrond. Hoewel in de brochure geen vaste wandelroute is beschreven kun je aan de hand van de nummering in de plattegrond, een eigen wandelroute samenstellen.
(bron: http://wijhouthemsintgerlach.nl/projecten/parels-rondom-gerlachus; www.tvvalkenburg.tv 8 april 2015, Dagblad De Limburger, 9 april 2015)

Zaterdag 11 april 2015 organiseert schutterij St. Mauritius uit Strucht het gemeentelijk schietkampioenschap Groot-Valkenburg. Ondanks de minder gunstige weersomstandigheden wordt het een geslaagd en sportief evenement.
Bij het zestalschieten is de uitslag als volgt: 1. St. Mauritius Strucht, 2. Jonge en Oude Nobele Valkenburg, 3. Nachtwachtgilde Berg en Terblijt, 4. St. Martinus Houthem.
De uitslag van het persoonlijk kampioenschap is als volgt: 1. Jordi Smitsmans Nachtwachtgilde, 2. Manon Janssen Jonge en Oude Nobele, 3. Roger Muyrers Nachtwachtgilde.
(bron: http://www.schutterijhouthem.nl/ 11 april 2013)

Het radioprogramma op 538 Evers Staat Op van Edwin Evers heeft vrijdag 17 april 2015 in krap negen uur tijd € 30.000 opgehaald bij zijn luisteraars voor het Ronald Mc Donald Kinderfonds. Het geld is bestemd om in de zogeheten Kindervallei in Houthem een boomhut te bouwen voor kinderen met een beperking.
„Het is geweldig dat hij het bedrag in zo’n korte tijd bijeen heeft weten te halen. We zijn er stil van”, zegt een woordvoerster.
De boomhut wordt nog dit jaar gebouwd. „Dat hij zo duur is komt vooral door de lift. En door de afmetingen: alles in de boomhut moet geschikt zijn voor rolstoelen.”
Al het geld dat Evers Staat Op boven de 30.000 euro binnenhaalt, gaat naar de ‘nachtzoenen’. Dat zijn overnachtingen in het Ronald McDonaldhuis voor ouders van wie het kind in het ziekenhuis ligt.
(bron: www.tvvalkenburg.tv 14 en 17 april 2015, Dagblad De Limburger, 18 april 2015)

Op vrijdagavond 17 april 2015 organiseert Brassband St. Gerlach uit Houthem in samenwerking met de Vriendenloterij een bel-actie om geld in te zamelen ten bate van haar jeugdopleiding.
Als lid van de Vriendenloterij kan je lotnummer gekoppeld worden aan de Brassband waarmee je de brassband dan automatisch steunt.
Win je een prijs, dan blijft deze geheel voor je zelf. De Vriendenloterij schenkt echter een apart bedrag aan de vereniging.
(bron: http://wijhouthemsintgerlach.nl 15 april 2015)

Er zijn geen bezwaren meer tegen de verbouwing van Hoeve Broers in Houthem. Initiatiefnemer Camille Oostwegel en de omwonenden hebben na diverse gesprekken samen besloten de geuite bezwaren te laten vallen tegen de uitbreiding van de monumentale boerderij.
Het plan om een nieuwe keuken in een kelder onder het nieuw te bouwen paviljoen wordt geschrapt. De andere plannen gaan wel door: de ingang tot Château St. Gerlach kan verbreed worden, een kleinschalig nieuw congrescentrum kan worden gebouwd en de parkeergelegenheid kunnen iets verplaatst worden.
De gemeente Valkenburg aan de Geul laat weten dat door omwonenden vlak voor het verstrijken van de bezwaartermijn nog zienswijzen zijn ingediend tegen het oorspronkelijke plan. Door gesprekken en overleg te voeren met omwonenden zijn er tegemoetkomingen gedaan wat betreft het aanbrengen van een bedrijfskeuken in de hoeve. Dat zou meer verkeersbewegingen en meer geluidshinder met zich mee brengen, aldus de gemeentewoordvoerder.
Na de laatste overlegronde hebben beide partijen een overdenkingstijd ingesteld. Daarna zijn de ingediende zienswijze ingetrokken en kan het aangepaste bestemmingsplan naar de gemeenteraad voor besluitvorming.
(bron: www.tvvalkenburg 16 april 2015, Dagblad De Limburger 16 april 2015)

Tussen vrijdag 10 en dinsdag 14 april 2015 hebben dieven het lood over de lengte uit de kozijnen van het pas gerestaureerde station van Houthem getrokken en meegenomen.
Volgens eigenaar Camino Vastgoed is circa zes kilo lood ontvreemd. Hoewel de opbrengst voor de dieven gering is (de actuele prijs van lood is € 1,15 per kilo), is de schade is vele malen groter. Uiteraard is aangifte gedaan bij de politie.
(bron: Dagblad De Limburger, 16 april 2015)

Op donderdagavond 16 april krijgt Zorgcentrum Vroenhof in Houthem bezoek van de jongeren van “Orphée Social Singing”. Zij zingen een aantal nummers in de aula van het zorgcentrum.
De groep nam onlangs spontaan dit initiatief om zo de bewoners, oud-bewoners, medewerkers en betrokkenen van Vroenhof een hart onder de riem te steken nadat bekend werd dat het zorgcentrum haar deuren moest sluiten. De reden van het optreden wordt op het eind nogmaals samengevat in het gedicht “ein klein gebaar” van Annemie Bemelmans-Steynebrugh dat door haar kleinzoon Thomas wordt voorgedragen.
(bron: www.tvvalkenburg.tv 17 april 2015)

In de column Horizon worden bijzondere bomen in Limburg, bomen met een verhaal, beschreven. In deze column van Octavie Sleijpen, staat de eik centraal. Via een beschrijving van de eik en de vitae van de H. Gerlachus eindigt haar verhaal met een beschrijving van de fresco’s in de H. Gerlachuskerk.
(bron: Dagblad De Limburger, 18 april 2015)

Met een volle tribune wordt maandagavond 20 april in de commissie Sociaal Domein het behoud van scholen in de kernen Houthem en Schin op Geul hartstochtelijk bepleit. Namens Basisschool H. Gerlachus doet dit de heer Ruiter met een diapresentatie.
Met zijn argumentatie probeert hij de leden en de aanwezige delegatie van Innovo te overtuigen van hun ongelijk om scholen op te heffen.
De heer Nelissen van Innovo benadrukt nogmaals dat de norm gehandhaafd blijft op 50 leerlingen met als peildatum 1 oktober. Financieel is een school kostendekkend bij 28 leerlingen bovenbouw en 24 onderbouw.
(bron: www.tvvalkenburg.tv 21 april 2015)

De herbestemming van het stationsgebouw in Houthem- St. Gerlach ontvangt dit jaar de Pieter van Vollenhovenprijs. Op 20 mei 2015 overhandigt prof. Mr. Pieter van Vollenhoven de prijs persoonlijk aan de initiatiefnemer van de herbestemming, Marco van der Wal.
De herbestemming van het stationsgebouw tot unieke vakantiewoning sprak de juryleden bijzonder aan. Niet alleen vanwege de wijze waarop het houten stationsgebouw prachtig is herbestemd, maar ook hoe er aan de omgeving is gedacht die in een landschappelijke stijl is heringericht.
De Pieter van Vollenhovenprijs is een jaarlijks terugkerende prijs aan een particulier of organisatie die de uitdaging is aangegaan om een monument in Nederland te behouden door het een nieuwe bestemming te geven. De prijs is in 2013 aangeboden aan prof. mr. Pieter van Vollenhoven bij zijn afscheid na zijn 27 jaar voorzitterschap van het Nationaal Restauratiefonds. In zijn jaren als voorzitter heeft de heer Van Vollenhoven zich sterk gemaakt voor initiatiefnemers die hun nek uitsteken om een monument te kunnen behouden. Om dit gedachtegoed levend te houden is de prijs ingesteld, ter stimulering voor initiatiefnemers die een monument een nieuw leven geven.
(bron: http://wijhouthemsintgerlach.nl 20 april 2015 www.tvvalkenburg.tv 21 april 2015, Dagblad De Limburger 24 april 2015)

Bureau Kragten constateert na een schouw van de wegen dat de technische kwaliteit van veel wegen in de gemeente Valkenburg aan de Geul slecht zijn. De resultaten van de wegenschouw worden door Maurice van Zijl van Bureau Kragten voorgelegd aan de commissieleden S.O.B. “De kwaliteit loopt terug van matig naar slecht. Tot het jaar 2020 is er daardoor een tekort op het budget van 1.6 miljoen euro. Over het precieze bedrag dat nodig zal blijken te zijn, is nu niets te zeggen. Maar het vormt wel een structureel probleem”, aldus Van Zijl.
Aan veel wegen moet iets gedaan worden. Sommige wegen zijn heel slecht. Echter wethouder Vankan (AB) wil nu eerst in een breder overleg met disciplines die onder andere gaan over waterbeheer en rioleringen overleggen welke keuze er gemaakt dient te worden. Dit wordt ‘adoptief wegbeheer’ genoemd. Vankan wil bekijken welke weg belangrijk is in een kern en in het toeristische gebied. Welke wegen worden veel of weinig bereden.
Volgens Bureau Kragten is in Houthem de weg Vroenhof/St. Gerlach slecht van kwaliteit.
(bron: www.tvvalkenburg.tv, 23 april 2015)

De heer Reinier (René) Corten ontvangt de Koninklijke Onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Sinds 1985 verricht Reinier Corten vrijwilligerswerk, dat zich met name richt op onderwijs, cultuur en sociaal/maatschappelijk werk. Zo is hij voorzitter van stichting Pesthuyspodium: een professioneel theatertje gevestigd in een monumentaal pand in de binnenstad van Maastricht. Daarnaast is hij lid van de commissie van Toezicht bij “De Geerhorst “ in Sittard. Hij verricht veel bestuurlijke taken, waarbij hij de kartrekkersfunctie niet schuwt. Zijn bestuurlijke capaciteit zet hij ook in voor onder ander stichting Jan Baptist, Radar, het Parcours en de stichting Historische en Heemkundige studies in en rond het Geuldal. Zijn creativiteit en zakelijke wijze van handelen zijn kenmerkend. Hij wordt getypeerd als een veelzijdig en betrokken persoonlijkheid, die werkzaam voor diverse vrijwillige activiteiten in de stad Maastricht e.o. met een belangeloze inzet de samenleving op een uitzonderlijke manier heeft gediend en nog steeds dient.
(bron: gemeente Valkenburg aan de Geul via www.valkenburg.nl , 23 april 2014)

In het kader van Koningsdag 2015 organiseert Kinder Vakantiewerk Houthem (K.V.H.) diverse activiteiten die zich rondom café ’t Wit Paerd afspelen. Zo zijn er onder meer een speurtocht / vossenjacht en leeft de jeugd zich uit op het springkussen, op de klim- en glijbaan en in de panna-arena. Verder zijn er nog een kleurwedstrijd, schminken, tekenen met stoepkrijt. De barbecue ontbreekt uiteraard ook niet, de muziek wordt verzorgd door DJ Rick.
De oranjestoet met versierde fietsen wordt muzikaal begeleid door Schutterij St. Martinus en Brassband St. Gerlach.
Tussen de bedrijven door worden mevrouw Liesbeth Louwen-Lomans en de heer René Corten gehuldigd in verband met het ontvangen van een Koninklijke Onderscheiding.
De dag wordt afgesloten met een disco/koningsbal in de zaal van café ’t wit Paerd.
(bron: flyer K.V.H.)

De van Houthem afkomstige Martina Perez Lama en Marcel Lebouille vormen het meipaar 2015 van de Valkenburgse jonkheid Boete de Poort. Dit stel wordt zaterdagavond 25 april 2015 als nieuw meipaar geproclameerd op de trappen van de eeuwenoude Kasteelruïne aan het Grendelplein in Valkenburg aan de Geul.
(bron: www.tvvalkenburg.tv 26 april 2015)

Op maandag 27 april 2015 vertrekken de schakers van Adelante (Houthem) naar het Poolse Bydgoszcz om daar deel te nemen aan Euro-Szachy Talents 2015. Dit is een internationaal schaaktoernooi voor jongeren uit verschillende Europese landen.
Naast het schaaktoernooi staat deze reis ook in het teken van 70 bewogen jaren in Europa. Zowel in Duitsland (Berlijn) alsook in Polen (Gdansk) wordt stilgestaan bij het begin van de democratie in beide landen.
(bron: www.tvvalkenburg.tv 27 april 2015)

Enkele weken geleden is door een storm de verkeersspiegel onder aan de Wolfsdriesweg in Geulhem geraakt door een boom en ten gevolge hiervan kapot gevallen. Deze spiegel was geplaatst in een onoverzichtelijke bocht, en het behoeft dan ook geen betoog dat er door het kapot vallen van deze spiegel een erg verkeersonveilige situatie is ontstaan.
Niels Dauven, raadslid van Algemeen Belang, stelt in een brief aan het gemeentebestuur van Valkenburg aan de Geul enkele vragen over deze volgens hem onveilige situatie in Geulhem.
(bron: www.tvvalkenburg.tv 27 april 2015)
 


naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

geen menu, klik hier