Kroniek van de maand maart 2015

                         

                                    

Naar vorige maand Terug naar overzicht kronieken

Naar volgende maandZondag 1 maart 2015 gaat de documentaire "Het kogelgat van Château St. Gerlach" in première.
Bezoekers van Château St. Gerlach zal het zeker zijn opgevallen: in de spiegel in een van de salons (Smyrnakamer) zit een gat. Een kogelgat. Een tastbaar “relikwie” van de bevrijding van zuidelijk Nederland door de Amerikanen in 1944.
Het kogelgat van Château St. Gerlach wordt veroorzaakt door een Afro-Amerikaanse soldaat. Maar volgens overlevering neemt de blanke captain Joseph Ryan de schuld op zich om te voorkomen dat de zwarte comrad-in arms zwaar gestraft zal worden. Het verhaal biedt de documentairemakers de gelegenheid om de contradictie van Europa ‘s bevrijding door een raciaal gesegregeerd Amerikaans leger te belichten.
Bij de totstandkoming van de documentaire is gebruikt gemaakt van bijzonder archiefmateriaal van onder andere geallieerden in Valkenburg en Zuid-Limburg, en wordt de toedracht van het schietincident nagespeeld. Robert Ryan, broer van Joseph Ryan en wijlen Dr. Jefferson Wiggens, een van de Afro-Amerikanen die tewerkgesteld was in Margraten vertellen over de tweede wereldoorlog en de gevolgen.
De film, een initiatief van Camille Oostwegel en geproduceerd door het Limburgse filmproductiebedrijf Mosasaurusfilm, wordt tevens op L1-tv uitgezonden en wordt ook vertoond tijdens internationale KLM-vluchten.
(bron: Nieuwsbrief ChâteauHotels, 19 februari 2015, Dagblad De Limburger 28 februari en 2 maart 2015, ZondagNieuws Heuvelland 1 maart 2015, www.wijhouthemsintgerlach.nl 7 maart 2015)

Na een jaar voorbereiding kan worden gestart met het uitbreiden van Dorpscentrum De Holle Eik met een multifunctionele ruimte (huiskamer), inclusief een toiletgroep met invalidentoilet en twee bergingen.
De nieuwe ruimte wordt ingericht als huiskamer, als ontvangstruimte voor inwoners van Houthem- St. Gerlach, maar is ook geschikt als extra repetitieruimte voor klein muziek- of zanggezelschap.
Daar de omgevingsvergunning moest worden verkregen op basis van “projectafwijkingsbesluit” was er een standaard proceduretermijn van 26 weken.
Op 11 december 2014 werd de omgevingsvergunning ontvangen. En na de 6 weken beroepstermijn kon op 11 februari 2015 gestart worden met de bouwwerkzaamheden.
Het dagelijks bestuur van Stichting Dorpscentrum De Holle Eik en Directeur Bouwbedrijf Coppes tekenden op woensdag 11 februari 2015 de opdracht tot realisatie van de uitbreiding.
De planning is als volgt:
— 11 februari 2015, start grondwerk
— Maart, storten fundering & vloer
— April, metselwerk wanden
— Donderdag 9 april, plaatsen gedenksteen
— Mei, dak en inwendige afwerking
— Juni, inrichting en schilder
— Eind juni, oplevering
Op donderdag 9 april 2015 om 16.00 uur wordt een eenvoudige gedenksteen aangebracht en het publicatiebord onthuld.
Ook starten de leden van Stichting Dorpscentrum De Holle Eik met de verkoop van bouwstenen, dit om het laatste ontbrekende deel van de financiering te completeren
(bron: www.wijhouthemsintgerlach.nl 3 maart 2015)

Zaterdag 7 maart 2015 bezoeken maar liefst 100 pelgrims Houthem. Deze pelgrims zijn van plan om te voet of per fiets via de wereldberoemde pelgrimsroute naar Santiago de Compostela te gaan. Deze pelgrims bezoeken een bijeenkomst van het Sint Jacobsgenootschap en kunnen voor het eerst een deel van de nieuwe schelpenroute (bewegwijzering) lopen die ze brengt bij de gerenoveerde refugio (pelgrimsherberg) naast de Houthemse parochiekerk.
Nu door het Jacobsgenootschap besloten is om Houthem ook op te nemen in de hoofdroute vanuit Roermond/Sittard naar Maastricht bestaat er een actuele en historische aanleiding om de betekenis en uitstraling van deze route te markeren door het opwaarderen van de bewegwijzering. Deze bewegwijzering met een hele serie bronzen schelpen met de gestileerde Santiago-schelp erop is gerealiseerd door een projectgroep vanuit het Dorpsplatform Wij Houthem Sint Gerlach en de hulp van vele sponsoren. Deze schelpen worden in de grond bevestigd en in de regio komen op diverse kruispunten van pelgrimswegen afstand- en wegwijzers van de route naar Santiago de Compostela te staan. Deze schelpen zijn samen met de te plaatsen stenen zuilen in Haasdal/Schimmert en Sibbe/Vilt herkenbare wegwijzers voor de pelgrims die via deze regio onderweg zijn naar Spanje.
Om de pelgrims naar Sint Gerlachus of onderweg naar Santiago nog beter te kunnen opvangen in Houthem is de pelgrimsherberg (refugio) vernieuwd en is er tegelijk een nieuwe parochiezaal gerealiseerd. De nieuwe refugio is zaterdag 7 maart 2015 feestelijk ingewijd door plebaan Merkx, prior van de broederschap St. Jacobus uit Roermond.
De markering van de route naar Santiago in en rondom pelgrimsoord Houthem-St. Gerlach is een initiatief van de werkgroep Cultuur van het Dorpsplatform Wij Houthem Sint Gerlach. De vernieuwing van de refugio en realisatie van de parochiezaal komt vanuit het kerkbestuur van de H. Gerlachus.
(bron: onder meer www.wijhouthem.nl , www.santiago.nl/nieuws/houthem www.tvvalkenburg.tv 3 maart 2015, Dagblad De Limburger 5 maart 2015)

Zondag 8 maart 2015 houdt Brassband St. Gerlach haar jaarlijkse open dag in dorpscentrum De Holle Eik. Ook worden op deze dag de jubilarissen gehuldigd: Erelid Jo Jennekens (60 jaar lid), Lucas Frissen (50 jaar lid en beschermheer) en Rob Robeers ( 40 jaar muzikant bij de Kurkapel in Valkenburg aan de Geul en bijna 10 jaar lid van de brassband). De muziekdocent Roger Cobben is meer dan 20 jaar verbonden aan de brassband en neemt deze dag afscheid.
Verder treden de jeugdige slagwerkers en muzikanten individueel of als groep op met leuke muzikale voordrachten. Ook brengt de brassband met haar jeugdleden samen een populair programma ten gehore.
(bron: www.tvvalkenburg.tv 1 en 9 maart 2015)

In de commissie Sociaal Domein maakte het CDA haar grote zorg kenbaar over de toekomst van onder meer de basisschool in Houthem. Op dit moment zitten in Houthem circa 45 leerlingen. Steeds meer ouders plaatsen hun kinderen op andere scholen binnen de gemeente, meestal uit privé overweging. In Houthem zijn zodoende 10 kinderen op andere scholen binnen de gemeente Valkenburg aan de Geul geplaatst.
Door Innovo is eerder een termijn tot 2017 gegarandeerd maar er gaan geruchten van een eerdere sluiting. Wethouder Bert Dauven (AB) verwoordt het gemeentelijk standpunt dat de school behouden blijft echter zonder bijbetaling. Bovendien ligt de beslissingsbevoegdheid over sluiting c.q. doorgaan alleen bij Innovo.
De wettelijke grens om een school open te houden is al jaren op 84 leerlingen gesteld. Echter via samenvoegingsconstructies kan dit aantal naar beneden worden bijgesteld.
(bron: www.tvvalkenburg.tv 10 maart 2015)

Woensdag 11 maart 2015 organiseert de stuurgroep van Buitengoed Geul & Maas een Boomfeestdag. Samen met initiatiefnemers, basisscholen en vrijwilligers worden op verschillende locaties bomen en groen aangeplant.
’s Morgens wordt door de groepen 1 tot en met 4 van de Houthemse basisschool en de jongeren van Adelante, in samenwerking met de werkgroep Natuur van Wij Houthem, langs de Meerssenderweg in Houthem een hele serie struiken geplant, die een mooie haag gaan vormen, De jongeren worden geassisteerd door gedeputeerde Twan Beurskens en burgemeester Eurlings.
Ook wordt het Routenetwerk, een verknoping van het bestaande en nieuwe fietspadennetwerk, geopend door de heren Beurskens en Eurlings bij Château Sint Gerlach en is er aandacht voor de op 7 maart 2015 geopende pelgrimsroute Santiago de Compostela te Houthem.
Buitengoed Geul & Maas is een samenwerkingsverband tussen Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht. Samen met initiatiefnemers, belanghebbenden en bewoners werkt Buitengoed Geul & Maas aan herontwikkeling van de groene buffer – de voormalige landgoederenzone – tussen Maastricht, Meerssen en Valkenburg aan de Geul.
(bron: www.wijhouthemsintgerlach.nl , www.tvvalkenburg.tv 8 maart 2015, Dagblad De Limburger 21 maart 2015)

Iedere woensdag stuurt chef-kok Otto Nijenhuis de keukenbrigade van Château St. Gerlach de bij het château behorende moestuin, kruidenhof, boom- en wijngaard in. Het is niet de bedoeling van Nijenhuis om zelfvoorzienend te worden, maar de producten uit de eigen tuinen vormen een mooie aanvulling op zijn werk in de keuken. De drang om dit te doen, komt voor een deel voort uit idealisme, gecombineerd met respect voor “het product eten”. Koken als ambacht. Daarnaast is het ook leerzaam voor zijn keukenbrigade. Hij leert zijn mensen dat bijvoorbeeld met diverse onderdelen van kruiden gerechten te maken zijn. Van het blad, de stengel tot de bloem. Natuurlijk is het ook leuk voor de gasten de koks bezig te zien in de tuin en dan is het een kleine stap om bezoekers voor te lichten over duurzaam eten.
(bron: Dagblad De Limburger, 14 maart 2015)

Op zaterdag 14 maart 2015 opent Kunst in Valkenburg (KIV) voor de 8e keer haar deuren. Traditioneel vindt KIV inside plaats tot en met zondag 29 maart 2015 in de prachtige ruimtes van de kloostergang van Château St. Gerlach en de schatkamers van de St.Gerlachuskerk.
Nieuw is de uitbreiding van de expositie naar het buitenlandgoed van Château St. Gerlach, KIV outside start ook op 14 maart 2015 en loopt de hele zomer door tot en met 29 september 2015.
KiV is inmiddels een begrip geworden en de duizenden bezoekers komen om exclusieve en hoogwaardige beelden en schilderijen te bewonderen van gerenommeerde kunstenaars uit binnen- en buitenland.
De kunstaanbieders zijn:
•Marx en Marx Limburgse kunst, gespecialiseerd in aan Limburg gerelateerde kunst van de afgelopen honderd jaar. Zij stellen onder andere schilderijen en beelden van Paul Beckers, Harry Schroen, Charles Eyck, Sjef Hutschemakers, Patrick Creyghton, Wil van der Laan, Jo Ramakers en Lei Molin ten toon.
•Galerie & Beeldentuin Giardino beschikt over een uitgebreide collectie beelden en schilderijen van (inter-)nationale kunstenaars. Er zijn werken van onder meer Arno Rutten, Josef Jan Michnia, Jos van Vreeswijk, Judith Wiersema, Ronald A. Westerhuis, Christiaan Lieverse, Lothar Vigelandzoon, Frans van Straaten, Karin van de Walle en Tom Smetsers te bezichtigen.
•Gastexposanten krijgen de mogelijkheid geboden om hun kunstwerken aan een breed publiek te tonen tijdens Kunst in Valkenburg 2015. Zo toont Maria Verstappen enkele grote schilderijen en Jan van den Bragt enkele van zijn speciale sieraden tijdens KiV. Een mooie aanvulling op het geheel vormt tijdens KiV 2015 de collectie van Galerie Hugo van der Aa, welke verschillende schilderijen uit diverse kunststromingen omvat.
Tijdens KIV 2015 is ook de baanbrekende gezichtsreconstructie van Sint-Gerlachus te bewonderen. Indien men van nog meer kunst wil genieten, kan men in de weekenden (vr/za/zo) tijdens de openingstijden van KiV de speciale exposities bij de 2 deelnemende kunstaanbieders bezoeken.
Stichting KiV:
(bron: gemeente Valkenburg aan de Geul via www.valkenburg.nl , www.tvvalkenburg.tv 5 maart 2015))

Kunst Kring Houthem organiseert zondag 15 maart 2015 een kunstexpositie in dorpscentrum de Holle Eik in Houthem.
(bron: gemeente Valkenburg aan de Geul via www.valkenburg.nl)

Vrijdag 13 maart 2015 wordt voorafgaand aan de opening van de kunsttentoonstelling KiV 2015 een nieuw beeld van de ’Nijntje art parade’ feestelijk onthuld bij Château St. Gerlach in Houthem. De onthulling wordt gedaan door Marja Kerkhof van het bedrijf Mercis en Camille Oostwegel. Het beeld is te bezichtigen tot 23 maart 2015.
De ‘Nijntje art parade’ is een expositie die dit jaar plaatsvindt ter ere van de 60ste verjaardag van Nijntje, de bekendste figuur uit de wereldberoemde prentenboeken van Dick Bruna. Om 60 jaar Nijntje te vieren, is aan 60 kunstenaars gevraagd om een 1.80 meter hoog beeld van Nijntje te decoreren. Kunstenaars uit verschillende disciplines hebben zich hiervoor door de wereld van Nijntje laten inspireren en het resultaat is bijzonder. De beelden van de Nijntje art parade zijn vanaf 1 mei tot 30 september 2015 te zien op verschillende binnen- en buitenlocaties in Nederland en Japan.
Eén Nijntje is te bezichtigen in het park van Château St. Gerlach.
Het doel van deze beeldenparade is, behalve mensen te laten genieten van de prachtige creaties, een bewustzijn te creëren bij jong en oud, dat niet ieder kind dezelfde kansen krijgt en dat het volgen van onderwijs kansen schept. Na afloop van de ’Nijntje art parade’ zal er een veiling plaatsvinden, waar de beelden geveild zullen worden ten bate van onderwijsprojecten van UNICEF.
(bron: www.tvvalkenburg.tv 11 maart 2015, Dagblad De Limburger 16 maart 2015)

Gedurende langere tijd wordt steeds meer illegaal afval gestort in de groencontainer op het kerkhof in Houthem. Mensen stoppen even met de auto om een zak afval of ander huisvuil op het kerkhof achter te laten. Ook laten regelmatig al dan niet loslopende honden sporen van hun aanwezigheid achter op het kerkhof. Om dit misbruik tegen te gaan is besloten het toegangshek naar het nieuwe gedeelte van het kerkhof af te sluiten.
(bron: Parochieblad voor Broekhem en Houthem, 14 maart 2015)

Bij een frontale botsing nabij de rotonde in Strabeek is maandag 16 maart 2015 omstreeks 17.00 uur de 58-jarige Josette Masset uit Valkenburg aan de Geul om het leven gekomen, een 37-jarige man uit Cadier en Keer raakt bij het ongeluk licht gewond. De exacte toedracht moet nog blijken uit nader onderzoek, maar de politie vermoedt dat de vrouw tijdens of vlak na een inhaalmanoeuvre frontaal tegen de tegemoetkomende auto is gereden. De vrouw raakt daarbij bekneld en is ter plekke aan haar verwondingen overleden.
(bron: Dagblad De Limburger, 17 maart 2015)

Dinsdag 17 maart 2015 hebben Jan-Paul Kroese, directeur van Château St. Gerlach uit Houthem en Bastiaan Klomp, directeur van Kruisherenhotel Maastricht een cheque ter waarde van € 1.000,- overhandigd aan Marjolein de Vugt, coördinator van het Alzheimer Centrum Limburg.
Landrover Nederland heeft tijdens de TEFAF Maastricht twee speciale Range Rovers Evoque kosteloos beschikbaar gesteld, die als shuttle service worden ingezet van Château St. Gerlach en Kruisherenhotel Maastricht naar de TEFAF. Beide SUV’s zijn winnaar van de “design your Evoque” wedstrijd. De Evoques zijn ontworpen door Benjamin Scheltema en Maurice Groothuis. Als tegenprestatie hebben Landrover Nederland en de twee ChâteauHotels besloten om € 1.000,- te schenken aan het Alzheimer onderzoekfonds Limburg.
(bron: www.tvvalkenburg.tv 18 maart 2015)

Op zondagmorgen 22 maart 2015 zijn de jeugdtamboers Jesse Backus en Niek Ruiter van Schutterij St.Martinus uit Houthem actief op het Limburgs Kampioenschap van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT) in Heel. De kwalificatie hiervoor vond plaats tijdens de districtswedstrijd op 25 januari in Hulsberg.
Jesse Backus behaalt maar liefst 86 punten en mag daarom op 27 juni 2015 naar het landskampioenschap KNMO voor solisten. Niek Ruiter behaalde 82,5 punten en behaalt hiermee net als op het concours in Hulsberg mooie punten op dit podium. Na afloop van hun optreden en de uitslagen komen de solisten met begeleiding naar Houthem terug en krijgen zij een staande ovatie, staande receptie en een paar overheerlijke stukken Limburgse vlaai om hun mooie resultaten te vieren.
(bron: www.valkenburg.tv, 24 maart 2015)

Mede in het kader van de viering van 850 jaar St. Gerlach, organiseert de Stichting Kerkconcerten op zondag 22 maart 2015 een bijzonder concert in de St. Gerlachuskerk in Houthem. Dit concert wordt verzorgd door sopraan Sarah Fränzer uit Münster, fluitiste Ulrike Friedrich uit Neuwied en organist Johannes Geffert uit Bonn. Tijdens het concert wordt muziek ten gehore gebracht van Georg Friedrich Händel, Pietro Terziani, Johann Gottlieb Graun, Carl Philipp Emanuel Bach, Joseph Haydn en Gian Francesco de Majo.

Donderdagochtend 26 maart 2015 rond 11.00 uur gaat het brandalarm af voor de Onderstestraat 35 in Houthem. Daar is de Stichting Ronald McDonald Kindervallei gevestigd. Door toepassing van de nieuwe afspraken binnen de brandweer wordt met Adelante gebeld. Bij navraag blijkt het om een automatische melding te gaan. Gelukkig geen brand in een van de gebouwen van Adelante in Houthem. De brandweerauto’s kunnen in de garage blijven.
(bron: www.tvvalkenburg.tv 26 maart 2015)

Op maandag 30 maart 2015 is de schutterij te gast in de Houthemse basisschool St. Gerlachus en presenteert zij zich aan alle schoolkinderen van de groepen 1 t/m 8.
Tijdens de schuttersles wordt de historie en het heden van de eeuwenoude schutterstradities uitgelegd zowel aan de hand van foto- en beeldmateriaal als door de aanwezigheid van een groot aantal leden van de schutterij in uniform. De schutters spreken over de rol van de schutterij vroeger en nu, het schieten, exercitie, koningsvogelschieten, muziek in de schutterij en natuurlijk de functie van de jeugd in de vereniging.
Hun jeugdtamboers Jesse Backus, Niek Ruiter, Max Backus, Roana Hessels, Dries Ruiter en Chris Baeten laten horen wat zij al kunnen spelen.
Na de paasvakantie komen de schoolkinderen op maandag 13 april en maandag 20 april voor workshops naar het schutterslokaal dorpscentrum De Holle Eik. Tijdens de workshops krijgen de kinderen de kans te ondervinden hoe je als kind onderdeel kunt zijn van de schutterij door het meespelen in het muziekkorps. Tijdens een workshop trommelen laat vakleerkracht Henk Martens de kinderen samenspelen met slagwerk.
Verder laat trompetdocent Roger Cobben de kinderen spelen op trompetten en trombones, speciaal geschikt voor kinderen: de pBone (trombone) en pTrumpet (trompet).
Na de workshopmiddag krijgen de kinderen de mogelijkheid zich in te schrijven voor een aantal proeflessen op slagwerk of trompet om te ervaren hoe de lessen gaan. Daarna komt de leerling in het opleidingstraject van de vakleerkrachten (met landelijk erkend muziekdiploma) tijdens de wekelijkse individuele lessen en de groepsles.
(bron: Dagblad De Limburger, 26 en 31 maart 2015, www.wijhouthemsintgerlach.nl 15 april 2015)
 


naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

geen menu, klik hier