Kroniek van de maand februari 2015

                         

                                    

Naar vorige maand Terug naar overzicht kronieken

Naar volgende maandMaandag 2 februari 2015 wordt tijdens een feestelijke eucharistieviering in de Sint Gerlachuskerk Maria Lichtmis gevierd. Op Maria Lichtmis worden traditioneel kaarsen gewijd en een kaarsenprocessie gehouden vůůr de mis; vandaar de naam lichtmis. De processie staat symbool voor de intrede van Christus in de tempel van Jeruzalem, als het “Licht dat voor alle volkeren straalt”.
Als bijzondere gast woont broeder Hugo deze eucharistieviering bij. Broeder Hugo is de enige in Nederland, verblijvende katholieke kluizenaar. Hij woont al 11 jaar in een kluis in het dorpje Warfhuizen in het uiterste noorden van de provincie Groningen. Zijn hermitage is gewijd aan de Heilige Maagd Maria, die er wordt vereerd als Onze Lieve Vrouwe van de Besloten Tuin.
(bron: www.valkenburg.tv 23 januari 2015, Parochieblad voor Broekhem en Houthem, 31 januari 2015, Dagblad De Limburger, 31 januari 2015)

De handbalverenigingen Marsna (Meerssen) en IASON (Houthem-St. Gerlach) gaan vanaf komend seizoen samen verder onder de naam Marsna IASON Combinatie (MIC). Het samenwerkingsverband moet leiden tot twee voorname doelen: de handbalsters op een zo hoog mogelijk niveau binnen de regio laten acteren en een breed draagvlak creŽren voor de jeugd.
De besturen van Marsna en IASON startten ongeveer anderhalf jaar geleden oriŽnterende gesprekken over een mogelijke samenwerking. De praatsessies werden al snel uitgewerkt in serieuze ideeŽn en mondden uiteindelijk uit in de samenwerking in de vorm van een nieuwe club: Marsna IASON Combinatie.
Het Nederlands Handbal Verbond heeft inmiddels de samenwerking goedgekeurd.
(bron: Dagblad De Limburger, 6 februari 2015)

Even voor 10.00 uur rukt de brandweer uit richting Onderstestraat in Houthem voor een brandalarm. De melding van brand in Houthem is veroorzaakt door de automatische brandmeldinstallatie. Volgens mededeling van de brandweer is het een loos alarm bij aankomst.
(bron: www.tvvalkenburg.tv, 9 februari 2015)

Dinsdagavond, 10 februari 2015 voert de wijkagent van Houthem samen met de wijkboa het zogenaamde Donkere Dagen Offensief uit in Houthem. Diverse buurtbewoners worden aangesproken op inbraakgevoelige plekken bij hun woningen. In totaal worden 15 fietsen en 2 aanhangwagens niet afgesloten aangetroffen.
NB: boa, bijzonder opsporingsambtenaar
(bron: Twitter Wijkagent BergSibbeHouthem, 10 februari 2015)

Vrijdagmorgen 13 februari 2015 trekt onder een stralende zon en lenteachtige temperaturen een bonte carnavalsoptocht door Houthem, die door basisschool St. Gerlachus en Adelante gezamenlijk wordt georganiseerd. Dankzij de goede weersomstandigheden is er veel publiek langs de optochtroute.

Zondagmiddag 15 februari 2015 trekt in Houthem onder weer een stralend zonnetje en lekkere voorjaarstemperaturen de carnavalsoptocht van carnavalsvereniging de Boschrave door Houthem. Ondanks het feit dat er minder startnummers zijn dan voorgaande jaren, is het kwalitatief een mooie optocht.

De politie is op zoek naar een grijze Peugeot 206, ouder model, die betrokken is geweest bij een ernstig verkeersongeval op vrijdagmiddag 13 februari 2015 in Maastricht. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht met breuken aan onder meer een arm, ruggenwervels, bekken, voet en enkel. De politie is op zoek naar de grijze Peugeot 206, model begin jaren 2000, met behoorlijke schade aan de rechterzijde. Ook is zij op zoek naar getuigen of zij die meer informatie hebben.
(bron: Wijkagent Meerssen via Twitter en www.tvvalkenburg.tv, 16 februari 2015)

Wijkagent Hub Smeets meldt dat de bewuste Peugeot na Burgernetmelding is aangetroffen en in beslag genomen en dat het onderzoek nog loopt
(bron: Wijkagent Hub Smeets via Twitter, 18 februari 2015)

Een grijze Peugeot die aan alle kenmerken voldoet in het bericht van 16 februari 2015 wordt maandagavond, 16 februari 2015 in Houthem achter een huis aan de Onderstestraat aangetroffen. De politie heeft de auto rond 20.45 uur laten afvoeren. Het is uit de berichtgeving niet duidelijk of dit inderdaad de bewuste Peugeot is.
(bron: eigen waarneming)

In de week vůůr en nŠ carnaval vinden in Houthem op diverse plaatsen woninginbraken plaats, onder meer in woningen aan de van Caldenborghsweg, Meerssenderweg, Goudenrood en Vroenhof. Via Twitter en Facebook waarschuwen de gebruikers van deze social media elkaar.

In een meer dan 2 pagina’s groot artikel wordt beschreven dat het zorgaanbod voor mensen met dementie en hun behoefte daaraan in met name de thuissituatie in veel Europese landen niet goed op elkaar zijn afgestemd. Het Europese dementie-onderzoek Actifcare moet daar verandering in brengen. De in Houthem woonachtige hoogleraar ouderenpsychiatrie Frans Verhey, tevens directeur van het Alzheimercentrum Limburg, leidt het drie jaar durende onderzoek naar de behoeften en wensen van dementiepatiŽnten en hun mantelzorgers. Trekker van dit onderzoek is het Maastricht Universitair Medisch Centrum, het samenwerkingsverband tussen universiteit en AZM. De deelnemende landen zijn naast Nederland, Duitsland, Groot-BrittanniŽ, Ierland, Zweden, Noorwegen, Portugal en ItaliŽ.
(bron: Dagblad De Limburger, 20 februari 2015)

In de winter 2012/2013 zijn ruim 70 belangstellende inwoners en vertegenwoordigers van alle verenigingen en instellingen uitgenodigd samen te brainstormen over de toekomst van onze dorpsgemeenschap en de daarin gelegen kansen. De resultaten van die brainstormsessies zijn geland in een Kansenkaart die in een dorpsbrede bijeenkomst in oktober 2013 positief is ontvangen door een groot aantal inwoners.
Ondertussen waren/zijn verschillende inwoners daadwerkelijk met diverse initiatieven aan de slag gegaan. Dat heeft naast concrete resultaten, zoals het realiseren van een extra speeltoestel op de speelweide bij het St. Gerlachplein en het behouden van de peuterspeelzaal in de basisschool, ook geleid tot het beschikbaar komen van (financiŽle) middelen van private en overheidspartijen voor diverse andere initiatieven. Daarmee is nu een programma in uitvoering waarmee, samen met de eigen bijdragen (van onder meer verenigingen) een totaalbudget van ruim € 900.000 gemoeid is.
Een aantal concrete resultaten is inmiddels gerealiseerd (zoals restauratie stationsgebouw, vernieuwde website, medegebruik van het zwembad van Adelante, nieuwe beugelbaan op het sportcomplex) en/of wordt in het eerste kwartaal van 2015 zichtbaar (bijv. dorpsgids, markeren van de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella, de ontsluiting van een aantal dorpsparels d.m.v. een wandelbrochure in samenwerking met de VVV, de uitbreiding van het gemeenschapshuis de Holle Eik). Andere initiatieven vergen meer voorbereiding en zullen later in 2015/2016 in uitvoering komen.
Destijds is door de deelnemers afgesproken later in het proces nog eens bijeen te komen om te bezien hoe een en ander loopt. Hoewel het nu op de rails staande programma best veel tijd en energie vraagt, vinden alle betrokkenen het ook belangrijk om tijd vrij te maken voor reflectie: zijn we op de goede weg, kunnen bepaalde zaken wellicht beter/anders, vergeten we zaken, welke nieuwe ontwikkelingen zijn er en gaan we daar iets mee doen en -last but not least- hoe kunnen we dit structureler vorm geven.
Wij Houthem-St.Gerlach wil -naast de "denkers van het eerste uur" en het lokale bedrijfsleven- ook alle verenigingen nogmaals graag de gelegenheid bieden hier hun bijdrage aan te leveren.
Op 24 februari 2015 wordt hierover vanaf 19.30 uur gezamenlijk van gedachten gewisseld in de theaterzaal van Ronald Mc Donald Kindervallei.
(bron: uitnodiging Wij Houthem St. Gerlach)
 


naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

geen menu, klik hier