Kroniek van de maand mei 2014

                         

                                    

Naar vorige maand Terug naar overzicht kronieken

Naar volgende maandSinds jaar en dag doen kinderen van de H. Gerlachusschool in Houthem op de eerste zondag van mei hun Eerste Heilige Communie. Dit jaar waren er echter géén communicantjes.

In april 2014 heeft zich op de locatie van de geldautomaat in Houthem, het dorpscentrum De Holle Eik, tweemaal een incident voorgedaan. Het pand heeft hierbij tweemaal aanzienlijke schade opgelopen. Na overleg met de eigenaar is besloten de automaat niet meer op deze locatie terug te plaatsen.
Dit besluit was aanleiding om de locatie van deze geldautomaat opnieuw onder de loep te nemen. Bij een dergelijke evaluatie wordt onder andere gekeken naar mogelijke locaties in de kern, veiligheid en de laatste gebruiksgegevens van de geldautomaat in het gemeenschapshuis. Op basis van deze gegevens hebben we moeten concluderen dat er geen geldautomaat in Houthem herplaatst zal worden.
(bron: Rabobank Maastricht e.o., 7 mei 2014)

Het fiets- en wandelpadenplan Gebiedsontwikkeling Maastricht – Valkenburg dat nu uitgevoerd gaat worden (fase 1), is gesitueerd tussen de Geusselt bij Maastricht tot en met Schin op Geul. De Valkenburgse gemeenteraad heeft in het najaar van 2013 dit plan geaccordeerd met enkele toevoegingen op de route.
Met alle belangenverenigingen en bewoners die op of langs deze route wonen is overleg geweest. Tussen de Plenkertstraat (Tivoli) in Valkenburg aan de Geul en Houthem is de route voor recreatieve fietsers en wandelaars als volgt:
Wandelaars mogen het pad langs de Geul volgen, fietsers worden via het bestaande bruggetje richting de Klaterstraat geleid. Deze straat krijgt een andere verharding, passend in het landschap. Wandelaars blijven vanaf de Klaterstraat de bestaande paden door Natuurgebied Ingendael volgen. Voor fietsers én wandelaars wordt daarnaast aan de rand van het natuurgebied een nieuw pad aangelegd. Een deel van dit pad zal vanwege de moerassige omstandigheden als een vlonderpad uitgevoerd worden. Het terrein van Château St. Gerlach wordt niet toegankelijk voor fietsers, deze worden via de doorgaande weg en de Onderstestraat omgeleid.
Via de Onderstestraat loopt de route langs de kerk en kerkhof en komt er ter hoogte van de Ronald McDonald Kindervallei/Adelante een nieuw pad richting sportvelden Houthem. Dat was een wens van de Dorpsraad. De gesprekken met betrokkenen zijn positief afgerond door middel van grondruil. De route loopt daarna verder naar de Geulhemermolen en richting uitspanning de Nachtegaal, in de gemeente Meerssen. Het is de bedoeling om meubilair en bewegwijzering zo te ontwerpen dat ze goed herkenbaar zijn en een eenduidige, eigen huisstijl krijgen. Op de route komen afvalbakken te staan.
(bron: www.tvvalkenburg.nl, 8 mei 2014)

Wethouder Charles van Melsen van Valkenburg aan de Geul wil bekijken of het inzetten van flitspalen in diverse kernen van de gemeente Valkenburg aan de Geul soelaas biedt. Dit antwoordt hij op vragen van de oppositie over het verkeersarrangement Houthem. "Dit zal in overleg met het Openbaar Ministerie geregeld worden". Van Melsen zegt er niet bij in welke kernen van de gemeente hij zo'n flitspalen wil inzetten
Duidelijk is dat de ingeslagen weg om tot een verkeersverbetering te komen in Houthem veel te lang duurt voordat er resultaten bereikt worden. Over de aangelegde versmallingen en parkeerverboden zijn vele op- en aanmerkingen gemaakt, niet in de laatste plaats door de ouders van de basisschoolkinderen.
"Ik ben ook nog in overleg met de ouders van de basisschoolkinderen", zei van Melsen.
Het CDA had gevraagd naar de stand van zaken rond de situatie in Houthem. Echter Corry Fulmer van PGP diende de wethouder van repliek: "Dit duurt te lang, nu actie voordat er ongelukken gebeuren wethouder!" riep ze in de interruptiemicrofoon.
(bron: www.tvvalkenburg.nl 8 mei 2014)

Samen met het Kernoverleg Berg en Terblijt, Veilig Verkeer Nederland, politie, bijzondere opsporingsambtenaren (B.O.A.’s) en de gemeente Valkenburg aan de Geul wordt maandag 12 mei 2014 een 'Promotiedag Veiligverkeer' georganiseerd in Geulhem.
Stefan Janssen van de Werkgroep verkeer Geulhem: "Al geruime tijd zijn wij als Werkgroep verkeer Geulhem doende om de verkeersveiligheid bespreekbaar te maken. Te vaak zien wij dat het samengaan van langzaam en snelverkeer hachelijke situaties met zich meebrengt. Vooral op de wegen Geulhemmerweg, Wolfsdriesweg en Barakkenberg in Geulhem".
Weggebruikers zullen worden aangesproken op de onveilige situaties op genoemde wegen.
"Het samengaan van en naar schoolgaande fietsers plus het piekmoment van het woon/werkverkeer heeft, samen met het recreatief- en vrachtverkeer op dit deel van Geulhem zijn beperkingen. We willen de weggebruikers er attent op maken", aldus Janssen.
Doel van de verkeersveiligheidsdag is om een bewustwordingsproces op gang te brengen voor alle weggebruikers.
(bron: www.tvvalkenburg.nl 10 mei 2014)

Voor de tweede keer organiseert directie en medewerkers van Ruijters Makelaardij op 10 mei 2014 de inmiddels traditionele RuijtersTOUR. Een fietstour van 45 km dóór medewerkers van Ruijters vóór het goede doel, namelijk de Ronald McDonald Kindervallei in Houthem.
Zij fietsen maar liefst een bedrag van € 10.000 bij elkaar. Dit geweldige bedrag staat gelijk aan 40 gezinnen die daarmee voor een passend tarief op vakantie kunnen komen bij de Kindervallei.
(bron: www.kinderfonds.nl/kindervallei)

Hét hotelterras van de Euregio 2014 is Château St. Gerlach te Houthem-St. Gerlach geworden.
(bron: Chapeau Magazine via Twitter, 13 mei 2014)

Wegens succes presenteert Stichting Kunst in Valkenburg (KiV) ook in de zomer van 2014 KiV St. Gerlach Sculpture. Een verrassende beeldenexpositie in de schitterende entourage van landgoed Château St. Gerlach. Verspreid door het park en de tuinen van Château St. Gerlach zijn sculpturen uit verschillende materialen (hout, steen, kunststof, terra cotta etc.) te bewonderen. KiV St. Gerlach Sculpture wordt georganiseerd Marx en Marx Limburgse kunst en Giardino Galerie & Beeldentuin in samenwerking met Château St. Gerlach.
De expositie is gratis te bezichtigen vanaf 18 mei tot en met 28 september in het park en tuinen van Château St. Gerlach te Valkenburg aan de Geul.
(bron: www.chateauhotels.nl )

Op het 239ste Bondsschuttersfeest te Valkenburg aan de Geul (18 mei 2014) behaalt de Houthemse Schutterij St. Martinus onder meer de dagbeker in de B-klasse op de gezamenlijke onderdelen ereprijs, beste defilé, 1e prijs beste houding optocht en 3e prijs beste presentatie.

De Rechtbank Limburg heeft een verzoek om voorlopige voorziening van de eigenaar / bewoner van het pand Goudenrood 30 in Houthem afgewezen. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening was ingediend tegen de beslissing van de burgemeester van Valkenburg aan de Geul om de woning voor zes maanden te sluiten wegens overtreding van de Opiumwet. In de woning zijn op 11 februari 2014 212,8 gram softdrugs en 4,3 gram harddrugs aangetroffen.
De woning is vrijdag 23 mei 2014 op grond van het zogenaamde Damoclesbeleid gesloten voor zes maanden.
(bron: www.tvvalkenburg.nl 23 mei 2014, Dagblad De Limburger, 24 mei 2014)

De Houthemse handbalvereniging IASON viert in 2014 haar zestigjarig bestaan. De club, die in de loop der jaren een internationale bekendheid heeft opgebouwd, viert dit bijzondere jubileum met - onder meer – een reünie op 14 juni 2014. De vereniging is daarom naarstig op zoek naar iedereen die ooit op enige wijze met haar verbonden is geweest, (oud-)kaderleden, (ex-)speelsters, supporters, enz. Ook is de vereniging op zoek naar (e-mail-)adressen van al die mensen, zodat die mensen een uitnodiging toegestuurd kan worden. In het weekend van 14 juni 2014 vindt tevens het befaamde IASON-toernooi plaats.
(bron: Dagblad De Limburger, 24 mei 2014)

Het handtekeningenbord van de 49ste Amstel Gold Race is voor een recordbedrag geveild. Het schitterende bedrag van € 6.999,00 werd geboden door B&S Natuursteen samen met Cross Limits Logistics B.V. Dit bedrag komt geheel ten goede aan het Ronald McDonald Kindervallei in Houthem.
Leo van Vliet, koersdirecteur van de Amstel Gold Race hoopt dat hij de toon heeft gezet en dat het handtekeningenbord met krabbels van alle grote wielerhelden van deze tijd, tijdens de 50ste editie van de Amstel Gold Race minimaal hetzelfde bedrag oplevert.
(bron: www.tvvalkenburg.nl 27 mei 2014)

De Ronald McDonald Kindervallei in Houthem is op Hemelvaartsdag, 29 mei 2014, het decor van een nieuw muziekfestival. Op het programma staan optredens van onder meer samba-band SambAllegro en Brassband St. Gerlach, beide uit Houthem, Fanfare St. Cecilia uit Hunsel, opleidingsorkest en harmonie St. Gerlachus uit Oirsbeek, zangeres Marjon Lambriks uit Valkenburg, zangeres Marleen Rutten uit Hunsel, en Stephanie en Merel, beiden bekend van The Voice Kids 2014.
Voor de kinderen zijn er leuke activiteiten zoals een springkussen, dansen, schminken, een clown, een grabbelton en zelfs de jeugdbrandweer en brandweer zijn aanwezig.
Tijdens dit Kindervallei Muziekfestival zijn op het terrein diverse horecagelegenheden waar je terecht kunt voor een hapje en een drankje.
De gehele opbrengst van deze muzikale dag komt ten goede aan de Kindervallei, welke geen overheidssteun ontvangt en daarom afhankelijk is van donaties en acties.
(bron: www.kinderfonds.nl/kindervallei, Dagblad De Limburger, 27 mei 2014)

Op 23 juni 2014 start Bevolkingsonderzoek Zuid met het bevolkingsonderzoek borstkanker in Valkenburg aan de Geul. Tot nu toe kan gesproken worden van een succesvol verlopen bevolkingsonderzoek in Valkenburg aan de Geul. De opkomst bedroeg tijdens de vorige ronde 81,6%. Dit is ruim boven het landelijk vereiste minimum van 70%.
Het borstonderzoek vindt plaats in een verplaatsbaar onderzoekscentrum en staat tot medio augustus 2014 op het St. Gerlachplein in Houthem.
(bron: www.tvvalkenburg.nl 28 mei 2014)

In het weekend van 31 mei en 1 juni 2014 organiseert de Houthemse voetbalvereniging IASON voor de 30ste keer het miniveldvoetbaltoernooi op haar sportvelden aan de Kromme Steeg. Maar liefst 108 teams werken dat weekend in diverse categorieën onder een stralende zon hun wedstrijden af. De organisatie is vooral blij met het sportieve verloop van het toernooi, dat gerekend mag worden tot het grootste en gezelligste toernooi van heel Zuid-Limburg.
(bron: vv IASON via Facebook, 1 juni 2014)

 


naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

geen menu, klik hier