Kroniek van de maand februari 2014

                         

                                    

Naar vorige maand Terug naar overzicht kronieken

Naar volgende maandDinsdagavond 4 februari 2011 wordt in dorpscentrum De Holle Eik in Houthem de tweede 'Vastelaovend in Valkeberg'-poster gepresenteerd. De gratis poster, een ontwerp van Con Tonnaer, is een initiatief van www.vastelaovendinvalkeberg.nl in samenwerking met de gemeente Valkenburg aan de Geul, de Kunst & Cultuurraad Valkenburg en enkele bedrijven. Vorig jaar werd de eerste vastelaovesposter gemaakt door kunstenares Claudia Volders uit Houthem.
(bron: www.tvvalkenburg.nl 8 februari 2014)

Bij navraag bij de bewoners aan het Goudenrood in Houthem heeft Corry Fulmer (PGP) vernomen, dat de gemeente Valkenburg aan de Geul heeft verzuimd de bewoners te informeren. In het Goudenrood worden vele bomen en struiken gekapt.
"Verjonging" is de term die daarvoor gebruikt wordt. PGP heeft over de ontstane commotie enkele vragen gesteld aan het gemeentebestuur. Een van de vragen: "Er is in 30 jaar niks gedaan ter plekke, dus waarom kunnen deze werkzaamheden niet een jaar wachten; "vragen wij ons af.?"
(bron: www.tvvalkenburg.nl 8 februari 2014)

In cultureel centrum Corneliushuis in Heerlerheide vindt vrijdag 7 februari 2014 de finale plaats van het CMC Alaif 2014 van Carnavalsmuziek.com en TV-Limburg. Houthemnaar Jordy Swillens staat, net als vorig jaar, weer in de finale en weet nu de derde plaats binnen te halen met zijn liedje "Veer höbbe zin d'rin”.
CMC staat voor Carnavalsmuziek.com en Alaif is een samenvoeging van de woorden alaaf en live.
(bron: www.tvvalkenburg.nl 10 februari 2014)

In dorpscentrum De Holle Eik worden dinsdag 11 februari 2014 de resultaten gepresenteerd van de eerste fase van een onderzoek waarmee verkend wordt of de ontwikkeling van het akkerland langs de voormalige provinciale weg, het zogenaamde WIJland, een droom is die waarheid kan worden. Een wijngaard, ruimte voor streekgebonden groenten en fruitbomen, een ontmoetingsplaats met kiosk en daarnaast een aantal flexibele plekken, waarin bijvoorbeeld een kinderboerderij, speeltuin, doolhof. Deze zijn wonderwel tot één geheel te maken dat aansluit bij het bestaande park van Château St. Gerlach aan de overzijde. Onderzoeker Marco van de Wal van Camino Vastgoed presenteert de resultaten van een groot aantal gesprekken met instellingen, ondernemers, inwoners en kinderen van de basisschool en Adelante. “Openheid” en “een groene invulling” komen daarbij als een rode draad naar voren. Marc Heusschen van landschapsarchitecten Heusschen-Copier laat aan de hand van een ruimtelijk schetsontwerp zien hoe die rode draad in het gebied er zou kunnen uitzien.
De reacties van de aanwezigen zijn positief. In hoeverre de gedroomde invulling financieel haalbaar is, zal nader onderzoek moeten uitwijzen.
In de vervolgfase van dit project worden alle reacties verwerkt tot een bijgesteld plan waarop vervolgontwikkeling gaat plaatsvinden.
(bron: www.wijhouthem.nl en Parochieblad voor Broekhem en Houthem, 22 februari 2014)

13 februari 2014, de dag van de Routes of Liberation, heeft het Vfonds (Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg) een substantiële subsidie verstrekt aan het filmproject "Het Kogelgat van Château St. Gerlach". Deze bijdrage maakt de realisering van de film definitief mogelijk. De première zal plaatsvinden in september 2014 tijdens de viering van 70 jaar bevrijding van Zuid-Limburg. Het verhaal van het kogelgat wordt onderdeel van een Liberation Route tussen de Amerikaanse begraafplaats in Margraten en het oorlogsmuseum Eyewitness in Beek (zie ook de kroniek van juni 2013).
(bron: persbericht Camille Oostwegel ChâteauHotels & -Restaurants, 14 februari 2014)

Zaterdag 22 februari 2014, organiseert de Houthemse carnavalsvereniging de Boschrave weer het jaarlijks Auw Wieverbal in Café 't Wit Paerd in Houthem.
(bron: C.V. de Boschrave via Twitter, 20 februari 2014)

De wijkagent van Meerssen controleert in Strabeek een bestuurder. Bij deze controle blijkt dat de bestuurder nog een openstaande boete heeft van € 1.821. Uiteraard moet deze boete meteen betaald worden.
(bron: wijkagent Meerssen via Twitter, 20 februari 2014)

De Hotel Management School Maastricht (HMSM) en de Ronald McDonald Kindervallei in Houthem gaan een unieke samenwerking aan op het gebied van gastvrijheid.
Studenten van de HMSM gaan namelijk verschillende werkzaamheden uitvoeren in de Ronald McDonald Kindervallei, een sprookjesachtig vakantieverblijf voor kinderen met een lichamelijke of een meervoudige beperking. Door deze samenwerking kan een 24-uurs service op het gebied van veiligheid en gastvrijheid aan de vakantiegasten gegarandeerd kan worden.
De samenwerking start na een periode van zorgvuldige voorbereidingen op 7 maart 2014. Een poule van studenten (en docenten) vervult de rol van gastheer/-vrouw en bedrijfshulpverlener. De student is in deze rol ‘het visitekaartje’ van zowel de HMSM als de Kindervallei. Kortom: een win-winsituatie voor beide partijen.
(bron: www.nationaleonderwijsgids.nl 24 februari 2014)

Burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul maken bekend dat zij, met een projectafwijkingsbesluit als bedoeld in artikel 2.12 lid 1, onderdeel a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), een omgevingsvergunning hebben verleend voor het realiseren van een parkeervoorziening.
Het projectafwijkingsbesluit heeft betrekking op een perceel aan de Meerssenderweg ongenummerd te Houthem (Valkenburg, kadastraal bekend: gemeente HHM00, sectie A, nummer 2211) en voorziet in de aanleg en het gebruik van een gedeelte van dit perceel als openbare parkeervoorziening voor 10 auto’s.
(bron: www.valkenburg.nl en Weekblad De Trompetter/Heuvelland Aktueel, 26 februari 2014)

In het februari-katern “Limburg onderneemt” van Dagblad De Limburger is een paginagroot interview opgenomen met de in Houthem woonachtige Inge Lemmens, eigenaar van Bouwbedrijf I.J. Lemmens bv en bestuurslid van Bouwend Nederland. Het thema van dit artikel is, dat er voor een bedrag van in totaal vijf miljard euro op de plank ligt voor bouwprojecten die om diverse redenen niet van de grond zijn gekomen. Er is een bedrijfs-cao die niet concurrerend is met aanpalende sectoren waardoor versnippering en leegloop plaatsvindt. Er ontstaat een nijpend tekort aan vakmensen doordat een totale tegenstrijdigheid heerst tussen het opleiden van mensen en het gehanteerde aanbestedingsbeleid.
(bron: Dagblad De Limburger, februari 2014)

De herinrichting van landgoed Kloosterbosch bij Houthem krijgt een halve ton van de provincie. Met het geld wordt een gebied van 24 hectare ingericht voor bos- en natuurbeheer. Tot voor kort was daar een bessenkwekerij. Het geld is afkomstig uit het subsidiepotje voor de Ecologische Hoofdstructuur, dat is de aaneenschakeling van verschillende natuurgebieden. Landgoed Kloosterbosch wordt onderdeel van de landgoederenzone in het gebied tussen Valkenburg, Meerssen en Maastricht.
(bron: www.l1.nl 27 februari 2014)
 


naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

geen menu, klik hier