Kroniek van de maand januari 2014

                         

                                    

Naar vorige maand Terug naar overzicht kronieken

Naar volgende maandHet jaarlijkse Gerlachusoctaaf wordt op zaterdag 4 januari 2014 geopend door de abt van Mamelis, die voorgaat in de eucharistieviering van 19.00 uur. Het octaaf is dit jaar gebaseerd op de zeven werken van barmhartigheid. Deze zijn de inspiratiebron geweest voor tal van kunstwerken en literatuur. Dat komt ook tot uiting in de speciale tentoonstelling in de schatkamer van het Heiligdom Sint-Gerlachus. Na de hoogmis op zondag 5 januari 2014, opgedragen door de bisschop van Roermond, Mgr. Frans Wiertz, zal de presentatie plaatsvinden van het boekwerk 'Rondom het Heiligdom St. Gerlach Houthem', een gezamenlijke productie van Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach en kerkbestuur van de parochie St. Gerlach.
Naast dagelijkse eucharistievieringen zullen iedere dag de zegening en uitdeling van het Gerlachusbrood de verering van het relikwie van St. Gerlach plaatsvinden. Ook is er gelegenheid voor een biechtgesprek. Het octaaf duurt tot en met zondag 12 januari 2014.
(bron: parochie St. Gerlach, Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach, www.tvvalkenburg.nl, 31 december 2013, Dagblad De Limburger 4 januari 2014)

Voetbalvereniging IASON, handbalvereniging IASON en Ruitervereniging St. Gerlach organiseren op zondag 5 januari 2014 gezamenlijk een kindvriendelijke, uitdagende wandeling door het Limburgse landschap, de nieuwjaarstocht. Na afloop van de wandeling is in de kantine van de voetbalvereniging volop gelegenheid om samen te proosten op het nieuwe jaar.
(bron: flyer organiserende verenigingen)

Tijdens een plechtige investituur in de hoogmis op zondag 5 januari 2013 in de Gerlachuskerk in Houthem worden mevrouw Maria Schoenmaekers-Bormans en de heren Wiel Gelissen en Harry van Hertrooy opgenomen in de “Orde van Sint Gerlach”. Zij ontvangen deze orde of vanwege bijzondere verdiensten voor de parochie van de Heilige Gerlachus of voor de verspreiding en verdieping van de verering van de Heilige Gerlachus of voor zijn Heiligdom en dat gedurende meer dan vijftien jaren.
(bron: www.tvvalkenburg.nl, 7 januari 2014)

In het boekwerk 'Rondom het heiligdom Sint-Gerlach Houthem' zijn een aantal verhalen over Sint Gerlachus en zijn kerk opgenomen, waarbij een aantal nieuwtjes aan het licht komen, bijvoorbeeld: De drie kruisjes die Sint Gerlachus uit Jeruzalem meegebracht zou hebben, kan hij zelf nooit gezien hebben, want daarvoor zijn zij te jong. Mireille Madou, kunsthistorica en filosofe, heeft een nieuwe studie aan het praalgraf van Sint-Gerlach gewijd en dat heeft een drietal artikelen opgeleverd. De verhalen van Madou zijn aangevuld met artikelen van Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach.
(bron: Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach, Dagblad De Limburger, 7 januari 2014)

Leerlingen van de Mytylschool van Adelante in Houthem helpen twee dagen in de week bij de restauratie van het historische station in Houthem. De ervaring die de leerlingen opdoen, helpt hen straks wellicht bij het vinden van werk. Sommige leerlingen kunnen wel in het vak terechtkomen, al is het dan ook in een beschermde omgeving. De restauratie moet deze zomer klaar zijn, maar wellicht kunnen de leerlingen van Adelante dan ingeschakeld worden bij het poetsen van de vakantiewoning en voor onderhoudswerkzaamheden in de tuin.
(bron: Dagblad De Limburger, 10 januari 2014)

Tijdens een druk bezochte jeugdzitting op 12 januari 2014 worden de nieuwe heersers van de Houthemse jeugdcarnavalsvereniging De Boschräefkes bekend gemaakt, prins Dylano I en prinses Naomi. Prins Dylano I (Soons, kleinzoon van René en Brigitte Soons-de Kok) heeft als hobby computerspelletjes spelen. Tevens helpt hij zijn opa bij het ophalen van het oud ijzer.
Prinses Naomi (Selten, dochter van Anton en Vera Selten-Dullens) is gek op zingen, dansen, lezen en knutselen. Ze doet graag scheikundeproefjes en houdt van dieren.
Beiden zitten op de St. Bernardusschool in Gulpen.
(bron: www.tvvalkenburg.nl 13 januari 2014)

De Fietsersbond gaat 14 januari 2014 weer in gesprek met de gemeente Valkenburg aan de Geul over de fietspaden langs de Geul. Over dat plan wordt inmiddels al vijf jaren gepraat, tot nu toe zonder resultaat. Laurent Theunissen, fietsdeskundige en oud-medewerker van de Fietsersbond begrijpt niet waarom de plannen voor fietsroutes door natuurgebieden in Houthem en Oud-Valkenburg zo veel weerstand oproepen bij grondeigenaren, natuurorganisaties, buurtbewoners en wandelaars. Critici zijn onder meer bang voor ingrepen in de natuurgebieden, aantasting van de privacy van buurtbewoners en vooral dat de fietsroute een racebaan voor wielrenners wordt.
(bron: Dagblad De Limburger, 14 januari 2014)

Het Heiligdom Sint Gerlach in Houthem ontvangt onverwacht een bijzondere schenking van de heer Koos van der Werff uit Rotterdam. Deze kocht onlangs bij een bezoek aan Houthem het boekje 'Rondom het Heiligdom St. Gerlach Houthem'. In dat boekje staan twee koperen etsplaten afgebeeld.
De etsplaatjes stammen uit de 18e eeuw en dienden voor het afdrukken van pelgrimsplaatjes voorstellende St. Gerlach en zijn kerk. Deze plaatjes werden destijds als aandenken aan bedevaartgangers verkocht. De heer Van der Werff herkende de etsplaten onmiddellijk, omdat hij in zijn eigen verzameling ook een dergelijk plaatje heeft. Hoewel de schatkamer al twee van deze (versleten) plaatjes in zijn bezit heeft, zijn toch alle plaatjes weer anders.
De twee plaatjes die een aantal jaren geleden per toeval bij een antiquair konden worden aangekocht, werden door deskundigen gedateerd in de periode 1700-1750. De nieuwe aanwinst draagt het jaartal 1737. De plaat is verder in uitstekende staat, waardoor de prent die ervan gedrukt werd, haarscherp is.
De nieuwe aanwinst is dagelijks te bekijken in de schatkamer van het Heiligdom Sint Gerlach in Houthem.
(bron: Dagblad De Limburger, 22 januari 2014, www.tvvalkenburg.nl 23 januari 2014)

De gemeente Valkenburg aan de Geul gaat in Houthem-St. Gerlach op twee locaties grootschalige onderhoudswerkzaamheden aan bosplantsoenen uitvoeren.
Redenen hiervoor zijn het aanpakken van achterstallig onderhoud en overlast van overhangend groen.
Een locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd is gelegen in Vroenhof, voorbij de brug van de autosnelweg A79 richting Meerssen. Aan de rechterzijde langs de spoorlijn Maastricht - Heerlen wordt een dunning uitgevoerd met het oog op de veiligheid van de spoorlijn.
De andere locatie is gelegen aan het Goudenrood. Aan de achterzijde van de particuliere percelen die gelegen zijn tegen de A79 wordt over een strook van tien meter breed groot onderhoud uitgevoerd. Diverse bewoners hebben gevraagd om bomen die te kort op hun perceelgrens staan en overlast geven naar hun eigendom te snoeien of te vellen.
Doelstelling is de beplanting uiteindelijk over de hele groenstrook te verjongen, zodat er een dichte groene coulisse blijft bestaan tussen de woonbuurt en de A79. Om kaalslag te voorkomen worden de werkzaamheden gefaseerd over enkele jaren uitgevoerd. De eerste fase wordt uitgevoerd in winter/voorjaar 2014 en wordt op korte termijn opgestart.
(bron: www.valkenburg.nl, 23 januari 2014)

De gemeente Valkenburg aan de Geul zal in maart 2014 deelnemen aan de kunstbeurs TEFAF in Maastricht. Op deze prestigieuze beurs zal samen met het VVV Zuid-Limburg een stand bemand worden. De kosten van deze stand bedragen € 3.000,00.
Wethouder Willem Thijssen laat weten dat door deelname de gemeente zich kan profileren met betrekking tot de KiV-beurs (Kunst in Valkenburg) in Houthem, die tegelijkertijd wordt georganiseerd. "We kunnen gasten van de TEFAF attenderen op die andere, weliswaar kleinschaligere kunstbeurs, en zodoende logies voor Valkenburg genereren".
Op zaterdag 15 maart 2014 opent KiV voor de 7de keer haar deuren. Deze kleinschalige kunstexpositie vindt tot en met 30 maart 2014 dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur plaats in de ruimtes van de kloostergang van Château St. Gerlach en de schatkamers van de St.-Gerlachuskerk.
(bron: www.tvvalkenburg.nl 29 januari 2014)

Donderdag 30 januari 2014 is mevrouw Joke de Backer door de burgemeester van Valkenburg aan de Geul, Martin Eurlings, benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau. Joke de Backer is al 45 jaar actief als balletdocente en heeft sinds 25 jaar haar eigen balletschool.
Zowel regionaal als landelijk is Joke de Backer bekend om haar kwaliteiten als docente en choreografe. Wekelijks volgen meer dan 250 leerlingen dans- en balletlessen op haar balletschool in Houthem–St. Gerlach. Ze organiseerde talloze dansvoorstellingen en vervult een belangrijke rol binnen het gemeentelijk jeugd-, cultuur- en sportbeleid.
Eén van de meest aansprekende activiteiten waar Joke de Backer met haar school medewerking aan heeft verleend is het dansproject in het kader van het 125-jarig jubileum van VVV Zuid- Limburg in 2010. ‘Dansend door Valkenburg’ vormde één van de hoogtepunten tijdens het bezoek van koningin Beatrix aan Valkenburg aan de Geul.
(bron: www.valkenburg.nl, 31 januari 2014)
 


naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

geen menu, klik hier