Kroniek van de maand november 2013

                         

                                    

Naar vorige maand Terug naar overzicht kronieken

Naar volgende maandEen werkgroep met inwoners van Houthem gaat zelf onderzoeken of het mogelijk is de akker tegenover hoeve Broers in te richten als dorpsplein. Het idee komt voort uit de in oktober 2013 gepresenteerde Kansenkaart. De gemeente Valkenburg aan de Geul trekt 20.000 euro uit voor dat project. De eerste resultaten moeten reeds over een maand op tafel liggen.
(bron: Dagblad De Limburger, 1 november 2013)

In een paginagroot artikel wordt een interview afgedrukt met mevrouw Joke de Backer-Exterkate (65), geboren in Den Bosch en woonachtig in Broekhem. Zij is vijfenveertig jaar balletdocente en choreografe, zij heeft sinds vijfentwintig jaar haar eigen balletstudio in Houthem en ook heeft zij nog les gegeven aan de muziekschool in Valkenburg aan de Geul. Dit jubileum viert zij met de voorstelling ‘Parels’ in het Parkstad Limburg Theater in Heerlen op 2 en 3 november 2013.
(bron: Dagblad De Limburger, 2 november 2013)

Reshare (kledinghergebruik) van het Leger des Heils organiseert samen met basisschool St. Gerlachus op 7 november 2013 weer een kleding- en schoeneninzameling. De geldelijke opbrengst komt (deels ook) ten goede aan de leerlingen van de Houthemse basisschool.
(bron: flyer Reshare/Leger des Heils)

Zondagmiddag, 10 november 2013, staakt scheidsrechter Lebens twee minuten voor rust het voetbalduel tussen het Houthemse IASON en Struchter Boys. Het thuisspelende elftal van IASON was toen al door vier (!) rode kaarten gedecimeerd tot een zevental. De scheidsrechter zou zich bedreigd hebben gevoeld door verbaal geweld vanaf de zijlijn. Op moment van staken is de stand 2-2.
(bron: Dagblad De Limburger, 11 november 2013)

Maandag 11 november 2013 wordt in Houthem niet alleen het Sint Maartensfeest gevierd, maar wordt ook het carnavalsseizoen officieel geopend. De kinderen trekken ‘s avonds met hun versierde lampionnen in optocht door de Houthemse straten, samen met schutterij Sint Martinus, jeugdcarnavalsvereniging de Boschräefkes, carnavalsvereniging de Boschrave en Sint Martinus te paard. Bij dorpscentrum De Holle Eik wordt het traditionele Sint Martinusvuur aangestoken en het eeuwenoude verhaal verteld over Sint Martinus. De Ouderraad trakteert iedereen op warme chocomel en een plakje cake. Daarna wordt het carnavalsseizoen officieel geopend door de beide prinsenparen en wordt er nog eventjes doorgefeest met medewerking van diverse artiesten.
(bron: Weekblad De Trompetter/Heuvelland Aktueel, 30 oktober 2013, Parochieblad voor Broekhem en Houthem, 9 november 2013)

Woensdag 13 november 2013 vindt groot veldonderzoek plaats in Houthem-St. Gerlach om te onderzoeken of de Romeinse weg, Via Belgica, ooit door Houthem heeft gelopen. Het onderzoek vindt grotendeels plaats op de terreinen van Landgoed Château Sint Gerlach en aan de overkant van de provinciale weg richting spoorlijn.
De Via Belgica is de naam voor de Romeinse weg van Bologne sur Mer naar Keulen die het huidige Nederland doorkruiste van Maastricht naar Heerlen. Een convenantgroep bestaande uit de Provincie Limburg, het Thermenmuseum Heerlen en de gemeenten Maastricht, Meerssen, Valkenburg, Voerendaal, Heerlen en Landgraaf, heeft zich tot doel gesteld de weg te traceren en leefbaar te maken voor publiek.
In Maastricht, Voerendaal, Heerlen en Landgraaf is de weg bij verschillende opgravingen al aangetroffen. In Valkenburg moeten we het voorlopig doen met één melding: De weg zou ooit zijn aangetroffen bij een opgraving rondom Vroenhof in het begin van de 20e eeuw. Zekerheid hebben we daarover echter niet. Er zijn wel voldoende andere archeologische sporen uit de Romeinse tijd, waaronder een grafveld in de buurt van Strabeek, dat de weg hier het Geuldal heeft doorkruist.
Karen Jeneson, conservator van het Thermenmuseum in Heerlen, heeft aan de hand van de bekende archeologische sporen, terrein eigenschappen, enz. het mogelijke verloop van de Via Belgica gereconstrueerd. In 2012 is met de firma Saricon een grondradar getest om zo te achterhalen of het weglichaam van de Via Belgica getraceerd zou kunnen worden zonder daarbij de onderzoeksterreinen te vergraven. En dat blijkt te werken, de weg die bestaat uit grindpakketten die nu bedekt zijn met löss, is succesvol waargenomen op een terrein in Voerendaal. De gemeente willen deze non-destructieve onderzoeksmethode nu op grotere schaal gaan inzetten.
Rondom het Romeinse landschap in Zuid-Limburg waarvan de Via Belgica de levensader is, willen zij een museaal landschap gaan creëren waarvan het Thermenmuseum de basis is. Geen museum op één locatie dus, maar een verspreiding over het landschap. Onder andere via wandelingen en fietstochten kunnen de overige ankerpunten bereikt worden. In Valkenburg zijn dat onder andere de Romeinse Katakomben en de Romeinse wachttoren op de Goudsberg.
(bron: www.tvvalkenburg.nl 12 november 2013 en www.viabelgicadigitalis.nl )

Zaterdagavond, 16 november 2013, wordt in dorpscentrum de Holle Eik in Houthem Danique Hendrick en Mathie Broers als het nieuwe prinsenpaar van carnavalsvereniging De Boschrave uitgeroepen. Tijdens het carnavalsseizoen 2013-2014 zullen zij door het leven gaan als Prinses Danique I en Minister Mathie. Tijdens de carnavalszitting wordt niet alleen het nieuwe logo van De Boschrave onthuld, maar treden ook diverse artiesten op.

De ‘Inspiratiedag Burgerparticipatie en Buurtkracht’, die dinsdag 19 november 2013 in Vilt en Houthem plaatsvindt, is een groot succes.
Op de dag dat in de kranten staat dat het woord ‘participatiemaatschappij’ tot het woord van 2013 is uitgeroepen, houdt de Amerikaan Jim Diers, internationale autoriteit op het gebied van burgerparticipatie, drie interessante lezingen. Jim Diers geeft vanuit zijn jarenlange ervaring met ‘neighbor power’ talloze voorbeelden van over de hele wereld waartoe gemeenschappen en wijken in staat zijn als ze hun krachten bundelen en hun onvoorziene potenties en talenten weten aan te boren.
De aanwezige bestuurders uit de Heuvellandgemeenten laten bij monde van de Valkenburgse wethouder Remy Meijers doorklinken dat zij de handschoen willen oppakken. ‘Ook al is de toekomst spannend en wellicht ongewis, wij durven de stap te zetten richting actief burgerschap, en een volwaardige participatiemaatschappij’ aldus de wethouder. Want, zoals Jim Diers het verwoordt: “whatever the question, community is the answer”.
Circa 175 mensen nemen deel aan de inspiratiedag met als onverwachte gast gouverneur Theo Bovens. Hij benadrukt het belang dat de provincie hecht aan burgerparticipatie en de kracht die hiervan kan uitgaan.
(bron: www.tvvalkenburg.nl 20 november 2013)

Bij de gemeente Valkenburg aan de Geul is in week 47 een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het verbouwen van het refugium van de Sint Gerlachuskerk.
(bron: www.valkenburg.nl en Weekblad De Trompetter/Heuvelland Aktueel, 20 november 2013)

Bij opgravingen in Houthem in de jaren negentig zijn meer dan dertig vondsten vastgelegd. Het gros daarvan is al jaren onvindbaar. In de schatkamer van het heiligdom Sint-Gerlach zijn slechts twee vondsten te zien: een vrijwel onbeschadigde kruik van vóór 1600 en een ijzeren zwaard met houten gevest uit de 14de eeuw. De archeologische werkgroep Valkenburg zoekt al ruim twintig jaar naar de verdwenen artefacten. Doeke Krikke van de archeologische werkgroep is ervan overtuigd dat ze in Frankrijk zijn, meegenomen door Hugo Knook, voormalig hoogleraar aan de Technische Universiteit van Delft, die na het opheffen van zijn afdeling naar zijn vakantiehuisje in Frankrijk is vertrokken. Knook is zich echter van geen kwaad bewust. Hij heeft inderdaad wat vondsten uit Houthem meegenomen naar Frankrijk, maar dat stelt volgens Knook niet veel voor. Hij wil die nog een keertje grondig onderzoeken. Ook staat vast dat een deel van de vondsten zijn overgebracht naar Delft, waar zij zijn opgeborgen in een van de kelders van Knooks faculteit voor bouwkunde. Op 13 mei 2008 is dat complex uitgebrand en ingestort. De kelders zijn volgelopen met bluswater. Wellicht is daarbij veel materiaal verloren gegaan, vermoedt Knook. Krikke gelooft daar niets van, omdat hij Knook heeft zien wegrijden met dozen vol historisch materiaal in zijn auto. De archeologische werkgroep Valkenburg heeft de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) gevraagd een onderzoek in te stellen, omdat de Europese wetgeving het uitvoeren van cultureel erfgoed naar een ander land verbiedt. Uit onderzoek door het RCE is gebleken dat in Delft en bij het provinciaal depot voor bodemonderzoek in Maastricht niets ligt.
Volgens Knook is er niets aan de hand. “Ik ben nog volop bezig met de verbouwing van mijn huis. Zodra ik klaar ben, stort ik mij op die scherven. In zijn testament is vastgelegd wat met die vondsten moet gebeuren als ik onverwachts zou overlijden: Ik heb ervoor gezorgd dat alles straks goed terecht komt”. Krikke is er niet gerust op en zet zijn strijd voort om de verdwenen vondsten terug te halen naar de plaats waar zij thuishoren: in Houthem.
(Bron: Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach, Dagblad De Limburger, 21 november 2013)

Op 20 december 2013 is de eerste instore geldautomaat van Rabobank Maastricht en Omstreken een feit. Deze komt te staan in Gemeenschapshuis De Holle Eik aan de Baron de Selysstraat in Houthem. Hierdoor vervalt de geldautomaat aan de Vroenhof 3b te Houthem.
(bron: www.rabo.nl 21 november 2013)

Zaterdag, 23 november 2013, is tussen 19.00 en 19.45 uur ingebroken in een woning aan de Wethouder Heijnensstraat in Houthem. De daders zijn, toen de bewoners weer thuiskwamen, gevlucht in een donkere auto. Van hen ontbreekt verder ieder spoor. De politie heeft de zaak in onderzoek.

Zondag 24 november 2013 vindt in Houthem de feestelijke intocht van Sinterklaas plaats. De sint wordt om 12.00 uur afgehaald bij het Ei in het park van Château Sint Gerlach en gaat onder begeleiding van Brassband St. Gerlach naar Adelante. Bij Adelante trakteert Sinterklaas alle kinderen en hun familie op een vrolijke, gezellige en muzikale middag met leuke verrassingen.

Zondag 24 november 2013 viert het gemengde kerkkoor St. Caecilia Houthem het jaarlijkse St. Caeciliafeest, tevens het feest van Christus, koning van het heelal. Het feest start met een plechtige hoogmis voor de levende en overleden leden van het kerkkoor. Na de hoogmis wordt het feest voortgezet in dorpscentrum De Holle Eik.
(bron: Parochieblad voor Broekhem en Houthem, 9 november 2013)

Op vrijdag 29 november 2013 wordt Château St .Gerlach toegelaten als nieuw Nederlands lid van Relais & Châteaux in Amsterdam. Deze organisatie is zeer onder de indruk van het historische landgoed van Judith en Camille Oostwegel.
In totaliteit worden acht nieuwe bestemmingen en 36 nieuwe leden voorgesteld in aanwezigheid van Philippe Gombert, de nieuwe internationale voorzitter van Relais & Châteaux, François Ferret, CEO (Chief Executive Officer) en Johan Agricola, Benelux voorzitter van Relais & Châteaux.
Elk jaar belonen de partners van Relais & Châteaux een aantal hotels en restaurants die uitblinken in hun streven naar excellentie.
(bron: www.chateauhotels.nl)
 


naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

geen menu, klik hier