Kroniek van de maand oktober 2013

                         

                                    

Naar vorige maand Terug naar overzicht kronieken

Naar volgende maandDoor een ondergronds lek in de waterleiding ontstaat er in de middag van 1 oktober 2013 wateroverlast aan de Vroenhof in Houthem. Het duurt uren voordat de WML (Water Maatschappij Limburg) komt opdagen. In de loop van de avond is het lek gedicht. Volgens een buurtbewoner zakt het trottoir op de plek van de lekkage regelmatig. Het gat wordt dan door de gemeente Valkenburg aan de Geul opgevuld en het trottoir opnieuw gelegd.
(bron: www.tvvalkenburg.nl 2 oktober 2013)

Op initiatief van Opera Zuid, Prinses Christina Concours en Château St. Gerlach wordt zondag 6 oktober 2013 “Le dîner des jeunes talents” gehouden op Château St. Gerlach in Houthem.
Tijdens het viergangendiner kan men kennismaken met jonge getalenteerde zangers van Opera Zuid en musici van het Prinses Christina Concours, met de 'professionals' van de toekomst.
(bron: Nieuwsbrief Château St. Gerlach, 19 september 2013)

Dinsdag 8 oktober 2013 houdt de in Houthem woonachtige historicus Jacquo Silvertant in dorpscentrum de Holle Eik een drukbezochte lezing over Valkenburg tijdens de Tweede Wereldoorlog, het thema van zijn onlangs verschenen boek "Samen door het vuur. Valkenburg tijdens de 2e Wereldoorlog". Tijdens de lezing gaat hij verder in op de thema's uit het boek. De lezing bevat uniek foto- en filmmateriaal uit de jaren 1940-1946.
(bron: Jacquo Silvertant via Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach, 4 september 2013)

Onder de afdekplaten op de buitengevels van het station in Houthem blijkt nog origineel houtsnijwerk uit 1903 te zitten. Bij de restauratie van het station, dat wordt verbouwd tot vakantiewoning, wordt dat ‘ambachtelijk vakwerk’ gespaard. Niet alle bewerkte panelen uit de bouwperiode van het station zijn nog aanwezig, die zijn bij een van de vorige restauraties al verwijderd. De overgebleven platen worden minutieus gerestaureerd. De andere gaten worden afgedekt met nieuwe houtplaten, die in dezelfde stijl zullen worden bewerkt. Maar wel met een afwijkend motief, zodat je het contrast kunt zien tussen de originele delen uit 1903 en toevoegingen van nu.
(bron: Dagblad De Limburger, 15 oktober 2013)

Op donderdag 24 oktober 2013 vindt om 20.00 uur in dorpscentrum de Holle Eik in Houthem een bijeenkomst plaats met als thema: 'Kansen voor Houthem'. Tijdens deze bijeenkomst wordt de kansenkaart voor het dorp gepresenteerd met een toekomstagenda. Tevens worden de plannen voor de restauratie van zowel Hoeve Broers als station Houthem toegelicht door de betrokken ondernemers Camille Oostwegel en Marco van de Wal.
In de periode oktober 2012 - februari 2013 zijn ruim 40 inwoners, verenigingsmensen, ondernemers en vertegenwoordigers van basisschool, Adelante, Ronald McDonald, Cicero Zorgcentrum Vroenhof en Cicero-Thuis op initiatief van de Dorpsraad drie keer bijeen gekomen om te brainstormen over de toekomst van Houthem-St. Gerlach. Deze brainstormsessies hebben allereerst geleid tot het benoemen van een vijftal kernwaarden die voor de dorpsgemeenschap onderscheidend worden geacht en tot een globale verkenning van activiteiten om die kernwaarden te behouden en zo nodig te versterken. Een en ander is samengebracht in een kansenkaart. Daarop zijn potentiële acties ter behoud dan wel versterking van die kernwaarden als aandachtsgebieden zo veel mogelijk ruimtelijk verbeeld. Aldus kan deze kaart dienst doen als een voorzet voor een agenda voor de dorpsgemeenschap in de komende periode.
In de thema´s gastvrijheid, gemeenschap/sociale binding, verenigingen, sport, cultuur, natuur en verbindingen zijn concrete acties benoemd; die zullen in de komende tijd verder opgepakt en uitgewerkt worden. Verschillende werkgroepen hebben daar al een begin mee gemaakt en zullen dat tijdens deze bijeenkomst kort toelichten. Maar ook (ideeën voor) nieuwe acties zijn natuurlijk welkom. Belangrijk is dat zo veel mogelijk inwoners zich hierbij aansluiten en er een bijdrage aan leveren.
Zo denkt de werkgroep Cultuur aan een pelgrimsroute door Houthem die, als onderdeel van de internationale route naar Santiago de Compostela, gemarkeerd wordt met bronzen schelpen. De werkgroep Jeugd is al een stap verder en meldt een eerste wapenfeit: op verzoek van de oudere jeugd komt er bij de speeltuin aan de Pastoor Ribberghstraat een duikelrek. De werkgroep Natuur gaat aan de slag met groeve Curfs. De bestaande website van de gezamenlijke sportclubs –WijHouthem.nl- wordt binnenkort uitgebouwd tot een dorpssite. Wellicht komt er ook nog een papieren gids met algemene informatie. Op het open veld tussen het station en het Château komt straks wellicht een ontmoetingsplek, de eerste studies naar de haalbaarheid daarvan lopen al.
Camille Oostwegel wil in hoeve Broers, die hij onlangs heeft aangekocht, naast vergaderzalen e.d. ook een winkeltje vestigen met bijvoorbeeld eigen wijn, jam en brood.
Kaart en acties zijn een momentopname en zullen uiteraard al naar gelang de inbreng vanuit de dorpsgemeenschap en ontwikkelingen in de samenleving worden geactualiseerd.
(bron: Dorpsraad Houthem-St. Gerlach, 9 oktober 2013, www.tvvalkenburg.nl 15 oktober 2013, Dagblad De Limburger, 23 en 25 oktober 2013)

Nu het verkeersarrangement in Houthem wordt afgerond, blijkt toch een deel van de bevolking er niet gerust op dat de veiligheid in het verkeer is toegenomen. Vooral ouders met kinderen maken zich nog steeds grote zorgen over de verkeersdrukte en de daarmee samenhangende veiligheid. Veel automobilisten kiezen de doorgaande weg door Houthem als sluiproute naar Maastricht. Wethouder Charles van Melsen wil die gevoelens van die ouders boven water krijgen en heeft hen uitgenodigd voor een gesprek. Hij wil te horen krijgen waar en wanneer automobilisten agressief reageren. Van Melsen zegt te weten dat de situatie in Houthem nog niet ideaal is, bijvoorbeeld rondom de driesprong bij de Gerlachuskapel. Maar ook bij de wegversmallingen worden fietsers regelmatig van de weg gedrukt door automobilisten die voor tegenliggers moeten uitwijken. Van Melsen wil een kleine werkgroep formeren die de schoolroutes kritisch bekijkt. Hij verwacht dat er eind dit jaar, of anders begin 2014 een voorstel op tafel ligt.
(bron: www.tvvalkenburg.nl 15 oktober 2013, Dagblad De Limburger, 17 oktober 2013, Weekblad De Trompetter/Heuvelland Aktueel, 23 oktober 2013)

Stichting The Young Generation organiseert vrijdag 25 oktober 2013 een Halloweentocht, een kindvriendelijke wandeltocht met leuke vragen en opdrachten. Er wordt niet alleen gezorgd voor een drankje en een hapje, maar er zijn ook leuke prijsjes beschikbaar voor de akeligste heks, vampier of spook.
(bron: flyer Stichting The Young Generation)

De najaarsexpositie van Marx en Marx, Limburgse Kunst, zal voor een groot gedeelte worden gewijd aan Charles Eyck, een van de grootste kunstenaars die Limburg heeft voortgebracht. De expositie is van 25 oktober tot en met 3 november 2013.
Charles Eyck werd geboren op 24 maart 1897 in Meerssen in een gezin van 14 kinderen. Na zijn studie aan de Rijksacademie in Amsterdam, wint hij in 1924 de Prix de Rome. Aansluitend gaat hij veel reizen en tijdens deze reizen ontmoet hij Karin Meyer, waarmee hij trouwt.
Na diverse omzwervingen vestigt het gezin zich uiteindelijk in het Ravensbos in Schimmert.
(bron: www.tvvalkenburg.nl 19 oktober 2013)

Kort na middernacht worden de mensen op het Goudenrood in Houthem opgeschrikt omdat in de Dr. De Wolfstraat een auto in brand staat. Eigenaar en buurtbewoners proberen de brand te blussen, maar moeten deze poging staken vanwege de verstikkende rookontwikkeling en gevaar voor ontploffing van de brandstoftank. De gewaarschuwde brandweer weet de autobrand vrij snel te blussen. De auto is zwaar beschadigd. Over de oorzaak van deze autobrand is nog niets bekend.
(bron: Harry Becker, eigen waarneming, 30 oktober 2013)

De Beekstraat (weg van Strabeek naar Groot Haasdal) wordt nieuw geasfalteerd en is daarom van 30 oktober tot 13 november 2013 afgesloten. De weg is wel open voor (brom)fietsers. Het overige verkeer wordt omgeleid.
(bron: www.tvvalkenburg.nl 30 oktober 2013)

Hoeve Broers, het toekomstige entreegebouw van landgoed Sint Gerlach in Houthem, wordt uitgebreid met een nieuwe tuinzaal. De aanbouw wordt ontworpen door architectenbureau Mecanoo in Delft. Dit bureau is opgericht door Francine Houben, zij is oorspronkelijk afkomstig uit Sittard. Het ontwerp voor de restauratie van de hoeve zelf wordt gemaakt door bureau Hamers Voorvelt Nijssen in Beek.
(bron: Dagblad De Limburger, 30 oktober 2013)

Woensdag, 30 oktober 2013, hebben de beide ledenvergaderingen van de tennisverenigingen LTC IASON (Houthem) en LTC Munster (Berg en Terblijt) besloten akkoord te gaan met een fusie. De beide besturen zijn blij met het besluit. De fusie gaat per 1 januari 2014 in en zal leiden tot een nieuwe tennisvereniging die de naam TC Geuldal zal gaan dragen.
Het voorziene 5-koppige bestuur van TC Geuldal zet vanaf nu alle voorbereidingen in gang die tot de fusie gaat leiden. Gesprekken om ook LTC Valkenburg aan de fusietafel te krijgen zijn in 2010 op niets uitgelopen.
(bron: www.tvvalkenburg.nl 4 november 2013)

 


naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

geen menu, klik hier