Kroniek van de maand augustus 2013

                         

                                    

Naar vorige maand Terug naar overzicht kronieken

Naar volgende maandIn de schatkamer van het Heiligdom van Sint Gerlach vindt met ingang van 1 augustus 2013 de expositie “Volksdevotie in de ondergrondse mergelgroeven van het Geuldal” plaats. Symbolen en inscripties getuigen van een diep doorleefd geloof bij mensen uit deze streek. In de schatkamer staan grote panelen met foto’s van een aantal bijzondere uitingen van volksgeloof in de mergelgangen. Bij die foto’s staat een korte toelichting op de betekenis ervan.
(bron: Dagblad De Limburger, 24 juli 2013, www.tvvalkenburg.nl 14 augustus 2013)

De gemeente Valkenburg aan de Geul waarschuwt voor nepcollectanten. Zij gaan langs de deur en zeggen geld in te zamelen voor een goed doel. Volgens een woordvoerder van de gemeente gaat het om n of twee volwassenen die op vrij agressieve wijze te werk gaan. Er is geen vergunning voor een collecte afgegeven, dus gaat het om illegale praktijken. Vooral uit Houthem kwamen meerdere klachten binnen. De gemeente adviseert om collectanten altijd naar hun vergunning te vragen en bij twijfel contact met de politie op te nemen.
(bron: Dagblad De Limburger, 9 augustus 2013)

Zondag 11 augustus 2013 wordt in de Onderstestraat en Baron de Selysstraat in Houthem weer de traditionele St. Gerlachusmarkt gehouden.

De Rechtbank Limburg heeft een verzoek om voorlopige voorziening van de bewoner van het pand Onderstestraat 62 in Houthem afgewezen. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening was ingediend tegen de beslissing van de burgemeester van Valkenburg aan de Geul om de woning voor zes maanden te sluiten wegens overtreding van de Opiumwet.
In de woning waren begin april 2013 (naast een hoeveelheid softdrugs) 946 amfetaminetabletten (XTC) aangetroffen.
De woning zal op grond van het zogenaamde Damoclesbeleid worden gesloten voor zes maanden.
(bron: www.tvvalkenburg.nl, 12 augustus 2013)

Op woensdag 21 augustus 2013 is peuterspeelzaal de Pluizerd in Houthem feestelijk geopend. De nieuwe peuterspeelzaal van de stichting Peuterspeelzaalwerk Valkenburg aan de Geul is ondergebracht in basisschool Sint Gerlachus.
Innovo-directeur Bert Nelissen heet de juffen en kinderen van harte welkom. Wethouder Bert Dauven bedankt de mensen die er hun schouders onder hebben gezet om de peuterspeelzaal in de Houthemse basisschool mogelijk te maken.
Stichting Peuterspeelzaalwerk Valkenburg aan de Geul heeft peuterspeelzalen in Berg & Terblijt, Broekhem Noord & Zuid, Houthem, Schin op Geul, Sibbe en Vilt.
(bron: gemeente Valkenburg aan de Geul via www.valkenburg.nl 21 augustus 2013)

Medio augustus 2013 voert firma Lomitel in opdracht van Ziggo aan de Vroenhof in Houthem St. Gerlach werkzaamheden uit voor het leggen van een nieuwe kabel. Deze werkzaamheden hebben niets te maken met de aanleg van glasvezel. De kabelwerkzaamheden in Houthem zullen eind augustus 2013 gereed zijn, zo meldt de gemeente Valkenburg aan de Geul.
(bron: www.tvvalkenburg.nl 23 augustus 2013)

Op zaterdag 24 augustus 2013 organiseert de Houthemse schutterij Sint Martinus het traditionele koningsvogelschieten op de schuttersweide bij Chteau St. Gerlach. Om 13.00 uur wordt regerend schutterskoning Wim Derks door de schutterij aan huis afgehaald. Na de officile opening om 14.00 uur starten de schietwedstrijden voor schutters, burgers en de jeugd. Een sportieve en gezellige strijd levert uiteindelijk maar liefst drie nieuwe koningen op en zelfs een bijna keizer.
Jeugdkoning wordt Wout Evers na een spannende strijd tussen de winnaars van de verschillende leeftijdsgroepen. Bij het burgervogelschieten blijkt Erik Darding degene met de meest vaste en trefzekere hand te zijn na het afschieten van de laatste splinter hout.
Bij het koningsvogelschieten voor de schutters van schutterij Sint Martinus Houthem behaalt Wim Derks voor de vierde keer in zijn schuttersloopbaan en de tweede keer achterelkaar de koningstitel. Daarmee is hij volgend jaar na het voldragen van zijn vierde koningsjaar kansrijk om de titel van schutterskeizer te behalen. Dochter Yvette zal haar vader uiteraard ook nu weer als koningin terzijde staan en ook voor haar is dit de vierde keer.
Aan het einde van de middag worden de nieuwe schutterskoningen gehuldigd en volgt het koningsbal in verenigingslokaal De Holle Eik.
(bron: www.schutterijsintmartinus.actiefhouthem.nl)

Op zaterdag 31 augustus 2013 vertrekt om 06.30 uur vanaf de H. Gerlachuskerk in Houthem de jaarlijkse pelgrimstocht van de clusterparochies Broekhem, Berg en Terblijt en Houthem naar de St. Servaasbasiliek in Maastricht. Het motto van deze tocht is: “In de voetsporen van St. Gerlach”. De buste waarin de schedel van de H. Gerlach is gevat, wordt meegedragen. De pelgrimage wordt besloten met een eucharistieviering in de St. Servaasbasiliek.
(bron: Parochieblad voor Broekhem en Houthem, 29 juni 2013)

De verkeersveiligheid in Houthem-St. Gerlach is verbeterd door de maatregelen die de afgelopen jaren zijn genomen. Het doel om de wegen in Houthem onaantrekkelijk te maken voor doorgaand verkeer lijkt te zijn gehaald. Deze conclusie trekt de gemeente Valkenburg aan de Geul na onderzoek. De gemiddelde snelheid is gedaald. Vr de aanpassingen lag de gemiddelde snelheid in 2007 tussen de 45 en 48 kilometer per uur. Bij metingen in 2013 was deze tussen de 41 en 45 kilometer per uur. Alleen in Strabeek is de snelheid niet gedaald. Omdat het vrachtverkeer nu meer gebruik maakt van de autosnelweg A79, is ook het percentage vrachtverkeer afgenomen, in 2007 tussen de 1 en 8 procent, in 2013 is dat tussen de 0,7 en 3 procent.
Ondanks de positieve ontwikkelingen stelt het college van Burgemeester en Wethouders van Valkenburg aan de Geul een aantal aanpassingen voor: meer ruimte creren tussen parkeervakken en wegversmallingen, het verwijderen van de uitstulping in het trottoir bij groothandel Hanos, de wegversmalling bij de Pastoor Ribberghstraat aanpassen zodat er meer ruimte ontstaat voor fietsers en het verwijderen van een straatobstakel in de Onderstestraat om de doorstroming van het verkeer te bevorderen.
Deze plannen worden dinsdag 3 september 2013 besproken in de commissievergadering.
(bron: Dagblad De Limburger, 31 augustus 2013)

Zaterdagmiddag 31 augustus 2013 is de laatste wekelijkse schietoefening van de schietploeg van schutterij Sint Martinus Houthem. Op deze laatste schietoefening wordt traditioneel het persoonlijk kampioenschap van de schutters beslist.
Paul Stevens is de beste schutter van schutterij Sint Martinus in 2013 en wint het erekruis in het persoonlijk kampioenschap. Anita Derks krijgt het Blke van ‘t Jaor voor de meeste missers in oefeningen en wedstrijden.
(bron: www.schutterijsintmartinus.actiefhouthem.nl 1 september 2013)
 


naar boven

Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

geen menu, klik hier