Kroniek van de maand juni 2013

                         

                                    

Naar vorige maand Terug naar overzicht kronieken

Naar volgende maandCamille Oostwegel breidt Château St. Gerlach verder uit met hoeve Broers, de monumentale boerderij aan de westkant naast de oprijlaan naar het château. Vrijdag 31 mei 2013 worden de onderhandelingen afgerond met het tekenen van de contracten tussen het Kerkbestuur van de H. Gerlachusparochie in Houthem en Château St. Gerlach van Camille Oostwegel. Hoeve Broers, gebouwd uit mergelblokken, wordt volledig gerestaureerd. In de hoeve komen onder meer vergaderzalen en een winkel, waar vooral streekproducten te koop zullen worden aangeboden. De werkzaamheden moeten in 2015 zijn afgerond. De hoeve zal dan opnieuw ‘de sfeer van het boerenleven uitademen’.
(bron: Camille Oostwegel via Twitter, 31 mei 2013, Dagblad De Limburger, 1 juni 2013, www.missethoreca.nl en www.tvvalkenburg.nl)

In een paginagroot artikel vertelt de Houthemse Esther Naseman (27) over het leven, werken en ontspannen aan boord van een cruiseschip, tussen 1300 collega’s en 4300 passagiers. Zij bekleedde vijf jaar lang de functie van shore excursion manager bij de Italiaanse rederij MSC Cruises, dat houdt in dat zij alle excursies van de passagiers verzorgde.
(bron: ZondagNieuws Maastricht Mergelland, 2 juni 2013)

Vrijdag 7 juni 2013 wordt in de St. Gerlachuskerk het sacrament van het Vormsel door Mgr. Fr. Wiertz toegediend aan 24 kinderen, waaronder 5 kinderen van de St. Gerlachusschool in Houthem, namelijk Gilles van Harn, Luuk Gelissen, Mika Pleyers, Rick Frissen en Romy Beckers.
(bron: Parochieblad voor Broekhem en Houthem, 18 mei 2013)

Op 8 en 9 juni 2013 organiseert voetbalvereniging IASON op de sportvelden aan de Kromme Steeg in Houthem het 29ste Mini-veldvoetbaltoernooi.
(bron: www.vviason.actiefhouthem.nl)

Op zondag 9 juni presenteert Stichting Kunst in Valkenburg (KiV) een nieuw evenement met de naam 'KiV St. Gerlach Sculpture'. Het wordt een beeldenexpositie die van 9 juni tot en met 29 september 2013 plaatsvindt in het schitterende decor van landgoed St. Gerlach.
Verspreid over het landgoed kunnen de bezoekers de sculpturen uit verschillende materialen (hout, steen, kunststof, cortenstaal, roestvrijstaal, terra cotta, etc.) van diverse kunstenaars uit binnen- en buitenland bewonderen.
KiV St. Gerlach Sculpture wordt georganiseerd door de initiatiefnemers van KiV: Marx en Marx Limburgse kunst en Giardino Galerie & Beeldentuin, in samenwerking met Château St. Gerlach.
(bron: www.tvvalkenburg.nl en www.vvvzuidlimburg.nl)

Woensdag 12 juni 2013 bezoeken koning Willem Alexander en koningin Máxima de provincie Limburg. In Maastricht wordt een erehaag gevormd door konings- en keizersparen van circa honderd Limburgse schutterijen. Ook het konings- en keizerspaar van de Houthemse schutterij Sint Martinus geven acte de présence. Vóórdat Willem-Alexander en Máxima arriveren, stapt het Houthemse koningspaar (Wim Derks met dochter Yvette) uit de rij en roept: “Zó, nog één keer repeteren” en paradeert onder alom gelach een stukje langs de erehaag.
(bron: Yvette Derks en Dagblad De Limburger, 13 juni 2013)

In de periode 21 juni tot 24 augustus 2013 vindt in het Valkenburgs gemeentehuis een expositie plaats van werken van onder meer Hub Frijns uit Houthem. Deze expositie komt tot stand in samenwerking met de werkgroep exposities van de Kunst- en Cultuurraad. (bron: Twitter, Fons Heijnens, 13 juni 2013)

Vrijdag 14 juni 2013 wordt een nieuw speeltoestel voor de jeugd van basisschool St. Gerlachus in Houthem officieel in gebruik genomen. De ouders hebben in de afgelopen maanden actie ondernomen om financiële middelen te vinden om dit toestel aan te schaffen. Ouders en kinderen hielden in december 2012 een speculaasactie waarbij in totaliteit € 2.000, = werd opgehaald. Ouderraad, basisschool en - niet in de laatste plaats de kinderen van de school - zijn erg blij en verheugd dat de actie zo geslaagd is. Zij danken de kopers van de koekjes in de kernen Houthem en Strabeek.
(bron: www.tvvalkenburg.nl, 15 juni 2013)

In een paginagroot artikel wordt uitgebreid aandacht besteed aan een zeldzame, erfelijke aandoening, die plotse hartdood kan veroorzaken, zoals bij jonge, ogenschijnlijk kerngezonde sporters en ook wiegendood. Dit genfoutje heeft zich in ten minste drie Zuid-Limburgse families genesteld, al generaties lang. De uit Houthem afkomstige Paul Volders, als cardioloog verbonden aan het Maastricht UMC+ en beroepsgenealoog Funs Patelski uit Klimmen (en lid van Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach) behoren tot het team die onderzoek doen naar deze genetische stoornis.
(bron: Dagblad De Limburger, 15 juni 2013)

Het traditionele internationale handbaltoernooi, het 46ste alweer, georganiseerd door handbalvereniging IASON, vindt dit jaar plaats op zaterdag 15 juni 2013 op de sportvelden aan de Kromme Steeg in Houthem. Aansluitend vindt in de avonduren de receptie van de kampioenen en de huldiging van de jubilarissen van de handbalvereniging plaats, tevens wordt afscheid genomen van onder meer Frank America, die zich jarenlang voor de handbalvereniging heeft ingezet.
(bron: www.hviason.nl)

Bij de wegversmalling aan de brug aan de Geulhemerweg is een verkeersbord met paal door onbekenden weggehaald. Op het trottoir is daardoor een groot gat ontstaan. Medewerkers van de gemeente hebben een noodbord geplaatst en het gat gedicht.
Het ontvreemde bord is door onbekenden geplaatst bij een wegversmalling aan de grote weg St. Gerlach (nabij Fa. Coppes). Hierdoor ontstaat een verwarrende en dus gevaarlijke verkeerssituatie. De bebording geeft namelijk aan dat het verkeer vanuit beide richtingen voorrang moet verlenen.
Wethouder Charles van Melsen neemt de zaak hoog op: “Dit gaat beduidend verder dan een kwajongensstreek! We kunnen dit niet accepteren. Niet alleen vanwege de materiele schade en de kosten voor herstel, maar vooral omdat hierdoor gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan. Vandaar dat we hiervan aangifte hebben gedaan bij de politie."
(bron: www.valkenburg.nl 20 juni 2013)

Burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul maken bekend dat met ingang van 20 juni tot en met 31 augustus 2013 voor iedereen het ontwerp wijzigingsplan ‘Stevensweg 6’ ter inzage ligt. Het ontwerp wijzigingsplan ziet op de locatie Stevensweg 6, 6301 PN te Valkenburg en betreft een uitwerking van de wijzigingsbevoegdheid zoals die is opgenomen in artikel 8.6.2 van bestemmingsplan ‘Buitengebied Valkenburg aan de Geul 2012’.
Doel van het wijzigingsplan is het bieden van een juridisch - planologisch kader om bewoning van de huidige bedrijfswoning als burgerwoning toe te staan. Het uitoefenen van bedrijfsactiviteiten zal na vaststelling van het wijzigingsplan niet meer toegestaan zijn.
(bron: www.valkenburg.nl week 25, 2013)

Burgemeester en wethouders van gemeente Valkenburg aan de Geul maken op grond van artikel 3.9 Wabo bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend voor: het gebruik van het stationsgebouw op station Houthem- St. Gerlach als vakantiewoning en de aangrenzende agrarische gronden als tuin en parkeervoorziening bij de vakantiewoning en tevens het aanleggen van een in-/uitweg om het perceel toegankelijk te maken vanaf de Van Caldenborghsweg.
Locatie: kadastraal bekend gemeente HHM00, sectie A, nrs. 3091 en 2211, plaatselijk bekend hoek Van Caldenborghsweg en Meerssenderweg.
Datum besluit: 7 juni 2013 (zaaknr. 2088 en OV 2013-213, verzonden 7 juni 2013)
(bron: www.valkenburg.nl, week 25 juni 2013)

Stichting Kinder Vakantiewerk Houthem (KVH) houdt op zaterdag 22 juni 2013 ter gelegenheid van haar 50-jarig jubileum receptie in dorpscentrum De Holle Eik.
Tijdens deze jubileumreceptie is mevrouw Elly Ros-Jongen benoemd tot Lid in de orde van Oranje Nassau. Elly is al jaren de stuwende kracht bij het kindervakantiewerk. Ook is zij al meer dan 26 jaar is secretaris van deze stichting en het aanspreekpunt in Houthem voor ouders, kinderen en vrijwilligers.
(bron: uitnodiging KVH, www.valkenburg.nl 24 juni 2013)

Camille Oostwegel is een crowdfunding-actie gestart om geld bij elkaar te krijgen voor een documentaire over het verhaal achter het kogelgat van Château St. Gerlach. De Limburgse tophotelier heeft connecties op LinkedIn uitgenodigd om ‘vriend van het kogelgat’ te worden. Dinsdag 18 juni 2013 verstuurt Oostwegel een mailing naar zijn ruim 500 connecties op LinkedIn. Daarin laat hij weten dat er een documentaire komt over het verhaal achter het kogelgat in de spiegel in een van de salons van Château St. Gerlach.
‘Een aantal sponsoren en partners heeft al hun medewerking aan de productie toegezegd. Echter, de financiering van de productie is nog niet compleet. Om de financiering rond te krijgen, nodig ik u uit om “Vriend van het kogelgat van Château St. Gerlach” te worden’, aldus Oostwegel.
Er zijn verschillende mogelijkheden om vriend te worden. Voor € 25 is men donateur. Voor € 50 begunstiger. Voor € 150 ontvangen vrienden twee toegangskaarten voor de feestelijke filmpremière op Château St. Gerlach inclusief een digitale kopie van de film. En voor € 250 ontvangt de gever vier toegangskaarten voor de filmpremière, een digitale kopie van de film en een naam of bedrijfsnaam in de aftiteling van de film.
De film moet gaan over de betekenis van oorlog en vrijheid, verdraagzaamheid en eer, maar ook een eerbetoon aan de Amerikaanse bevrijders, waarvan velen hun leven en toekomst opofferden voor de vrijheid in ons land. Het verhaal gaat Captain Joseph A. Ryan in 1944 een gat schoot in de spiegel. Maar was hij de schutter wel, vraagt Oostwegel zich af.
(bron: www.missethoreca.nl, 19 juni 2013, Dagblad De Limburger, 26 juni 2013)

Op zondag 30 juni 2013 organiseert het Symfonieorkest Avanti in samenwerking met Château St. Gerlach een zomerconcert in het park van landgoed St. Gerlach. Het Maastrichtse symfonieorkest (opgericht in 1901) bestaat uit 50 muzikanten. De combinatie van mooie muziek en een schitterende omgeving maakt dit concert uniek. Het concert vindt plaats in het park voor het kasteel en heeft een informeel karakter. Het begint om 14.00 uur en is vrij toegankelijk.
(bron: Nieuwsbrief van Château St. Gerlach juni 2013)

De maand juni 2013 is voor de Houthemse schutterij St. Martinus een succesvolle maand. Op het bondsfeest in Sint Geertruid wordt een eerste prijs behaald voor beste defilé, mooiste keizer, beste solist jeugddivisie en drietal schieten.
Op het bondsfeest in Wijlré wordt een eerste prijs behaald voor beste houding optocht, beste defilé, beste tamboer solist jeugddivisie en mooiste keizer.
Daarnaast worden op beide bondsfeesten nog diverse tweede, derde en vierde prijzen gewonnen in diverse onderdelen.
(bron: www.schutterijsintmartinus.actiefhouthem.nl)
 


naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

geen menu, klik hier