Kroniek van de maand april 2013

                         

                                    

Naar vorige maand Terug naar overzicht kronieken

Naar volgende maandBinnenkort worden in Houthem-St. Gerlach snelheids- en intensiteitsmetingen uitgevoerd, schrijft de gemeente Valkenburg aan de Geul in een brief aan de bewoners van de straten Strabeek, St. Gerlach, Vroenhof, St. Gerlachstraat en Onderstestraat.
"Met de uitkomsten van de evaluatie en de resultaten van deze metingen gaan wij vervolgens aan de slag om een eerste aanzet te maken voor mogelijke oplossingen", aldus de gemeente.
Op woensdag 20 maart 2013 werd een druk bezochte evaluatieavond in dorpscentrum De Holle Eik gehouden waarin bewoners hun zegje konden doen over de genomen verkeersmaatregelen op de doorgaande weg door de kern.
(bron: www.tvvalkenburg.nl, 4 april 2013

Zaterdag 6 april 2013 wordt op het sportcomplex aan de Kromme Steeg in Houthem de nieuwe schietmast met kogelvanger van de beide schutterijen Sint Martinus Houthem en de Edele Nobele Agtbaere Jonge & Oude Loffelijke Schutterye der Stadt en Vrijheyd Valckenborgh officieel in gebruik genomen. Dat gebeurt door koning Wim Derks (Houthem) en keizer Henk Tabbers (Valkenburg) gelijktijdig één openingsschot te laten afvuren op de kogelvanger. De nieuwe schutterslocatie is een gezamenlijk initiatief van beide schutterijen om op een duurzame manier in goede samenwerking de vanuit de overheid opgelegde kostbare verplichting van een schietmast met kogelvanger voor de schietoefeningen te kunnen realiseren.
(bron: Dagblad De Limburger, 6 april 2013, www.tvvalkenburg.nl, 7 april 2013)

In de nacht van vrijdag 5 april op zaterdag 6 april 2013 zien agenten een man wildplassen op de Grotestraat-centrum in Valkenburg aan de Geul. Bij het uitschrijven van de bekeuring wordt de man agressief tegen de agenten en beledigt hen meermaals. Hierop wordt de 41-jarige man uit Houthem aangehouden. Hij draagt een grote hoeveelheid geld bij zich en uit onderzoek blijkt dat er MMA-meldingen (Meld Misdaad Anoniem) op zijn adres staan.
Tijdens de controle van zijn woning aan de Onderstestraat in Houthem zaterdagmiddag worden een kleine hoeveelheid hennep, enkele honderden vermoedelijk harddrugspillen, een schietpen met munitie en een stroomstootwapen aangetroffen.
(bronnen: www.tvvalkenburg.nl, 7 april 2013, Weekblad De Trompetter/Heuvelland Aktueel, 10 april 2013)

Naast Google Earth (satelietbeeldenvan de aarde) en Google Street View (straatfoto’s) is er sinds ruim een jaar ook Google Business Photo’s. Hiermee kunnen bedrijven foto’s van hun interieur van hun zaak laten maken, zodat je er virtueel kunt rondlopen. John Dummer uit Houthem is een van de vier fotografen in Limburg die door Google gecertificeerd zijn en de enige die in de hele provincie Limburg mag werken.
(bron: Dagblad De Limburger, 11 april 2013)

In het Limburgs Museum te Venlo is tot 15 september 2013 de expositie “Geschilders van Eijsden tot de Mookerhei” te zien, een tentoonstelling van topografische schilderkunst: dorps- en stadgezichten en landschappen. Eén van de pronkstukken is het schilderij Blokbrekers bij Geulhem geschilderd door Piet Schipperus (1840-1910) in het laatste kwart van de 19de eeuw. Het schilderij geeft een situatie weer van een gedeelte van wat momenteel de Wolfsdriesweg heet in Geulhem.
(bron: Dagblad De Limburger, 13 april 2013)

Zaterdagmiddag 13 april 2013 organiseert de schietploeg van schutterij Sint Martinus de eerste schietoefening op de nieuwe schietlocatie op sportcomplex De Kromme Steeg.
Geestelijk adviseur pastoor John Burger komt deze middag ook naar de schutterslocatie en zegent de nieuwe schietmast en vraagt hierbij om veilig en goed gebruik en natuurlijk veel schuttersplezier en kameraadschap onder de schutspatroon Sint Martinus en de parochieheilige Gerlachus. Na de inzegening doopt pastoor de schietmast met een mini-flesje champagne.
(bron: www.schutterijsintmartinus.actiefhouthem.nl, 15 april 2013)

Dinsdag 16 april 2013 vindt in dorpscentrum De Holle Eik in Houthem de jaarlijkse algemene ledenvergadering van Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach plaats. De avond staat in het teken van de viering van het vierde lustrum van deze vereniging, die ter gelegenheid hiervan een prachtig fotoboek met als titel "Houthem, Broekhem en Geulhem: vroeger en nu" heeft uitgegeven.
Na het officiële gedeelte houdt de heer Jacquo Silvertant een korte maar daarom niet minder boeiende diapresentatie over “Volksdevotie in de mergelgroeven van het Geuldal”.
Onder grote publieke belangstelling wordt, na de diapresentatie van medeauteur Fons Heijnens over het tot stand komen van het fotoboek, het eerste exemplaar uitgereikt aan de heer drs. Bert Dauven, wethouder van de gemeente Valkenburg aan de Geul.
(bron: Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach)

In The College Hotel in Amsterdam is hotelier Camille Oostwegel uitgeroepen tot Meest ondernemende Limburger namens het bestuur van De Nationale Aspergepartij. Oostwegel kreeg de Gouden Asperge, een ring van witgoud in de vorm van een asperge.
De Nationale Aspergepartij is een jaarlijks terugkerend evenement. Ruim 300 beslissers uit het bedrijfsleven, culturele, en publieke sector komen samen om de opening van het aspergeseizoen te vieren.
(bronnen: http://www.perssupport.nl, 25 april 2013 en www.wijlimburg.nl, 29 april 2013))

Annemie van Weers-Becker (63, in haar tienerjaren tot aan haar huwelijk woonachtig in Houthem) heeft vrijdag 26 april 2013 uit handen van burgemeester Martin Eurlings van Valkenburg aan de Geul de Koninklijke Onderscheiding, Lid in de Orde van Oranje Nassau ontvangen. Zij verricht sinds 1982 vrijwilligerswerk. Sinds de oprichting van de bibliotheek Berg, ruim 30 jaar geleden, verricht zij daar vol overgave en met veel enthousiasme haar vrijwilligerstaken. Haar grote mate van betrokkenheid uit zich door de uitstekende wijze waarop zij de bibliotheekbezoekers voorziet van informatie en advies. Zeer actief is zij bezig met de begeleiding van de basisschooljeugd om zo het leesplezier bij de jongeren te bevorderen. Als ‘zonnetje in huis’ is haar persoonlijke inzet voor de bibliotheek van onschatbare waarde.

Mr. Jan Wortmann (80, jarenlang woonachtig in Houthem) heeft vrijdag 26 april 2013 in Château St. Gerlach uit handen van burgemeester Martin Eurlings van Valkenburg aan de Geul de Koninklijke Onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau ontvangen.
Het enorm omvangrijke cv van Jan Wortmann getuigt van een zeer actieve persoon en altijd bereid tot het juridisch ondersteunen en adviseren van personen en organisaties. Zelfs na zijn pensioen is hij jarenlang aan de rechtbanken actief gebleven in diverse projecten. Hij toont grote inzet op het gebied van cultureel, religieus en kunstzinnig bestuurs- en advieswerk. Als beschermheer van schutterij St. Martinus Houthem is hij een onmisbare adviseur die de schutterij in staat stelt om in moderne tijden een ruim 4 eeuwen oude schutterij en haar tradities in stand te houden.

Het team Dames 1 van de Houthemse Handbalvereniging IASON speelt 28 april 2013 in Best voor een plaats in de 2de divisie. IASON moet het opnemen tegen de kampioenen uit de overige poules. Met vijf teams spelen om vier promotie plaatsten. IASON wint twee van de vier duels en weet daarmee voldoende punten te verzamelen om de promotie veilig te stellen.
(bronnen: www.tvvalkenburg.nl en Dagblad De Limburger, 29 april 2013)

Camille Oostwegel Château Hotels & -Restaurants heeft in 2012 iets minder omzet gedraaid, maar het bedrijfsresultaat was hoger.
Door het huidige economische klimaat en de recessie in Nederland zijn ook gedurende het jaar 2012 de marktomstandigheden voor de hotel- en restaurantsector moeilijk gebleken. Door de voortdurende druk op de prijzen van zowel kamer- als restauranttarieven daalt de vergelijkbare omzet licht met circa 1 % ten opzichte van 2011.
Desondanks stijgt de brutomarge van 81,9 % (2011) naar 82,3 % (2012). De stijging wordt veroorzaakt door betere kostenbeheersing. De concernomzet bedraagt: € 21.498.000,-
Het gezamenlijke bedrijfsresultaat verbetert van € 139.000,- (2011) naar € 350.088,- (2012). De solvabiliteit stijgt van 43,6% (2011) naar 44,2 % (2012).
De restaurantclientèle komt van oudsher uit de Euregio en telt veel repeatgasten. Circa 80 % van de hotelgasten komt uit Nederland en België. Duitsland op de derde plaats en daarna alle Europese landen. Verder is er een stijgende tendens van bezoekers uit Azië, Rusland en de Verenigde Staten. Het aantal medewerkers bedraagt 301, oftewel 210 FTE.
(Bron: www.wijlimburg.nl, 29 april 2013)

Op het Sint Gerlachplein in Houthem wordt 30 april 2013, Kroningsdag van Willem-Alexander en Máxima, gevierd met een speurtocht, kinderamusement met onder andere springkussen, sumoworstelen, schminken en een kleurhoek. In de middaguren worden in samenwerking met schutterij St. Martinus de Houthemse gedecoreerden gehuldigd. Verder is er nog een ballonnenwedstrijd en ten slotte wordt de mei-den geplant. Aan deze feestelijke dag werken diverse regionaal bekende artiesten mee en uiteraard is er gezorgd voor het noodzakelijke natje en droogje.
Het planten van de mei-den is nog even spannend. Nadat de mei-den volledig in het gat zakt, helt hij plotseling vervaarlijk over naar de andere kant. Maar met vereende krachten en met behulp van enkele toeschouwers wordt de mei-den toch mooi recht gezet.
 


naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

geen menu, klik hier