Kroniek van de maand januari 2013

                         

                                    

Naar vorige maand Terug naar overzicht kronieken

Naar volgende maandIn de periode van 4 tot en met 12 januari 2013 wordt weer het St. Gerlachusoctaaf gevierd. Het octaaf staat enerzijds in het teken van het Jaar van het Geloof en anderzijds in het teken van de uitroeping van Hildegard van Bingen (1098-1179) als kerklerares (Doctor Ecclesiae). Hildegard heeft na een visioen haar professiekroontje aan St. Gerlachus geschonken. Houthem heeft dus ook een speciale band met deze Duitse Heilige uit het plaatsje Bingen.
Tijdens het acht dagen durende octaaf zijn er dagelijks Liturgievieringen, waarbij Gerlachusbroodjes worden uitgedeeld en de reliek vereerd kan worden.
(bron: Parochieblad voor Broekhem en Houthem, 22 december 2012)

In een woning aan de Van Peltstraat 3 in Houthem heeft de politie donderdag 3 januari 2013 een hennepplantage geruimd en hierbij is de bewoner aangehouden.
Na aanleiding van een sterke henneplucht die rondom de woning in Houthem hing, is er onderzoek gedaan in de woning. Hieruit bleek dat er illegaal stroom werd afgetapt.
Bij het betreden van de woning werden ruim 450 hennepplanten ontdekt. Een 42-jarige man uit Houthem is aangehouden en meegenomen naar het bureau.
Alle aangetroffen goederen zijn in beslag genomen.
(bron: Diverse Twittermeldingen, 3 januari 2013, www.tvvalkenburg.nl 4 januari 2013, www.limburger.nl 5 januari 2013)

Handbal- en voetbalvereniging IASON organiseren dit jaar voor de eerste keer gezamenlijk de jaarlijkse speurtocht met nieuwjaarsreceptie. Op zaterdag 5 januari 2013 wordt vanaf 14.00 uur gestart vanuit de kantine van de voetbalvereniging aan de Kromme Steeg in Houthem. Uiteraard wordt voor een “natje en droogje” onderweg en na aankomst gezorgd.
(bron: flyer handbal- en voetbalvereniging IASON)

Zondagmiddag, 6 januari 2013, wordt tijdens een druk bezochte jeugdzitting het nieuwe prinsenpaar van jeugdcarnavalsvereniging de Boschršefkes uit Houthem bekend gemaakt. Prins Kevin I en Prinses Lara regeren over het Boschršefkesriek.
Prins Kevin I, beter bekend als Kevin Meertens (zoon van Martin Meertens en Peggy Drissen) heeft als hobby zwemmen. Tevens is hij lid van de “Jonge Nobele schutterij van Valkenburg". Hij is gek op dieren en speelt graag met Playmobil. Kevin zit in groep 7 van basisschool Sint Gerlachus te Houthem.
Prinses Lara, beter bekend als Lara Crutzen (dochter van Raymond en Petra Crutzen), is een fanatieke handbalster bij handbalvereniging Iason. Zij danst bij Cosy Corner in Valkenburg en is dansmarietje bij JCV de Boschršefkes. Lara zit in groep 6 van basisschool Sint Gerlachus te Houthem. Het nieuwe prinsenpaar houdt receptie op zondag 20 januari 2013 in Dorpscentrum De Holle Eik.
(bron: www.tvvalkenburg.nl 7 januari 2013)

Dinsdag 8 januari 2013, tijdens het St. Gerlachusoctaaf, worden de kinderen van groep 5 tot en met 8 van de Houthemse basisschool St. Gerlachus, na het maken van een verhaal in de vorm van beelden en tekeningen, rondgeleid in de vorm van een "pelgrimstocht" in het heiligdom in Houthem. Meester Jos vertelt aan de kleinsten het Gerlachusverhaal. De tocht wordt afgesloten met een Heilige Mis met kaarslicht, het zegenen van het Gerlachusbrood, de kinderzegen en een traktatie.
(bron: www.tvvalkenburg.nl 9 januari 2013

Jordy Swillens uit Houthem staat met zijn carnavalsliedje van 2013 'Karne-Vastelaoves-Kwatsj&Sjpass-Herremenie', in de finale van het CMC Alaif leedjeskonkoer.
Dit is het tweede liedjeskonkoer van Limburg, na het LVK (Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer). CMC Alaif is een initiatief van carnavalsmuziek.com, TV-Limburg en stichting TVK. En het woord Alaif is een samenvoegsel van de woorden Alaaf en Live.
Van de 124 inschrijvingen staan er nu 19 in de finale, en daar is Jordy Swillens er ťťn van. De finale wordt gehouden in het Cultureel Centrum Don Bosco in Heel op vrijdag 25 januari 2013.
(bron: www.tvvalkenburg.nl 17 januari 2013)

Burgemeester en Wethouders van Valkenburg aan de Geul maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 17 december 2012 het bestemmingsplan ‘PartiŽle herziening BP Buitengebied – Landgoed Kloosterbosch’ gewijzigd heeft vastgesteld. De wijzigingen hebben betrekking op de verbeelding, de regels en de toelichting. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de mogelijkheid tot het realiseren van een landgoed met daaraan gekoppeld de aanleg van natuur in de omgeving van de Stevensweg in Houthem.
Burgemeester en Wethouders van Valkenburg aan de Geul maken tevens bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht op 15 januari 2013 een omgevingsvergunning hebben verleend voor het bouwen van een bedrijfswoning en een schuilgelegenheid voor dieren, alsmede het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan en het maken van een uitweg, locatie: perceel kadastraal bekend gemeente VKB01, sectie 1, nr. 266, plaatselijk bekend Stevensweg ongenummerd te Houthem.
(bron: www.valkenburg.nl en Weekblad De Trompetter/Heuvelland Aktueel, 30 januari 2013)
 


naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

geen menu, klik hier