Kroniek van de maand november 2012

                         

                                    

Naar vorige maand Terug naar overzicht kronieken

Naar volgende maandDonderdag 1 november 2012 houdt ReShare van het Leger des Heils een kledinginzameling, waarvan de geldelijke opbrengst ten goede komt aan onder meer de leerlingen van basisschool St. Gerlachus in Houthem.
(bron: flyer)

Voor de eerste keer zal in Houthem een Gerlachusconcert worden gegeven. Het idee kwam tot stand doordat er “in de hele wereld” slechts drie muziekkorpsen op de een of andere manier verbonden zijn met de heilige Gerlachus. Niet alleen in Houthem wordt Gerlachus vereerd, maar ook in Banholt en Oirsbeek. De Houthemse brassband heeft de muziekkorpsen van beide dorpen, Klaroenkorps Harmonie Amicitia Banholt en Harmonie St. Gerlachus Oirsbeek uitgenodigd voor een Gerlachusconcert op zaterdag 10 november 2012 in Dorpscentrum De Holle Eik.
(bron: Parochieblad voor Broekhem en Houthem, 20 oktober 2012)

Zondag 11 november 2012 organiseren Schutterij St. Martinus, Jeugdcarnavalsvereniging De Boschräefkes, Carnavalsvereniging De Boschrave, Stichting The Young Generation en de Ouderraad in Houthem de jaarlijkse lampionnenoptocht en wordt aansluitend het carnavalsseizoen geopend. De optocht vertrekt om 18.00 uur vanaf de basisschool samen met de schutterij, de Boschräefkes, de Boschrave en Sint Martinus te paard. Na terugkomst wordt bij dorpscentrum De Holle Eik het traditionele Sint Maartensvuur aangestoken en wordt het eeuwenoude verhaal over Sint Martinus verteld. De ouderraad trakteert iedereen op warme chocomel en cake. Op 19.11 uur wordt officieel het carnavalsseizoen geopend. Diverse artiesten verlenen aan deze opening hun medewerking.
(bron: flyer organiserende verenigingen)

Op 17 november 2012 worden in een gezellig drukke Holle Eik Lesley Derks en zijn vriendin Bertine Westerink uitgeroepen tot het nieuwe prinsenpaar van carnavalsvereniging de Boschrave. Zij zullen het carnavalsseizoen 2012-2013 door het leven gaan als Prins Lesley II en Prinses Bertine.
De familie Derks vormt daarmee in Houthem een echte “royalty” familie, de hele familie is namelijk ook lid van Schutterij St Martinus. Vader Wim Derks is koning van Schutterij St. Martinus, zijn vrouw Anita is keizerin, dochter Yvette staat haar vader terzijde als koningin, zoon Lesley is grenadier en tweede commandant en Bertine is marketentster.

De bestaande wandelpaden achter Tivoli, vanaf de Drie Beeldjes richting Graafstraat en het pad Tivoli naar de Brakkeberg worden niet gebruikt als gecombineerd fiets- en wandelpad in het GOMV-project. De genoemde paden worden, waar nodig, verbeterd en opgeknapt. Het gemeentebestuur adviseert aan de raad ermee in te stemmen.
Fietsers blijven gebruik maken van de bestaande fietspaden en het daaraan gekoppelde knooppuntensysteem. Waar nodig worden borden geplaatst om de fietsers opmerkzaam te maken óf fietsend óf wandelend gebruik kunnen maken van de voetpaden langs de Geul.
In de raadsnota van de raadsvergadering van 17 december 2012 kan men onder meer lezen:

Tracé Ingendael
Op het tracé Ingendael is St. Het Limburgs Landschap gebonden aan contractuele afspraken met de eigenaar van Château St. Gerlach, die de realisatie van fietspaden blokkeren. Wel wil men medewerking verlenen aan een struinpad door Ingendael ten noorden van de Geul. Een pad dat ontsloten wordt door twee nieuwe bruggen over de Geul. Hiermee ontstaat voor wandelaars een nieuwe mogelijkheid om langs de Geul te wandelen en vanuit Houthem of Valkenburg een korter ommetje te maken. Langs het bestaande wandelpad worden op twee locaties uitzichtpunten boven de Geul gerealiseerd die een schitterend uitzicht over het Ingendael zullen bieden.
Kortom; het maximaal haalbare is de bestaande situatie te handhaven en dit tracé uit te breiden met een nieuw struinpad door Ingendael ten noorden van de Geul.
De bestaande wandelpaden, waaronder het pad Tivoli - Brakkeberg worden waar nodig verbeterd en opgeknapt, er vindt geen uitbouw van de paden plaats tot een breedte van 3 meter, zoals dit in eerdere plannen opgenomen was. Paden worden zoveel mogelijk voorzien van een nieuwe, uniforme halfverharding. Dit verhoogt de herkenbaarheid
van de paden als onderdeel van het routenetwerk.

De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul,
Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders de dato 30 oktober 2012;
Gehoord de raadsadviescommissie SOB de dato; 27 november 2012.
B e s l u i t :
- instemmen met het onderhandelingsresultaat,
- instemmen met de verdere uitwerking en uitvoering van de nu voorgestelde plannen.

(bron: Gemeente Valkenburg aan de Geul en www.tvvalkenburg.nl 18 november 2012)

Jan de Jong heeft bij zijn afscheid als bestuursvoorzitter van de Ronald McDonald Kindervallei de ‘Valkenburg Juweel’ ontvangen. Deze eretitel wordt aan hem toegekend vanwege de vele verdiensten voor de Ronald McDonald Kindervallei en de bevordering van toerisme en recreatie voor speciale doelgroepen in Valkenburg aan de Geul.
De Kindervallei met het unieke Hundertwassergebouw Regenboogspiraal werd vijf jaar geleden geopend. Sindsdien is het sprookjesachtig vakantieverblijf een favoriete vakantiebestemming voor en door mensen met een lichamelijke of meervoudige beperking. Gedreven door zijn betrokkenheid bij kinderen met een beperking heeft Jan de Jong een essentiële bijdrage geleverd aan het ontstaan van de Kindervallei en de totstandkoming van de bijzondere architectonische creatie van Friedensreich Hundertwasser.
(bron: Gemeente Valkenburg aan de Geul en www.tvvalkenburg.nl 23 november 2012,

Leerlingen van de VSO-opleiding bij Adelante in Houthem nemen vrijdag 23 november 2012 deel aan een educatief programma van De Kunst Karavaan. Onder het motto “Cultuur kleurt de wereld” maken zij tekeningen, liedjes en maskers in de tradities van andere landen.
(bron: Dagblad De Limburger, 23 november 2012)

Op de oprit van de autosnelweg A79 bij de Beekstraat tussen Valkenburg en Houthem brandt donderdag 22 november 2012 een auto uit. Er vallen geen gewonden. Het verkeer op de autosnelweg en op het nabijgelegen spoor heeft veel last van de rookontwikkeling. Het treinverkeer wordt zelfs korte tijd stilgelegd.
(bron: Dagblad De Limburger, 23 november 2012)

Zondag 25 november 2012 vindt de feestelijke intocht van Sinterklaas in Houthem plaats. De Goedheiligman wordt afgehaald in het park van Château St. Gerlach en onder begeleiding van Brassband St. Gerlach en alle kinderen van Houthem naar Adelante gebracht. Hier trakteert Sinterklaas alle kinderen en hun familie op een vrolijke, gezellige en muzikale middag met leuke verrassingen.
(bron: St. Nicolaascomité Houthem)

Wiel Voncken wordt zondag 25 november 2012 tijdens de hoogmis in de Sint Gerlachuskerk aangenaam verrast met de pauselijke onderscheiding Bene Merenti voor bewezen diensten aan de Rooms-Katholieke kerk. De heer Voncken ontvangt deze onderscheiding vanwege zijn inzet voor het kerkelijk zangkoor van Houthem, waarvan hij maar liefst 60 jaar lid is. Hij ontvangt deze pauselijke erkenning uit handen van pastoor John Burger.
(bron: Weekblad De Trompetter/Heuvelland Aktueel, 28 november 2012)
 


naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

geen menu, klik hier